Водозапорний кран

 

2223I2

ВП ИГРАНИ Е

ВИНАХОДИ

До АВТОРСЬКИМ СВІДЧЕННЯМ

Сова Совєтова

Фоциалистическик

Республік ас аЪЙМ

Залежне від авт. свідоцтва №

Кл. 5Й, 5/04


Заявлено 16.VI.1965 (№ 1013725/22-3) з приєднанням заявки №


Пріоритет


Опубліковано 22.И!.1968. Бюлетень № 23


Д та опублікування опису 22.Х.1968


МПК Е 21f


УДК 622.807.2 (088.8) Комітет у справах иаобретений і відкриттів чрі Раді Міністрів


СРСР


Автори винаходу


Е. В. Онтин А. С. Стрілківський і Л. Я. Лихачов


Заявник Східний науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості


ВОДОЗАПОРНиЙ КРАН


Предмет винаходу


Відомий водозапорний кран, виконаний у вигляді трубки з зовнішньою конічною поверхнею, забезпеченою похилими отворами в її стінці.


Отлиустановленной на корпусі з можливістю обмеженого повороту, а корпус має внутрішню перегородку.


Таке виконання крана збільшує надійність в експлуатації.


На кресленні показаний пропонований водозапорний кран, загальний вигляд, розріз А вЂ" А і розрізи по Б вЂ" Б (у відкритому і закритому положеннях крана).


Водозапорний кран складається з корпусу 1 у вигляді трубки з конусною поверхнею, внутрішня порожнина якої розділена перегородкою 2 на дві частини, з'єднані між собою за допомогою отворів 8 і 4 внутрішніх пазів 5 муфти б. Необхідна герметичність з'єднання муфти з конусною поверхнею трубки корпусу забезпечується за рахунок періодичного подвертивания гайки 7. Вставка 8 поміщається на корпусі і оберігає гайку


7 від самовідгвинчування, а також обмежує поворот муфти б.


У положенні «кран відкритий» вода поступає в трубку з зовнішньою різьбою і через похилі отвори 8 потрапляє у внутрішні пази 5 муфти. Далі вода, пройшовши пази, через похилі отвори 4 направляється в трубку з внутрішнім різьбленням. Таким чином, здійснюється транспортування води через водозапорний кран.


Перекриття води проводиться шляхом пов�я 8


>0 і 4 в стінках конусної частини трубки nepeKpbIBBIo Tc5i внутрішньої конусною поверхнею муфти, і подача води миттєво припиняється. Для включення подачі води муфта б повертається у зворотний бік також до упору.


Описаний водозапорний кран може бути використаний в системах зрошення на вугільних і гірничорудних підприємствах.


Водозапорний кран, що включає корпус, виконаний у вигляді трубки з зовнішньою конічною поверхнею, забезпеченою наклонни25 мі отворами в її стінці, відрізняється тим, що, з метою збільшення надійності в експлуатації, він забезпечений муфтою з внутрішніми поздовжніми пазами, встановленої на корпусі з можливістю обмеженого пово30 рота, а корпус виконаний з внутрішньою перегородкою.


222312 .4 3 @


Укладач Ст. Корчаков


Редактор Н. T. Корченко Техред Р. М. Новікова Коректор А. П. Васильєва


Замовлення 2862/15 Тираж 530 Передплатне


ЦНІІПО Kîìèòåòà по справах винаходів і відкриттів при Раді Міністрів СРСР


Москва, Центр, ін. Сєрова, 4 д.


Друкарня, пр. Сапунова, 2
 

Схожі патенти:
Up!