Пристрій і спосіб для формування волосся

 

Винахід відноситься до пристроїв для формування волосся і способів їх формування. Пристрій для формування волосся має ручку, нагрівальну частина з зоною нагріву для нагрівання волосся, зону охолодження і формуючий елемент для формування волосся. Формуючий елемент виконаний у вигляді формує крайки. Формує кромка передбачена слідом за зоною нагріву, а зона охолодження передбачена слідом за формує кромкою так, що формована пасмо волосся нагрівається в зоні нагріву, нагріта пасмо волосся змінює свою форму в області формує кромки і, вже сформована по-новому, охолоджується в зоні охолодження. Спосіб зміни форми волосся полягає в тому, що формовану пасмо волосся спочатку нагрівають у зоні нагріву, потім нагрітої пасма волосся надають нову форму за допомогою формуючого елемента у вигляді формує кромки, після чого сформовану вже по-новому пасмо волосся охолоджують в зоні охолодження. Спосіб і пристрій дозволяють формувати волосся в локони, причому діаметр завитків (відповідно, вид локона) не залежить від діаметра тіла для накручування волосся, локон зберігає свою форму тривалий час. 2 с. і 58 з.п. ф-ли, 16 іл.

з зоною нагріву для нагрівання волосся, зону охолодження і формуючу частину для додання волоссю бажаної форми. Крім того винахід відноситься до способу формування волосся, зокрема з допомогою заявленого пристрою для формування волосся.

Пристрої та способи зазначеного типу відомі з рівня техніки в множині. Так, наприклад, ЕР 0021224 B1 описує пристрій для формування волосся у вигляді газового хвилястого стрижня. Воно складається з довгастої ручки і приєднаної до неї нагрівальної частини. На ручці є притискної елемент у вигляді відкидного затиску для утримування волосся. Для надання бажаної форми волоссю, зокрема для формування локонів або хвиль, кінець пасма волосся, тобто кінчики волосся поміщають між тілом, призначеним для накручування волосся, і затиском для утримування волосся і затискають їх. Потім пасмо волосся накручують на нагріте тіло від кінчиків волосся до їх основи. Через деякий час зажим для волосся відводять від тіла для накручування і знімають накручену пасмо волосся з тіла для накручування.

З патенту DE 3215232 A1 відомий інший спосіб для зміни форми пасма волосся шляхом нагрівання і призначений для цього пристрій. При цьому нагнітається вентилятором повітря надходить частково ч�ва виходить через радіальні отвори цієї камери. Через байпасний канал, що йде повз нагрівальної обмотки, холодне повітря надходить в охолоджувальну камеру тіла для накручування волосся. Формовану пасмо волосся накручують на це тіло, відводячи його від шкіри голови, причому пасмо волосся спочатку ковзає по зовнішній стінці камери з гарячим повітрям, а потім по зовнішній стінці охолоджувальної камери. Таким чином відбувається чергування нагрівання й охолодження пасма волосся. Розмір виходять при цьому хвиль та/або локонів залежить від діаметра тіла для накручування волосся.

Інший патент, DE-GM 7726363, описує ондулированное стрижневе пристрій з електрично нагрівається стрижневим елементом і кришкою, яка встановлена на ньому з можливістю відкидання і має зворотну форму поперечного перерізу, підходящу для стержневого елемента, а також з ручкою, з'єднаної зі стрижневим елементом.

У відомих з рівня техніки пристроях для формування волосся діаметр або форма тіла, що нагрівається для накручування волосся є визначальним фактором для виду або форми локонів, зокрема для їх розміру.

Тому завданням запропонованого винаходу є створення більш досконалого порівняно з рівнем техніки пристрою для фор�олоси в локони, причому діаметр завитків і тим самим вид локони або його форма виходять незалежно від діаметра тіла для накручування волосся. Крім того локон або хвиля, отримувані таким чином пасма волосся, зберігають свою форму тривалий час.

Згідно винаходу це досягається за допомогою пристрою для формування волосся, що має ознаки обмежувальної частини п. 1 формули, причому формуючий елемент виконаний у вигляді формує кромки, а формує кромка передбачена слідом за зоною нагріву, а зона охолодження передбачена за формує кромкою, так що формована пасмо волосся нагрівається завдяки зоні нагріву, вже нагріта пасмо змінює свою форму в області формує кромки, а вже змінила свою форму пасмо волосся охолоджується в зоні охолодження. Завдяки виконанню формуючого елемента у вигляді формує кромки і пов'язування його з зоною нагріву і зоною охолодження з'являється можливість, що дозволяє вигідно і просто отримувати різні види або форми локонів незалежно від геометрії тіла для накручування волосся або нагрівальної частини.

Нагрівальна частина, таким чином, може мати вигідним чином будь-яку геометрію, однак при цьому повинна бути забезпечена хороша перй газами або електрикою і повинна давати можливість нагрівати волосся до температури, дорівнює щонайменше температурі їх деформації. Нагрітим таким чином волосся відразу після виходу їх із зони нагрівання надають форму в області формує кромки, змінюючи їх напрямок у формувальному кромки і в натягнутому положенні, простягаючи через формує крайку. Сформовані таким чином волосся, зокрема завиті або хвилясті, потім підводять до зони охолодження, розташованої безпосередньо за формує кромкою, причому ця зона може бути як активною, так і пасивною зоною охолодження, тобто без подачі енергії від незалежного джерела. При цьому волосся, покинувши формує кромку, охолоджуються, і кучері або хвилі вигідним чином краще зберігають свою форму.

Форма формує кромки, по суті дугоподібна в поперечнику, є при цьому найбільш вигідною для формування волосся. Ця форма може при цьому мати, зокрема, вид напівкруглої арки з певним радіусом, яку обхоплює формована пасмо волосся; так як і многоугольное поперечний переріз може становити приблизно дугоподібну форму, то вигідним чином також можливо многоугольное або схоже переріз формує крайки.

В одному з найбільш вигідних варіантів виконання формує кр� про дугоподібної форми з відповідним радіусом як такої, але і про багатокутної або схожій формі з радіусом більше 0,1 мм. Варіанти форм з радіусом, наприклад, 0,5 мм дають вигідним чином локон з маленьким діаметром, а з радіусом, наприклад, 3 мм, навпаки, можна отримати локон великого діаметру. З допомогою формують крайок, що мають радіус більше 5 мм, виходять не локони, а хвилі. Завдяки формує кромок з радіусом більше 0,1 мм з'являється вигідна можливість формування волосся, змінюючи їх напрямок і не завдаючи при цьому шкоди волоссю, що мало б місце, наприклад, у випадку, коли у формувальному кромки гострий край.

У наступному варіанті виконання винаходу формує кромка розташована по суті паралельно головній осі нагрівальної частини і/або притискного елемента пристрою для формування волосся. При цьому за основу береться формує кромка, виконана по суті прямолінійною. Завдяки такому виконанню виходить вигідним чином ефективне і в конструктивному плані простий пристрій формує крайки. Притискної елемент і нагрівальна частина мають при цьому також по суті видовжену форму. Однак можливі й інші форми виконання притискного елемента і нагрівальної частини.

Дотичні формує крЕя незначна зміна напрямку волосся, які простягаються через формує крайку під тупим кутом, наприклад 150o. При виконанні формує кромки з гострим кутом, наприклад 30o, вигідним чином досягається значна зміна напрямку формуються волосся, коли вони обхоплюють поверхню формує крайки. Дотичні формує кромки можуть також становити кут 0o, тобто знаходитися паралельно один одному, коли, наприклад, формує кромка розташована на торцевій стороні вузького щитка і має в перерізі форму півкола.

Завдяки прижимному елементу на формовані волосся, поміщені між нагрівальною частиною і притискним елементом, діє притискна сила. В результаті, по-перше, відбувається хороша передача тепла від нагрівальної частини до волосся і, по-друге, на що формуються волосся діє сила затиску. Ця сила діє як утримуюча сила, зворотна тій, з якої користувач тягне волосся, коли пристрій для формування волосся рухається відносно волосся.

Сама формує кромка може бути передбачена на притискному елементі, причому останній виконаний у вигляді загалом відомого формуючого затиску. Таким чином пропонується вигідне і просте розташування фокроме тих, що вже є. Формуючий затиск виконаний, зокрема, як затиск, що рухається відносно ручки і/або нагрівальної частини, і має з ручкою рухливе з'єднання, наприклад, за допомогою звичайного плоского шарніра.

Інший варіант виконання винаходу передбачає формує кромку на нагрівальної частини, яка, наприклад, може бути виконана як цілісна нагрівальна частина з формуючою кромкою. Таким чином є одна єдина деталь, яка служить для нагріву, і для формування волосся, завдяки чому вигідним чином до мінімуму скорочується кількість необхідних деталей.

В особливому варіанті виконання нагрівальної частини остання має площу поперечного перетину у вигляді еліпса, краплі або т.п. Завдяки розміщенню формує кромки в звужується області каплевидної площі поперечного перерізу можна реалізувати різні кути обхвату, при яких пасма волосся обхоплюють нагрівальну частина, і тим самим вигідним чином домогтися також різних форм і розмірів локонів.

В іншому варіанті виконання винаходу пропонується помістити формує кромку на окремій формуючої частини, наприклад для отримання особливої форми завитка.

Отделмом та/або охолоджуючим тілом. Завдяки цьому ці два конструктивних елементи можуть бути виконані як один вузол, який прикріпляється до ручки або нагрівальної частини.

Вигідним чином один кінець формуючої частини може бути з'єднаний з ручкою або нагрівальної частиною за допомогою плоского шарніра, зокрема пружинного шарніра - аналогічно відомому зажиму для волосся, щоб волосся можна було зручно розташувати між нагрівальною частиною і відкидної формує частиною.

В особливому варіанті виконання винаходу передбачено охолоджує тіло для охолодження вже сформованих по-новому волосся, і це охолоджує тіло знаходиться, зокрема, в області формує крайки. Завдяки цьому вигідним чином можна домогтися особливо стійкої форми локона, охолоджуючи волосся після формування за допомогою холодного тіла і "заморожуючи" локони.

Завдяки по суті паралельному розташуванню нагрівальної частини, формує кромки і/або охолоджуючого тіла ці конструктивні елементи можуть розміщуватися вигідним чином зовсім поруч один з одним. Таким чином пропонується короткий шлях для формованих волосся - від нагрівальної частини через формує крайку до охолоджувального тіла, завдяки чому станів�ло знаходяться на деякій відстані один від одного, вигідним чином можливо роздільне існування теплої та холодної зон пристрої для формування волосся, при цьому виключається сильне взаємне вплив обох температурних фронтів.

У наступному варіанті винаходу формує частину і охолоджує тіло тісно пов'язані один з одним і виконані до деякої міри рухливими щодо нагрівальної частини. Завдяки цьому формує частину з формуючою кромкою і охолоджує тіло можуть бути виконані вигідним чином як одна конструктивна одиниця, яка дозволяє дуже просто поміщати пасмо волосся у проміжок між нагрівальною частиною і формує частиною.

В окремому варіанті виконання охолоджуючого тіла останнім виготовлено з матеріалу з хорошою теплопровідністю, наприклад алюмінію або йому подібного, або являє собою алюмінієве порожнисте тіло, заповнене парафіном. То є вигідним чином пропонується хороше охолоджуючу дію охолоджуючого тіла, з тим щоб нагріті спочатку волосся після зміни їх форми ефективно охолодити або "заморозити" локони.

Для посилення охолоджуючого ефекту пропонується нанести на охолоджує тіло покриття з матеріалу з хорошою теплопровідністю і/або пѾхлаждающего тіла.

В особливому варіанті виконання охолоджуючого тіла останню виконано як активно охлаждающееся засіб. Це можна зробити за допомогою охолоджуючого повітря, що утворюється в ручці пристрої для формування волосся. Крім того охолодження може відбуватися також завдяки елемента Пельтьє або іншому йому подібного. Так вигідним чином досягається більш ефективне охолодження нагрітих локонів, а стало бути і більш стабільне їх формування.

У наступному варіанті виконання пристрою для формування волосся на зовнішній стороні нагрівальної частини і/або формуючої частини маються направляючі і/або проміжні елементи. Ці елементи виконані, зокрема, у вигляді ребер, які дозволяють вигідним чином, по-перше, направляти пасмо волосся, обхвативающую передню частину пристрою, і, по-друге, - в якості проміжних елементів - захист від контакту з гарячою поверхнею нагрівальної частини.

Ребра розташовані по суті поперек головної осі пристрою, так що кожні два сусідніх ребра утворюють канал, навколишній нагрівальну частина і/або формуючу частину, в який пасма волосся можуть просто укладатися.

Принаймні одне ребро вуст�с, охоплює нагрівальну частина і/або формуючу частину, вигідним чином захищена від сповзання з нагрівальної частини і/або формуючої частини.

В одному з варіантів виконання пристрою для формування волосся обидва зовнішніх ребра виконані як обмежувальні ребра, так що вони принаймні частково підносяться над іншими ребрами на нагрівальної частини і/або формуючої частини в площині поперек головної осі пристрою. Завдяки цьому досягається укладання пасма волосся, навколишнього область пристрої для формування волосся таким чином, що пасмо волосся не може сповзати ні вперед по наконечнику, ні назад по ручці.

Ребра виконані переважно щонайменше на одному елементі, зокрема на нагрівальної частині, і мають форму дуги, хвилі або стріли. Подібна форма ребер дає ту перевагу, що охоплює цей елемент пасмо волосся відчуває більшу тертя, ніж на іншому елементі, зокрема на формуючої частини. Завдяки цьому користувач уникає відтягування пасма волосся в сторону по зовнішній стороні.

В окремому варіанті ці ребра розташовані на нагрівальної частини по суті паралельно головній осі пристрою. Завдяки цьому повинен пЀотивлению тертя з боку користувача, так що останній не тягне волосся по зовнішній стороні нагрівальної частини.

Особливо вигідно розташувати ребра, зокрема ребра нагрівальної частини, по суті паралельно головній осі пристрою, а також по суті радіально головної осі пристрою. Таким чином ці ребра розташовуються по суті вертикально в бік від зовнішньої поверхні пристрою, зокрема нагрівальної частини.

Принаймні одне з двох зовнішніх ребер також виконано як обмежувальне ребро, так що це одне зовнішнє ребро або обидва зовнішніх ребра піднімаються над розташованими між ними внутрішніми ребрами по суті в радіальному напрямку щонайменше частково. Таким чином є видиме відмінність між обома зовнішніми обмежувальними ребрами і ребрами, розташованими між ними.

Особливо вигідно виконати щонайменше одне обмежувальне ребро у вигляді крила, причому задній кінець обмежувального ребра, звернений до ручки, що знаходиться вище, ніж його передній кінець, не звернений до ручки. Тим самим пропонується просте поєднання обмежувального ребра з різними площами поперечного перерізу, що дозволяє уникнути виступаючих кутів і кромок обмежувального ребѽагрева поздовжнє ребро, розташоване по суті паралельно головній осі пристрою і височить в радіальному напрямку над поверхнею нагрівальної частини, відповідної прижимному елементу, щонайменше частково. Так, пропонується конструктивне і оптичне переривання зони нагріву, причому відповідні один одному поверхні зони нагріву і притискного елемента мають по суті конгруэнтную форму, так що притискної елемент притискається прямо до зони нагріву. Завдяки тому, що принаймні одна поздовжнє ребро перериває поверхня зони нагріву, вигідним чином досягається зміна напрямку волосся, що знаходяться між нагрівальною частиною і притискним елементом, так що вони відводяться від нагрівальної частини.

Особливо вигідно, якщо поверхня нагрівальної частини, відповідна прижимному елементу, що знаходиться в площині, по суті вертикальної головної осі пристрою, причому її середня, внутрішня частина має по суті опуклу форму, і до неї примикає щонайменше одна бічна, зовнішня частина, яка по суті увігнуту форму, причому бічна, зовнішня частина утворена поздовжніми ребрами. Завдяки цьому пропонується особливо ефективне відведення пасма�мирующей частини, зокрема охолоджуючого тіла. Таким чином з'являється ще одна вигідна можливість, що дозволяє виконувати рух хитання між затиском і нагрівальної частиною.

Вісь хитань затиску проходить при цьому по суті паралельно подовжньої осі охолоджуючого тіла та/або нагрівальної частини і тим самим також по суті паралельно головній осі пристрою. Таким чином затискач встановлений з можливістю відхилення/гойдання в області своїх торцевих кінців за допомогою відкидних болтів на охолодженому тілі. Завдяки цьому вигідним чином досягається рівномірне притискання волосся до всієї поверхні притискання нагрівальної частини.

Крім того, затиск розташований в площині, що лежить поперек його поздовжньої осі, виконаний по суті дзеркально симетричний, і вісь хитань знаходиться переважно в площині симетрії. Завдяки цьому можливо рівномірне гойдання затиску в обидві сторони площини симетрії.

В окремому варіанті винаходу пропонується виконати пристрій, зокрема ручку, в площині, перпендикулярної її головної осі, з зовнішнім контуром у формі еліпса, овалу або т.п. Таке виконання корпусу ручки сприяє більш комфортному розміщенню її в руці корис�ольной осі. Така форма ручки повинна, крім того, допомогти користувачеві застосовувати пристрій по-новому, тому що воно відчутно відрізняється від пристроїв, відомих до цих пір, в тому відношенні, що його якраз не потрібно повертати навколо його подовжньої осі, а потрібно прямолінійно відводити в напрямку від основи волосся.

Наступний варіант винаходу пропонує виконати нагрівальну частина і формуючу частину уздовж головної осі пристрою по суті з незмінною площею поперечного перерізу, яка менша від площі поперечного перерізу передній кінцевий області ручки. Таким чином виходить вигідну чітке розмежування між областю обробки волосся, що має нагрівальну і формуючу частини, з однієї сторони, та ручкою, з іншого боку. Крім того, завдяки великій площі поперечного перерізу ручці пристрою досягається, гарне, міцне і надійне утримування її користувачем.

Площа поперечного перерізу ручки поступово зменшується від переднього кінця ручки до заднього, її вільного кінця, так що вигідним чином також відчувається більший комфорт і зручність, коли користувач тримає ручку в своїй руці.

У наступному варіанті винаходу передбачені два формують елемент�поверхні формують елементів утворюють область затиску для прийому і введення формуються волосся. При цьому в області затиску щонайменше на одному з двох формуючих елементів передбачена зона нагріву. Таким чином є пристрій для формування волосся, яким дуже легко керувати завдяки його по суті симетричній формі. Формовану пасмо волосся можна поміщати в область затиску між обома формуючими елементами з будь-якої сторони, так що вони можуть охоплювати будь-яку формує крайку. Таким чином користувач звертається з пристроєм автоматично правильно, тобто формується пасмо волосся спочатку нагрівається, потім змінює свій напрямок в області формує кромки і, нарешті, охолоджується в зоні охолодження.

У наступному варіанті щонайменше один з двох формуючих елементів виконаний як притискної елемент, який встановлений на ручці і є відносно рухомим, зокрема хитним щодо другого формуючого елемента. Таким чином потрібен лише один рухливий формуючий елемент, який притискає формуються волосся до відповідного формує елементу.

Вигідним чином щонайменше перший з двох формуючих елементів виконаний як нагрівальна частина, що має зону нагріву і тим самим прямий обігрів. Таким обра�евательний елемент. Більш швидке нагрівання формуються волосся досягається за рахунок того, що, наприклад, в обох формують елементах передбачена нагрівальна частина, яка безпосередньо нагріває перший і другий формують елементи.

У наступному варіанті другий формуючий елемент виконаний з теплопровідного матеріалу і після притиснення до першого, нагрівається безпосередньо формує елементу, побічно нагрівається від його тепла. Тим самим у другому формуючому елементі не потрібно прямого активного нагріву. Обидва формують елементи нагріваються, однак, відносно швидко, так що пасмо волосся, поміщена в область затиску, нагрівається рівномірно і з обох сторін.

Формуючий елемент має на зовнішній стороні, розгорнутої від зони нагріву, зону охолодження, так що в одному єдиному формуючому елементі передбачені і зона нагріву, і формує кромка, і зона охолодження. Таким чином пропонується найбільш компактний пристрій для формування волосся.

Зона охолодження складається з охолоджуючого тіла, яке охолоджується активно або пасивно і забезпечує необхідну для стабилизирования локонів або хвиль різниця температур між зоною нагріву і зоною охолодження.

Між на, � вигляді термоізолятору. Завдяки цьому виходить необхідний градієнт температури на обмеженій площі.

Вигідним чином область затиску між обома формуючими елементами виконана у вигляді плоского зіву, який розташований по суті паралельно головній осі пристрою. Завдяки такому по суті симетричного виконання області затиску пропонується форма, яка, по-перше, незалежно від напрямку, в якому тягнуть волосся, і, по-друге, незалежно від напрямку, в якому повертають пристрій навколо власної осі, що забезпечує постійне опір тертю між волоссям і формуючими елементами.

У площині, що знаходиться по суті вертикально відносно головної осі пристрою, на обох кінцях цього плоского зіву та/або на обох формують елементах передбачено по одній формує кромці. Таким чином пропонується геометрична форма пристрою для формування волосся, яка незалежно від напрямку руху пристрою і від напрямку повороту пристрою дає бажаний результат, тобто стійкі кучері або хвилі формованої пасма волосся.

В особливому варіанті виконання винаходу, який може бути самостійним з�ування волосся, причому волосся нагрівають в зоні нагріву, охолоджують в зоні охолодження і надають їм нову форму за допомогою формуючого елемента. При цьому згідно винаходу формовану пасмо волосся спочатку нагрівають у зоні нагріву, потім нагрітої пасма волосся надають нову форму за допомогою формуючого елемента, виконаного у вигляді формує кромки, після чого сформовану по-новому пасмо волосся охолоджують в зоні охолодження.

Для формування локонів необхідно відносний рух між нагрітими волоссям і заявленою формує кромкою. В способах формування волосся, відомих до цих пір, в основному між притискним елементом і нагрівальної частиною затискаються кінчики волосся, і відбувається рух від кінчиків волосся до їх основи, зазвичай шляхом накручування волосся на відповідне тіло для накручування. Заявлений спосіб, навпаки, пропонує рух від підстави волосся до їх кінчиків, причому нагріті волосся при такому русі обхоплюють формує крайку. При цьому важливо, що нагріті волосся відразу після виходу із зони нагрівання формуються в області заявленої формує кромки, тобто змінюють тут свій напрямок і в розпрямленому стані - при натягу - протягуються через зоні охолодження, наступного безпосередньо за формує кромкою, причому ця зона є зоною активного або пасивного охолодження, тобто без подачі енергії від незалежного джерела. При цьому волосся, покинувши формує кромку, відразу охолоджуються, і кучері або хвилі виходять більш стійкими.

В зоні нагріву волосся нагріваються переважно щонайменше до температури деформації волосся, причому ця температура - названа також температурою скла Tg-, становить близько 120oC, наприклад, приблизно 30%-ної відносної вологості волосся.

Для створення необхідного натягу волосся вони поміщаються між притискним елементом і нагрівальної частиною, таким чином формуються на волосся діє притискна сила, і при протягуванні нагрітих волосся через формує крайку витягується поздовжня сторона волосся. Тим самим досягається формування стійких завитків. Ефект їх формування при цьому тим більше, чим сильніше витягування волосся. Крім того, при даному способі вигідно, що вид і розмір отриманих завитків або хвиль залежить не від розміру, зокрема діаметра тіла для накручування волосся, а лише від витягування волосся з одного боку в області формує крайки. Проно за формує кромці, відчуває відносний стиск і допомагає тим самим розтягування протилежної поздовжньої сторони волосся.

У найбільш вигідному варіанті виконання винаходу поздовжня сторона волосся, не звернена до формуючої кромці, витягується щонайменше на один відсоток. Тим самим можливо ефективне формування локонів незалежно від діаметра тіла для накручування. Процес зміни форми волосся при витягуванні приблизно до 30% є повністю оборотним, так що виключено всяке пошкодження волосся, витягиваемих в області формує крайки.

Поздовжня сторона волосся, звернена до нагрівальної частини, оточує формує кромку, витягується в області формує кромки, і виходять бажані локони.

В якості альтернативи поздовжня сторона волосся, не звернена до нагрівальної частини, може змінювати свою спрямованість в області формує кромки і витягуватися. Вигідно, що і при цьому також можливе формування локонів.

Щоб добитися хорошого формування локонів волосся протягують в натягнутому стані через формує крайку. Це відбувається завдяки тому, що волосся затискаються між притискним елементом і нагрівальної частиною і на них д�но волосся. Таке натягнуте стан волосся вигідним чином сприяє формуванню локонів.

Напрямок руху волосся за формує кромкою, тобто після того, як волосся покинуть цю сферу, може збігатися або не збігатися з напрямком руху перед формує кромкою, тобто до потрапляння їх в область формує крайки. Однакове напрямок руху перед формує кромкою і за нею робить можливим більш рівномірне і вигідним чином менш сильне витягування волосся; зміна напрямку руху волосся в області формує кромки вимагає більш сильного витягування волосся і вигідно формує волосся в більш стійкі локони.

В особливому варіанті виконання винаходу пропонується охолоджувати волосся після витягування, рухаючи, зокрема ведучи завите волосся вздовж охолоджуючого тіла. Тим самим досягається хороше формування шляхом "заморожування" локонів.

Особливо хороший результат досягається тоді, коли витягнуту поздовжню бік волосся повертають до холодному тілу і в цьому положенні оточують його.

Відносна швидкість між формує кромкою і формованими волоссям впливає на форму локонів. Так, повільне водіння між формує кромкою і в�локон.

Температура на поверхні охолоджуючого тіла становить менш як 85oC або дорівнює 85oЗ, так що вигідним чином досягається стабільна форма локонів. Так як температура, при якій людські волосся при своїй відносній вологості близько 30% змінюють свою форму, становить приблизно 120oC, а температура поверхні охолоджуючого тіла становить 85oC або менше, то мається достатня різниця температур, щоб отримані локони зробити досить стабільними.

З допомогою заявленого способу можна вигідним чином і ефективно перетворити прямі волосся майже від коренів до кінчиків в локони, не вдаючись до допомоги тіла для накручування волосся, яке було необхідне для способу згідно з рівня техніки. Крім того, процес зміни форми волосся, що проводиться за допомогою даного способу, є оборотним.

Для найбільш вигідного застосування способу пропонується помістити волосся в область затиску між обома формуючими елементами, потім повернути пристрій в будь-якому напрямку навколо його головної осі, так щоб волосся щонайменше в одному місці прилягали до холодному тілу, після чого відвести пристрій для формування волосся від голови, так ч�аждать з допомогою охолоджуючого тіла. При використанні пристрою з двома формуючими елементами результат формування локонів або хвиль не залежить від напрямку повороту пристрою навколо його головної осі. Користувач може вкладати формуються волосся в область затиску з будь-якої сторони і повертати пристрій для формування волосся також в будь-якому напрямку навколо його головної осі, так що нагріті волосся формуються в області формує кромки, а потім охолоджуються за допомогою охолоджуючого тіла.

Інші ознаки, переваги та можливості застосування винаходу наведено нижче, в описі прикладів виконання, представлених більш докладно на кресленнях. При цьому всі описані та/або представлені на кресленнях ознаки самі по собі або в будь-якій комбінації складають предмет винаходу, незалежно від їхнього охоплення в пунктах формули.

Фіг. 1 - нагрівальна частина з притискним елементом, що має заявлену формує кромку, і формована пасмо волосся (поперечний переріз); Фіг. 2 - нагрівальна частина з цільної формує кромкою і формованої пасмом волосся; Фіг. 3 - розташування згідно фіг. 1, але з охолоджуючим тілом; Фіг. 4 - елемент 4 згідно фіг. 1 (збільшений вигляд); Фіг. 5 - пристрій для формування волосся з ручкою і нЎ (вид збоку); Фіг. 7 - пристрій для формування волосся згідно фіг. 6 (вигляд зверху); Фіг. 8 - ручка згідно розрізу 108 на фіг. 6 (збільшене зображення); Фіг. 9 - ручка згідно розрізу 109 на фіг. 6 (збільшене зображення); Фіг. 10 - нагрівальна частина і формує частину згідно розрізу 110 на фіг. 6 (збільшене зображення);
Фіг. 11 - пристрій для формування волосся в перспективі;
Фіг. 12 - пристрій для формування волосся згідно фіг. 11 (вид знизу);
Фіг. 13 - пристрій для формування волосся з обмежувальним ребром у вигляді крила (в перспективі);
Фіг. 14 - нагрівальна частина і формує частину в розрізі аналогічно зображення на фіг. 10, але у відкритому положенні;
Фіг. 15 - два формують елементи, виконані по суті симетрично і в розрізі;
Фіг. 16 формуюча частина з двома формуючими елементами аналогічно зображення на фіг. 15 (в перспективі).

Заявлене пристрій для формування волосся (фіг. 1) складається з нагрівальної частини 6, що має, наприклад, форму кругового циліндра, і притискного елемента, зокрема заколки для волосся 8, який притискається до нагрівальної частини 6 за допомогою пружинного механізму, тут не представленого. Пасмо волосся 2 для зміни її форми укладив�ельной частини в області притискання 12 між обома елементами до температури деформації волосся. Затискач 8 має з одного боку довгасту формує крайку 10, яку огинає пасмо волосся 2. Коли користувач виконує тягне рух у напрямі 16, нагріта пасмо волосся 2 проходить між нагрівальною частиною 6 і затиском 8 і змінює свою форму в області формує кромки 10 затиску 8; завдяки цьому відбувається завивка пасма волосся 2 від коренів до кінчиків.

Альтернативний варіант заявленого пристрою для формування волосся (фіг. 2) складається з подовженої нагрівальної частини 20, площа поперечного перерізу якої має по суті форму краплі. Ця нагрівальна частина 20 має на подовжній стороні формує крайку 24. Пасмо волосся 2 для зміни її форми нагрівається від свого заснування 14 в області притискання 22 нагрівальної частини 20 і при русі нагрівальної частини 20 в напрямку 26 змінює свою форму в області формує кромки 24. Для цього користувач повинен тягнути пасмо волосся 2 в напрямку 28, щоби притиснути її в області 22 з силою, необхідної для нагрівання.

Найбільш стійке формування локонів досягається тоді, коли після зміни форми локони волосся охолоджуються за допомогою холодного тіла і "заморожуються". Для цього використовується пристрій длльную частина 6 і затиск 8 формує з крайкою 10. Охолоджуюча тіло 30 при цьому, можна розташувати над затиском 8 (фіг. 3) і закріпити на ньому за допомогою з'єднання, тут не представленого. Затискач 8 і охолоджує тіло 30 утворюють при цьому формує засіб 31. Поперечний переріз охолоджуючого тіла 30 нагадує півколо і для посилення охолодження може мати у верхній дугоподібної області ребра охолодження 32. Охолоджуюча тіло 30 розташоване при цьому також в поздовжньому напрямку паралельно нагрівальної частини 6 і зажиму 8. При русі пристрої для формування волосся у напрямку 34 пасмо волосся 2 спочатку нагрівається в області притискання 12, потім змінює свою форму в області формує кромки 10, після чого охолоджується за допомогою охолоджуючого тіла 30.

Пасмо волосся 2 (фіг. 4) притискається до нагрівальної частини 6 з допомогою затискача 8 в області притискання 12 і при русі нагрівальної частини 6 в напрямку 16 огинає формує крайку 10. При цьому пасмо волосся 2 обвиває наступну крайову область затиску 8, утворить формує крайку 10. Для формування локона з пасма волосся 2 вирішальне значення має те, який радіус 36 має формує кромка 10. В цілях запобігання руйнування, зокрема ломки волосся при зміні їх форми, мінімальний р�шануй під прямим кутом, як це показано на фіг. 4; кут дуги обхвату пасмом волосся 2 формує кромки 10 може бути більше або менше 90oзалежно від форми, яку хочуть отримати в результаті, тобто від меншого або більшого бажаного діаметру локона.

Коли пасмо волосся 2 огинає формує крайку 10, волосся з поздовжньої сторони 38, зверненої до нагрівальної частини 6, витягуються, а волосся з поздовжньої сторони 40, не зверненої до нагрівальної частини 6, здавлюються. Завдяки такому зміни довжини волосся і досягається формування локонів.

Заявлене пристрій для формування волосся 50 (фіг. 5, 6 і 7) складається, в основному, з ручки 54, нагрівальної частини 52 і формуючої частини 72. Ручка 54 також складається з центрального корпусу 64, передньої кришки 62 і заднього ковпачка 66, розташованих симетрично відносно головної осі 70. На верхній і нижній стороні ручки є елементи управління 68. Нагрівальна частина 52 має в області між передньою кришкою 62 і наконечником 56 ребра 58, причому кожні два сусідніх ребра утворює кругової канал 59.

Ребра 76 формуючої частини 72 розташовані по суті під прямим кутом до головної вісі 70, в той час як ребра 58 нагрівальної частини 52 виконані у вигляді стрілок, нап 72 на нагрівальної частини 52 є поздовжні перегородки 60.

Саме перше і останнє з ребер формуючої частини 72 виконані як обмежувальні ребра 78, які щонайменше частково виступають за межі формуючої частини 72 в напрямку нагрівальної частини 52.

Перерізу 108, 109 і 110 фіг. 6 представлені в описі наступних фігур. Перетин 108 близько заднього ковпачка 66 (фіг. 8) показує эллипсовидную форму ручки 54. Корпус ручки 64 має в цьому місці меншу площу поперечного перерізу, ніж біля передньої кришки 62. Деталі, вмонтовані в корпус ручки 64, для спрощення не представлені. На верхній і нижній сторонах ручки 54 знаходяться елементи управління 68 для включення і виключення пристрою, а також для управління формує частиною.

Розріз по лінії 109 фіг. 6 показує корпус ручки 64 (фіг. 9) з більшою порівняно з розрізом 108 площею поперечного перерізу, яка плавно збільшується від заднього кінця ручки до передньої її кришці.

Розріз по лінії 110 фіг. 6 показує (фіг. 10) нижню нагрівальну частина 52 і верхню формуючу частину 72. Нагрівальна частина 52 оточена ребрами 58, розташованими по суті по колу і сполученими з допомогою штирьков 80 в радіальному напрямку з внутрішньою областю нагрівальної частини 52. Формирутивает охолоджує тіло 82. Між нагрівальною частиною 52 і охолоджуючим тілом 82 знаходиться притискний засіб у вигляді затиску 84. Цей затискач 84, тобто його передній і задній торцеві кінці встановлені на охолодженому тілі 82 з можливістю відкидання за допомогою відкидного болта. Вісь хитань 86 знаходиться при цьому в площині симетрії 87 нагрівальної частини 52 і формуючої частини 72. З обох сторін дугоподібний затискач 84 має формують кромки 88.

Пристрій для формування волосся 50 (фіг. 11) складається по суті з двох частин: задній частині у вигляді ручки 54 і передній частині 90, яка включає в себе нагрівальну частина 52 і формуючу частину 72. Задній кінець нагрівальної частини 52 жорстко з'єднаний з ручкою 54, тоді як формуюча частина 72 з'єднана з ручкою 54 з можливістю відкидання в області заднього кінця. При спрацьовуванні елемента управління 68, що знаходиться на верхній стороні пристрою 50, що формує частину 72 в області її стику 74 з нагрівальної частиною 52 відводиться від нагрівальної частини 52 настільки, що це клиновидне отвір можна зручно розташувати волосся для зміни їх форми. Для додання форми волоссю формує частину 72 за допомогою елемента управління 68 знову повертається на нагрівальну частина 52 і таким обра 78 формуючої частини 72 підносяться у вигляді зубців над формує кромкою 88 і утримують таким чином формуються волосся в області формуючої частини 72, на зовнішній стороні якої передбачені ребра 76. При використанні пристрою для формування волосся 50 волосся, форму яких потрібно змінити, простягаються, таким чином, між нагрівальною частиною 52 і формує частиною 72, а потім змінюють свій напрямок в області формує кромки 88 і повертаються в колишнє положення на зовнішній стороні формуючої частини 72.

На зовнішній стороні нагрівальної частини 52 (фіг. 12) - як альтернатива виконання ребер 58 фіг. 5-10 - є поздовжні ребра 92. Вони розташовані між наконечником 56 і передньою кришкою 62 пристрою і повинні перешкоджати намативанию пасма волосся на передню частину пристрою для формування волосся.

Нижня зовнішня сторона нагрівальної частини 53 (фіг. 13) - аналогічно зображення на фіг. 12 - забезпечена поздовжніми ребрами 92. Саме верхнє з поздовжніх ребер 92 виконано як обмежувальне ребро 98 і має форму крила, причому це обмежувальне ребро 98 має різну висоту. Висота переднього кінця 100 ребра 98 поруч з наконечником пристрою 56 явно нижче, ніж висота заднього кінця 102 близько передньої кришки 62 пристрою. Формуюча частина 72, як і ручка 54, по суті відповідають зображеним на фіг. 11 і 12. Завдяки різній висодин кут і край ребра 98 не виходить за межі зовнішнього контуру пристрою.

Нагрівальна частина 53 і формує частину 72 (фіг. 14) показані у відкритому положенні, так що формована пасмо волосся може бути поміщена в простір між цими двома конструктивними елементами. Формуюча частина 72 складається при цьому по суті з тих же елементів, що і формує частину, зображена на фіг. 10, тобто з охолоджуючого тіла 82 і затиску 84 формує з крайкою 88. Нагрівальна частина 53 має на своїй нижній стороні ряд поздовжніх ребер 92, які спрямовані по суті радіально назовні від нагрівальної частини 53. Обидва зовнішніх поздовжніх ребра виконані як обмежувальні ребра 98, які виступають назовні в радіальному напрямку і перевершують по висоті інші ребра 92. З обох боків верхньої сторони нагрівальної частини 53, яка і утворює зону нагріву, є поздовжні ребра 104, розташовані по суті паралельно головній осі пристрою і підносяться щонайменше частково над поверхнею зони нагріву в радіальному напрямку. Верхня сторона нагрівальної частини 53 ділиться по суті на три різні області, включаючи першу середню область 106, має по суті опуклу конфігурацію. З обох боків до середньої частини примикають дві зовнішні, по астью 53 і формує частиною 72, а нижню сторону затиску 84 формуючої частини 72 притискають до верхньої сторони нагрівальної частини 53, формовану пасмо волосся завдяки обом поздовжніх ребрах 104 обводять навколо формує кромки 88 і направляють, таким чином, у бік від нагрівальної частини 53. Тим самим формується пасмо волосся, що охопила "вгору" формуючу крайку 88, неминуче відводиться до холодному тілу 82.

Альтернативний варіант виконання формуючої частини 140 (фіг. 15) складається з двох формуючих елементів 112 і 114, виконаних по суті симетричними, між якими є по суті рівний проміжок у вигляді плоского зіву 132. Обидва формують елементу 112 і 114 можуть бути при цьому розташовані симетрично відносно головної осі 136 пристрої для формування волосся. Кожен з формуючих елементів 112, 114 складається при цьому з нагрівальної частини 116, 118 і примикає до неї радіально зовні охолоджуючого тіла 120, 122. Щонайменше одна з двох нагрівальних частин 116, 118 повинна нагріватися безпосередньо від електронагрівального елемента. Знаходиться на протилежній стороні другої формуючий елемент може нагріватися непрямим шляхом, тобто шляхом контактування з першої нагрівальної частиною, або також �онцов плоского зіву 132 кожна нагрівальна частина 116, 118 має відповідно формують кромки 124, 128 126, 130. Таким чином формується пасмо волосся може поміщатися з обох сторін в область 132 і нагріватися. Після нагрівання формуючу частину 140 повертають навколо її головної осі 136 приблизно на 90-180oтак пасмо волосся прилягала до зовнішньої боці одного з двох охолоджувальних тел 120 або 122. Тим самим досягається просте і надійне управління пристроєм для формування волосся незалежно від напрямку його обертання або руху. Щоб нагрівальна частина 118 і охолоджує тіло 122 формуючого елемента 114 не стикалися, між ними пропонується виконати термоізоляцію 134.

Показана на фіг. 15 формує частину, яка по суті симетричну конструкцію, представлена в перспективі на фіг. 16. До ручки 138, показаної частково в розрізі, приєднана формує частину 140, складається з двох по суті схожих формуючих елементів 112, 114. Верхній формуючий елемент 112 виконаний при цьому як притискної елемент і з'єднаний з елементом управління 144, що знаходяться на верхній стороні ручки 138, так що формуючий елемент 112 з'єднаний з ручкою 138 з можливістю відкидання від формуючого елемента 114. Кожен з двох формуючих елементів 112,суспільства паралельно головній осі пристрою для формування волосся. До обох нагрівальним частинах формуючих елементів 112, 114 примикають з діаметрально протилежних сторін обидва охолоджуючого тіла 120, 122. На їх кожної протилежної зовнішній стороні знаходиться ряд поперечних ребер 142 для правильного напрямку волосся, яким потрібно надати бажану форму.


Формула винаходу

1. Пристрій для формування волосся, має ручку, нагрівальну частина з зоною нагріву для нагрівання волосся, зону охолодження і формуючий елемент для формування волосся, яке відрізняється тим, що формуючий елемент виконаний у вигляді формує крайки (10, 24, 88), формує кромка (10, 24, 88) передбачено слідом за зоною нагріву, а зона охолодження передбачена слідом за формує кромкою (10, 24, 88), так що формована пасмо волосся нагрівається в зоні нагріву, нагріта пасмо волосся змінює свою форму в області формує крайки (10, 24, 88) і, вже сформована по-новому, охолоджується в зоні охолодження.

2. Пристрій для формування волосся по п.1, що відрізняється тим, що поперечний переріз формує крайки (10, 24, 88) має форму дуги, зокрема, напівкруглої арки або багатокутника, чи т.п.

3. Пристрій для формування волосся по п.1 або 2, який відрізняється�вання волосся по п.1, 2 або 3, відрізняється тим, що формує кромка (10, 24, 88) розташована по суті паралельно головній осі нагрівальної частини (6, 20, 52) та/або притискного елемента (8).

5. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 4, який відрізняється тим, що дотичні формує крайки (10, 24, 88) перетинаються під кутом менше 180°.

6. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 5, що відрізняється тим, що притискної елемент (8, 84) передбачений для створення зусилля натиску на формовані волосся, причому волосся поміщаються між нагрівальною частиною (6, 20, 52) і притискним елементом (8, 84).

7. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 6, відмінне тим, що формує кромка (10, 24, 88) передбачена на притискному елементі (8, 84), а притискної елемент (8, 84) виконаний як формуючий затиск, зокрема, рухливий щодо ручки.

8. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 6, відмінне тим, що формує кромка (24) передбачено на нагрівальної частини (20).

9. Пристрій для формування волосся за п.8, відмінне тим, що нагрівальна частина (6, 20, 52) має площу поперечного перетину у вигляді еліпса, краплі або т.п.

10. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 6, отли для формування волосся по п.10, відрізняється тим, що формує частину з'єднана з притискним елементом, зокрема з затискачем (8).

12. Пристрій для формування волосся по п.10 або 11, відмінне тим, що формує частину рухомо закріплена на ручці або нагрівальної частини (6), зокрема, один її кінець з'єднаний з ручкою або нагрівальної частиною (6) за допомогою плоского шарніра.

13. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 12, відмінне тим, що передбачено охолоджує тіло (30) для охолодження сформованих по-новому волосся, яке розташоване в області формує крайки (10).

14. Пристрій для формування волосся по п.13, відмінне тим, що нагрівальна частина (6), формує кромка (10) і охолоджує тіло (30) розташовані по суті паралельно один одному.

15. Пристрій для формування волосся по п.13 або 14, відмінне тим, що нагрівальна частина (6) і охолоджує тіло (30) знаходяться на відстані один від одного.

16. Пристрій для формування волосся по одному з пп.13 - 15, відмінне тим, що формує частину і охолоджує тіло (30) жорстко пов'язані один з одним і є відносно рухливими щодо нагрівальної частини (6).

17. Пристрій для формування волосся по одному з�єр, алюмінію або т.п., або являє собою алюмінієве порожнисте тіло, заповнене парафіном.

18. Пристрій для формування волосся по одному з пп.13 - 17, відмінне тим, що охолоджує тіло (30) має покриття з теплопровідного матеріалу і/або ребра охолодження (32).

19. Пристрій для формування волосся по одному з пп.13 - 18, відмінне тим, що охолоджує тіло (30) сама є активно охолоджуваним, наприклад, з допомогою охолоджуючого повітря, елемента Пельтьє чи т.п.

20. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 19, відмінне тим, що нагрівальна частина (52) та/або формує частину (72) мають на зовнішній стороні напрямні та/або проміжні елементи, зокрема ребра (58, 92).

21. Пристрій для формування волосся з п.20, відмінне тим, що ребра (58) розташовані по суті поперек головної осі (70) пристрою (50) та/або кожні два сусідніх ребра (58) утворюють круговий канал (59).

22. Пристрій для формування волосся з п.20 або 21, відмінне тим, що передбачено щонайменше одне обмежувальне ребро.

23. Пристрій для формування волосся з п.22, відмінне тим, що обидва зовнішніх ребра виконані як обмежувальні ребра (78) і в площині поперечно головною ос�ування волосся по одному з пп.1 - 23, відмінне тим, що ребра (58) щонайменше на одній частині конструкції, зокрема на нагрівальної частини (52), виконані у формі дуги, хвилі або стріли.

25. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 24, відмінне тим, що ребра, зокрема ребра (92) нагрівальної частини (52), розташовані по суті паралельно головній осі (70) пристрою (50).

26. Пристрій для формування волосся з п.25, відмінне тим, що ребра (92) спрямовані по суті радіально від головної осі (70) пристрою (50).

27. Пристрій для формування волосся з п.25 або 26, відрізняється тим, що принаймні одне з двох зовнішніх ребер виконано як обмежувальне ребро і підноситься над іншими, внутрішніми ребрами щонайменше частково по суті в радіальному напрямку.

28. Пристрій для формування волосся з п.27, що відрізняється тим, що принаймні одна обмежувальне ребро виконано у вигляді крила, причому кінець обмежувального ребра, звернений до ручки (54), що знаходиться вище, ніж кінець обмежувального ребра, не звернений до ручки (54).

29. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 28, відмінне тим, що нагрівальна частина (52) має в безпосередній близькості від на�і пристрої і підноситься в радіальному напрямку над поверхнею нагрівальної частини (52), відповідної прижимному елементу (84), щонайменше частково.

30. Пристрій для формування волосся з п.29, відмінне тим, що поверхня нагрівальної частини (6, 20, 52), відповідна прижимному елементу (8, 84), має в площині, по суті вертикальної щодо головної осі пристрою, середню, внутрішню частину, що має по суті опуклу форму, до якої примикає щонайменше одна зовнішня, бокова частина, яка по суті увігнуту форму.

31. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 30, відмінне тим, що затискач (84) є хитним на формуючої частини (72), зокрема на охолодженому тілі (82).

32. Пристрій для формування волосся по п.31, відмінне тим, що вісь хитань (86) затискача (84) проходить по суті паралельно подовжньої осі охолоджуючого тіла (82) та/або нагрівальної частини (52).

33. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 32, відмінне тим, що затискач (84) у поперечному перерізі виконаний по суті дзеркально-симетричними і вісь хитань (86) знаходиться переважно в площині симетрії (87) затискача (84).

34. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 33, відрізняється тим, що пристрій (50), зокрема ручка (54), має в�.п.

35. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 34, відмінне тим, що нагрівальна частина (52) і формує частину (72) мають вздовж головної осі (70) по суті постійну площа поперечного перерізу, яка менше, ніж площа поперечного перерізу переднього кінця (94) ручки (54).

36. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 35, відмінне тим, що площа поперечного перерізу ручки (54) постійно зменшується від переднього до заднього кінця, вільного кінця (96).

37. Пристрій для формування волосся по одному з пп.1 - 36, відмінне тим, що передбачені два формують елемента (112, 114), кожен щонайменше з однієї, зокрема двома, формують крайками(124, 126, 128, 130), причому протилежні поверхні формують елементів (112, 114) утворюють область затиску для прийому і введення формуються волосся.

38. Пристрій для формування волосся по п.37, що відрізняється тим, що принаймні один перший формуючий елемент (112) виконаний як притискної елемент і є відносно рухомим, зокрема хитним щодо другого формуючого елемента (114).

39. Пристрій для формування волосся по п.37 або 38, відрізняється тим, що принаймні один формує еле�про пункт 39, відрізняється тим, що другий формуючий елемент (112) виконаний з теплопровідного матеріалу і має непрямий обігрів за рахунок контактування з першим формуючим елементом.

41. Пристрій для формування волосся по одному з пп.37 - 40, відмінне тим, що формуючий елемент (112, 114) має зону охолодження на стороні, зверненої до зони нагріву.

42. Пристрій для формування волосся за п.41, відмінне тим, що зона охолодження має охолоджуючу тіло (120, 122), яке саме охолоджується активно або пасивно.

43. Пристрій для формування волосся за п.41 або 42, відмінне тим, що між нагрівальною частиною (116, 118) і охолоджуючим тілом (120, 122) передбачено терморозривом, наприклад ізолятор (134).

44. Пристрій для формування волосся по одному з пп.37 - 43, відмінне тим, що область затиску між обома формуючими елементами (112, 114) виконана у вигляді плоского зіва (132), головний напрямок якої проходить по суті паралельно головній осі (136) пристрою.

45. Пристрій для формування волосся по п.44, що відрізняється тим, що в площині, по суті вертикальної відносно головної осі (136) пристрою, на обох кінцях плоского зіва (132) та/або на обох формують елементах (112, 114) має�емую пасмо волосся спочатку нагрівають у зоні нагріву, потім нагрітої пасма волосся надають нову форму за допомогою формуючого елемента у вигляді формує кромки, після чого сформовану вже по-новому пасмо волосся охолоджують в зоні охолодження.

47. Спосіб за п. 46, відрізняється тим, що він реалізується з допомогою пристрою для формування волосся по одному з попередніх пп.1 - 45.

48. Спосіб за п.47, відрізняється тим, що волосся нагрівають в зоні нагріву щонайменше до температури деформації волосся, причому ця температура, наприклад при 30%-ної відносної вологості волосся, становить приблизно 120°С.

49. Спосіб за пп.47 або 48, відрізняється тим, що волосся поміщають між притискним елементом (8, 84) і нагрівальної частиною (6, 52) і затискають, причому нагріті волосся охоплюють формує крайку (10, 24) так, що при цьому поздовжня сторона (38) волосся витягується.

50. Спосіб по одному з пп.47 - 49, відрізняється тим, що поздовжня сторона (38) волосся, не звернена до формуючої кромці (10, 24), витягується щонайменше на 1%.

51. Спосіб по одному з пп.47 - 50, який відрізняється тим, що поздовжня сторона волосся, звернена до нагрівальної частини (6), витягується в області формує крайки (10).

52. Спосіб по одному з пп.47 - 50, який відрізняється тим, що продоль� 53. Спосіб по одному з пп.47 - 52, який відрізняється тим, що волосся (2) протягують в натягнутому стані через формує крайку (10, 24, 88).

54. Спосіб по одному з пп.47 - 53, який відрізняється тим, що напрямок руху волосся за формує кромкою (10, 24, 88) може збігатися або не збігатися з напрямком руху волосся перед формує кромкою (10, 24, 88).

55. Спосіб по одному з пп.47 - 54, відрізняється тим, що волосся після витягування охолоджують з допомогою охолоджуючого тіла (30, 82), ведучи їх уздовж нього.

56. Спосіб за п.55, відрізняється тим, що витягнуті поздовжні сторони (38) волосся (2) не звернені до холодному тілу (30).

57. Спосіб по одному з пп.47 - 56, відрізняється тим, що відносна швидкість між формує кромкою (10, 24) і волоссям (2) може змінюватися.

58. Спосіб по одному з пп.47 - 57, який відрізняється тим, що температура на поверхні охолоджуючого тіла (30) менше або дорівнює 85°С.

59. Спосіб по одному з пп. 47 - 58, відрізняється тим, що завивають прямі волосся.

60. Спосіб по одному з пп.47 - 59, відрізняється тим, що волосся поміщають в область затиску між обома формуючими елементами (112, 114), повертають пристрій для формування волосся навколо його головної осі (136) у будь-якому напрямку настільки, щоб під�ня волосся відводять від голови так, що нагріті волосся формуються в області формує кромки(124, 126, 128, 130), і вже сформовані таким чином по-новому волосся остигають на охолодженому тілі (120, 122).

 

Схожі патенти:

Відновлююча композиція та спосіб обробки матеріалів кератинових

Винахід відноситься до косметичної композиції, призначеної для необоротної деформації (завивки або випрямлення) кератинових матеріалів, переважно волосся, і способом їх обробки композицією

Спосіб обробки кератинових волокон людини

Винахід відноситься до способу неперманентной деформації кератинових волокон людини, особливо волосся, який відрізняється тим, що здійснюють контакт протягом часу, який не перевищує 2 хв, газу, що містить водяну пару, температура якого складає, щонайменше, 75oC, з кератиновими волокнами людини, підтримуваними при механічному натягу, на які нанесений склад, що містить, принаймні, один силікон, охолоджують оброблені таким способом волокна і видаляють механічні засоби натягу з волокон

Фен

Фен "маг" // 2132147
Винахід відноситься до засобів по догляду за волоссям, а саме до фенам та щіток для укладання та сушіння волосся

Пристрій сушарки для волосся, пристосоване для багатофункціонального використання

Винахід відноситься до пристроїв сушарки для волосся і може мати багатофункціональне використання

Пристрій сушарки для волосся, пристосоване для багатофункціонального використання

Винахід відноситься до пристроїв сушарки для волосся і може мати багатофункціональне використання

Гребінець

Гребінець // 2108051
Винахід відноситься до виробництва галантерейних товарів, а конкретно до випуску гребінців
Up!