Спосіб гвинтовий розкочування труб

 

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва, точніше до гвинтовий розкочування труб. Спосіб включає обтиснення порожнистої заготовки косорасположенними валками на циліндричній оправці, що обертається за рахунок сил тертя, що виникають в осередку деформації, причому в період заповнення осередку деформації металом оправлення вільно рухається в напрямку прокатки, потім під час встановленого періоду розкочування ведуть переміщення утримуваної оправки по ходу прокатки на відстань, рівну різниці довжини оправки та осередку деформації, а в період звільнення осередку деформації металу напрямок переміщення оправки змінюють у зворотний бік. Винахід дозволяє поліпшити якість і підвищити вихід придатного при розкочування труб малого діаметру (менше 30 мм) за рахунок зменшення ймовірності утворення тригранних розтрубів на їх кінцях, а також збільшити зносостійкість оправки за рахунок її контрольованого переміщення. 3 іл.

Винахід відноситься до області трубопрокатного виробництва і стосується удосконалення способу прокатки труб косорасположенними валками на циліндричній оправці, примусово переміщувати в процесі прокатки з регульованою ск� осередку деформації [авторське свідоцтво СРСР N 550187, М. Кл2У 21 В 19/06, 1977].

Спосіб забезпечує редукування труб на циліндричній оправці, стрижень якої розташований з вихідної сторони стану, що виключає можливість редукування труб малого діаметру (менше 30 мм) з-за втрати стійкості оправочного стрижня.

Найбільш близьким до пропонованого способу по технічній сутності є спосіб розкочування труб з порожнистої заготовки на довгій циліндричній оправці, яку утримують в період заповнення вогнища і примусово переміщують зворотно-поступально в період усталеного процесу прокатки з регульованою швидкістю [Ф. А. Данилов та ін Гаряча прокатка і пресування труб. М. : Металургія, 1972, с.356-357]. Такий спосіб, завдяки осьовому переміщенню оправки в процесі прокатки, дозволяє зменшити її зношування, але вимагає додаткового часу на установку оправки у вихідне положення і не усуває освіти тригранного розтруба на кінцях при прокатці тонкостінних труб.

Метою справжнього винаходу є поліпшення якості труб і підвищення продуктивності процесу.

Це досягається тим, що за пропонованим способом в період заповнення осередку деформації металом оправлення, що обертається за рахунок сил�тки, потім під час встановленого періоду ведуть переміщення утримуваної оправки по ходу прокатки на відстань, рівну різниці довжини оправки та осередку деформації, а в період звільнення осередку деформації металу напрямок переміщення оправки змінюють у зворотний бік.

На фіг. 1 схематично показаний момент початку контрольованого переміщення оправки; на фіг. 2 - сталий період прокатки; на фіг. 3 - момент перед реверсуванням руху оправки (стрілками позначено напрямки руху оправки і металу).

Пропонований спосіб розкочування труб полягає в наступному.

Перед початком процесу циліндричну оправку 1, закріплену на вільно обертається стрижень 2, вводять в порожню заготівку 3 і потім разом подають до валків 4. Під час захоплення заготовки валками оправлення вільно рухається по ходу прокатки зі швидкістю V0=oVм, де Vм- швидкість металу;o- коефіцієнт осьової швидкості металу. Після редукування переднього кінця порожнистої заготовки, її обтиснення по стінці і завершення неустановившегося періоду оправлення 1, утримуючи від вільного поступального руху, пер�ость переміщення оправки вибирають виходячи з довжини готової труби та довжини робочої частини оправки. В період звільнення осередку деформації металу напрямок переміщення оправки 1 змінюють у зворотній по ходу прокатки бік.

Труба сходить з оправки. Після повернення стрижня з відправкою у вихідне положення на вхідній стороні стану здійснюється прокатка черговий заготовки.

Для інтенсифікації процесу гвинтову розкочування труб здійснюють на підвищених кутах подачі, що призводить до появи на кінцях труб тригранних розтрубів і порушення стабільності процесу.

Здійснення прокатки за пропонованим способом веде до поліпшення умов захоплення порожнистої заготовки валками, зменшення швидкості осьового переміщення металу в період закінчення процесу розкочування, а отже і зменшення величини приватних обтиснень по стінці, приводячи до зниження величини поперечної розкочування труб, і, в підсумку, виключення утворення кінцевих дефектів, тим самим підвищуючи якість труб і коефіцієнт виходу придатного.

Переміщення оправки в процесі прокатки дозволяє також, зберігши малий її знос, отримувати досить довгі труби, що сприяє підвищенню продуктивності.

Приклад. Спосіб реалізований на дослідному міні-стані 10-30 для гвинтової прокатки круглих профіл�чалі труби розміром 21х4 мм. Перед прокаткою заготовки нагрівали до температури гарячої деформації, що дорівнює 115020oC.

Прокатку виконували у валках діаметром 57 мм, складаються з вхідного конуса, гребеня, калибрующего ділянки і вихідного конуса, встановлених на кут розкочування 18oі розгорнутих на кут подачі 18o.

В ході прокатки досліджували вплив руху (утримання) оправки на захоплення і якість передніх кінців заготовок. При використанні утримуваної що вільно обертається оправки процес здійснювався хитливо, спостерігався незахват заготовки та її пробуксовування в валках, або захоплення порушувався через утворення тригранного розтруба. При використанні вільно рухається і обертається оправки процес захоплення заготовки протікав стабільно, без яких-небудь збоїв.

Досліджували також вплив переміщення оправки на якість труб і зносостійкість інструменту в цей період розкочування. При використанні утримуваної що вільно обертається оправки, її діаметр робочої частини зменшився на 0.1 мм після прокатки першій же заготовки довжиною 300 мм, а при переміщенні утримуваної оправки по ходу прокатки цей діаметр зберігався постійним після прокатки партії трѸ процесу. Утримання оправки, її переміщення по ходу прокатки, проти ходу прокатки (якщо це переміщення починалося задовго до закінчення процесу) не внесли будь-яких змін в якість труб, так як завжди утворювався тригранний розтруб на задньому кінці. При використанні запропонованого способу, згідно з яким напрямок переміщення утримуваної оправки змінюють у зворотній по ходу прокатки сторону в період звільнення осередку деформації металу, вищевказані дефекти були виключені. Все описане вище відноситься і до прокатці труб з розміру 21х4 мм на розмір 17х3 мм.

Формула винаходу

Спосіб гвинтовий розкочування труб, що включає деформацію труби валками на циліндричній оправці, яку примусово переміщують зворотно-поступально в процесі прокатки з регульованою швидкістю, відрізняється тим, що в період заповнення осередку деформації металом оправлення, що обертається за рахунок сил тертя, що виникають між нею і металом заготовки, рухається вільно, потім під час встановленого періоду ведуть переміщення утримуваної оправки по ходу прокатки на відстань, рівну різниці довжини оправки та осередку деформації, а в період звільнення вогнища дефо�

 

Схожі патенти:
Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва та може бути використане при виробництві безшовних гарячекатаних труб гвинтовою прокаткою

Технологічний інструмент стану гвинтової прокатки

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва і стосується інструменту стану гвинтової прокатки

Технологічний інструмент трехвалкового стану

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва і призначене для виготовлення тонкостінних труб в широкому діапазоні вшгтовой прокаткою

Спосіб поперечно-гвинтової элонгирования

Винахід відноситься до області обробки металів тиском і може бути використане на современньж установках, до складу яких входять прошивні преси та стани-элонгатори

Спосіб виготовлення кільцевих виробів

Винахід відноситься до прокатного виробництва, до способів прокатки кілець з смуги
Up!