Спосіб гвинтової прокатки ребристих труб та валки для його здійснення

 

Винахід відноситься до галузі обробки металів тиском, зокрема до валків, стосується технології отримання ребристих труб поперечно-гвинтової прокаткою і може бути використане на трехвалкових станах.

Відомий спосіб прокатки труб з поперечними ребрами, синхронно з обертовими валками, з гвинтовими калібрами, в якому осі валків нахилені до осі прокатки на кут підйому гвинтових поверхонь калібрів прокатних валків [1].

Недолік полягає в обмеженні сортаменту виготовляються ребристих труб.

Відомі валки з гвинтовими калібрами для прокатки труб з поперечними ребрами, що містять витки пружини, виконані зі ступінчастою заточуванням і відповідним поднутрением, скріплені наскрізними настановними гвинтами або штифтами [2].

Недолік полягає в обмеженості застосування.

Найбільш близьким до заявляється, є спосіб прокатки ребристих труб, що включає безперервне деформування металу заготовки гвинтовими калібрами, встановленими на трьох робочих валках, рівномірно розташованих і повернених відносно осі прокатки на кут, що залежить від кута підйому прокативаемого профілю, на циліндричному ділянці валка відбувається витяжка ребер фізичного ділянки мають однаковий зовнішній діаметр [3].

Недолік полягає в тому, що виготовлення оребрених труб даними способом на трехвалкових станах обмежена нижньою межею розміру діаметра западин між ребрами.

Найбільш близькими до заявляється є валки для прокатування ребристих труб, виконані у вигляді комплекту дисків змінного профілю, розташованих на одній осі і утворюють калібри [4, 5].

Виготовлення оребрених труб на трехвалкових станах обмежена нижньою межею розміру діаметра обтиску Do (діаметр западин між ребрами). Даний розмір залежить від габаритів опори валка (мінімальна міжосьова відстань валків Aw min розмір А мінімально можливий) і від максимального діаметра валка (максимальна міжосьова відстань валків Aw max) [4, 5].

Максимальний діаметр валка визначається за формулою:

Dd≤ 6,43× Do-7,41× Z

Do - мінімальний діаметр обтиску (діаметр западин між ребрами);

Z - радіальний зазор між валками.

Недолік полягає в обмеженні сортаменту виготовляються ребристих труб.

Основним завданням, на вирішення якої спрямований спосіб гвинтової прокатки ребристих труб та валки для його здійснення, є розширення сортаменту ребристих труб, зниження матеріалоємності та підвищення кетений, є розширення технологічних можливостей устаткування і інструменту, покращення якості поверхні отримуваних профілів, підвищення рівномірності опрацювання структури та деформованості металу при формуванні і калібруванні ребра, зниження мінімально можливого діаметра обтиску одержуваних профілів, збільшення площі зовнішньої поверхні ребер.

Поставлена задача досягається тим, що в способі гвинтової прокатки ребристих труб, що включає безперервне деформування металу заготовок калібрами, встановленими на трьох робочих валках, рівномірно розташованих і повернених відносно осі прокатки на кут, що залежить від кута підйому прокативаемого гвинтового профілю, і витяжку ребер ребристих труб за рахунок осьового обтиснення металу в калібрах, їх формування і остаточне калібрування калібрами циліндричної ділянки, згідно винаходу ребра формують осьовим обтисненням парами робочих калібрів з однаковим профілем, з поступово збільшується товщиною калібру по зовнішньому діаметру, розташованих на одному валку, а калібрують і усувають можливість зминання сформованих ребер парами проставних калібрів з профілем, що відповідає профілю робочих калібр�Поставлена задача досягається тим, що валки для гвинтової прокатки ребристих труб, виконані у вигляді комплекту дисків змінного профілю, розташованих на одній осі і утворюють калібри, згідно винаходу на циліндричному ділянці валків розташовані пари робітників і пари проставних калібрів з профілем, що відповідає профілю робочих калібрів, але мають менший зовнішній діаметр, при цьому пари робітників і проставних калібрів встановлені з мінімальним зсувом уздовж осі прокатки на 21/3×Т, причому навпроти пари робочих калібрів діаметром Dp одного валка встановлені на двох інших валках пари проставних калібрів діаметром Dп=(Dp+Do)× Cos 30°-(Dp/2+Z), де

Т - крок ребра,

Dp - зовнішній діаметр робочого калібру,

Dп - зовнішній діаметр проставного калібру,

Do - мінімальний діаметр обтиску,

Z - радіальний зазор між валками.

У цій заявці на видачу патенту дотримана вимога єдності винаходів, оскільки спосіб і пристрій робочих і проставних калібрів циліндричної ділянки валків взаємопов'язані.

Реалізація способу ілюструється Фіг.1, на якій представлена схема поперечної гвинтової прокатки ребристих труб.

На Фіг.2 представлено пристрій валків для прокат�соб реалізується наступним чином:

Заготівля Фіг.1 подається на трехвалковий стан для плющення ребристих труб, деформація металу заготовки здійснюється трьома валками, розташованими навколо неї через 120°, причому ребристі труби виготовляються з діаметром обтиску Do, менш допустимого діаметру використовуваного обладнання та із зовнішнім діаметром оребрення Dн.

Діаметр робочого калібру приймається, залежно від необхідної висоти ребра, з наступної умови:

Aw min≤ Dp+Do≤ Dmax+Do, де

Aw min - мінімальна міжосьова відстань, що залежить від габаритів опори валка (розмір А мінімально можливий);

D max - максимальний діаметр калібру для використовуваного обладнання.

Навпроти пари робочих калібрів Dp на двох інших валках встановлені пари проставних калібрів Dп з профілем, що відповідає профілю робочих калібрів, але мають менший зовнішній діаметр.

Пристрій валків для прокатки ребристих труб ілюструється Фіг.2, на якій зображені товстостінна труба 1, несуча труба або оправлення 2, валки 3, проставние калібри 4, робочі калібри 5.

Валки на циліндричному ділянці Фіг.3 містять пари робочих калібрів діаметром Dp і пари проставних калібрів діаметром Dп, причому навпроти пари робочих каЂу наступним чином:

Товстостінна труба 1 Фіг.2 надівається на оправлення або несучу трубу 2 і прокочується трьома валками 3, кожен валок на циліндричному ділянці має пари робочих 5 і проставних 4 калібрів, конструкція яких забезпечує безперервне обтиснення укладеного в них металу заготовки по заданому режиму з утворенням порівняно високих і тонких ребер, причому пари робочих 5 і проставних 4 калібрів розташовуються на валках з мінімальним зсувом уздовж осі прокатки рівним 21/3×Т, при цьому формується ребриста труба з кроком Т, зовнішнім діаметром Dн і діаметром обтиску Do.

Приклад виконання запропонованого способу гвинтової прокатки ребристих труб і валків для його здійснення.

На стані ХПРТ 12-28 з робочими валками А 1519-33-00 було застосовано пристрій валків, виконане з робітниками і проставними калібрами з відповідними зовнішніми діаметрами Dp=65 мм і Dп=60 мм, що дозволяє виготовляти оребрені труби з наступними параметрами, які наведені в таблиці.

Досвід відпрацювання способу показав, що отримання ребристих труб характеризується зменшенням мінімально можливого діаметра отриманих профілів, чим забезпечується шуканий технічний результат і дост�r>Спосіб і валок для гвинтової прокатки ребристих трубПараметри оребренняДіаметр робочого калібру Dp, ммДіаметр проставного калібру Dп, ммДіаметр зовнішньої оребренной труби Dн, ммДіаметр западин між ребрами оребренной труби Do, ммДіаметр несучої труби d, ммПлоща зовнішньої поверхні ребер S, м2Відомий63*63*21,811* *80,31Пропонований656016,58,560,186560229,580,34* - розрахований за формулою для розрахунку максимального діаметра валка

* * - мінімально можливий діаметр, при необхідному зовнішньому діаметрі оребрення, для використовуваного обладнання

Список використаної інформації:

1. A.C. 136299, B 21 B 01/00. Спосіб прокатки труб з поперечними ребрами.

2. А.С. 156914, B 21 B 27/02. Валки з гвинтовими �еталей прокаткою. - М.: НИИИНФОРМТЯЖМАШ, 1968, с.282-285.

4. А.С. 175031, 21 Н 08/02. Валок для прокатки ребристих труб.

5. Виробництво точних заготовок машинобудівних деталей прокаткою. - М.: НИИИНФОРМТЯЖМАШ, 1968, с.304-311.

1. Спосіб гвинтової прокатки ребристих труб, що включає безперервне деформування металу заготовок калібрами, встановленими на трьох робочих валках, рівномірно розташованих і повернених відносно осі прокатки на кут,залежить від кута підйому прокативаемого гвинтового профілю, і витяжку ребер труб за рахунок осьового обтиснення металу в калібрах, їх формування і остаточне калібрування калібрами циліндричної ділянки, відрізняється тим, що ребра формують осьовим обтисненням парами робочих калібрів з однаковим профілем, з поступово збільшується товщиною калібру по зовнішньому діаметру, розташованих на одному валку, а калібрують і усувають можливість зминання сформованих ребер парами проставних калібрів з профілем, що відповідає профілю робочих калібрів, але мають менший зовнішній діаметр, встановлених навпаки робочих калібрів на двох інших валках.

2. Валки для гвинтової прокатки ребристих труб, виконані у вигляді комплекту дисків змінного профиляположени пари робітників і пари проставних калібрів з профілем, відповідним профілем робочих калібрів, але мають менший зовнішній діаметр, при цьому пари робітників і проставних калібрів встановлені з мінімальним зсувом уздовж осі прокатки на 2х Т, причому навпроти пари робочих калібрів діаметром Dp одного валка встановлені на двох інших валках пари проставних калібрів діаметром Dn=(Dp +Do)x Cos 30°-(Dp / 2+ Z), де

Т - крок ребра,

Dp - зовнішній діаметр робочого калібру,

Dn - зовнішній діаметр проставного калібру,

Do - мінімальний діаметр обтиску,

Z - радіальний зазор між валками. 

Схожі патенти:

Пристрій для виконання видавок на металевій стрічці

Винахід відноситься до механічної обробки тиском листового матеріалу і може бути використано, зокрема при виготовленні трубок теплообмінників, наприклад, радіаторів, з листового матеріалу - металевої стрічки з видавками

Робочий валок для виготовлення складних періодичних профілів

Винахід відноситься до обробки металів тиском, зокрема, до інструменту для виготовлення на дроті складних періодичних профілів

Валок для виготовлення складних періодичних профілів

Винахід відноситься до обробки металів тиском, зокрема до инструм'клієнтам для виготовлення поздовжньої прокаткою дроту періодичного ггро-філя

Інструмент для поперечно-гвинтової прокатки виробів

Винахід відноситься до обробки металів тиском і може бути використане при виробництві гарячекатаних безшовних труб і суцільних профілів з високолегованих і труднодеформіруємих сталей і сплавів методом прокатки поперечновинтовой

Інструмент для формування елементів профільної зовнішньої поверхні

Винахід відноситься до обробки металів тиском, а саме до поперечновинтовой прокатці

Інструмент для формування елементів профільної зовнішньої поверхні

Винахід відноситься до обробки металів тиском, а саме до поперечновинтовой прокатці Мета винаходу - поліпшення якості порожнистих виробі з кільцевими виступами на поверхні за рахунок підвищення точності кроку і профілю кільцевих виступів Інструмент містить три приводних валка, розташованих рівномірно навколо осі прокатки і під кутом до неї, дорівнює куту підйому гвинтової лінії калібрів

Прокатно-ковочний стан

Винахід відноситься до прок.п ні виробництва, зокрема до станлм шлпч прокатки, призначеним д 1я no.u i i

Вузол валка для прокатки ребристих труб

Винахід відноситься до обробки металів тиском і може бути використане при виготовленні ребристих труб для теплообмінних апаратів

Спосіб розкочування деталей

Винахід відноситься до машинобудування, а саме до холодної розкочуванні деталей типу тіл обертання, призначеної для надання їм заданої геометричної форми і розмірів

Спосіб гвинтовий розкочування труб

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва, точніше до гвинтовий розкочування труб
Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва та може бути використане при виробництві безшовних гарячекатаних труб гвинтовою прокаткою

Технологічний інструмент стану гвинтової прокатки

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва і стосується інструменту стану гвинтової прокатки

Технологічний інструмент трехвалкового стану

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва і призначене для виготовлення тонкостінних труб в широкому діапазоні вшгтовой прокаткою

Спосіб поперечно-гвинтової элонгирования

Винахід відноситься до області обробки металів тиском і може бути використане на современньж установках, до складу яких входять прошивні преси та стани-элонгатори

Спосіб виготовлення кільцевих виробів

Винахід відноситься до прокатного виробництва, до способів прокатки кілець з смуги
Up!