Виробництво, перетворення і розподіл електричної енергії (H02)

H   Електрика(220997)
H02            Виробництво, перетворення і розподіл електричної енергії(57891)
H02B - Щити, підстанції і розподільні пристрої для підведення і розподілу електричної енергії (основні електричні елементи, їх складання, включаючи монтаж в кожухи або на підстави, монтаж кожухів на них, див. у відповідних підкласах, наприклад трансформатори H01F; перемикачі і плавкі запобіжники H01H; лінійні з'єднувачі H01R; прокладання електричних кабелів та ліній, або комбінованих оптичних і електричних кабелів та ліній, або інших провідників для підведення або розподілу електричної енергії H02G)(883)
H02G - Прокладка кабелів або проводка ліній електропередачі або комбінованих оптичних і електричних кабелів або ліній (ізольовані проводи або кабелі з пристосуваннями для полегшення установки чи кріплення H01B7/40; розподільчі щити з вимикачами H02B; направляючі пристрої для телефонних шнурів H04M1/15; кабельні канали або кріплення для стаціонарного монтажу телефонних і телеграфних станцій H04Q1/06)(4086)
H02H - Схеми захисту електричних ліній, машин і приладів (визначення місця розташування пошкоджень уздовж лінії G01R31/08; індикація неприпустимих відхилень від нормальних робочих параметрів і сигналізація про їх наявність G01R, наприклад G01R31,G08B; пристрої для захисту від аварій H01H)(8489)
H02J - Схеми або системи живлення електромереж та розподілу електричної енергії; системи накопичення електричної енергії (схеми джерел живлення для пристроїв для вимірювання рентгенівського випромінювання, гамма-випромінювання, корпускулярного або космічного випромінювання G01T1/175; схеми електроживлення, спеціально призначені для використання в електронних годинниках без рухомих частин G04G19; для цифрових обчислювальних машин G06F1/18; для розрядних приладів H01J37/248; схеми або пристрої для перетворення електричної енергії, пристрої для керування або регулювання таких схем або пристроїв H02M; взаємозалежне керування кількома електродвигунами, управління первинними двигун-генераторними агрегатами H02P; управління високочастотної енергією H03L;(5432)
H02K - Електричні машини (вимірювальні прилади G01; електромагнітні реле H01H53; перетворення вхідної енергії постійного або змінного струму у вихідну енергію необхідного виду H02M9; гучномовці, мікрофони, адаптери та подібні електромеханічні перетворювачі звуку H04R)(16099)
H02M - Пристрої для перетворення змінного струму в змінний, змінного струму на постійний і навпаки, постійного струму в постійний або призначені для використання в електромережах або аналогічних системах енергопостачання; перетворення вхідної енергії постійного або змінного струму у вихідну енергію необхідного виду; управління або регулювання таких пристроїв (перетворення струму або напруги, спеціально призначена для використання в електронних годинниках без рухомих частин G04G19/02; системи регулювання електричних або магнітних величин взагалі, наприклад з використанням трансформаторів, реакторів або дросельних котушок, комбінація таких систем зі статичними перетворювачами G05F; для цифрових обчислювальних машин G06F1; трансформатори H01F; з'єднання або управління одним перетворювачем з метою спільної роботи з подібним або іншим джерелом(12748)
H02P - Управління або регулювання електричних двигунів, генераторів, електромашинних перетворювачів; управління трансформаторами, реакторами або дросельні котушки (конструкції пускових апаратів, гальм або інших керуючих пристроїв див. у відповідних підкласах, наприклад механічні гальма F16D, механічні регулятори швидкості G05D; змінні резистори H01C; пускові перемикачі H01H; системи для регулювання електричних або магнітних змінних величин з використанням трансформаторів, реакторів або дросельних котушок G05F; пристрої, конструктивно пов'язані з електричними двигунами, генераторами, електромашинними перетворювачами, трансформаторами, реакторами або дросельні котушки, див. у відповідних підкласах, наприклад H01F,H02K; з'єднання або управління(11236)
 
2550816.
Up!