Спосіб виробництва товстостінних труб

 

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва і стосується отримання гарячекатаних товстостінних труб гвинтовою прокаткою.

Відомий спосіб виробництва товстостінних труб гвинтовою прокаткою, що включає деформацію нагрітої гільзи трьома валками на оправці і подальшу гвинтову калібрування трьома валками /див. Я.Е. Облога і ін. Сучасні трубні цехи. М., «Металургія», 1977, с.65-67/.

Відомий також спосіб виробництва товстостінних труб (з відношенням D/S=4÷11,5), що включає гвинтову прокатку трьома валками на оправці порожнистої нагрітої заготовки і подальшу калібрування на оправці трьома валками /див. В.П. Барабашкин, І.К. Тартаковський. Виробництво труб на агрегатах з трехвалковим раскатним табором. М., «Металургія», 1981, с.64-67/.

В обох способах в якості вихідної заготовки використовують тільки гільзу, отриману на прошивном стані гвинтової прокатки.

Однак актуальним є застосування альтернативних видів вихідної заготовки, в якості якої можна взяти, наприклад, відпрацьовані бурильні труби. Дані труби внаслідок тривалої експлуатації на свердловинах в умовах інтенсивної і, як правило, нерівномірного корозії втрачають частину свого матеріалу, купуючи разЕключительно вторсировиною. Для переробки такого вторсировини в придатну продукцію існують два шляхи: а) переплав, що характеризується мінімальними втратами металу, але вимагає застосування подальших переділів, включаючи прокатку; б) обробка різанням, що дозволяє безпосередньо отримувати готову продукцію, але характеризується істотними втратами металу в стружку.

Поставлено завдання: безпосередньо переробляти відпрацьовані бурильні труби в придатні вироби у вигляді товстостінних труб.

Поставлена задача вирішується створенням способу виробництва товстостінних труб з відпрацьованих бурильних труб, згідно з яким у відпрацьованих бурильних труб відрізають замкові кінці, потім здійснюють нагрів і гвинтову прокатку труб на оправці трьома двухконусними валками з кутом нахилу деформуючого ділянки 4-4,5° і діаметром, перетискання не менш ніж у 3,5 рази перевищує діаметр бурильної труби, після чого здійснюють гвинтову калібрування на оправці трьома валками.

Це дозволяє при збереженні необхідної якості отримувати дешевшу товстостінну трубу (D/S=6,5... 10) з відпрацьованої бурильної труби (D/S=11... 14,5).

Приклад здійснення способу

У відпрацьованої бурильної труби діаметром 127 мм зі стінкою толщиой прокатки з двухконусними валками діаметром перетискання 450 мм з кутом нахилу деформуючого ділянки 4,5° і прокатали на циліндричній оправці діаметром 67 мм при куті подачі 5° і вугіллі розкочування 15° в трубу діаметром 94 мм зі стінкою товщиною 13,5 мм. Отриману трубу прокатали на трьохвалковому калібрувальному стані при куті подачі 6° і вугіллі розкочування 5° на довгій циліндричній оправці діаметром 64 мм в готову товстостінну трубу діаметром 91 мм, зі стінкою завтовшки 13,5 мм

У отриманої товстостінної труби з D/S=6,74 разностенность не перевищила ±12,5%, при цьому як на зовнішній, так і на внутрішній поверхні відсутні грубі дефекти.

Таким чином, завдяки застосуванню гвинтової прокатки запропонований спосіб дозволяє безпосередньо з мінімальними втратами металу переробляти вторсировину у вигляді відпрацьованих бурильних труб в придатну продукцію - товстостінні труби з D/S=6,5... 10, що задовольняють всім вимогам, що пред'являються до гарячекатаних труб.

Зважаючи на те, що матеріал вихідної сировини (відпрацьованих бурильних труб) - стали спеціального складу, розроблені для труб нафтового сортаменту, то і товстостінні труби, отримані з даної сировини, можна використовувати в якості, наприклад, заготовок для виробництва муфт до насосно-компресорних труб по ГОСТ 633-80. 

Схожі патенти:

Спосіб розкочування гільз

Винахід відноситься до обробки металів тиском, а саме до технології розкочування гільзи в многовалкових станах гвинтової прокатки (стан Асселя), і може бути використане при виробництві тонкостінних труб на трубопрокатних агрегатах, оснащених трехвалковими раскатними станами гвинтової прокатки

Пристрій для виправлення круглої труби

Винахід відноситься до обробки металів тиском, зокрема для зменшення діаметру, забезпечення круглості або випрямлення труби шляхом прокатки

Спосіб гвинтової прокатки ребристих труб та валки для його здійснення

Винахід відноситься до області обробки металів тиском і стосується технології отримання ребристих труб поперечно-гвинтової прокаткою і може бути використане на трехвалкових станах

Спосіб розкочування деталей

Винахід відноситься до машинобудування, а саме до холодної розкочуванні деталей типу тіл обертання, призначеної для надання їм заданої геометричної форми і розмірів

Спосіб гвинтовий розкочування труб

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва, точніше до гвинтовий розкочування труб
Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва та може бути використане при виробництві безшовних гарячекатаних труб гвинтовою прокаткою

Технологічний інструмент стану гвинтової прокатки

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва і стосується інструменту стану гвинтової прокатки

Технологічний інструмент трехвалкового стану

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва і призначене для виготовлення тонкостінних труб в широкому діапазоні вшгтовой прокаткою

Спосіб поперечно-гвинтової элонгирования

Винахід відноситься до області обробки металів тиском і може бути використане на современньж установках, до складу яких входять прошивні преси та стани-элонгатори

Спосіб переробки золи та/або шлаку котелень і теплоелектростанцій

Винахід відноситься до способів переробки твердих промислових відходів, зокрема золи та/або шлаку котелень і теплоелектростанцій (ТЕС)
Винахід відноситься до нафтовидобувної промисловості і може знайти застосування при утилізації нефтезагрязненного проппанта після гідравлічного розриву пласта (ГРП)
Винахід відноситься до галузі переробки відходів, а саме до переробки осадів стічних вод

Спосіб знешкодження совтола

Винахід відноситься до способу знешкодження совтола

Поділ тверде-рідина глинистих розчинів на масляній основі

Винахід відноситься до способу досягнення поділу тверде-рідина глинистого розчину на масляній основі, що включає стадії контактування зазначеного глинистого розчину на масляній основі з емульсією масло-у-воді, що включає полімер, отриманий з щонайменше одного водорозчинного мономеру, де зазначений полімер не є розчиненим перед контактом із зазначеним глинистим розчином на масляній основі, змішування емульсії масло в воді і глинистого розчину на масляній основі і відділення твердої фази від рідкої фази глинистого розчину на масляній основі

Спосіб очищення відпрацьованих бурових розчинів від нафти і полімерних реагентів

Винахід відноситься до галузі охорони навколишнього середовища і може бути використане при утилізації відпрацьованого бурового розчину
Винахід відноситься до галузі металургії та хімічної технології переробки неорганічних речовин, зокрема переробці магнийсодержащих відходів виробництва
Винахід відноситься до галузі переробки неорганічних речовин, зокрема до утилізації магнийсодержащих твердих відходів
Винахід відноситься до переробки промислових відходів, зокрема до переробки медичних відходів, а саме до отримання з них нешкідливих продуктів

Установка для переробки хвостів твердих побутових відходів

Винахід відноситься до переробки відходів, а саме до установки для переробки хвостів твердих побутових відходів (ТПВ)
Up!