Спосіб отримання 3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензилового спирту

 

Винахід відноситься до способу отримання хімічної сполуки класу просторово утруднених фенолів 3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензиловому спирту формули (I)

Відомий спосіб отримання 3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензилового спирту формули (I) взаємодією 2,6-ди-трет-бутілфенола з формальдегідом при кімнатній температурі в присутності каталізатора їдкого натру, див. Berichte, V.40, S.2524, 1907.

Однак відомий спосіб призводить до утворення великої кількості побічних продуктів, основним з яких є біс(4-окси-3,5-ди-трет-бутилфенил)метан (див. формулу (II)

очищення цільового продукту від утруднена, крім того, ця домішка надає жовтуватий відтінок товарного продукту, що є небажаним.

Найбільш близьким за технічною сутністю є спосіб отримання 3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензилового спирту формули (I) взаємодією 2,6-ди-трет-бутілфенола з параформом при мольному співвідношенні реагентів 1:1 в середовищі розчинника - третинного бутилового спирту в інертній атмосфері у присутності тонкоподрібненого каталізатора їдкого калі. Процес ведуть 15-20 годин при температурі 25-40°З, після чого бензин, перемішують, охолоджують і фільтрують осад. Осад промивають бензином. З фільтрату і промивок більш глибоким охолодженням додатково виділяють продукт і приєднують його до основної частини цільового продукту. Сумарний вихід продукту 75%, (див. SU Авторське свідоцтво №226603, МПК С07с, 1968).

Однак використання цього способу призводить до утворення великих кількостях ряду побічних продуктів, основним з яких є біс(4-окси-3,5-ди-трет-бутилфенил)метан формули (II), очищення цільового продукту від утруднена.

Завданням винаходу є спрощення способу і підвищення виходу 3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензилового спирту.

Технічна задача вирішується тим, що в способі отримання 3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензилового спирту шляхом взаємодії 2,6-ди-трет-бутілфенола з параформом в інертній атмосфері в середовищі полярного розчинника в присутності каталізатора з подальшим виділенням цільового продукту, як гетерогенного каталізатора використовують карбонат або гідрокарбонат калію на псевдобемите і процес ведуть при мольному співвідношенні 2,6-ди-трет-бутілфенола і параформа 1:1,05-1,1 відповідно при температурі 60-75°С.

Рішення технічної задачі позволяеѽной маси і протікання реакції з високою швидкістю, час проведення процесу до 3-х годин, а також збільшити вихід цільового продукту до 80%.

Гетерогенний каталізатор карбонат або гідрокарбонат калію на псевдобемите формули К23/AlOOH і КНСО3/AlOOH, відповідно, використовуваний в пропонованому способі, готують шляхом змішування карбонату або гідрокарбонату калію з вологим псевдобимитом AlOOH при ваговому співвідношенні компонентів (м/р) 5:1-2. Після витримки суміші при кімнатній температурі масу формують і піддають тепловій обробці до досягнення постійної ваги. Каталізатор володіє високою механічною міцністю, легко відділяється від реакційної маси.

Даний винахід ілюструються такими прикладами конкретного виконання.

Приклад 1.

3,5-Ди-трет-бутил-4-оксибензиловий спирт отримують шляхом взаємодії 2,6-ди-трет-бутілфенола (2,6-ДТБФ) з параформом в середовищі безводного полярного розчинника - тетраметилкарбинола (ТМК) в струмі азоту в присутності гетерогенного каталізатора карбонату калію на пмевдобемите (К23/AlOOH) при температурі 70°С протягом 3 годин з подальшим виділенням цільового продукту шляхом фільтрації від каталізатора і відгонки розчинника. Співвідношення вихідних реагентів 2,6обладает низькою летючістю, розчиняється у бензолі, гексані, ацетоні, етанолі, у воді не розчиняється. Тпл.=140°С. Дані елементного аналізу. Знайдено, %: С 76,52; Н 10,04; C15H24O2. Обчислено, %: З 76,27; Н 10,17. Отримані характеристики збігаються з літературними даними (див. Горбунов Б.М., Гурвич Я.Д., Маслова І.П. "Хімія і технологія стабілізаторів полімерних матеріалів". М: Хімія, 1981, стр.223).

Приклади 2-10 аналогічні приклад 1.

Склад каталізатора для отримання заявляється хімічної речовини, умови проведення процесу, вихід продукту з 1 по 10 приклади конкретного виконання наведені в таблиці 1.

ІПС - ізопропіловий спирт **; ТБК - третинний бутиловий спирт

Приклад 12.

3,5-Ди-трет-бутил-4-оксибензиловий спирт отримують шляхом взаємодії 2,6-ди-трет-бутілфенола (2,6-ДТБФ) з параформом в середовищі безводного полярного розчинника - тетраметилкарбинола (ТМК) в струмі азоту в присутності гетерогенного каталізатора гідрокарбонату калію на пмевдобемите (КНСО3/AlOOH) при температурі 60°С протягом 3 годин з подальшим виділенням цільового продукту шляхом фільтрації від каталізатора і відгонки розчинника. Співвідношення вихідних реагентів 2,6-ДТБФ:параформ=1:1,05.

Приклади 13 - 20 аналогічні приклад 12.

Склад каталізатора для отримання заявляється хімічної речовини, умови проведення процесу, вихід продукту з 12 по 20, приклади конкретного виконання наведені в таблиці 2.

Таблиця 1.
№ прикладуКаталізатор

К23/AlOOH, р/р
Кількість каталізатора, г на 0,1 моль 2,6-ДТБФЧас реакції, часТ реакції, °Співвідношення реагентів 2,6-ДТБФ: параформ

моль/моль

,
РозчинникВихід цільового продукту, %Т плавл. виділеного продукту,°
15/163701:1,05ТМК79139-14078139-140
35/273701:1,05ТМК78139-140
45/163701:1,1ТМК85139-140
55/273701:1,1ТМК78139-140
75/163701:1,05ІПС*75139-140
85/273701:1,05ІПС75139-140
95/163701:1,1ІПС*76139-140
105/273701:1,1ІПС76139-140
115/2123651:1,06ТМК80139-140
По прототипуNaOH1,6
Таблиця 2.
№ прикладуКаталізатор К23/AlOOH, р/рКількість каталізатора, г на 0,1 моль 2,6-ДТБФЧас реакції, часТ реакції, °Співвідношення реагентів 2,6-ДТБФ: параформ, моль/мольРозчинникВихід цільового продукту, %601:1,05ТМК78139-140
135:163701:1,05ТМК80139-140
145:263701:1,05ТМК78139-140
155:273701:1,1ТМК80139-140
165:1123701:1,1ТМК85139-140
175:2143701:1,05ТМК83139-140
185:153601:1,05ІПС*75139-140
195:163701:1,05ІПС*76139-140
205:273701:1,1ІПС*76139-140
75139-140
*ІПС - ізопропіловий спирт,** ТБК - третинний бутиловий спирт

Спосіб отримання 3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензилового спирту шляхом взаємодії 2,6-ди-трет-бутілфенола з параформом в інертній атмосфері в середовищі полярного розчинника в присутності каталізатора з подальшим виділенням цільового продукту, який відрізняється тим, що як гетерогенного каталізатора використовують карбонат або гідрокарбонат калію, нанесений на псевдобемит і процес ведуть при мольному співвідношенні 2,6-ди-трет-бутілфенола і параформа 1:1,05-1,1 відповідно, при температурі 60-75°С. 

Схожі патенти:

Спосіб отримання 2-(4-гідроксифенил)етанолу

Винахід відноситься до отримання 2-(4-гідроксифенил)етанолу (n-тирозола), який може бути використаний в медицині як стимулюючий, адаптогенного засобу

Біс-[3- (3,5-диметил - 4-оксіфеніл)- пропіл-1] -сульфід як термостабілізатори севіля та 3-(3,5-диметил-4 - оксіфеніл)- пропанол-1 в якості проміжного продукту в синтезі біс- [3-(3,5 - диметил-4 - оксіфеніл) -пропіл-1] -сульфіду - термостабілізатора севіля

Винахід відноситься до нових хімічних сполук, конкретно до біс-[3-(3,5-диметил-4-оксіфеніл)-пропіл-1]-сульфіду формули Iі до проміжного з'єднання для його синтезу - 3-(3,5-диметил-4-оксіфеніл)-пропанолу-1 формули IIЗ'єднання I може бути використано як термостабілізатори полімерів, зокрема севіля (сополимера вінілацетату та етилену)

Фенольні сполуки, похідні диалкоксиэтаналей і спосіб їх отримання

Винахід відноситься до фенольним сполукам похідним диалкоксиэтаналей, які є проміжними продуктами в органічному синтезі, а також вони можуть бути використані як зшиваючі агенти фенольного типу, не виділяють формальдегід

Спосіб отримання 2,2`-этилиден-біс-(4,6-ді-трет-бутілфенола)

Винахід відноситься до способів одержання просторово-утруднених біс-фенолів, зокрема до способу отримання 2,2'-этилиден-біс-(4,6-ді-трет-бутілфенола), використовуваного в якості ефективного неокрашивающего і малотоксичного стабілізатора для полімерних матеріалів

Спосіб отримання біс(4-гидроксиарил)алканів

Винахід відноситься до отримання біс (4-гидроксиарил)алканів конденсацією ароматичних гидроксисоединений з кетонами, зокрема до отримання бісфенолу А з фенолу і ацетону

Спосіб отримання 4-гидроксибензальдегида і його похідних

Винахід відноситься до нового способу отримання 4-гидроксибензальдегида і його похідних, зокрема стосується отримання 3-метокси-4-гидроксибензальдегида (ваніліну) і 3-етокси-4-гидроксибензальдегида (этилванилина)

Спосіб отримання диарилметана або його похідних

Винахід відноситься до способу отримання диарилметана та його похідних, що включає взаємодію ароматичних сполук і конденсуючого агенту в присутності каталізатора
Винахід відноситься до способу отримання просторово-утруднених бісфенолів, що використовуються в якості ефективних стабілізаторів для органічних продуктів
Up!