Пересувна портальна бурильна установка

 

640

О П І З А Н И Е

ВИНАХОДИ

До АВТОРСЬКИМ СВІДЧЕННЯМ

Союз Радянських

Соціалістичних

Республік

Залежне від авт. свідоцтва №

Ь, 17


Заявлено 18 Ч.1965 (№ 1008727/22-3) з приєднанням заявки №


Пріоритет


Е 21с


Комітет по справах винаходів і відкриттів при Раді Міністрів


СРСР


УДК 622.233.43-182.3 (088,8) Опубліковано 09.Ч1.1966. Бюлетень № 12


Дата опублікування опису 11 VIII.1966


Автори пзооретс!)І!!


Л. В. Антонов, П. П. Гончарук, Ь. П. Ляшенко, А. Д. Мізюк, в. І. Осадчий, Д. П. Трофимов і Е. І. Шкута


Заявник


Трест «Кривбасшахтопроходка»


ПЕРЕСУВНА ПОРТАЛЬНА БУРИЛЬНА УСТАНОВКА


Відомі пересувні портальні установки для многоперфораторного буріння.


Мета винаходу вЂ" підвищити продуктивність при бурінні. Для цього предложерно розсувними карданними валами з швидкороз'ємними муфтами.


Таке виконання бурильної установки забезпечує також її транспортування на навантажувальній машині.


На фпг. 1 зображена бурильна установка, вид збоку; на фіг. 2 вЂ" механізм пересування траверс.


Бурильні машини 1 закріплюють на пересувних траверсах 2, попарно з'єднаних розсувними карданнимн валами 8 з бистроразъемной муфтою 4.


Механізм пересування траверс складається з черв'ячного редуктора 5, вала б і насаджених на його торцях двох зірочок 7, які, входячи в зачеплення з ланцюгами 8, переміщують траверсу з бурильними машинами.


Механізм пересування приводиться в дію від пневматичного або гідравлічного двигуна 9.


Запропоновану установку можна транспортувати на навантажувальній машині. Для цього нрі русі нижньої пари траверс вниз до упору в корпус навантажувальної машини подни10 мають каркас установки.


Предмет винаходу


Пересувна портальна бурильна установка для многоперфораторного буріння, со15 стоїть з телескопічного кaðêàñà; бурильних машин і автоподатчиков з траверсами, відрізни!ощпяся тим, що, з �строразъемними муфтами, що дозволяє проводити роздільне або одночасне опускання і підйом траверс.


182640


Фіг,!


Фіг 2


Укладач Д. Мигунов


Редактор 3. h. Шибаєва Техред Р. Е. Петровська Коректори: T. Н. Костикова і 3. М. Райнина


Замовлення 2034, 3 Тирах< 725 Формат бум. 60 90 /8 Об'єм 0,1 нзд. л. Передплатне


ЦНИИГ!І Ксмнтета по справах винаходів і відкриттів при Раді Міністрів СРСР


Москва, Центр, ін. Сєрова, 4 д.


Друкарня, пр. Сапунова, 2
 

Схожі патенти:
Up!