Валкова жниварка

 

союз радянських

СОЦІАЛІСТИЧНИХ

РЕСПУБЛІК (st)s А 01 0 57/20, 61/02

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

З ВИНАХОДІВ ТА ВІДКРИТТІВ

ПРИ ДКНТ СРСР

ОПИС ВИНАХОДУ

До СВІДОЦТВОМ (21) 1881257/63 (22) 13,02 .73 (46) 07,07 .92. Бюл, 1 25 (71) Первомайський завод сельскохозяйст.венного машинобудування і Центральний науково-дослідний інститут механізації та електрифікації сільського господарства Нечорноземної зони УРСР (72) А.Г.Черкасский, І;Г.Львутин, О.И.Солошенко і В.А,Цукрів (53) 631.354, 1(088,8) (56) 1. Каганов А. Нове в технології збирання хліба, вЂ" Техніка в сільському господарстві, 1968, №7, с. 79.

2. Патент CLUA 1 2967389, кл. 56-192, " "1961.

" (54) ВАЛКОВА ЖНИВАРКА (57) Винахід відноситься до сільського хоИзобретение відноситься до сільського господарства, а саме до агрегатів, призначеним для скошування хлібів у валки.


Відома валкова жниварка, що містить ріжучий апарат і двухленточний валкообразующий транспортер, стрічки якого встановлені на шківах різного діаметру, причому для надійного утримання зрізаних стебел двома стрічками передня стрічка уста�сований шківів (1).


Відома також валковэя жатка, содер жащая раму з послідовно встановленими на ній ріжучим апаратом і валкообразующим транспортером з паралельними стрічками, пов'язаними з приводом И 1745152 А1 зяйству, а саме до агрегатів, призначеним для скошування хлібів у валки.


Мета винаходу вЂ" покращення структури валка та умов роботи ріжучого апарату, Валкова жниварка має ріжучий апарат 3 і встановлений за ним валкообразующий транспортер, стрічки 4 якого мають однакові односпрямовані швидкості переміщення. При цьому перед валкообразующим транспортером і безпосередньо за ріжучим апаратом встановлена додаткова стрічка 7.Скорость переміщення стрічки 7 відрізняється за розміром від швидкості переміщення стрічок 4. При скошуванні-хлібів виходить валок однорідної структури, що має підвищену стійкість на стерні, що дозволяє знизити втрати зерна при підборі валка, 1 з,п. ф-ли, 3 іл. їх обертання за допомогою валу з закріпленими на ньому шківами (2). 4


Недоліком відомих жниварок є фь, те, що вони формують валок з неоднород- {Л ною орієнтацією стебел, так як кут повороту стебла залежить від довжини пройденого �вання стебел верхніх шарів на транспортері, що погіршує умови їх повороту і роботу ріжучого апарату, Метою винаходу є поліпшення структури валка та умов роботи ріжучого апарату.


Зазначена мета досягається тим, що в валковою жатці, що містить раму з послідовно встановленими на ній пежу1745152


3 7


Я7 ним апаратом і валкообразующим транспортером з паралельними стрічками, пов'язаними з приводом їх обертання за допомогою валу з закріпленими на ньому шківами, безпосередньо за ріжучим апар - 5 тому встановлена додаткова стрічка, а шківи стрічок валкообразующего транспортера виконані з однаковим діаметром, відмінним від діаметра шківа додаткової стрічки, Крім того, додаткова стрічка 10 встановлена на окремому валу і пов'язана з приводом обертання через коробку передач.


На фіг. 1 зображена кінематична схема пропонованої валковою жатки, коли всі шківи установлені на одному валу; на 15 фіг. 2 вЂ" те ж, але з окремим валом приводу додаткової стрічки і коробкою передач; на фіг. 3 вЂ" схема роботи жниварки.


Валкова жниварка містить раму 1 з платформою 2 і послідовно встановлено - 20 ві на цій рамі ріжучий 5px;">4, які пов'язані з приводом їх переміщення (не показаний) за допомогою валу 5 з 25 закріпленими на ньому шківами 6одинакового діаметра. При цьому перед валкообразующим транспортером і безпосередньо за ріжучим апаратом на рамі встановлена додаткова стрічка 7, шків 8 30 якої розміщений співвісно шківах 6, також кінематично пов'язаний з приводом і має діаметр, відмінний від діаметра шківів 6. З іншого


- сторони рами стрічки 4 і 7 огинають вільно встановлені ведені шківи 9 і 10. 35


Коли додаткова стрічка 7 має незалежний привід (фіг. 2), вона монтується на шківі внутрішнього вала 11, а стрічки 4вЂ" на шківах зовнішнього полого валу 12, причому в цьому випадку вал 11 пов'язаний з,приводом 40 через коробку передач 13, Жатка працює наступним чином.


Зрізані ріжучим апаратом 3 стебла займають на платформі 2 положення (фіг.3). При атом комльовая частину стебел 45 розташовується на додатковому стрічці 7, а колосова вЂ" на стрічках 4.


Коли швидкість додаткової стрічки 7 менше швидкості стрічок 4, стебла будуть повертатися колосом вперед по напрямку руху транспортера, а болеелегкая комльовая частину стебла буде сходити з додат ожении стрічками 4 переміщуються до місця вивантаження.


Коли швидкість додаткової стрічки 7 більше швидкості стрічок 4, що досягається за допомогою коробки передач 13, стебла будуть повертатися колосом тому, займаючи на платформі 2 положення 1!1.


Скорочення часу повороту стебел може бути досягнуто за рахунок зміни напрямку руху додаткової стрічки 7.


Пропоноване пристрій формує валок однорідної структури, що дозволяє підвищити стійкість валка на стерні і знизити втрати зерна при доборі, а також збільшити продуктивність жнивної агрегату, Формула винаходу


1. Валкова жниварка, що містить раму з послідовно встановленими на ній ріжучим апаратом і валкообразующим транспортером з паралельними стрічками, пов'язаними з приводом їх переміщення за допомогою валу з закріпленими на ньому шківами, отл і ч а ю щ а я з я тим, що, з метою. поліпшення структури валка та умов роботи ріжучого апарату, що безпосередньо за ріжучим апаратом встановлена додаткова стрічка, а шківи стрічок валкообразующего транспортера виконані з однаковим діаметром, відмінним від діаметра шківа додаткової стрічки.


2. Жатка * через коробку передач, 1745152


Упорядник Б,Кузьменков


Техред М,Моргентал Коректор,Гірняк


Редактор М.Янкович


Замовлення 2335 Тираж Передплатне


ВНИИПИ Державного комітету з винаходів та відкриттів при ДКНТ СРСР


113035, Москва, Ж-35, Раушская набережній, 4/5


Виробничо-видавничий комбінат "Патент", r, Ужгород, yn,Гагаріна, 101
 

Схожі патенти:

Жатка

Жатка // 961596

Жатка

Жатка // 697080

У п т б

У п т б // 398215

Валкова жниварка

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до валковим жаткам

Транспортер жатки-накопичувача

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до валкообрэзующему транспортеру валковою жатки-накопичувача

Валкова жниварка

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування і призначене для використання у сільськогосподарському виробництві Мета винаходу - зниження втрат врожаю шляхом формування валка з розташуванням колосків у середній частині шару

Спосіб формування хлібної маси у валок і пристрій для його здійснення

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування

Валкова жниварка

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування

Подає пристрій сільськогосподарської збиральної машини

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування і може бути використане в пристроях для переміщення збираних сільськогосподарських культур, забезпечує підвищення надійності роботи, а також зниження шуму і вібрації

Транспортер жатки

Винахід відноситься до сельско.хозяйственному машинобудування

Валкова жниварка

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування
Up!