Банку з кришкою і ключем для відкривання і закривання банки

 

Рішення відноситься до банків, переважно для рідини, наприклад металевим пивних банках з кришкою і ключем для відкривання або закривання банок.

Відомий патентний документ США D653561, в якому вказаний ключ розміщений поверх посудини для рідини, виконаного у вигляді келиха (1).

Відомий патентний документ США D651898, в якому ключ виконаний у вигляді пелюстки (2).

Відомий патент США №8104319, у винаході ключ розміщений у кольцеобразном елементі, розташованому по периметру кришки банки (3).

Найбільш близьким рішенням щодо заявляється є патент США на винахід №4442950, в якому описана банку з кришкою і ключем для відкривання і закривання банки, ключ являє собою отриману штампуванням деталь, що взаємодіє з віссю кришки банки, при цьому ключ розташований у профільному поглибленні, при відкриванні кришки банки ключ не виходить за обід кришки банки з можливістю повороту в обидві сторони по горизонтальній поверхні при закриванні і відкриванні банки, ключ включає порожнисту пробку (4).

Завданням заявляється, є розробка ключа для відкривання і закривання банки, який служить як для відкривання банки, так і для її закривання будь условияхски для пальців руки краще пристосована і робить відкривання/закривання більш легким і зручним. Перевагою конструкції є також те, що ключ за своїми розмірами до відкривання банки розташовується в просторі між кришкою банки і її ободом, що не змінює загальних габаритів банки і робить її верхню частину незалежної від випадкового впливу на ключ, що підвищує її безпеку при експлуатації.

Пропоноване рішення ілюструється на кресленнях, де: фіг.1 - загальний вигляд ключа банку, фіг.1 - варіант форми ключа, фіг.2 - загальний вигляд ключа, фіг.3. - поз.А - загальний вигляд ключа, поз.А-A1- розріз ключа, поз.Б - вид збоку, поз.Б-Б1- розріз ключа, поз.В - вид ззаду, фіг.4 - розріз - положення ключа банку (зверху вниз): поз.А - у початковому положенні знаходиться в профільному поглибленні 17 кришки 5, поз.Б - при впливі з внутрішньої сторони на кнопку 3 ключа силою F, що діє під прямим кутом знизу вгору до площини кришки, поз. В - момент відкриття сегмента 15 кришки банки; фіг.5 - розріз - положення ключа банку (зверху вниз): поз.А - закривання пробкою 7 відкритого ключа сегмента 15 кришки 5 силою F, що діє з зовнішньої сторони під прямим кутом зверху вниз до поверхні кришки і постановка пробки 7 на замок 14, поз.Б - зняття пробки 7 ключа 1 з замку під дією сили F, що діє знизу ввеѾбой замку 14 пробки і зрізу кришки 28, поз.В - зняття пробки 7 ключа в замку 14 під дією горизонтальної складової сили F1, що виникає при взаємодії зовнішньої опуклій частині 35 3 кнопки з внутрішньої вертикальної частиною 34 банки, при якому утворюється зазор між 27 замком 14 пробки 7 і краєм 28 кришки банки, поз.Г - вихід пробки 7 ключа з відкритого сегмента 15 кришки 5 2 банки; фіг.6 - проміжне положення ключа на кришці 5 після відкриття сегмента 15, фіг.7 - положення ключа після закривання кришки банки 5 2 пробкою 7, фіг.7а - положення варіанти форми ключа 1А після закривання кришки банки 5 2 пробкою 7, фіг.8 - поз.А-Д - варіанти розташування і форми замків на задній стінці пробки (вид ззаду і збоку).

Цифрами на фігурах позначено:

1 - ключ, 2 - металева банка, 3 - кнопка ключа, що управляє ключем, 4 - насічка на кришці банки, що обмежує сегмент фіг.1; 5 - кришка банки, 6 - неоткриваемий сектор сегмента кришки банки, 7 - пробка ключа 1, 8 - контактний передній елемент ключа, 9 - вісь кришки банки, 10 - прорізаний сегмент ключа, 11 - обід кришки банки, 12 - бандаж або ущільнювач пробки 7, 13 - контактний задній елемент (стінка) пробки 7, 14 - замок пробки, 15 - відкривається сегмент кришки банки, 16 - отвір в ключі під вісь кришки, 17 - профі�рафические або з допомогою насічки символи на кришці банки, показують можливий напрямок переміщення ключа, для закривання відкритого сегменту банки, 19 - загнуті елементи кромки ключа, 20 - наскрізний сегмент кнопці ключа, 21 - синтетичне, можливо гумово-пластикове покриття нижній частині кришки, 22 - внутрішня порожнина пробки, 23 - стінки порожнини пробки, 24 - дно порожнини пробки, 25 - вид конусообразности форми пробки, 26 - зазор, утворений між зовнішнім опуклою частиною 35 кнопки 3 ключа 1 і внутрішньої вертикальної частиною 34 кришки 5, 27 - зазор між замком 14 пробки 7 ключа 1 і краєм 28 зрізаної кришки банки, 28 - край (кромка) зрізаної кришки банки, 29 - місце з'єднання кришки з банкою, 30 - мантія пробки ключа, 31 - нижня частина кришки банки, 32 - графічні символи на кнопці 3 ключа, що вказують напрямок дії сили F на різних етапах переміщення ключа, 33 - видима частина простору всередині банки після відкриття сегмента 15 кришки, 34 - внутрішня вертикальна частина кришки банки, 35 - зовнішня опукла частина 3 кнопки ключа 1.

Запропоновано ключ 1 для відкривання і закривання банки 2, що представляє собою деталь, виготовлені, наприклад, штампуванням, що взаємодіє з віссю кришки відкривається банки, відрізняється тим, що він розташований у профільному поглибленні 1�бе боку по горизонтальній поверхні при закриванні банки, ключ має загнутий кнопку 3, кнопка розташована всередині периметра обода 11 над площиною кришки 5, наприклад, прямокутної в плані форми, відповідної вигляді (формі) пробки 7 і формі дна 24, кнопка загнута паралельно дну 24 порожнини 22 пробки 7 або під невеликим позитивним кутом відносно дна 24.

Запропоновано також спосіб користування ключем, що включає операції відкривання/закривання банки, відрізняється тим, що в положенні ключа зверху вниз закривають пробкою 7 ключа кришку силою F, що діє з зовнішньої сторони під прямим кутом зверху вниз до поверхні кришки і здійснюють постановку на замок 14, знімають пробку ключа в замку під дією сили F, що діє знизу вгору під прямим кутом з внутрішньої сторони кнопки з подоланням сили опору взаємодіючих між собою замку 14 пробки і зрізу кришки 28, здійснюють зняття пробки 7 ключа в замку 14 під дією горизонтальної складової сили F1, що виникає при взаємодії зовнішньої опуклій частині 35 3 кнопки з внутрішньої вертикальної частиною 34 банки, при якому утворюється зазор між 27 замком 14 пробки 7 і краєм 28 кришки банки, що здійснюють вихід пробки ключа 7 з відкритого сегмента 15 кришки 5 2 банки, при цьому при ействующих між собою замку 14 пробки 7 і зрізу 28 кришки банки, а при механічному взаємодії зовнішньої опуклій частині 35 кнопки 3 ключа з внутрішньої вертикальною поверхнею 34 кришки 5 під дією вертикальної сили F здійснюють переміщення кнопки 3 ключа і прибирають зазор 26, після чого здійснюють взаємодію зовнішньої опуклій частині 35 кнопки 3 ключа 1 з вертикальною поверхнею 34 кришки 5, в результаті якого виникає сила F1, що діє на корок 7 ключа 1 в напрямку до осі 9 кришки 5 2 банки, і забезпечують зсув пробки ключа до центру банки, достатню для виходу замку 14 пробки 7 (поз.В фіг.5) з зчленування її з краєм 28 кришки банки, причому при піднятій ключа виводять пробку повністю контакту з кришкою.

При користуванні ключем важливі наступні функціональні складові.

Кнопка 3 служить для механічного впливу - додаток сили F на ключ при відкриванні/закриванні банки шляхом натискання на неї. Вектор прикладеної сили показаний даними символом.

Пробка 7 ключа 1 служить для закривання відкритого до цього сегмента 15 кришки банки. Пробка ключа утворена стінками 23 і дном 24 (фіг.3). Конусоподібна форма пробки 25 дає можливість більш плавного постановки і зняття пробки з замку 14.

Бандаж або ущільнювач 12 пробки призначену спеціально�ишку. Елемент 12 наноситься на мантію 30 пробки по верхньому периметру пробки в місці зіткнення її з кришкою, або елементом 30 покривають всю поверхню пробки в її нижній частині. Елемент 30 виконаний з еластичного і досить міцного синтетичного або гумово-пластмасового матеріалу, що має дозвіл на використання в контакті з харчовими рідинами.

Замок 14 пробки призначений для фіксації пробки ключа в закритому положенні. Замок розташований на задній стінці 13 пробки 7 (поз.В фіг.3), він може мати різну форму, але обов'язково у вигляді опуклого з зовнішньої сторони профілю (поз.А-Д фіг.8). За рахунок опуклої форми замку пробки по відношенню до кромки 28 кришки (поз.А фіг.5) забезпечується фіксація пробки в закритому положенні. При цьому виходу замку з закритого положення перешкоджає тільки кромка кришки. Замок може бути виконаний або штампуванням на контактному задньому елементі 13 пробки, або отриманням аналогічного штампуванні профілю, виконаного з матеріалу ущільнювача елемента 12, нанесеного на пробку.

Прорізаний сегмент 10 ключа (фіг.1, 1А, 2) розташований на деякій відстані від отвору 16 ключа (фіг.2, 3). Сегмент забезпечує механічну зв'язок ключа з віссю кришки і дає можливість створювати�ма утворюється точка опори важеля, яким є ключ, який діє через свій контактний елемент 8 на що відкривається сектор 15 кришки.

Отвір 16 в ключі (фіг.2, 3) під вісь кришки призначене для кріплення через вісь 9 ключа 1 до кришці 5 2 банки (фіг.1). При їх з'єднанні забезпечується точка опори ключа 1 через сегмент 10 з кришкою 5 2 банки. З'єднання ключа з віссю забезпечується насадкою ключа на вісь з подальшим механічним впливом на верхню частину осі, щоб розклепати її. Цим забезпечується достатня жорсткість їх зчленування у вертикальній площині з можливістю вільного переміщення ключа в горизонтальній площині.

Контактний передній елемент 8 ключа (фіг.1, 1А, 2, 3) призначений для механічного впливу на що відкривається сектор 15 кришки 5 (поз.Б фіг.4) як мале плече важеля, утвореного ключем 1 і віссю 9 кришки банки, що виконує точку опори важеля (фіг.4, 5). Контактну форму ключа можна змінювати в залежності від форми відкривається сегмента кришки або малюнка насічки, що обмежує сегмент 4 (фіг.1, 1А).

Загнуті елементи 19 ключа 1 по його зовнішньому периметру (фіг.2, 3) служать для додання більшої міцності ключу за його кромок. Ці елементи можна отримати штампуванням при виготовленні ключа.

До�ой розташований замок 14, фіксуючий пробку ключа в закритому положенні (поз А фіг.5, поз.А-Д фіг.8).

Наскрізний сегмент 20 на кнопці ключа (фіг.1, 1А, 2, 3) забезпечує надійний контакт з кнопкою 3 при впливі на неї. Крім того, наскрізний елемент покращує міцнісні якості кнопки ключа за рахунок того, що його краї загнуті по своєму периметру.

Внутрішня порожнина 22 пробки утворюється стінками 23 і дном 24, має конусоподібну форму 25 (фіг 3), зменшуючись зверху вниз (поз. А-A1фіг.3).

Стінки порожнини 23 пробки (фіг.2, 3, поз.А фіг.3) утворюють вертикальні стінки пробки.

Дно порожнини 24 пробки - нижня плоска частина пробки, вона при закритті пробки йде всередину відкритого сегмента кришки банки (поз.24 фіг.1, 1А, 2).

Зазор між 26 зовнішньої опуклою частиною 35 кнопки 3 ключа 1 і внутрішньої вертикальної частиною 34 кришки 5 2 банки необхідний для можливості безперешкодної постановки пробки 7 на замок 14 (поз.А фіг.5).

Зазор між 27 замком 14 пробки 7 і краєм 28 зрізаної кришки 5 2 банки (поз.В фіг.5), який може утворитися від дії горизонтальної складової сили F1якщо впливати зусиллям F на кнопку 3 ключа 1 з внутрішньої сторони.

Край 28 кришки банки (поз.В фіг.4, поз.А-Р фіг.5) - частина кришки банки, про�я перекриває по периметру своєму лінію зчленування пробки і зрізаного сегмента кришки після її закриття.

Кришка 5 банки має такі розташовані на ній елементи (фіг.1).

Вісь 9 кришки банки (фіг.1, 1А, 4, 5) виконує функцію силового елемента кришки. Виконана таким чином, що є невід'ємною частиною, виготовлена при штампуванні кришки. На осі кріпиться ключ 1 (фіг.2), який може переміщатися як у вертикальній, так і горизонтальній площині. При переміщенні ключа у вертикальній площині вісь є для нього точкою опори як чинного важеля.

Обмежує сегмент насічка 4 (фіг.1, 1А), нанесена на поверхню кришки, показує контур, по якому під впливом ключа відкривається кришка.

Відкривається сегмент 15 кришки (фіг.1, 1А, поз.В фіг.4, 5) є її частиною, яка відкривається під впливом ключа.

Профільне поглиблення 17 (поз.А-В фіг.4, поз.А-Р фіг.5, фіг.6, 7, 7А) - в ньому спочатку розташований ключ до відкривання кришки.

Графічний символ 18 (фіг.1, 1А, 6, 7, 7А) на кришці може бути виконаний барвником або насічкою. Наноситься для зазначення напрямку руху ключа після відкриття банки і на її закриття.

Неоткриваемий сектор 6 сегменту банки (фіг.1, 1А, поз.В фіг.4, поз.А-Р фіг.5) є частиною сегмента кришки, яка після відкривання залишається незрізаною p>

Гумово-пластиковий (синтетичне) покриття 21 (поз.А, Б. В фіг.4) призначений для покриття кришки банки з внутрішньої сторони. Це покриття може виконувати дві функції:

- коли відкривається сегмент 15 має суцільну верхню насічку на кришці банки і не має сектору 6 сегмента кришки, при відкриванні він повністю відокремлюється від металевої частини кришки, але при цьому сегмент 15 продовжує утримуватися на ній всередині банки завдяки непорушеній частині зазначеного покриття 21;

- фрагментарне або повне покриття внутрішньої поверхні кришки банки зазначеним матеріалом може замінити необхідність використовувати герметик в зчленуванні 29 кришки 5 і 2 банки (поз.А. Б, В фіг.4, поз.А-В фіг.5);

- видима частина простору 33 всередині банки 2 після відкриття сегмента 15 кришки 5 (поз.33 фіг.6);

- вертикальна внутрішня частина 34 кришки 5 як варіант конструкції також може брати участь у взаємодії з зовнішнім опуклою частиною кнопкою 3 ключа 1 (поз.В фіг.5).

Ключем користуються наступним чином.

У вихідному положенні ключ знаходиться в секторі 17 кришки банки, що має поглиблення. Для відкривання банки необхідно впливати на кнопку 3 таким чином, щоб вектор сили F (поз.Б фіг.4) був направверх за рахунок важеля він своїм переднім контактним елементом 8 (поз.Б, У фіг.4) створює достатнє зусилля, прикладене до відкриття сегменту 15 кришки 5, щоб відкрити його. Відбувається зріз зазначеного сегмента по лінії насічки 4 (фіг.1, 1А) за винятком невеликої частини 6 (поз.6 фіг.1 і 1А, поз.В фіг.4, поз.А-Р фіг.5). Відкривається сегмент кришки йде всередину банки, але залишається прикріпленим до кришці за рахунок незрізаною його частини. Якщо кришка банки і відкривається сегмент зсередини покритий гумово-пластиковим (синтетичним) покриттям, то допускається, за наявності відповідної насічки, повний зріз металевої частини сегмента, але при цьому сегмент залишається прикріпленим до внутрішній стороні кришки банки за рахунок незрізаною частини зазначеного внутрішнього покриття. У цьому випадку кромка зрізаного повністю сегмента кришки буде рівною по всьому його периметру, що значно поліпшить герметичність після закриття її пробкою.

Таким чином, коли відкривається сегмент кришки повністю входить всередину банки, кришка вважається відкритою.

Для закривання банки, тобто відкритого до цього сегмента, спочатку необхідно вплив сили F на кнопку ключа, що діє в горизонтальній площині незалежно від того, в якому напрямку вона прикладена. Ключ переміщують до тих пір, поки�анки виробляють натискання кнопки 3 силою F (поз.А фіг.5) у вертикальній площині зверху вниз по відношенню до основи банки. Пробка 7 ключа при русі її вниз досягає стану, коли її замок 14 йде під край 28 сегмента (поз.А фіг.5) кришки банки. Пробка ключа стає на замок, тому її вихід із сегмента неможливий із-за протидії замку зазначеного краю. Кришка банки 5 після цього вважається закритою пробкою 7 ключа 1(поз А фіг.5, фіг.7, 7А).

Для відкриття сектора кришки банки, закрите пробкою ключа, необхідно докласти зусилля F (поз.Б, В фіг.5), що діє на кнопку 3 ключа вертикально вгору.

При цьому, як зазначалося раніше, можливі два варіанти роботи конструкції: перший, коли при дії вертикальної сили F вгору на кнопку 3 ключа 1 для відкривання можливо просте подолання сили опору від взаємодіючих між собою замку 14 пробки 7 і зрізу 28 кришки банки; другий, коли передбачено механічне взаємодія зовнішньої опуклій частині 35 кнопки 3 ключа з внутрішньої вертикальною поверхнею 34 кришки 5 (поз.В фіг.5), при цьому під дією вертикальної сили F відбувається переміщення кнопки 3 ключа і забирається зазор 26, після чого відбувається взаємодія зовнішньої опуклій частині 35 3 кнопки ключа 1 з вертикальною поверхнею 34 кришки 5, в результаті якого виникає сила F1, дейст� банки, достатню для виходу замку 14 пробки 7 (поз.В фіг.5) з зчленування її з краєм 28 кришки банки. При піднятті ключа пробка повністю виходить з контакту з кришкою (поз.Г фіг.5). Подальше переміщення ключа в будь-якому горизонтальному напрямку робить сегмент 15 повністю відкритим (фіг.6).

Джерела інформації

1. Патентний документ США - дизайн №D653561S, опубл. 7.02.2012.

2. Патент документ США - дизайн №D651898, опубл. 10.01.2012.

3. Патент США на винахід №8104319, опубл. 31.01.2012.

4. Патент США на винахід №4442950, опубл. 17.04.1984.

Банку з кришкою і ключем для відкривання і закривання банки, ключ являє собою отриману штампуванням деталь, що взаємодіє з віссю кришки банки, при цьому ключ розташований у профільному поглибленні, при відкриванні кришки банки, ключ не виходить за обід кришки банки з можливістю повороту в обидві сторони по горизонтальній поверхні при закриванні і відкриванні банки, ключ включає порожнисту пробку, яка відрізняється тим, що ключ має загнутий кнопку, кнопка розташована всередині периметра обода, над площиною кришки, відповідної увазі пробки і формі дна, кнопка загнута паралельно дну порожнини пробки або під невеликим позитивним кутом відносно дна. 

Схожі патенти:

Банку з ключем на кришці для відкривання або закривання банки

Винахід відноситься до банків, переважно для рідини, наприклад, металевим пивних банках. Банку з ключем на кришці для відкривання і закривання банки містить ключ, який представляє собою отриману штампуванням деталь, що взаємодіє з віссю кришки банки. Ключ розташований у профільному поглибленні на кришці і виконаний з можливістю повороту в обидві сторони по горизонтальній поверхні при закриванні і відкриванні банки. Ключ включає порожнисту пробку з ущільнювачем. На кришці утворена лінія насічки, що обмежує відкривається сегмент кришки для освіти зрізаної частини кришки. Кришка банки на поверхні забезпечена профільної опуклістю для взаємодії з дном пробки при відкритті сегмента кришки по лінії насічки. Передбачений замок для фіксації пробки в закритому положенні. Для здійснення відкривання і закривання пробки виконаний зазор між ущільнювачем фланця пробки і замком для входження краю кришки банки при її закриванні. Винахід забезпечує спрощення процесу відкривання банки за рахунок зменшення маніпуляцій. 1 з.п ф-ли, 9 іл.

Банку, панель для банки і спосіб виготовлення такої панелі для банки

Винахід відноситься до банку з пристроєм легкого відкривання

Торцева кришка банки з вушком, що мають покращену доступність для захоплення

Винахід відноситься до торцевої кришки для контейнера з напоями

Кінцевий елемент для контейнера (варіанти)

Винахід відноситься до упаковки, наприклад, напоїв

Тара для напоїв

Винахід відноситься до тари для напоїв

Розривне жерстяна банка

Винахід відноситься до консервної промисловості, зокрема до виготовлення консервних банок розривних
Up!