Електричні лампи розжарювання (H01K)

H   Електрика(220997)
H01K              Електричні лампи розжарювання (конструктивні елементи або пристрої для виготовлення як електронних і газорозрядних приладів, так і ламп розжарювання H01J; джерела світла, в яких використовується поєднання розжарювання та інших способів отримання світла H01J61/96,H05B35; електричні схеми для них H05B)(733)

Пристрій для виготовлення виробів з дротовою спіраллю

Пристрій для виготовлення виробів з дротовою спіраллю // 2556169
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виготовленні виробів з дротовою спіраллю, призначених для ламп розжарювання або датчиків газоаналізаторів. Пристрій містить станину з розміщеним на ній засобом намотування спіралей на оправки у вигляді підстави з щонайменше трьома ортогонально встановленими на ньому оправками, засоби фіксації кожної з спіралей до основи, встановлені з умови формоутворення безперервного спіралеподібного напівфабрикату, і засіб приєднання кінців спіралі до елементів виробу, виконане у вигляді вузла позиціонування елементів виробу щодо кінців спіралі і вузла приєднання кінців спіралі до елементам виробу. Вузол позиціонування елементів виробу виконаний у вигляді захоплення, розташованого з можливістю зворотно-поступального переміщення в напрямку, перпендикулярному осі оправки, переміщення в площині, паралельній осі оправки, і з можливістю розміщення в ньому виробу. Захоплення оснащений направителем, виконаним у вигляді двох елементів, в кожному з яких виконано наскрізний отвір, вісь якого перпендикулярна осі оправки, призначений для розміщення в ньому елементів виробу, намуловими осі згаданого отвори. Забезпечується можливість збереження і коригування геометричних параметрів спіралі при її виготовленні і в процесі приєднання до елементам виробу. 2 з.п. ф-ли, 6 іл.

Спосіб виготовлення виробів з дротовою спіраллю

Спосіб виготовлення виробів з дротовою спіраллю // 2555299
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виготовленні виробів з дротовою спіраллю, призначених для ламп розжарювання або датчиків аналізаторів. Спосіб включає виготовлення дротяних спіралей, переміщення спіралі для з'єднання її з елементами заготовки виробу і приєднання кінців спіралі до елементів заготовки виробу. В процесі виготовлення дротяних спіралей здійснюють їх впорядковано орієнтоване розміщення шляхом почергового намотування дроту на щонайменше три оправки, мають підставу, і фіксації на підставі решт спіралей, при цьому переміщення спіралі і приєднання кінців спіралі до елементів заготовки виробу здійснюють в зафіксованому положенні спіралі з наступним відділенням приєднаної спіралі від інших спіралей. Забезпечується можливість збереження і коригування геометричних параметрів спіралі в процесі з'єднання спіралі до елементам виробу. 7 іл.

Електрична лампа розжарювання

Електрична лампа розжарювання // 2550336
Винахід відноситься до світлотехніці, а саме до джерел випромінювання. Електрична лампа розжарювання містить цоколь, колбу, тримач, електроди, тіло розжарення, що складається з декількох ниток розжарення, закріплених на електродах, переважно чотирьох, та встановлених з можливістю чергового включення кожної з них. Нитка розжарення виконана складається як мінімум з трьох частин, однієї центральної і двох периферійних, розміщених і закріплених на згаданих електродах. Центральна частина нитки розжарення виконана з опором, що перевищує опір кожної периферійної частини. Тіло розжарення містить додаткові периферійні нитки розжарення, підключені паралельно основним. Технічним результатом є поліпшення експлуатаційних характеристик. 1 іл.

Електрична лампа розжарювання

Електрична лампа розжарювання // 2549616
Винахід відноситься до світлотехніці, а саме: до джерел випромінювання. Електрична лампа розжарювання містить цоколь, колбу, тримач, електроди, тіло розжарення, що складається з декількох ниток розжарення, закріплених на електродах і встановлених з можливістю чергового включення кожної з них. Нитка розжарення виконана складається, як мінімум, з трьох частин, однієї центральної і двох основних периферійних, розміщених і закріплених на згаданих електродах. Центральна частина нитки розжарення виконана довжиною, що перевищує довжину кожної периферійної частини, як мінімум, у два рази, при цьому тіло розжарення містить додаткові периферійні нитки розжарення, підключені паралельно основним. Технічним результатом є поліпшення експлуатаційних характеристик. 1 іл.

Електрична лампа розжарювання

Електрична лампа розжарювання // 2548365
Винахід відноситься до світлотехніці, а саме до джерел випромінювання. Електрична лампа розжарювання містить цоколь, колбу, тримач, електроди, тіло розжарення, що складається з декількох ниток розжарення, закріплених на електродах, при цьому нитки розжарення підключені до електродів паралельно і встановлені на їхніх вершинах, кожен електрод виконаний у вигляді «Т». Технічним результатом є поліпшення експлуатаційних характеристик. 1 іл.

Спосіб підключення джерела променистої енергії компактної електричної енергозберігаючої лампи до джерела електричної енергії та пристрій для його здійснення

Спосіб підключення джерела променистої енергії компактної електричної енергозберігаючої лампи до джерела електричної енергії та пристрій для його здійснення // 2539332
Спосіб підключення джерела променистої енергії компактної електричної енергозберігаючої лампи до джерела електричної енергії передбачає, що фазний і нульовий електричні висновки джерела променистої енергії, поміщеного в светопроницаемой оболонку, з'єднують безпосередньо з фазним і нульовим висновками відповідними висновками цоколя лампи, які потім з'єднують з відповідними висновками электропатрона, які далі з'єднують з відповідними висновками електронного пускорегулювального апарату, які далі з'єднують через електричний вимикач з відповідними висновками джерела електричної енергії. Запропоновано також комплект електрообладнання, що забезпечує реалізацію даного способу, який містить компактну електричну енергозберігаючу лампу з джерелом променистої енергії і різьбовим цоколем, електропатрон, електронний пускорегулювальний апарат і електричний вимикач. Технічний результат - підвищення електричної і пожежної безпеки способу підключення джерела променистої енергії до джерела електричної енергії, а також забезпечення автоматизації виробництва і ремонтопридатності окремих вузлів і всього ком�

Охолоджуючий пристрій, що використовує внутрішні штучні струменя

Охолоджуючий пристрій, що використовує внутрішні штучні струменя // 2525826
Винахід відноситься до охолоджувального пристрою, який використовує штучні струменя. Технічний результат - поліпшення активного охолодження з допомогою примусової конвекції. Досягається тим, що в пристрої (1) штучного струминного охолодження для охолодження об'єкта (5), що містить перетворювач (10), адаптований так, щоб виробляти хвилі швидкості, і камеру (4), виконану з можливістю приймати хвилі швидкості через задіяне отвір (8). Камера (4) є досить великою для того, щоб виробляти у задіяного отвори (8) внутрішню штучну струмінь всередині камери (4). Крім того, камера (4) виконана з можливістю утримувати об'єкт (5), таким чином забезпечуючи можливість охолодження об'єкта (5) внутрішньої штучної струменем. Така компоновка зазвичай допускає багатофункціональне використання існуючої камери, що містить підлягає охолодженню об'єкт, і для її первісної мети (наприклад, відбивач в лампі або модуль підсвічування СІД), і в якості камери, що виробляє внутрішні штучні струменя, тому охолоджуючий пристрій зазвичай фактично не вимагає додаткового простору і ваги і може забезпечуватися за низькою ціною.

Нанокомпозитну газопоглощающая структура і спосіб її отримання

Нанокомпозитну газопоглощающая структура і спосіб її отримання // 2523718
Винахід відноситься до вакуумної техніки і являє собою нанокомпозитную газопоглощающую структуру і спосіб її отримання, призначену для підтримки вакууму в різних приладах, в тому числі мікроелектромеханічних систем. Нанокомпозитну газопоглощающая структура являє собою кремнієву підкладку з центрами кристалізації на поверхні, на яких вирощений шар активного металу або сплаву з розвиненою поверхностью.Технический результат - підвищення сорбційної здатності високорозвиненої поверхні газопоглощающей структури. 2 н.п., 7 іл.

Цоколь лампи та спосіб його виробництва

Цоколь лампи та спосіб його виробництва // 2513147
Винахід відноситься до електротехніки, зокрема, до цоколя електролампи. Технічний результат - підвищення точності позиціонування лампи з спрощенням способу виготовлення. Запропоновано цоколь (100) лампи, що містить основну частину (101), що має порожнину (102) для розміщення патрона (203) лампи, причому основна частина (101) має конструкцію (103) бічної стінки, обмежує порожнину (102), і кільцеподібну нижню сторону (104), навколишнє отвір (105); електроізолюючим інтерфейс (106), прикріплений до нижньої сторони основної частини (104) таким чином, що вона прикриває отвір (105), порожнина (102), визначена між электроизолирующим інтерфейсом (106) і конструкцією 103 бічної стінки; вузол (120) електричного з'єднувача, що проходить через електроізолюючим інтерфейс (106), щоб забезпечити електричне з'єднання між цоколем (203) лампи і джерелом електроживлення. Метод і прилади для виготовлення цоколя лампи також описані. 5 н. і 12 з.п. ф-ли, 12 іл.

Патрон електроламповий

Патрон електроламповий // 2498444
Винахід відноситься до галузі світлотехніки. Технічний результат полягає в підвищенні захисних функцій патронів электролампових, розширенні їх асортименту. У патроні электроламповом, що містить роз'ємний корпус з отвором для установки цоколя електричної лампи і отвором для вводу кабелю, закладну деталь, яка несе бічній і центральний електричні контакти, закладна деталь має канал для розміщення в ньому змінною плавкої вставки з можливістю її примикання одним кінцем до центрального електричного контакту. Канал виконаний у виступі, що має форму усіченого конуса з вершиною, зверненою в бік отвору для установки цоколя електричної лампи. Закладна деталь оснащена пристосуванням для втримання плавкої вставки від випадання. Пристосування для втримання плавкої вставки виконано у вигляді підпружиненого кульки, частково виступає канал. Пристосування для втримання плавкої вставки виконано у вигляді постійного магнітного елемента. 2 з.п. ф-ли, 2 іл.

Цоколь електроламповий

Цоколь електроламповий // 2489767
Винахід відноситься до області електротехніки і стосується конструкції цоколя для електроламп

Цоколь лампи світлодіодним

Цоколь лампи світлодіодним // 2489766
Винахід відноситься до області електротехніки і стосується конструкції цоколя, робота якого в складі лампи світлодіодним супроводжується його нагріванням

Цоколь електроламповий

Цоколь електроламповий // 2485619
Винахід відноситься до області електротехніки і стосується конструкції цоколя, робота якого в складі електричної лампи супроводжується значним його нагріванням

Радіатор для світлодіодної лампи

Радіатор для світлодіодної лампи // 2460938
Винахід відноситься до світлотехніці, а саме до радіаторів для світлодіодних ламп, призначених для заміни ламп розжарювання

Спосіб виготовлення фольги для гнучких друкованих плат з двофазних микрокомпозиционних матеріалів на основі міді

Спосіб виготовлення фольги для гнучких друкованих плат з двофазних микрокомпозиционних матеріалів на основі міді // 2432414
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до виготовлення високоміцних тонких листів, стрічок і фольг з микрокомпозиционних матеріалів на основі міді, і може бути використане в електронній техніці

Високоміцна фольга з микрокомпозиционного матеріалу

Високоміцна фольга з микрокомпозиционного матеріалу // 2430188
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до високоміцної фользі з микрокомпозиционного матеріалу, призначеного для виготовлення гнучких друкованих плат з високою електропровідністю

Спосіб виготовлення джерел світла

Спосіб виготовлення джерел світла // 2421846
Винахід відноситься до електротехнічної промисловості і може знайти широке застосування у виробництві джерел світла з дзеркальним шаром на колбі

Ультрафіолетова лампа для пристроїв очищення води

Ультрафіолетова лампа для пристроїв очищення води // 2404478
Винахід відноситься до області електротехніки, зокрема до виготовлення ультрафіолетових ламп для пристроїв очищення повітря і води

Лампа автомат з покроковим включенням (спосіб захисту освітлювальної лампи розжарювання)

Лампа автомат з покроковим включенням (спосіб захисту освітлювальної лампи розжарювання) // 2388106
Винахід відноситься до електротехніки, а саме до теплових джерел оптичного випромінювання лампи розжарювання

Лампа-автомат (спосіб захисту освітлювальної лампи розжарювання)

Лампа-автомат (спосіб захисту освітлювальної лампи розжарювання) // 2383964
Винахід відноситься до електротехніки, а саме до теплових джерел оптичного випромінювання - лампам розжарювання (ЛН)

Спосіб виготовлення джерел світла

Спосіб виготовлення джерел світла // 2377689
Винахід відноситься до електротехнічної промисловості і може знайти широке застосування у виробництві джерел світла

Джерело світла

Джерело світла // 2364005
Винахід відноситься до джерел світла із застосуванням як ламп розжарювання, так і люмінесцентних ламп

Спосіб приготування присадних компонентів для виробництва вольфрамової дроту

Спосіб приготування присадних компонентів для виробництва вольфрамової дроту // 2361315
Винахід відноситься до кольорової металургії і може бути використане при отриманні вольфрамового порошку для виготовлення вольфрамової дроту

Лампа з захистом від несанкціонованого викручування

Лампа з захистом від несанкціонованого викручування // 2343585
Винахід відноситься до електротехнічної промисловості, а саме до конструкції енергозберігаючих ламп, і може бути використане для ламп розжарювання загального призначення

Пристрій для нанесення дзеркального покриття на частину внутрішньої поверхні колб ламп

Пристрій для нанесення дзеркального покриття на частину внутрішньої поверхні колб ламп // 2331947
Винахід відноситься до електротехніки і може бути використане для нанесення дзеркального покриття на частину внутрішньої поверхні колб при виробництві електричних джерел світла

Електрична лампа

Електрична лампа // 2329564
Винахід відноситься до галузі світлотехніки і призначений для використання в якості джерела світла

Пристрій для нанесення дзеркального покриття на частину внутрішньої поверхні колб ламп

Пристрій для нанесення дзеркального покриття на частину внутрішньої поверхні колб ламп // 2316843
Винахід відноситься до електротехніки і може бути використане для нанесення дзеркального покриття на частину внутрішньої поверхні колб при виробництві електричних джерел світла

Електрична лампа розжарювання

Електрична лампа розжарювання // 2303829
Винахід відноситься до галузі світлотехніки, зокрема до джерел світла

Лампа розжарювання

Лампа розжарювання // 2287204
Винахід відноситься до електротехніки, а більш конкретно до ламп розжарювання

Пристрій для гасіння вібрацій у вакуумних установках

Пристрій для гасіння вібрацій у вакуумних установках // 2284607
Винахід відноситься до області вакуумної техніки і може бути використане в лабораторних умовах для гасіння вібрацій у вакуумних установках при використанні різних ротаційних відкачують пристроїв

Електрична лампа накалювання із збільшеним терміном служби

Електрична лампа накалювання із збільшеним терміном служби // 2284072
Винахід відноситься до світлотехніці і може бути використане в освітлювальних пристроях і системах

Лампа з рухомою колбою і джерелом випромінювання

Лампа з рухомою колбою і джерелом випромінювання // 2278437
Винахід відноситься до області електротехніки

Джерело світла і спосіб виготовлення джерела світла

Джерело світла і спосіб виготовлення джерела світла // 2260226
Винахід відноситься до області електротехніки, зокрема до джерела світла, наприклад лампи розжарювання, яка містить колбу (1), розташовану в колбі (1) нитку і нагрівальний пристрій (3) для нитки (2), причому нитку (2) випромінює як видиме світло, так і теплове випромінювання

Лампа розжарювання

Лампа розжарювання // 2259615
Винахід відноситься до електротехніки, а більш конкретно до ламп розжарювання

Економічна електролампа розжарювання

Економічна електролампа розжарювання // 2258976
Винахід відноситься до освітлювальної техніки і може бути використане в электролампах розжарювання

Джерело світла

Джерело світла // 2251758
Винахід відноситься до області електротехніки, зокрема, до ламп розжарювання

Інфрачервоний випромінювач

Інфрачервоний випромінювач // 2237946
Винахід відноситься до електротехніки, більш конкретно - до інфрачервоних нагрівачів відкритого типу, що використовуються для виробничих і побутових потреб

Спосіб нанесення порошкової суміші на скляні колби електричних джерел оптичного випромінювання

Спосіб нанесення порошкової суміші на скляні колби електричних джерел оптичного випромінювання // 2233508
Винахід відноситься до електротехнічної промисловості, зокрема вдосконалить процес нанесення порошкових покриттів на колби електричних ламп

Кварцова лампа ультрафіолетова

Кварцова лампа ультрафіолетова // 2208875
Винахід відноситься до області світлотехнічних пристроїв електрорадіотехніки, зокрема стосується кварцової лампи ультрафіолетової, і може бути використане у складі апаратів ультрафіолетових, а також у технологічних системах, що вимагають джерело випромінювання довгохвильової області ультрафіолетового діапазону, наприклад електроніки та спектроскопії, а також у медицині

Колірне покриття для джерел світла

Колірне покриття для джерел світла // 2202579
Винахід відноситься до кольоровим покриттям по склу і може бути використане у виробництві дзеркальних джерел світла, які застосовуються в установках цветомузикальних
 
2551070.
Up!