Упаковка для містять діючу речовину плівок і спосіб її виготовлення

 

Винахід відноситься до упаковок для містять діючу речовину плівок, більш точно, для плівок, що містять діючі лікарські речовини. Крім того, винахід відноситься до застосування цих упаковок для впаковування в них містять діючу речовину плівок і до способів виготовлення запропонованих у винаході упаковок. Упаковки згідно винаходу, зокрема, стосуються безпечного для дітей упаковування містять діючу речовину плівок.

Крім відомих лікарських форм, таких, як таблетки, капсули тощо, лікарської терапії для введення ліків, насамперед, перорального введення також застосовують містять діючу речовину плівки, відомі як "пастилки". Вони являють собою тонкі пастилки або смужки, що складаються з містить діючу речовину плівки, при цьому товщину і розміри цих пастилок або смужок вибирають з урахуванням кількості діючої речовини для введення. Пастилка зазвичай є гнучкою, еластичною, має невелику вагу, легко рветься. Загальна товщина плівкової лікарської форми цього типу може становити від 5 мкм до 5 мм, зазвичай від 50 мкм до 1 мм. Форма її поверхні може бути круглої, овальної, трикутної, іл�вважатися ліки всіх класів, наприклад, анальгетики або психофармакологічні засоби або навіть нікотин для позбавлення від звички до куріння. Після введення пацієнту діючої речовини, що міститься в містить діючу речовину плівці, вона вивільняється з плівки, після чого може бути ресорбировано.

З урахуванням вмісту діючої речовини в містять діючу речовину плівках бажано або навіть абсолютно необхідно упаковувати їх таким чином, щоб їх не могли отримати і прийняти або проковтнути сторонні особи, зокрема, діти. Процесу розтину слід, щонайменше, запобігти або уповільнити його; з іншого боку, дорослі все ж повинні бути здатні розкрити таку безпечну для дітей упаковку, не докладаючи значних зусиль і не вдаючись до допомоги інструментів.

У вже відомому виробі (Theraflu®, Novartis AG) містить діючу речовину відрізок плівки поміщається між несучим шаром і захисним шаром, які з'єднані один з одним ущільнювальними стиками. На фіг.1 схематично проілюстровано вид зверху такої упаковки 90. Два шари матеріалів упаковки (несучий шар, захисний шар) стикую один з одним районі заштрихованих областей. Упаковка має зовнішню ущільніть�лення (93, 94). У першому відділенні 93 міститься упакований відрізок 91 містить діючу речовину плівки, а друге відділення 94 є порожнім і служить для формування безпечного для дітей пристосування для розтину. З цією метою в області зовнішньої ущільнювальної кромки упаковка забезпечена перфорацією або просічками 96, які відстоять на певну відстань від зовнішньої кромки. Щоб розкрити упаковку, її необхідно зігнути по лінії (y), у результаті чого упаковку можна прорвати по лінії (х), яка проходить через поверхневу область другого відділення 94. В результаті прориву або відриву утворюються легко доступні кромки несучого шару і захисного шару, які служать пристосуванням для захоплення і дозволяють відокремити захисний шар від несучого шару, в результаті чого стає доступним вміст 91 упаковки. Перешкода процесу розтину за рахунок конструкції переважно сприяє тому, що упаковка стає безпечною для дітей.

Тим не менш, описана вище відома упаковка також має значні недоліки. Оскільки площа, необхідна для формування пристосування 94 для розтину, є відносно великий і складає приблизно 30% площі відділений щодо розміру упаковуваного відрізка плівки, що збільшує витрати виробництва. Корисна площа 93 для розміщення вмісту упаковки є дуже малою порівняно з загальною площею упаковки і становить приблизно 40%. Це означає не тільки збільшення витрати матеріалів при виготовленні, а також збільшення потреби в приміщеннях для зберігання.

Крім того, ущільнювальні стики описаної вище упаковки, з допомогою яких з можливістю завершення з'єднані один з одним несучий шар, захисний шар, займають значну частину всієї площі упаковки, якщо бути точними, приблизно 30%. Отже, продуктивність повинна бути відповідним чином знижена, що в свою чергу призводить до зростання витрат виробництва.

У зв'язку з цим в основу цього винаходу покладено завдання створення упаковки для містять діючу речовину плівки і застосовуваного для цього способу виготовлення, при цьому упаковка повинна забезпечувати безпечне для дітей для пакування містять діючу речовину плівок, але з усуненням або послабленням згаданих вище недоліків. Більш точно, завданням є скорочення витрат матеріалів, підвищення продуктивності і забезпечення більш эффективноащих діюча речовина плівок, яка має несучий шар і з можливістю завершення з'єднаний з ним захисний шар, при цьому упаковка має дві парні противолежащие поверхневі області, які відокремлені один від одного перемичкою і в межах яких захисний шар не з'єднаний з несучим шаром, в результаті чого утворюються два відокремлених один від одного і закритих з усіх боків простору для розміщення згаданих плівок парами, у межах згаданої перемички розташована додаткова поверхнева область, впродовж якої несучий шар не з'єднаний із захисним шаром, в результаті чого утворюється закрита з усіх боків порожнина, а в межах перемички виконана, щонайменше, одна лінія перфорацій.

За рахунок парного розташування двох протилежних просторів для містять діючу речовину відрізків плівки забезпечується оптимальне використання загальної площі упаковки і, отже, зменшення витрат матеріалів. За рахунок додаткової поверхневої області, яка утворює пристосування для розкриття в області перемички подвійний упаковки, зменшується необхідна для цього площу щодо поверхневих областей, розрахованих на розміщення вмісту упаковки. Крім ики, які з'єднують захисний шар з несучим шаром в області перемички, можуть бути істотно обмежені в порівнянні з периферійним ущільнювальним стиком на зовнішній кромці упаковки. В цілому, тим самим досягається зменшення поверхонь, що з'єднуються стиками, і стає можливим підвищити продуктивність. Крім того, упаковка згідно винаходу також має ознаки, які забезпечують безпечне для дітей пакування містять діючу речовину виробів таким же способом, як і описане вище відоме виріб.

За рахунок пакування містять діючу речовину плівок парами подвоюється число містять діючу речовину плівок, яке може бути упаковано протягом операції герметизації заданої тривалості. В результаті, додатково підвищується продуктивність.

Упаковки згідно винаходу особливо застосовні для парного упаковування тих містять діючу речовину плівок, які в силу типу або дози діючої речовини або діючих речовин, що містяться в них, як правило, отримують з упаковки одночасно або послідовно за короткий часовий інтервал. Ця ситуація часто виникає, наприклад, у разі анальгетиків, застосовні, зокрема, для парного упаковування плівок, які містять різні діючі речовини і які в кожному випадку витягують з упаковки парами, щоб прийняти поєднання діючих речовин.

Матеріали, застосовувані для виготовлення несучого шару і захисного шару упаковки, можуть складатися з паперу, картону, плівки з пластику (наприклад, поліетилену, поліетилентерефталату, поліпропілену, полістиролу, поліетилену, поліамідів, полікарбонату, сополімерів етилену і вінілацетату) і металевої фольги (наприклад, алюмінієвої фольги), а також композиційних матеріалів, які складаються із згаданих матеріалів.

Додатковим кращим плівковим матеріалом є Barex® (виробництва компанії ВР Chemicals), який є сополімером акрилонітрилу та бутадієну. За рахунок своїх хороших бар'єрних властивостей і хімічної стійкості він особливо застосуємо для пакування ліків, що містять агресивні і/або летючі діючі речовини, наприклад нікотин.

Щоб уникнути несанкціонованого або випадкового порушення упаковки шляхом розривання з допомогою загострених предметів і т.д. необхідно, щоб кожен з двох компонентів матеріалу упаковки (несучий шар, захисний шар) мав доста� відомі фахівцям в даній області техніки. Товщина несучого шару і захисного шару переважно становить від 0,01 до 2 мм, зокрема, від 0,05 до 0,5 мм. В одному з кращих варіантів здійснення винаходу несучий шар упаковки має більшу товщину, ніж захисний шар.

Несучий шар, захисний шар можуть бути виготовлені з однакових матеріалів або з матеріалів різних типів, щонайменше, одна з двох частин матеріалу упаковки (несучий шар, захисний шар) складається з прозорого матеріалу (наприклад, прозорої плівки з пластика).

Крім того, у винаході передбачені варіанти здійснення, у яких одна частина матеріалу упаковки або обидві частини матеріалу упаковки пофарбовані однаково чи по-різному барвником, який у кожному випадку може бути прозорим або непрозорим.

Наприклад, несучий шар може бути виготовлений з непрозорого композиційного матеріалу, що складається з паперу або картону), що містить пластик (наприклад, покритої поліетиленом чи полиэтилентерефталатом), а захисний шар може бути виготовлений з прозорої безбарвної або плівки пофарбованої з пластику. З метою зменшення повітропроникності, світлопроникності і паропроникності вигідно, щоб одна поверхня не�кування згідно винаходу їй можуть бути додані найрізноманітніші можливі геометричні форми (наприклад, прямокутна, трапецієвидна, еліптична) і різні розміри. Площа поверхні в цілому залежить від розміру вмісту упаковки (наприклад, астилок) і зазвичай становить від 10 до 100 см2. Розмір першої поверхневої області для розміщення вмісту упаковки також може змінюватися в широких межах в залежності від площі поверхні виробів, які упаковуються. Несучий шар, захисний шар можуть мати ідентичну форму і розмір; тим не менш, також передбачені варіанти здійснення, у яких захисний шар має менший розмір, ніж несучий шар, та/або геометричну форму, відмінну від форми несучого шару.

Несучий шар з можливістю завершення з'єднаний із захисним шаром, зокрема, таким чином, що захисний шар може бути відділений від несучого шару з допомогою зусилля пальця і без допомоги пристосувань, як у випадку інших отслаиваемих упаковок.

З'єднання захисного шару і несучого шару з можливістю завершення переважно здійснюють шляхом ущільнення або зварювання; фахівцям в даній області техніки відомі відповідні засоби і способи створення ущільнювальних стиків або ущільнюючих поверхонь. Ущільнення служить бар'єром, що запобігає дЏ методи як гарячого, так і холодного ущільнення. Матеріалом, використовуваним для ущільнюючих шарів, можуть бути, наприклад, термоплавкие клеї (термоклеи; наприклад, на основі поліетилену низької щільності), ущільнюючі лаки, ущільнюючі дисперсії або сполучні речовини.

З'єднання з можливістю завершення переважно здійснюють методом гарячого ущільнення при температурах в межах від 50°С до 200°З, зокрема, від 50 до 90°С з використанням термоклеев.

Ущільнювальні стики або ущільнюючі поверхні переважно мають міцність (міцність ущільнення) в межах від 1 Н/15 мм до 50 Н/15 мм, переважно від 2 Н/15 мм до 20 Н/15 мм.

Несучий шар, захисний шар переважно з'єднують один з одним по всій площі за винятком згаданих поверхневих областей. В області перемички обидва шару матеріалу упаковки (несучий шар, захисний шар) щільно з'єднані один з одним за винятком області, яка утворює пристосування для розтину. Перемичка проходить переважно перпендикулярно подовжньому напрямку упаковки.

Як було згадано, за рахунок запропонованого у винаході типу виконання може бути особливо вигідно використана вся площа упаковки. В одному з предпочтительма площ двох протилежних поверхневих областей, які утворюють простору для розміщення згаданих плівок, становила щонайменше 50%, переважно, щонайменше, 60% всієї площі упаковки. Крім того, бажано, щоб площа згаданої додаткової поверхневої області становила не більше 50%, переважно не більше 20%, особливо бажано не більше 15% суми площ двох протилежних поверхневих областей, які утворюють простору для розміщення згаданих плівок.

Дві противолежащие поверхневі області, які розташовані парами і утворюють простору для розміщення згаданих плівок, переважно мають однаковий розмір і геометричну форму. Тим не менш, в конкретних випадках застосування може бути вигідним, щоб ці дві поверхневі області були налаштовані по-різному.

З метою забезпечення максимальної ефективності виготовлення особливо вигідно, якщо дві противолежащие поверхневі області, які утворюють простору для розміщення згаданих плівок, мають однаковий розмір і геометричну форму і розташовані симетрично відносно поздовжнього напрямку упаковки, і якщо ширина перемички між двома поверхневими областями дорівнює подвоєній ширині�ещения згаданої плівки. За рахунок цього в процесі виготовлення можна забезпечувати практично рівномірний крок між відповідними сусідніми містять діючу речовину плівками (щодо поздовжнього напрямку упаковки). В результаті, суттєво спрощується процес виготовлення і може бути досягнута більш висока продуктивність. Крім того, тим самим можливо переважно рівномірний розподіл виробів в поздовжньому напрямку. При необхідності між відповідними сусідніми містять діючу речовину плівками також може бути заданий майже рівномірний крок, за рахунок чого досягається максимальна продуктивність.

До того ж, згаданим поверхневим областях переважно надають такі розміри і розташовують їх таким чином, щоб сума поверхневих областей, протягом яких захисний шар з'єднаний з несучим шаром, не перевищувала 25%, переважно не перевищувала 20%. Тим самим може бути скорочено час, необхідне для операції ущільнення. Стабільність упакованих плівок забезпечується ущільнювальним стиком, що проходить вздовж зовнішньої кромки упаковки. Ширина згаданого ущільнювального стику переважно становить щонайменше 3 мм, в годину�омки, які проходять в області перемички і відокремлюють першу або другу поверхневу область від згаданої додаткової поверхневої області, мали ширину від 1,5 до 2 мм.

В одному з кращих варіантів здійснення упаковка згідно винаходу сконструйована таким чином, що між кожною з двох поверхневих областей, які утворюють закриті з усіх боків простору для розміщення згаданих плівок, і відповідної сусідній зовнішньої кромкою упаковки, розташована область, в межах якої несучий шар з'єднаний із захисним шаром і яка має ширину від 3 до 7 мм, переважно 4-5 мм

З метою формування пристосування для розкриття упаковки згідно винаходу мають розташовану в межах згаданої перемички додаткову поверхневу область, впродовж якої несучий шар не з'єднаний із захисним шаром, за рахунок чого утворюється закрита з усіх боків порожнина. Ця порожнина служить лише для забезпечення пристосування для захоплення і розтину і не призначена для розміщення містять діючу речовину плівок.

Згадана додаткова поверхнева область переважно має видовжену форму. В одному з кращих варЇто полегшує відшаровування або відділення. Це особливо вигідно, зокрема, коли пристосування для захоплення, що утворюється після розриву перфорації, є відносно коротким.

Як було згадано, в межах перемички перебуває, щонайменше, одна лінія перфорацій. Ця лінія перфорацій переважно виконана таким чином, що вона проходить в напрямку згаданої додаткової поверхневої області. При прориві несучого шару і захисного шару по лінії перфорацій і триваючому потім розрив згадана друга поверхнева область ділиться приблизно на дві половини. У результаті поділу двох шарів упаковки утворюються вільні краї, які можуть служити пристосуванням для розтину, як це описано вище. Таким чином, коли упаковку проривають, утворюється пристосування для розкриття кожного з двох просторів, в яких містяться містять діючу речовину плівки.

Згадана лінія перфорацій може бути створена відомим способом, наприклад, шляхом пробивання отворів. Крім таких ліній перфорацій також можуть бути передбачені лінії знеміцнення інших типів, якщо тільки вони дозволяють проривати упаковку. Лінія перфорацій переважно виконана таким чином, що зусилля па�про безпеку для дітей забезпечується за рахунок того, що для розкриття упаковки необхідно зробити руками, щонайменше, три узгоджені дії: (i) зігнути упаковку в області кромки, щоб зробити доступною лінію перфорації; (ii) прорвати і продовжувати розривати перфорацію і (iii) захопити утворилися в результаті вільні краї як пристосування для захоплення (або відривного язичка) і розділити несучий шар, захисний шар.

Структурами, особливо придатними для того, щоб можна було прорвати елемент або елементи матеріалу упаковки, є прямолінійні розрізи; зубчасті або хвилясті розрізи; перфорації, зокрема, перфорації, що складаються з наступних одна за іншої точок і/або розрізів; проміжки в матеріалі; просічки, зокрема, стрілоподібні, трикутні або ромбоподібні просічки; попередньо задані точки розриву або рельєфні лінії.

З метою полегшення згаданої операції згинання упаковки вигідно забезпечити упаковку лінією згину, наприклад, шляхом видавлювання або здавлювання. Способи, що застосовуються в цих цілях, відомі фахівцям в даній області техніки.

Згадана лінія згину переважно виконана таким чином, що вона проходить в поздовжньому напрямку упаковки і стосується згаданої чи� прориву без погіршення властивості упаковки бути безпечною для дітей.

Це, зокрема, важливо у випадку використання упаковки літніми людьми, оскільки навіть у цьому випадку необхідно забезпечити можливість розкриття упаковки протягом короткого часу і без невдалих спроб без допомоги пристосувань чи інших засобів.

З метою забезпечення простого і надійного розриву лінія перфорацій або лінії перфорацій або, щонайменше, одна з ліній перфорацій переважно виконана/виконані як на несучому шарі, так і захисному шарі.

Що стосується положення ліній перфорацій, лінія перфорацій або лінії перфорацій або, щонайменше, одна з ліній перфорацій виконано/виконано в області, яка розташована між зовнішньою кромкою упаковки та згаданої додаткового поверхневого областю. З метою забезпечення бажаного властивості безпеки для дітей лінія перфорацій або лінії перфорацій переважно не повинні досягати зовнішньої кромки упаковки.

В одному з кращих варіантів здійснення винаходу передбачено, що лінія перфорацій або лінії перфорацій, або, щонайменше, одна з ліній перфорацій не досягає згаданої додаткової поверхневої області, призначеної для формування пристосування для �зобретения передбачено, що лінія перфорацій або лінії перфорацій, або, щонайменше, одна з ліній перфорацій досягає згаданої додаткової поверхневої області чи поширюється на неї. Крім того, може бути вигідно виконати лінію перфорації таким чином, щоб вона проходила через всю згадану додаткову поверхневу область, переважно по центру.

За рахунок описаних вище конструктивних ознак упаковка згідно винаходу застосовна для безпечного для дітей пакуванні містять діючу речовину плівок. Таким чином, обсяг винаходу входять безпечні для дітей не піддаються повторної герметизації упаковки, які мають описаними ознаками. Зокрема, в обсяг цього винаходу входять упаковки описаного вище типу, які відрізняються тим, що є безпечними для дітей згідно стандарту DIN EN 14375 та/або ASTM D3475-03a.

Упаковки згідно винаходу застосовні для упаковування, зокрема, безпечного для дітей упаковування містять діючу речовину плівок описаного вище типу. Крім згаданих діючих лікарських речовин також можуть використовуватися косметичні діючі речовини, запашні й ароматичні речовини, питатащити рослин або боротьби з сільськогосподарськими шкідниками.

Крім того, у винаході запропоновано спосіб пакування містять діючу речовину плівок, що включає стадії, на яких:

формують несучий шар,

парами поміщають на несучий шар по дві містять діючу речовину плівки,

покривають несучий шар і розташовані на ній містять діючу речовину плівки захисним шаром,

з'єднують несучий шар, захисний шар з можливістю завершення, зокрема, таким чином, щоб дві поверхневі області, в яких містяться містять діючу речовину плівки, були повністю оточені областю кромки, протягом якої несучий шар з'єднаний із захисним шаром, в результаті чого утворюються два закритих з усіх боків простору, в яких містяться дві упаковиваемие плівки, а також перемичка між цими просторами; при цьому з'єднання несучого шару і захисного шару здійснюють таким чином, щоб в області перемички між згаданими двома поверхневими областями упаковка мала додаткову поверхневу область, впродовж якої несучий шар не з'єднаний із захисним шаром,

створюють у межах перемички, щонайменше, одну лінію перфорації, яка переважно виконана т кращих варіантів здійснення спосіб здійснюють таким чином, щоб дві противолежащие поверхневі області, які утворюють простору для розміщення згаданих плівок, мали однаковий розмір і однакову геометричну форму і розташовувалися симетрично. До того ж, перемичка між двома поверхневими областями виконана таким чином, щоб її ширина дорівнювала подвоєною ширині кромки, що проходить між торцевою зовнішньої кромкою упаковки та суміжній поверхневої областю для розміщення згаданої плівки.

Далі з посиланням на варіанти здійснення, схематично проілюстровані на кресленнях, в порядку прикладу пояснені ознаки, подробиці та переваги винаходу. Креслення необов'язково відображають дійсні розмірні співвідношення.

На фіг.2 показаний вид зверху упаковки 10 згідно винаходу,

на фіг.2б показано перетин фіг.2 в площині (а),

на фиг.3А, 3Б, 3В і 3Г показані види зверху додаткових варіантів здійснення упаковки згідно винаходу,

на фіг.4 показаний вид зверху двох упаковок, розташованих одна за одною в поздовжньому напрямку в процесі виготовлення.

На фіг.2 показана упаковка 10, що має прямокутну форму в плані і складається із захисного шару 7 і несучого шару, розташованого �а має першу поверхневу область 3 і другу поверхневу область 3', в межах якої захисний шар не з'єднаний з несучим шаром. В межах поверхневих областей 3, 3' розташовані запаковані містять діючу речовину плівки 1, 1'. Захисний шар 7 має таку ж геометричну форму і розміри, як і несучий шар, розташований під ним і з'єднаний з ним з можливістю завершення, іншими словами, з можливістю відшаровування (заштриховані області) по всій площі за винятком першої та другої поверхневих областей 3, 3'.

Дві поверхневі області 3, 3' повністю оточені кромкою, у якій захисна фольга 7 з'єднана з несучим шаром. Між першою поверхневої областю 3 і другий поверхневої областю 3' розташована перемичка 5, в області якої захисна фольга також з'єднана з несучим шаром. В межах перемички 5 і в кожному випадку на певній відстані від поверхневих областей 3, 3' розташована додаткова поверхнева область 4, в межах якої захисна фольга 7 не з'єднана з несучою фольгою і яка служить для формування пристосування для захоплення і розтину.

В області перемички 5 виконано дві лінії знеміцнення у вигляді ліній 6, 6' перфорації, зокрема, віддалених на певні відстані від зовнішньої кромки і від Ѓпаковки (лінії а), як і подовжена поверхнева область 4, і розташовані по центру поверхневої області.

Крім того, упаковка має лінію згину (b), яка проходить в поздовжньому напрямку і в бічній області кромки і стосується лінії 6' перфорації.

Може бути необов'язково передбачена друга лінія згину (b'). Після складання зовнішньої кромки упаковки лінія згину (b або b') упаковка може бути прорвана по одній з ліній 6, 6' перфорації, а захисна фольга і несуча фольга можуть бути розділені поблизу поверхневої області 4 на дві половини приблизно однакового розміру. Потім утворюються при розриві вільні краю захисного шару і несучого шару можуть бути використані в якості пристроїв для захоплення і розтину, щоб відокремити два шари один від одного і мати можливість отримати містять діючу речовину плівки 1, 1'.

Наприклад, показана на фіг.2 упаковка має довжину 96 мм і ширину 42 мм. Ущільнювальний стик, навколишній першу і другу поверхневі області, має ширину 5 мм, в результаті чого кожна з цих поверхневих областей має розмір 32×32 мм. Містять діючу речовину плівки 1, 1' для пакування в цьому прикладі мають розмір приблизно 22×22 мм. Поверхностнахностних областей 3, 3' ущільнювальним стиком шириною 5 мм, в результаті чого загальна ширина перемички в цьому прикладі становить 20 мм. При розтині упаковки з поверхневої області 4 для кожної з двох упакованих плівок формується пристосування для захоплення довжиною приблизно 5-5,5 мм (в поздовжньому напрямку упаковки).

На фіг.2б показано перетин фіг.2 в площині (а). Упаковка складається з несучого шару 8 і захисного шару 7. Обидва шару з можливістю завершення з'єднані один з одним в областях, позначених стрілками. Поблизу поверхневих областей 3, 3' обидва шару не з'єднані один з одним і утворюють простору 3а, 3а' для розміщення містять діючу речовину плівок 1,1'. Поблизу поверхневої області 4 не сполучені один з одним шари утворюють порожнину 4а.

На фиг.3А показано удосконалення проілюстрованою на фіг.1 упаковки, яка має додаткову поверхнева область 4 у формі подовженого багатокутника і дві противолежащие перфорації 6, 6', які проходять приблизно перпендикулярно подовжньому напрямку упаковки і досягають цієї поверхневої області 4.

На фіг.3б показано додаткове удосконалення проілюстрованою на фіг.1 упаковки, у якій перфорплотнительного стику, який розмежовує поверхневу область 4 і поверхневі області 3, 3', може бути менше ширини ущільнювальних стиків, які перекривають поверхневі області 3, 3' в напрямку зовнішньої кромки упаковки. Якщо виходити з розмірів, в якості прикладу, наведеного на фіг.2, ширина (n) може становити, наприклад, 2 мм. За рахунок цього можна збільшити ширину поверхневої області 4 (в поздовжньому напрямку) (наприклад, до 25 мм), в результаті чого формуються з неї пристосування для захоплення збільшуються і їх стає легко захопити.

На фиг.3В показано додаткове удосконалення проілюстрованою на фіг.1 упаковки, у якій лінія 6 перфорації проходять через весь внутрішній простір додаткової поверхневої області (4).

На фиг.3Г показано додаткове удосконалення проілюстрованою на фіг.1 упаковки, у якій поверхнева область 4 поблизу перемички 5 має зубчастий або хвилястий контур. Лінія 6 перфорації поблизу перемички розташована в області між зовнішньою кромкою упаковки та поверхневої областю 4.

На фіг.4 показані дві розташовані одна за іншої упаковки 10, 20 типу, проілюстрованого на фіг.3б, в процесі виготовлення. Дві проти�ественно однаковий розмір, геометричну форму і розташовані симетрично в поздовжньому напрямку (стрілка 1). Перемичка між двома поверхневими областями виконана таким чином, щоб її ширина D була рівна подвоєній ширині d кромки, яка проходить між торцевою зовнішньої кромкою упаковки та суміжній поверхневої областю для розміщення згаданої плівки. Тим самим забезпечується можливість упаковувати містять діючу речовину плівки 3, 3'; 3а, 3а' переважно з рівномірним кроком L.

Наприклад, кожна з показаних на фіг.4 упаковок має довжину 88 мм і ширину 42 мм. Ущільнювальний стик, навколишній першу і другу поверхневі області, має ширину 5 мм в напрямку зовнішніх кромок упаковки. Ширина ущільнювального стику, який в області перемички 5 розмежовує поверхневу область 4 і поверхневі області 3, 3', менше ширини ущільнювальних стиків, які перекривають поверхневі області 3, 3' в напрямку зовнішньої кромки упаковки, і становить від 1,5 до 2 мм. Подовжена поверхнева область 4 має ширину приблизно 10 мм, за рахунок чого при розтині упаковки для кожної з двох упакованих плівок формується пристосування для захоплення довжиною приблизно 5-5,5 мм (в поздовжньому напратей 3, 3' має розмір приблизно 3×3 см, а в цьому прикладі містять діючу речовину плівки 1, 1' для пакування мають розмір приблизно 22×22 мм. В описаному розташування поверхневих областей і ущільнювальних стиків преодолеваемая за рахунок дифузії ширина ущільнювального стику між внутрішніми просторами упаковки і середовищем складає, щонайменше, 5 мм, що забезпечує стабільність вироби, поки упаковка не розкрита.

Винахід вигідно дозволяє скоротити витрату матеріалів і підвищити продуктивність безпечних для дітей упаковок для містять діючу речовину плівок.

1. Упаковка (10) містять діючу речовину плівок (1, 1'), яка має несучий шар (8) і з можливістю завершення з'єднаний з ним захисний шар (7), відрізняється тим, що
упаковка має дві парні противолежащие поверхневі області (3, 3'), які відокремлені один від одного перемичкою (5) і в межах яких захисний шар (7) не з'єднаний з несучим шаром (8), в результаті чого утворюються два відокремлених один від одного і закритих з усіх боків простору для розміщення згаданих плівок (1, Г) парами,
у межах згаданої перемички (5) розташована додаткова поверхнева�я закрита з усіх боків порожнина,
в межах перемички (5) розташована, щонайменше, одна лінія (6) перфорації, яка не досягає зовнішньої кромки упаковки.

2. Упаковка по п.1, що відрізняється тим, що лінія перфорацій, або лінії перфорацій, або, щонайменше, одна з ліній (6, 6') перфорації виконана/виконані як на несучому шарі (8), так і захисному шарі (7).

3. Упаковка по п.1, що відрізняється тим, що лінія перфорацій, або лінії перфорацій, або, щонайменше, одна з ліній (6, 6') перфорації виконано/виконано в області між зовнішньою кромкою упаковки та згаданої додаткового поверхневого областю (4).

4. Упаковка по п.1, що відрізняється тим, що лінія перфорацій або лінії перфорацій проходить або проходять в напрямку згаданої додаткової поверхневої області (4).

5. Упаковка по п.4, відрізняється тим, що лінія перфорацій, або лінії перфорацій, або, щонайменше, одна з ліній перфорацій (6, 6') не досягає або не досягають згаданої додаткової поверхневої області (4).

6. Упаковка по п.4, відрізняється тим, що лінія перфорацій, або лінії перфорацій, або, щонайменше, одна з ліній перфорацій (6, 6') досягає згаданої додаткової поверхневої області (4) чи поширюється на неї.

7. Упакозуют простору для розміщення згаданих плівок, становлять щонайменше 50%, переважно, щонайменше, 60% всієї площі упаковки.

8. Упаковка по п.1, що відрізняється тим, що площа згаданої додаткової поверхневої області (4) складає не більш 50%, переважно, не більше 20%, особливо переважно, не більше 15% суми площ двох протилежних поверхневих областей (3, 3'), які утворюють простору для розміщення згаданих плівок.

9. Упаковка по п.1, що відрізняється тим, що дві противолежащие поверхневі області (3, 3'), які утворюють простору для розміщення згаданих плівок (1, 1'), мають однаковий розмір і однакову геометричну форму.

10. Упаковка по п.1, що відрізняється тим, що несучий шар (8) з'єднаний із захисним шаром (7) по всій площі за винятком згаданих поверхневих областей (3, 3').

11. Упаковка по п.10, відрізняється тим, що між кожною з двох поверхневих областей (3, 3'), які утворюють закриті з усіх боків простору для розміщення згаданих плівок, і відповідної сусідній зовнішньої кромкою упаковки, розташована область, в межах якої несучий шар (8) з'єднаний із захисним шаром (7) і яка має ширину від 3 до 7 мм, переважно, 4-5 мм.

12. Упаковка по п.1, отличающам (8), не перевищує 25%, переважно, не перевищує 20%.

13. Упаковка по п.1, що відрізняється тим, що дві противолежащие поверхневі області (3, 3'), які утворюють простору для розміщення згаданих плівок, мають однаковий розмір і однакову геометричну форму і розташовані симетрично в поздовжньому напрямку упаковки, а ширина перемички (5) між двома поверхневими областями (3, 3') дорівнює подвоєній ширині кромки, яка проходить між торцевою зовнішньої кромкою упаковки та суміжній поверхневої областю для розміщення згаданої плівки.

14. Упаковка по п.1, що відрізняється тим, що згадана додаткова поверхнева область (4) має видовжену форму.

15. Упаковка по п.1, що відрізняється тим, що згадана додаткова поверхнева область (4) має хвилястий або зубчастий контур.

16. Упаковка по п.1, що відрізняється тим, що згадані роз'ємні з'єднання утворені ущільнювальними стиками або ущільнювальними поверхнями.

17. Упаковка по п.1, що відрізняється тим, що вона має, щонайменше, одну лінію згину (b), яка проходить в поздовжньому напрямку упаковки і стосується згаданої перфорації (6) або перетинається з нею.

18. Упаковка по п.1, що відрізняється тим, що вона п�8, відрізняється тим, що вона являє собою безпечну для дітей упаковку згідно стандарту DIN EN 14375 та/або ASTM D3475-03a.

20. Застосування упаковки по п.1 для упаковування містять діючу речовину плівок.

21. Застосування за п.20, відмінне тим, що упаковку застосовують для безпечного для дітей упаковування містять діючу речовину плівок.

22. Спосіб пакування містять діючу речовину плівок, що включає стадії, на яких:
формують несучий шар (8),
парами поміщають на несучий шар (8) по дві містять діючу речовину плівки,
покривають несучий шар (8) і розташовані на ній містять діючу речовину плівки (1, 1') захисним шаром (7),
з'єднують несучий шар (8) і захисний шар (7) з можливістю завершення, зокрема, таким чином, щоб дві поверхневі області (3, 3'), в яких містяться містять діючу речовину плівки (1, 1'), були повністю оточені областю кромки, протягом якої несучий шар (8) з'єднаний із захисним шаром (7), в результаті чого утворюються два закритих з усіх боків простору, в яких містяться дві плівки і перемичка (5) між цими просторами; при цьому з'єднання несучого шару (8) і захисного шару (7) про�) упаковка мала додаткову поверхневу область (4), впродовж якої несучий шар (8) не з'єднаний із захисним шаром (7),
створюють у межах перемички, щонайменше, одну лінію (6) перфорації, яка не досягає зовнішньої кромки упаковки.

23. Спосіб пакування містять діючу речовину плівок, що включає стадії, на яких:
формують несучий шар (8),
парами поміщають на несучий шар (8) по дві містять діючу речовину плівки,
покривають несучий шар (8) і розташовані на ній містять діючу речовину плівки (1, 1') захисним шаром (7),
з'єднують несучий шар (8) і захисний шар (7) з можливістю завершення, зокрема, таким чином, щоб дві поверхневі області (3, 3'), в яких містяться містять діючу речовину плівки (1, 1'), були повністю оточені областю кромки, протягом якої несучий шар (8) з'єднаний із захисним шаром (7), в результаті чого утворюються два закритих з усіх боків простору, в яких містяться дві плівки і перемичка (5) між цими просторами; при цьому з'єднання несучого шару (8) і захисного шару (7) здійснюють таким чином, щоб в області перемички (5) між згаданими двома поверхневими областями (3, 3') упаковка мала додаткову поверхневу областьеньшей міру, одну лінію (6) перфорації,
відрізняється тим, що дві противолежащие поверхневі області (3, 3'), які утворюють простору для розміщення згаданих плівок, мають однаковий розмір і однакову геометричну форму і розташовані симетрично в поздовжньому напрямку виготовленої упаковки, а перемичка (5) між двома поверхневими областями (3, 3') виконана таким чином, що її ширина дорівнює подвоєній ширині кромки, яка проходить між торцевою зовнішньої кромкою упаковки та суміжній поверхневої областю для розміщення згаданої плівки.

24. Спосіб за п.22 або 23, відрізняється тим, що з'єднання несучого шару (8) і захисного шару (7) здійснюють шляхом ущільнення, зокрема, з використанням відшаровується ущільнюючого лаку.

25. Спосіб за будь-яким з пп.22 або 23, відрізняється тим, що виготовляють упаковку, що має ознаки по пп.1-19. 

Схожі патенти:

Упаковка

Упаковка // 2238894
Винахід відноситься до виробництва упаковок для рідин або пахучих ароматичних речовин

Упаковка для зберігання твердих лікарських форм

Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної промисловості
Up!