Захоплювальний пристрій

 

СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ

СОЦІАЛІСТИЧНИХ

РЕСПУБЛІК ао4 В 25 1 1500 1702

ОПИС ВИНАХОДУ

До ABTOPCHOMY СВІДЧЕННЯМ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СРСР

ПО СПРАВАХ ВИНАХОДІВ І ОТНРиТИЙ (21) 3899428/25-08 (22) 23.05.85 (46) 07.11.86. Бюл. № 41 (71) Алтайський філія Всесоюзного проектно-конструкторського технологічного інституту «Атомкотломаш» (72) В. Б. Гуревич і В. А. Машин (53) 62-229 .72 (088.8) (56) Авторське свідоцтво СРСР № 715319, кл. В 25 J 17/02, 1978. (54) ЗАХОПЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ (57) Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до захватним пристроїв

„„SU„„1268404 A 1 маніпуляторів. Метою винаходу є розширення технологічних можливостей. При включенні приводу повороту ланок перша ланка 2 повертається на заданий кут. При цьому система передач повертає наступне ланка на той же кут щодо першої ланки. Таким чином ланки розташовуються по дузі окружності, повторюючи контур оброблюваної заготовки. Для додання обертання заготівлі включають привід обертання магнітних роликів 3. 4 іл.

1268404


Винахід відноситься до середовища�дещо застосування у всіх галузях машинобудування для надійного закріплення при транспортуванні об'єктів різної форми, а також при автоматизації технологічних процесів складання і зварювання тіл обертання.


Метою винаходу є розширення технологічних можливостей.


На фіг. 1 схематично показаний пропонований виконавчий орган, загальний вигляд; на фіг. 2 вЂ" кінематична схема механізму повороту (варіант); "а фіг. 3 вЂ" вЂ" схема роботи виконавчого органу. при згинанні феромагнітного листового матеріалу і при захопленні виробів з немагнітного матеріалу; на фіг. 4 вЂ" схема захоплення феромагнітних деталей.


Захоплювальний пристрій містить підставу 1, до якого шарнірно кріпляться пальці, виконані у вигляді шарнірно з'єднаних ланок 2. На ланках 2 встановлені магнітні ролики 3 з дистанційним управлінням.


Ланки 2 постачені механізмом пов - д та, що складається з двигуна 4, який через редуктор 5 з'єднаний з корпусом 6 ланки 2, шарнірно закріпленого на підставі 1. В корпусі 6 ланки 2 розташоване зубчасте колесо 7, закріплене на підставі 1 і входить в зачеплення із зубчастим колесом 8, з'єднаний з корпусом 6 подальшого ланки 2.


Механізм повороту подальшого ланки 2 відрізняється тим, що зубчасте едидущего ланки 2.


Один або кілька роликів 3 мають індивідуальний привід (не показаний), що забезпечує обертання ролика 3 і його фіксацію. 40


Захоплювальний пристрій працює наступним чином.


Магнітні ролики 3 включені, пальці знаходяться у вихідному положенні. Захоплювальний пристрій підводиться до оброблюваної заготівлі 10 опуклої або увігнутої форми до торкання роликом 3, встановленим на підставі 1. Потім включається привід повороту ланок, який повертає ланка 2 на кут сг до торкання роликом 3 поверхні оброблюваної заготовки 10.


При цьому зубчасте колесо 8, взаємодіючи з колесом 7, закріпленим на підставі 1, повертається на кут сСотносительно корпусу 6 ланки 2. Колесо 8 з'єднано з корпусом 6 подальшого ланки 2, отже, корпус 6 подальшого ланки 2 повертається на кут(. щодо попереднього, і так далі, тобто всі ланки 2 розташовуються по дузі окружності, повторюючи контур оброблюваної заготовки 10.


При перенесенні плоских оброблюваних заготовок 10 пальці знаходяться у вихідному положенні. При необхідності згину оброблюваної заготовки 10 в обичайку включається привід пов�ання оброблюваної заготівлі 10 циліндричної форми. При необхідності, включивши привід обертання роликів 3, можна надати обичайки і будь циліндричної деталі обертальний рух.


Виконання конструкції запропонованим чином забезпечує розширення технологічних воэможностей захватного пристрою.


Формула винаходу


Захоплювальний пристрій, що містить шарнірно встановлені на підставі пальці, кожен иэ яких виконаний у вигляді шарнірно з'єднаних ланок, забезпечених механізмом їх на однаковий кут повороту відносно один одного, отличаюи1ееся тим, що, з метою розширення технологічних можливостей, на кожній ланці встановлені магнітні ролики, щонайменше один з яких забезпечений приводом його обертання.


1268404 фіг. 2


Укладач А. Алексєєв


Редактор H. Єгорова Техред В. Верес Коректор М. Шарошн


3а до аз 5975/15 Тираж 1031 Передплатне


ВНИИПИ Державного комітету СРСР у справах винаходів і відкриттів


1!3035, Москва, Ж вЂ" 35, Раушская наб., д. 4/5


Філія ППП «Патент», р. Ужгород, вул. Проектна, 4
 

Схожі патенти:

Схвату маніпулятора

Винахід відноситься до пристроїв для схвата виробів маніпулятором

Захоплювальний пристрій

Винахід відноситься до машинобудування і може бути використано в якості захватних пристроїв маніпуляторів

Схвату робота

Винахід відноситься до машинобудування , а саме до схватам з роботом для обслуговування різного технологічного устаткування

Захоплювальний пристрій

Винахід відноситься до області машинобудування і може бути використане в маніпуляторах

Схвату маніпулятора

Винахід відноситься до приводів маніпуляторів промьппленних роботів , які входять у технологічну одиницю гнучкого автоматизованого виробництва
Up!