Призначені для нанесення резистивного матеріалу на підставу (H01C17/06)

Спосіб виготовлення нано - і микроразмерной системи сенсора фізичних величин із заданим позитивним температурним коефіцієнтом опору резистивних елементів

Спосіб виготовлення нано - і микроразмерной системи сенсора фізичних величин із заданим позитивним температурним коефіцієнтом опору резистивних елементів // 2554083
Винахід відноситься до вимірювальної техніки і може бути використане для виготовлення тонкоплівкових нано - і микроразмерних систем датчиків різних фізичних величин, призначених для прецизійних вимірювань. Воно забезпечує можливість керованого синтезу тонкоплівкових резистивних елементів (тензорезисторів, терморезисторів) нано - і микроразмерних систем датчиків фізичних величин із заданим значенням температурного коефіцієнта опору (ТКС). Спосіб виготовлення полягає в тому, що на планарній стороні пружного елемента методом вакуумного розпилення утворюють гетерогенну структуру з нано - і микроразмерних плівок матеріалів, містить діелектричні тонкоплівочні, резистивні та контактні шари. З використанням фотолітографії і травлення формують тензоэлементи (тензорезистори), контактні провідники і контактні площадки до них. Тензорезистивний шар формують методом магнетронного розпилення у вакуумній камері з одночасним використанням двох мішеней з нікелю і титану. Пружний елемент встановлюють на карусель, нагрівають, створюють тиск аргону, а потім обертають карусель із заданою щільністю струмів у зонах розпилення першої і втвишенной температурі протягом декількох годин. 7 іл.

Спосіб виготовлення чіп-резисторів

Спосіб виготовлення чіп-резисторів // 2552630
Винахід відноситься до електронної техніки, а саме до виробництва постійних резисторів, і може бути використано в електронній, радіотехнічній та інших суміжних галузях промисловості. У способі виготовлення чіп-резисторів, що включає формування резистивного шару шляхом напилення з подальшою фотолітографією, формування планарних контактів на лицьовій стороні підкладки, лазерну підгонку, формування захисного шару, поділ основи на смуги, формування торцевих контактів з тонкоплівкової технології, нанесення припою, розділення смуг на чіпи, планарні контакти на лицьовій стороні підкладки формують за тонкоплівкової технології, а планарні контакти на тильній стороні підкладки формують одночасно з торцевими контактами, додатково введені операції термообробки, термотренировки, підгонки в чіпах, імпульсної тренування і термоэлектротренировки, при цьому термообробку здійснюють після формування резистивного шару, термотренировку, підгонку в чіпах, імпульсну тренування, формування захисного шару і термоэлектротренировку проводять після поділу на чіпи. Технічний результат полягає в поліпшенні експлуатаційних характеристиках

Спосіб виготовлення товстоплівкових резистивних елементів

Спосіб виготовлення товстоплівкових резистивних елементів // 2497217
Пропоноване винахід відноситься до електронної техніки, зокрема до технологічних процесів виготовлення плівкових резисторів. Спосіб виготовлення товстоплівкових резистивних елементів включає послідовне нанесення методом трафаретного друку на ізолюючу підкладку провідникового і резистивного шарів з подальшим вжиганием його в повітряній атмосфері. Поліпшення якості поверхні резистивного шару, а також радіотехнічних характеристик пристроїв з таким плівковим резистором є технічним результатом винаходу. В запропонованому способі чергують нанесення провідникового шару з вжиганием його на окремі ділянки ізолюючої підкладки, при температурі 840-860°C протягом 55±5 хвилин, потім здійснюють нанесення резистивного шару і вжигание його при температурі 805±2°C протягом 70±5 хвилин поетапно, з подальшим контролем номіналу резистивних елементів, причому при завищеному номіналі підгонку проводять при температурі 820±10°C протягом 5-10 хвилин, а при заниженому номіналі - при температурі 690±10°C протягом 5-10 хвилин, після чого роблять лудіння в розплавленому припої зануренням при температурі 250±10°C. 1 іл.

Спосіб виготовлення прецизійних чіп-резисторів по гібридної технології

Спосіб виготовлення прецизійних чіп-резисторів по гібридної технології // 2402088
Винахід відноситься до електронної техніки, а саме до виробництва постійних резисторів, і може бути використано в електронній, радіотехнічній та інших суміжних галузях промисловості при виготовленні прецизійних чіп-резисторів

Спосіб виготовлення плівкових резисторів

Спосіб виготовлення плівкових резисторів // 2183876
Винахід відноситься до технології електронної техніки і може бути використане при виготовленні электрорадиоизделий, що входять до складу пристроїв прийому, передачі та обробки сигналів, а також датчиків параметрів зовнішнього середовища

Спосіб виготовлення плівкових резисторів

Спосіб виготовлення плівкових резисторів // 2109360
Винахід відноситься до галузі мікроелектроніки

Спосіб виготовлення товстоплівкових резисторів

Спосіб виготовлення товстоплівкових резисторів // 2086027
Винахід відноситься до способів виготовлення товстоплівкових резисторів, які не містять дорогоцінних металів, шляхом відновлення в локальному об'ємі і може бути використано в електронній, радіотехнічній та інших суміжних галузях промисловості

Спосіб виготовлення резистивного матеріалу

Спосіб виготовлення резистивного матеріалу // 2079209
Винахід відноситься до електротехніки і може бути використане для виготовлення полімерних нагрівальних елементів

Спосіб виготовлення плівкових резисторів

Спосіб виготовлення плівкових резисторів // 2046419
Винахід відноситься до технології мікроелектроніки, і може бути використане при виготовленні радіодеталей з плівковими резистивними елементами, що входять до складу електронних прийомопередавача, систем обробки сигналів і датчиком параметрів зовнішнього середовища

Пристрій для трафаретного друку

Пристрій для трафаретного друку // 1322382
Винахід відноситься до виробництва элсктрорадиозлементов н може бути использооано длп нанесення відбитків на заготовки резисторів
 
2551334.
Up!