Періодична зварювання металевих волокон

 

Даний винахід відноситься до пристрою і способу виготовлення нетканого полотна заданої ширини з металевих волокон шляхом їх зварювання між собою. Подібні металеві неткані полотна використовуються переважно в системах обробки або зниження токсичності відпрацьованих газів (ОГ), наприклад, в якості фільтруючого або звукопоглинального матеріалу.

З публікації WO 2004/039580 А1 відомий спосіб виготовлення пористого плоского одно - або багатошарового нетканого матеріалу з металевих волокон. У цій публікації металеві волокна пропонується спресовувати і зварювати між собою за одну робочу операцію. Для проведення процесу зварювання металеві волокна подають в призначене для цього зварювальний пристрій. Для зварювання металеві волокна внавал поміщають між електродами, що мають плоскі робочі поверхні і дозволяє прикладати до насипній масі волокон достатня для їх зварювання між собою зусилля пресування. В якості методу зварювання у зазначеній публікації пропонується використовувати імпульсну зварювання, насамперед імпульсну конденсаторну зварювання.

Хоча цей відомий спосіб виготовлення подібних металевих нетканих м не менше саме в серійному виробництві частково існує небезпека нерівномірного розподілу зварних з'єднань по всій ширині нетканого матеріалу, який з цієї причини в кінцевому підсумку може володіти небажаної неоднорідністю певних параметрів або властивостей.

В основу цього винаходу була покладена задача щонайменше частково вирішити розглянуті вище технічні проблеми, притаманні рівня техніки. Завдання винаходу полягала насамперед у розробці пристрою, яке забезпечувало б можливість виготовлення металловолокнистих нетканих матеріалів високої якості навіть в серійному виробництві. Подібний пристрій має, крім того, мати просту конструкцію і забезпечувати високошвидкісну зварювання.

Зазначені завдання вирішуються з допомогою пристрою, заявленого в п.1 формули винаходу, а також за допомогою способу, заявленого в п.10 формули винаходу. Різні кращі варіанти здійснення винаходу наведено у відповідних залежних пунктах формули винаходу. При цьому слід зазначити, що представлені окремо у формулі винаходу ознаки можуть використовуватися у будь-якому технічно доцільному поєднанні один з одним і можуть утворювати тим самим інші варіанти здійснення винаходу.

Пропоноване у винаході пристрій для виготовлення�прерозподіл по ширині виготовляється нетканого полотна пар зварювальних електродів, між якими пропускаються металеві волокна, щонайменше один підйомно-опускний механізм, що приводить щонайменше один зварювальний електрод пари зварювальних електродів відносний рух, щонайменше одну систему керування зварюванням, подає зварювальний струм при наявності контакту між парою зварювальних електродів і металевими волокнами, і систему керування подачею нетканого полотна, яка в залежності від стану принаймні одного підіймально-опускного механізму забезпечує переміщення виготовляється нетканого полотна.

Щодо пар зварювальних електродів слід зазначити, що за своїм розташуванням вони всі разом перекривають усю ширину нетканого полотна, відповідно пухкої маси металевих волокон (можливо за винятком оброблюваного в подальшому вузького крайового ділянки нетканого полотна). Пари зварювальних електродів при цьому бажано розташовувати на одній лінії по ширині виготовляється нетканого полотна, що, однак, не є строго обов'язковою умовою, оскільки пари зварювальних електродів можна розташовувати і зі зміщенням відносно один одного в напрямку подачі виготовляється нетканого полотна.

Полектродов в відносний рух, що насамперед означає нерухомість одного з двох зварювальних електродів в одній парі в процесі зварювання. Нерухомим бажано виконувати зварювальний електрод, наявний під виготовляється нетканим полотном. Щодо нього розташований зверху зварювальний електрод може здійснювати вертикальне зворотно-поступальний рух між піднятим положенням і опущеним положенням, в якому зварювальні електроди віддалені один від одного на мінімальну відстань і в якому відбуваються стиснення або ущільнення пухкої маси металевих волокон та їх зварювання між собою.

В принципі приводити в рух рухливі зварювальні електроди у кожної парі підйомно-опускним механізмом можна незалежно один від одного, однак у цьому випадку при певних умовах доведеться рахуватися із збільшенням технологічного часу. Тому в особливо кращому варіанті рухливі зварювальні електроди у всіх їх парах пропонується приводити в рух підйомно-опускним механізмом одночасно, відповідно паралельно. В цьому випадку переважно далі передбачати для кожної пари зварювальних електродів власний трансформатор, що дозволяє додатково підвищити е�рки кожну пару зварювальних електродів бажано оснащувати окремою системою підведення електричного струму або навіть власним джерелом струму. Такими джерелами струму може керувати загальна система керування зварюванням, однак в принципі для кожної пари зварювальних електродів можна також передбачити по індивідуальній системі керування зварюванням. Основна функція системи управління зварюванням полягає насамперед у подачі зварювального струму саме тільки на той зварювальний електрод, який в даний момент контактує з пухкою масою металевих волокон, скріплюються зварюванням в неткане полотно.

Система управління подачею нетканого полотна призначена для подачі виготовляється нетканого полотна в періодичному режимі, в якому саме виготовляється неткане полотно залишається нерухомим в процесі зварювання, а в проміжках між двома послідовними процесами зварювання переміщується далі на певну відстань.

В одному з варіантів виконання пропонованого у винаході пристрою пари зварювальних електродів мають робочу зону площею від 2 до 10 см2. Всі пари зварювальних електродів бажано виконувати з однаковою робочою зоною. У найбільш кращому варіанті площа робочої зони пар зварювальних електродів становить близько 3-6 см2. При цьому довжина робочої зони однієї пари�влять приблизно від 2 до 3 див.

Крім цього пропонується виконувати підйомно-опускний механізм з можливістю спільного приведення в рух рухомих зварювальних електродів всіх їх пар. Найвпевненіше при цьому виконувати підйомно-опускний механізм у вигляді ексцентрикового приводу. Подібний підйомно-опускний механізм дозволяє, наприклад, за типом розподільного (кулачкового) вала з високою частотою і з високою точністю приводити в відносний рух рухливі зварювальні електроди в окремих парах відносно один одного.

Особливо привабливим є варіант виконання пропонованого у винаході пристрою, в якому система керування зварюванням має по одному для кожної пари зварювальних електродів трансформатора і частотно-керованого перетворювача з согласуемими з рухом підіймально-опускного механізму налаштуваннями. Під частотно-керованим перетворювачем в кращому варіанті мається на увазі так званий "інвертор синусоїдального типу". Використання таких перетворювачів дозволяє в цілому налаштовувати частоту повторення зварювальних циклів на будь-яку величину і в результаті з виключно високою швидкістю проводити обробку, при якій мета�го використання таких переваг саме в серійному виробництві ще в одному варіанті передбачено кошти для реалізації щонайменше 300 циклів зворотньо-поступального руху рухомого зварювального електрода в хвилину. Найбільш краща реалізація від 300 до 500 циклів зворотньо-поступального руху рухомого зварювального електрода в хвилину.

Саме через виникають у даному випадку високих термічних навантажень пару зварювальних електродів для збереження якості зварювання на постійному рівні бажано забезпечувати системою охолодження. Для цього зварювальні електроди в кращому варіанті виконують з системою охолодження теплообмінної середовищем.

Ще В одному варіанті пропонується також передбачити перед пропонованих у винаході пристроєм систему розпізнавання положення, що дозволяє щонайменше перевіряти або регулювати положення металевих волокон щодо цього пристрою. У кращому варіанті система розпізнавання положення виконана також з можливістю попередньої перевірки та при необхідності подальшого коректування положення металевих волокон відносно пари зварювальних електродів. Реалізувати таку можливість можна, наприклад, використавши рухливий в поперечному напрямку привід поздовжній подачі виготовляється нетканого полотна. Таким шляхом можна забезпечити точну орієнтацію виготовляється нетканого полотна оттительно передбачити систему для обробки кромок, яка призначена щонайменше для ущільнення або заварювання, а в кращому варіанті - і для ущільнення, і для заварювання поздовжнього крайового ділянки нетканого полотна. Функція подібної системи для обробки кромок полягає насамперед у зміцненні поздовжньої кромки волокнистого нетканого полотна, а тим самим і в забезпеченні можливості подальшого оперування з ним. З цією метою на крайовому ділянці нетканого полотна можна виконувати спеціальні зварні шви, однак в принципі в цьому місці можна також відокремлювати виступаючі частини волокон або ж прикріплювати додаткові елементи, наприклад смужки фольги.

Ще одним об'єктом винаходу є спосіб виготовлення нетканого полотна заданої ширини з металевих волокон шляхом їх зварювання між собою, що полягає у виконанні щонайменше наступних стадій:

а) пухку масу з не скріплених між собою металевих волокон подають у пристрій для виготовлення з них нетканого полотна шляхом їх зварювання між собою і

б) металеві волокна в їх пухкої маси зварюють між собою індивідуально на її окремих ділянках під час, протягом якого пухка маса металевих волокльно використовувати описаний вище пропоноване у винаході пристрій. Тим самим пропонований у винаході спосіб придатний насамперед для виготовлення металловолокнистих нетканих полотен в періодичному режимі в серійному виробництві.

В одному з кращих варіантів здійснення пропонованого у винаході способу на стадії б) тривалість процесу зварювання металевих волокон на одному окремому ділянці їх пухкої маси становить менше 4 мс. Сказане означає, зокрема, що за цей проміжок часу виконуються вертикальне зворотно-поступальне переміщення рухомого зварювального електроду, пов'язане з таким його переміщенням спресовування або ущільнення металевих волокон на цьому окремому ділянці їх пухкої маси та їх зварювання шляхом подачі електричного струму. При використанні пар зварювальних електродів з відносно невеликою робочою зоною, наприклад, площею менше 10 мм2, стадію б) бажано виконувати за 0,5-2 мс. Виконання стадії б) за такий короткий проміжок часу дозволяє уникнути небажаного надмірного нагрівання металевих волокон із-за наявності у них певної теплопровідності.

Ще В одному варіанті здійснення пропонованого у винаході способу стадію б) проводять з частото�стотой її повторення, досягає 500 циклів зварювання в хвилину.

У наступному варіанті здійснення пропонованого у винаході способу окремі цикли зварювання проводять з дотриманням щонайменше одного з таких параметрів, вибраних з групи, що включає притискне зусилля, що розвивається зварювальним електродом, в межах від 5000 до 50000 Н/см2, силу (ефективного) зварювального струму в межах від 300 до 1200 А і потужність зварювання в межах від 500 до 20000 Вт. Проведення процесу зварювання при зазначених вище параметрах дозволяє отримувати особливо довговічні і рівномірно розподілені зварні з'єднання між металевими волокнами і в результаті виготовляти неткане полотно постійної якості. Щодо притискного зусилля, развиваемого зварювальним електродом, слід зазначити, що в даному випадку воно при площі робочих зон пар зварювальних електродів, що дорівнює щонайменше 2 см2, переважно має становити від 20000 до 50000 Н/см2. Зазначена сила (ефективного) зварювального струму найбільш переважно повинна становити від 400 до 800 А, причому за один хід рухомого зварювального електрода при необхідності генерується безліч імпульсів подібного зварювального струму (наприклад, пробний імпульс, необх�вання і залежно від яких генерується щонайменше ще один - робочий - імпульс в межах тієї ж робочої зони).

Стадію а) переважно проводити при середній швидкості подачі виготовляється нетканого полотна щонайменше 3 м/хв. Найбільш переважно працювати з більш високою швидкістю подачі виготовляється нетканого полотна, що досягає, наприклад, 6 м/хв або навіть 8 м/хв

Щоб уникнути помилкового безпосереднього контакту зварювальних електродів між собою, відповідно неповного перекриття робочої зони пари зварювальних електродів з пухкою масою металевих волокон у ще одному варіанті пропонується до проведення стадії а) орієнтувати пухку масу металевих волокон відносно пристрою для виготовлення з них нетканого щільна шляхом їх зварювання. Сказане означає, зокрема, вирівнювання або орієнтування пухкої маси металевих волокон поперечно щодо пристрою для виготовлення з них нетканого щільна шляхом їх зварювання. Щодо вирівнювання або орієнтування пухкої маси металевих волокон у напрямку подачі виготовляється з них нетканого полотна слід зазначити, що необхідно уникати значного перекриття зон зварних з'єднань, і тому величина переміщення рихлответственно його дискретної (періодичної) подачі, повинна вибиратися в основному в залежності від протяжності робочих зон пар зварювальних електродів у напрямку подачі виготовляється нетканого полотна.

У наступному варіанті здійснення пропонованого у винаході способу після стадії б) неткане полотно подають в систему для обробки крайок, в якій неткане полотно надають задану ширину. Для цього можна видаляти виступаючі частини нетканого полотна, наприклад відрізати їх. Разом з тим їх можна підгинати, заварювати або просто ущільнювати з доданням в кінцевому підсумку неткане полотно заданої ширини. Систему для обробки кромок можна також використовувати для постійного розміщення підсилюючих елементів, герметиків та інших аналогічних елементів та матеріалів на поздовжніх крайових ділянках нетканих полотен.

Пропонованим у винаході способом переважно далі виготовляти неткане полотно, що володіє щонайменше одним з таких властивостей, вибраних з групи, що включає гідравлічний діаметр металевих волокон в межах від 10 до 100 мкм, а відношення довжини металевих волокон до їх гідравлічного діаметру в межах від 50 до 5000, дисперсію діаметра металевих волокон максимум 50%, ширину нетного полотна, віднесену до одиниці площі поверхні, в межах від 100 до 5000 г/м2відношення міцності виготовленого нетканого полотна до міцності вихідної пухкої маси металевих волокон щонайменше 3 і пористість нетканого полотна в межах від 50 до 85%.

Для виготовлення нетканого полотна в принципі можна використовувати металеві волокна з будь-якою формою поперечного перерізу (круглої, багатокутної або інший). Тому в якості параметра, що характеризує форму металевих волокон, відповідно їх поперечний переріз, пропонується використовувати їх гідравлічний діаметр, який можна визначати за наступною формулою: 4A/U, де А позначає площа поперечного перерізу металевого волокна, a U позначає довжину його периметра. Переважно використовувати металеві волокна з гідравлічним діаметром від 20 до 50 мкм. Для виготовлення нетканого полотна можна використовувати і металеві волокна з різноманітною формою поперечного перерізу, насамперед у вигляді суміші металевих волокон або у вигляді окремих накладених один на одного шарів. Розташування металевих волокон відносно один одного не грає ніякої суттєвої ролі, в зв'язку з чим поняття "неткане полотно" переважно неткане полотно у вигляді шару з невпорядкованих металевих волокон з випадковим їх розташуванням відносно один одного.

Крім цього відношення довжини металевих волокон до їх гідравлічного діаметру (L/dгідр) переважно має лежати в зазначених вище межах, а найбільш переважно має становити від 200 до 1000.

Для отримання нетканих полотен з однорідними властивостями дисперсію діаметра металевих волокон переважно обмежувати величиною в 10%, при цьому в даному випадку дисперсія діаметра металевих волокон означає його відхилення на зазначену величину від необхідного значення в більшу і меншу сторони, тобто, наприклад, відхилення на +10% і -10% від необхідного значення.

З урахуванням застосування подібних нетканих полотен в автомобілебудуванні і щоб уникнути необхідності використання дорогих зварювальних установок кращі неткані полотна шириною від 20 до 200 мм і товщиною від 0,2 до 1,5 мм. Питома маса подібних нетканих полотен, віднесена до одиниці площі поверхні, переважно повинна становити від 300 до 3000 г/м2.

Для наочного опису якості зварювання, відповідно, кількості і типу створених зварних з'єднань доцільно, крім того, вказувати відношення міцності отриманого нетканого полотна до міцності вихідної пухкої массѾкон вже можна прикладати певну розтягуючу навантаження, оскільки металеві волокна в цій їх пухкої маси з-за своєї кривизни або положення вже виявляються зчеплені один з одним. При зварюванні ж відбувається підвищення подібної "міцності при розтягуванні", яка при цьому повинна зростати щонайменше в 3 рази, насамперед щонайменше в 6 разів, а при певних умовах - навіть у 10 разів.

Неткане полотно, виготовлене з допомогою запропонованого у винаході пристрою, відповідно до пропонованих у винаході способом, переважно використовувати для фільтрування відпрацьованих газів. Крім цього подібне неткане полотно пропонується інтегрувати в компонент для обробки відпрацьованих газів з метою зниження їх токсичності.

Нижче винахід і необхідні для його реалізації технічні засоби більш докладно розглянуті з посиланням на додані до опису креслення. Необхідно відзначити, що на цих кресленнях показані найбільш кращі варіанти здійснення винаходу, якими, однак, його обсяг не обмежений. На доданих до опису кресленнях, які носять схематичний характер, зокрема, показано:

на фіг.1 - пропоноване у винаході пристрій, виконане по першому варіанту,

на фіг.2 - �ианту,

на фіг.4 - збільшений фрагмент волокнистого нетканого полотна і

на фіг.5 - фрагмент компонента для обробки ОГ, виконаного за одним із варіантів.

На фіг.1 схематично показано пропоноване у винаході пристрій 1 для виготовлення нетканого полотна 3 з металевих волокон 2 шляхом їх зварювання між собою. При цьому показане на кресленні пристрій має кілька, в даному випадку чотири, розподілених по ширині 4 виготовляється нетканого полотна 3 пар 5, 29, 30, 31 зварювальних електродів, між якими пропускають металеві волокна 2. Для забезпечення цілеспрямованого переміщення зварювальних електродів відносно один одного у кожної парі передбачений підйомно-опускний механізм 6, який призводить розташований зверху перший зварювальний електрод 7 в рух щодо розташованого знизу нерухомого другого зварювального електрода 8. Зварювальні електроди кожної пари 5, 29, 30, 31 з'єднані із загальною системою управління 9 зварюванням. Частиною цієї системи 9 керування зварюванням є трансформатори 13 і частотно-керовані перетворювачі 14, по одному кожного з яких передбачено для кожної пари 5, 29, 30, 31 зварювальних електродів. Таким шляхом забезпечується целенаправленназанном на кресленні положенні пристрою 1 зварювальні електроди другий їх пари 29 виконують зварювання, при цьому знаходиться зверху зварювальний електрод 7 у другій робочій зоні 32 контактує з виготовляється нетканим полотном 3 і підводить до нього електричний струм для утворення зварних з'єднань. Знаходження нетканого полотна 3 в нерухомому стані в процесі зварювання забезпечується умовно позначеної на кресленні системою 10 управління подачею, яка в кращому варіанті працює узгоджено з ексцентриковим приводом 12. Враховуючи високу швидкість обробки, відповідно високу швидкість відносного переміщення знаходиться зверху першого зварювального електрода 7 передбачені компенсуючі та/або ізолюючі засоби, наприклад, у вигляді еластомерного елемента 44. Такий еластомерний елемент 44 забезпечує, з одного боку, знаходження рухомого зварювального електрода 7 у відносно спокійному стані в його нижній мертвій точці, а з іншого боку, електричну ізоляцію зварювального електрода 7 від інших компонентів пристрою.

На фіг.2 показані окремі робочі зони пристрою 1, в яких воно впливає на металеві волокна в процесі виготовлення з них нетканого полотна 3. Вгорі на фіг.2 показана пухка маса 19 з ще не скріплених між собою Ѕлую масу 19 з не скріплених між собою металевих волокон своїми робочими зонами 11, 32, 33, 34 впливає безліч пар зварювальних електродів, які створюють окремі ділянки 20, 21, 22, 35 з ущільнених металевих волокон, скріплених між собою зварними з'єднаннями. На завершення неткане полотно 3 можна піддати додаткове ущільнення, відповідно додатковій обробці на крайовому ділянці 18. Крім цього, при визначених умовах може виявитися доцільним виконувати зварні з'єднання не по всій ширині нетканого полотна, що можна забезпечити, розташувавши окремі пари зварювальних електродів не впритул одна до іншої, а з деякими проміжками між ними. Для компенсації при подальшому підйомі верхніх зварювальних електродів пари зварювальних електродів можна при необхідності розташовувати зі зміщенням одна відносно іншої.

На фіг.3 у вигляді збоку показана пропонована у винаході установка, що містить пристрій 1. На цьому кресленні показано, зокрема, перша пара 5 з першого зварювального електрода 7 і другого зварювального електрода 8, між якими в періодичному режимі пропускають пухку масу з металевих волокон в процесі виготовлення з них нетканого полотна 3. З цією метою для подачі 24 пухкої маси з металевих волокон пре�ня положення, а також з підйомно-опускним механізмом 6. Після подачі 24 пухкої маси з металевих волокон на необхідну величину (показаний на кресленні) перший зварювальний електрод 7 (і одночасно всі інші зварювальні електроди пропонованого у винаході пристрою) опускаються показаним на кресленні ексцентриковим приводом 12 і стискають, відповідно ущільнюють пухку масу з металевих волокон, а також зварюють їх між собою з утворенням нетканого полотна 3. Розвивається при цьому зварювальними електродами притискне зусилля 23 (зусилля пресування) переважно має становити від 20000 до 30000 Н/см2.

Для можливості проведення процесу зварювання металевих волокон з високою ефективністю і з постійною якістю зварювальний електрод 7 забезпечений, крім того, системою 15 охолодження.

Після пристрою 1 передбачена система 17 для обробки крайок, в даному випадку у вигляді установки для роликового зварювання. При цьому поздовжній крайової ділянка 18 нетканого полотна 3 обгортають відповідної фольгою 36, яка приварюється до нього.

На фіг.4 в збільшеному масштабі показаний фрагмент нетканого полотна 3 з позначенням насамперед довжини 26 і діаметра 25 утворюють його металевих воло�арними сполуками 38, утворилися в результаті резистивного нагрівання металевих волокон при проходженні зварювального струму в місцях їх контакту між собою. Разом з тим в неткане полотно 3 утворилося і безліч наскрізних отворів 37, і тому подібне неткане полотно 3 можна використовувати в якості звукопоглинального або фільтруючого матеріалу.

На фіг.5 в збільшеному масштабі показаний фрагмент компонента 28 для обробки ОГ, зокрема для їх фільтрування. Потік ОГ проходить через такий компонент 28 для їх обробки в напрямку 43, при цьому, наприклад, містяться в ОГ тверді частинки 41 затримуються металевими волокнами 2 нетканого полотна завтовшки 3 27. Для фільтрування ОГ компонент 28 для їх обробки має безліч шарів 39, утворюють проточні для ОГ канали 42. Для додання потоку ОГ неламинарного характеру руху додатково можна передбачити потоконаправляющие поверхні 40, відхиляючі потік ОГ до неткане полотно 3. Подібний компонент для обробки ОГ переважно використовувати в автомобільних системах випуску ОГ.

1. Пристрій (1) для виготовлення нетканого полотна (3) заданої ширини (4) з металевих волокон (2) шляхом їх зварювання між собою, має кілька розбраті�ня між ними металевих волокон (2), щонайменше один підйомно-опускний механізм (6), що приводить щонайменше один зварювальний електрод (7) пари (5) зварювальних електродів відносний рух, принаймні одну систему (9) керування зварюванням, подає зварювальний струм при наявності контакту між парою (5) зварювальних електродів і металевими волокнами (2), та систему (10) управління подачею нетканого полотна (3), яка в залежності від стану принаймні одного підіймально-опускного механізму (6) забезпечує переміщення виготовляється нетканого полотна (3).

2. Пристрій (1) по п.1, що відрізняється тим, що пари (5) зварювальних електродів мають робочу зону (11) площею від 2 до 10 см2.

3. Пристрій (1) по п.1, що відрізняється тим, що підйомно-опускний механізм (6) виконаний з можливістю спільного приведення в рух рухомих зварювальних електродів всіх їх пар (5).

4. Пристрій (1) по п.1, що відрізняється тим, що підйомно-опускний механізм (6) являє собою ексцентриковий привід (12).

5. Пристрій (1) по п.1, що відрізняється тим, що система (9) управління зварюванням має по одному для кожної пари зварювальних електродів трансформатора (13) і частотноуправляемому перетворювача (14) з согласуемими з рухом підйомно-опусобеспечивает реалізацію щонайменше 300 циклів зворотньо-поступального руху рухомого зварювального електрода (7) в хвилину.

7. Пристрій (1) по п.1, що відрізняється тим, що пари (5) зварювальних електродів забезпечена системою (15) охолодження.

8. Установка для виготовлення нетканого полотна, що складається з пристрою по одному з пп.1-7, розташованої перед ним системи (16) розпізнавання положення, що дозволяє перевіряти або регулювати положення металевих волокон (2) щодо пристрою (1), та/або розташованої після нього системи (17) для обробки кромок, призначеної для ущільнення або заварювання поздовжнього крайового ділянки (18) нетканого полотна (3).

9. Спосіб виготовлення нетканого полотна (3) заданої ширини (4) з металевих волокон (2) шляхом їх зварювання між собою, що полягає у виконанні щонайменше наступних стадій:
а) пухку масу (19) з не скріплених між собою металевих волокон (2) подають пристрій (1) для виготовлення з них нетканого полотна (3) шляхом їх зварювання між собою та
б) металеві волокна в їх пухкої маси (19) зварюють між собою індивідуально на її окремих ділянках (20) протягом часу, коли пухка маса (19) металевих волокон залишається нерухомою.

10. Спосіб по п.9, що відрізняється тим, що на стадії б) тривалість процесу зварювання металличеѸйся тим, що стадію б) проводять з частотою її повторення щонайменше 300 циклів зварювання в хвилину.

12. Спосіб по п.9, що відрізняється тим, що окремі цикли зварювання проводять з дотриманням щонайменше одного з таких параметрів, вибраних з групи, що включає притискне зусилля, що розвивається зварювальним електродом, в межах від 5000 до 50000 Н/см2силу зварювального струму в межах від 300 до 1200 А і потужність зварювання в межах від 500 до 20000 Вт.

13. Спосіб по п.9, що відрізняється тим, що стадію а) проводять при середній швидкості подачі (24) пухкої маси (19) з не скріплених між собою металевих волокон (2) щонайменше 3 м/хв.

14. Спосіб по п.9, що відрізняється тим, що до проведення стадії а) пухку масу (19) з не скріплених між собою металевих волокон (2) орієнтують щодо пристрою (1) для виготовлення з них нетканого полотна шляхом їх зварювання.

15. Спосіб по п.9, що відрізняється тим, що після стадії б) неткане полотно (3) подають в систему (17) для обробки кромок, яка призначена для ущільнення або заварювання поздовжнього крайового ділянки (18) нетканого полотна (3) і в якій неткане полотно (3) надають задану ширину (4).

16. Спосіб по п.9, що відрізняється тим, що виготовляють неткан� волокон (2) в межах від 10 до 100 мкм, відношення довжини (26) металевих волокон (2) до їх гідравлічного діаметру (25) в межах від 50 до 5000, дисперсія діаметра (25) металевих волокон (2) максимум 50%, ширина (4) нетканого полотна (3) в межах від 5 до 500 мм, товщина (27) нетканого полотна (3) в межах від 0,1 до 10 мм, питома маса нетканого полотна (3), віднесена до одиниці площі поверхні, в межах від 100 до 5000 г/м2відношення міцності виготовленого нетканого полотна (3) до міцності вихідної пухкої маси (19) з не скріплених між собою металевих волокон щонайменше 3 і пористість нетканого полотна в межах від 50 до 85%.

17. Застосування нетканого полотна (3), виготовленого способом по одному з пп.9-16, для фільтрування відпрацьованих газів.

18. Компонент (28) для обробки відпрацьованих газів фільтруванням з метою зниження їх токсичності, має щонайменше одне неткане полотно (3), виготовлене за допомогою пристрою по одному з пп.1-7 або установки за п.8 або способом по одному з пп.9-16. 

Схожі патенти:

Віддільник твердих частинок, а також спосіб відділення твердих часток з потоку відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння

Винахід відноситься до отделителю твердих частинок, а також до способу відділення твердих часток з потоку відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння

Спосіб видалення твердих частинок з відпрацьованих газів, а також використовуються для цього волокнистий шар і фільтр для уловлювання твердих частинок

Винахід відноситься до волокнистому шарі, що використовується в системі випуску відпрацьованих газів, до фільтру для уловлювання твердих частинок в системі випуску відпрацьованих газів, а також до способу видалення частинок з відпрацьованих газів, що утворюються при роботі двигунів внутрішнього згоряння, з використанням газопроникного фільтруючого шару

Металеві волокна, їх виготовлення та застосування

Винахід відноситься до способів виготовлення металевих волокон

Фільтруючий елемент для фільтрації частинок, що містяться у вихлопних газах двигуна внутрішнього згоряння

Винахід відноситься до фільтруючому елемента, призначеного для фільтрації частинок, присутніх у вихлопних газах двигунів внутрішнього згоряння (зокрема, у двигунах дизельного типу)
Винахід відноситься до контактній зварці, зокрема до способу контактної точкової зварки металів з високою електропровідністю

Спосіб контактного точкового зварювання оцинкованих сталевих листів

Винахід відноситься до області контактної точкової зварювання, а саме для зварювання оцинкованих сталевих листів, які використовуються в автомобілебудуванні для підвищення корозійної стійкості сталевого листа
Винахід відноситься до області хімічного машинобудування і може бути використане для дифузійного зварювання деталей з нікелю, заліза і кобальту при температурах набагато нижче температур плавлення зазначених металів
Up!