Пристрій для центрування зубчастих коліс при шевинговании

 

Винахід відноситься до галузі технології машинобудування і може бути використане при шевинговании зубчастих коліс.

Шевингование зубчастих коліс проводиться після операцій попередньої зубообработки (зубофрезерование, зубодолбление та інші) з метою чистової обробки зубчастого вінця і значною мірою визначає якість деталей.

На операціях попереднього зубообразования, наприклад зубофрезерования, внаслідок утворення одностороннього зазору між центруючих елементом верстатного пристосування і базовим отвором оброблюваних зубчастих коліс, розбіжність геометричних осей планшайби верстата і пристосування, нежесткости верстатній системи після проведення операції виникає радіальне биття зубчастого вінця коліс. Додаткове збільшення даної похибки спостерігається при закріпленні деталей в шевинговальном пристосуванні внаслідок похибки базування. При проведенні шевінгування зубчастих коліс, що мають радіальне биття вінця, відбувається перехід радіальних похибок у тангенціальні, внаслідок чого спостерігається суттєве збільшення коливання довжини загальної нормалі вінця.

Усунення коливання довжини загальної нормалбошлифование та ін) не представляється можливим або з-за незначного знімання металу з поверхонь зубів на операціях, або з-за недостатньої величини припуску після шевінгування під подальшу обробку. Радіальне биття зубчастого вінця легко усувається в процесі обробки базового отвори, наприклад шліфування при використанні верстатного пристосування для закріплення оброблюваних деталей з досить високою точністю їх центрування по бічних поверхнях зубів.

Найбільша точність обробки зубчастих коліс в ході технологічного процесу з використанням операцій обробки зубчастого вінця методом вільного двухпрофильного обкату, наприклад шевінгування, може бути досягнута в результаті запобігання при обробці переходу радіальних похибок вінця в тангенціальні.

Відомі пристрої для центрування зубчастих коліс по базового отвору в пристроях з разжимними центруючими елементами (Виробництво зубчастих коліс: Довідник / С.Н.Калашников, А.С.Калашников, Г.И.Коган та ін; Під заг. ред. Б.А.Тайца. - 3-е изд., переробл. і допов. - М: Машинобудування, 1990. - 464 с., с.55-56., рис.3.12.б) і пристрій для здійснення способу центрування зубчастого колеса при шевинговании (а.с. № 1002128 від 07.03.83, МКИ B 23 Q 3/06).

Пристрій з разжимними центруючими елементами (Вироб., переробл. і допов. - М: Машинобудування, 1990. - 464 с., з 55-56, рис.3.12.б) складається з ступінчастою центровий оправки, на одній із сходинок якої з можливістю осьових переміщень встановлені розтискні центруючі елементи. Зовнішні поверхні центруючих елементів контактують з поверхнею базового отвори встановлюється зубчастого колеса. На кінці ступені розміщена натискна гайка, що стикається з торцем одного з разжимних центруючих елементів. Переміщення натискної гайки призводить до збільшення діаметрів разжимних центруючих елементів до розмірів базового отвори та суміщення його осі з віссю центрів. При подальшому переміщенні натискної гайки в межах встановленої пружності разжимних центруючих елементів відбувається остаточне розклинювання і закріплення зубчастого колеса на оправці. Оправка з встановленим зубчастим колесом поміщається в центру шевинговального верстата і має можливість вільного обертання навколо осі центрів. При шевинговании зубчастих коліс у розглянутому пристрої спостерігається підвищення точності обробки за рахунок зменшення частки радіальних похибок зубчастого вінця, перераспределяющиеся в тангенціальні похибки.

Проте � пристрій має істотні обмеження за ступенем досяжної точності центрування, оскільки базові отвори встановлюються зубчастих коліс мають значні похибки форми, отримані на операціях попередньої обробки. Крім того, прийнята в пристрої схема базування зубчастих коліс з отвору не дозволяє компенсувати радіальні похибки зубчастого вінця, утворені на операціях попередньої зубообработки. Розглянуте пристрій має також і власну похибка центрування, характерну для разжимних центруючих пристроїв, обумовлену неоднаковим жорсткістю і ступенем разжима центруючих елементів, що призводить до збільшення похибки установки оброблюваних деталей при їх затиску. Додаткове зниження точності обробки в даному пристрої відбувається внаслідок биття центрів шевинговального верстата. Дані недоліки усуваються в заявленому пристрої.

За прототип прийнято пристрій для здійснення способу центрування зубчастих коліс по а.с. №1002128.

Пристрій складається з корпуса з нерухомим центром і кронштейна з рухомим центром, між якими встановлюється оправка з зубчастим колесом. У корпусі утворена порожнина, яка закрита запресованої тонкостінної втулкою, співвісної з ц деформування тонкостінної втулки. Втулка контактує з центруючими роликами, розміщеними в западинах зубчастого колеса. Зменшення діаметра тонкостінної втулки призводить до обтиснення встановленого зубчастого колеса по ділильної поверхні та суміщення осі його ділильної поверхні з віссю центрів. Потім проводиться закріплення зубчастого колеса на оправці за допомогою гайки. При шевинговании зубчастих коліс, встановлених у розглянутому пристрої, спостерігається значне підвищення точності обробки за рахунок усунення перерозподілу радіальних похибок зубчастого вінця в тангенціальні. Ці переваги розглянутого пристрою характерні і для заявляється пристрою.

Однак пристрій за а.с. №1002128, прийняте в якості прототипу, має недоліки. Пристрій призначений для використання тільки центруючих оправок і забезпечує установку зубчастих коліс на оправці лише поза верстата, що не дозволяє компенсувати похибки верстатній системи, наприклад биття центрів. Крім того, для розглянутого пристрою властива істотна за величиною систематична похибка центрування зубчастих коліс, обумовлена нерівномірними деформаціями тонкостінної центрирующ�ообработки. Дані недоліки усуваються в заявляв пристрої.

Для підвищення точності шевінгування зубчастих коліс центруючі елементи виконані у вигляді зубчастих коліс-еталонів, які мають кінематичний зв'язок з шевером. Зубчасті колеса-еталони спільно з шевером утворюють єдину центрирующую систему. В напрямку осі базуються зубчастого колеса для обмеження зміщень встановлені опорні втулки.

На малюнку показана схема пристрою.

Пристрій складається з встановлюваного на столі 1 шевинговального верстата корпусу 2, на стійках 3 якого з можливістю вільного обертання симетрично відносно осі шевера 4 розміщені зубчасті колеса-еталони 5. Зубчастий вінець оброблюваного зубчастого колеса 6 встановлюється на зубчасті колеса-еталони 5 і одночасно контактує з шевером 4. У центрових бабках шевинговального верстата з можливістю обертання розміщені опорні втулки 7, між торцями яких розташоване оброблюваний колесо 6. Одна з опорних втулок 7 має можливість осьового переміщення, друга - нерухома.

Пристрій працює наступним чином. Оброблюваний зубчасте колесо 6 встановлюється на зубчасті колеса-еталони 5 до зіткнення з торцем неподви�орної втулки 7 до дотику з торцем оброблюваного зубчастого колеса 6, в результаті чого забезпечується необхідна його орієнтація в осьовому напрямку. Після включення шевинговального верстата відбувається вертикальний підйом вгору столу 1 з установленим пристроєм, в результаті чого здійснюється одночасним центруванням і закріплення оброблюваного зубчастого колеса 6 між шевером 4 і зубчастими колесами-еталонами 5. В процесі шевінгування приводом верстата проводиться примусове обертання шевера 4, обертальний рух якого передається кінематично пов'язаних з ним оброблюваного зубчастому колесу 6 і зубчастим колесом-еталоном 5. Інші робочі рухи аналогічні звичайному шевингованию. Можливі осьові зміщення оброблюваного зубчастого колеса 6 в ході обробки обмежуються наполегливими втулками 7.

Заявляемое пристрій шляхом реалізації безпосереднього центрування оброблюваного центруючого колеса по вінця між шевером і зубчастими колесами-еталонами дозволяє повністю запобігти перерозподіл утворених на попередніх операціях зубообработки радіальних похибок зубчастого вінця в важковирішувані тангенціальні, наприклад коливання довжини загальної нормалі. Крім того, даний пристрій об�ів, а похибка форми вінця оброблюваного зубчастого колеса практично повністю усуваються після перших 1-2 подвійних ходів. Заявляемое пристрій не містить центруючих оправок, що дозволяє знизити трудомісткість процесу установки деталі, а також автоматизувати подачу деталі в робочу зону верстата і виведення з неї.

Пристрій для центрування зубчастих коліс при шевинговании, що містить центруючі елементи для базування зубчастого колеса і наполегливі втулки, відмінне тим, що центруючі елементи виконані у вигляді зубчастих коліс - еталонів, за допомогою базуються зубчастого колеса кінематично пов'язаних з шевером. 

Схожі патенти:

Обкатно-ділильний механізм

Винахід відноситься до області обробки металів різанням, виробництва зубчастих коліс

Пристрій для корекції передавального відношення кінематичного ланцюга токарно-гвинторізного верстата

Винахід відноситься до станкостроению, а саме до пристроїв для налаштування передавального відношення кінематичного ланцюга токарно-гвинторізного верстата, і може бути використане для нарізування гвинтових поверхонь, наприклад косих евольвентних зубців на колесах планетарних зубчастих екструдерів, у яких відношення ширини зубчастого вінця до діаметру може досягати 25 і більше, а також точних ходових гвинтів і гайок

Спосіб комплексного контролю зубчастих пар та контрольно - обкатаною верстат для його здійснення

Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до виробництва і контролю зубчастих коліс

Пристрій для установки циліндричних зубчастих коліс на зубошевинговальном верстаті

Винахід відноситься до області про зубообработки, зокрема, до чистової обробки циліндричних зубчастих коліс до автомобільної , тракторної, сільськогосподарської та інших галузях машинобудування

Пристрій для орієнтації і закріплення прямозубих циліндричних коліс

Винахід відноситься до обробки зубчастих коліс, зокрема до зубофрезерованию циліндричних зубчастих коліс з попередньо отформованними або прорізаними зубами і може бути використане в автомобільної, тракторної, сільськогосподарської та інших галузях машинобудування

Спосіб шевінгування-прикочування циліндричних зубчастих коліс

Винахід відноситься до області зубообработки, багатосерійного і масового виробництва зубчастих коліс

Пристрій для шевінгування зубчастих коліс

Винахід відноситься до технології машинобудування

Черв'ячний інструмент, спосіб його виготовлення, обладнання для його виготовлення та експлуатації

Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до черв'ячним інструментів для обробки зубчастих виробів

Спосіб шевінгування конічних зубчастих коліс

Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до обробки зубчастих коліс, і може бути використане для фінішної обробки конічних коліс з прямими та криволінійними зубцями в автомобільної, тракторної промисловості, сільськогосподарському машинобудуванні, верстатобудуванні та інших галузях машинобудування

Спосіб обробки зубчастих коліс

Винахід відноситься до металообробці і призначений для нарізування зубчастих коліс

Інструмент для чистової обробки зубчастих коліс

Винахід відноситься до технології машинобудування і може бути використане для чистової обробки зубчастих коліс, зокрема крупномодульних
Up!