Лічильники and способи та пристрої для підрахунку предметів, не віднесені до інших підкласами (G06M)

G   Фізика(384992)
G06   Обчислення; рахунок (лічильні пристрої для підрахунку очок при іграх A63B71/06,A63D15/20,A63F1/18; комбінації лічильних пристроїв з друкарськими пристроями B43K29/08) (52149)
G06M              Лічильники; способи та пристрої для підрахунку предметів, не віднесені до інших підкласами (підрахунок шляхом вимірювання об'єму або ваги підраховуваних предметів G01F, G01G; застосування лічильників у вимірниках електрики в електромеханічних пристроїв для вимірювання сумарної за часом потужності або струму G01R11/16; обчислювальні машини G06C-G06J; за рахунок електричних імпульсів H03K; підрахунок знаків, слів або повідомлень в комутованих мережах для передачі дискретної інформації H04L12/08; вимірювальні пристрої в телефонних системах H04M15)(1151)

Спосіб і пристрій для переробки коньячних аркушів в пачки захищених паперів, зокрема, пачки банкнот

Спосіб і пристрій для переробки коньячних аркушів в пачки захищених паперів, зокрема, пачки банкнот // 2533442
Винахід відноситься до засобів обробки стопок аркушів (SS) у пачки (5), зокрема в пачки банкнот. Технічний результат полягає в підвищенні надійності підрахунку банкнот за допомогою оптичних засобів. У способі розрізають послідовно стоси листів (SS), кожен з яких містить безліч відбитків захищених паперів, розташованих у вигляді матриці рядів і стовпців, з утворенням послідовних груп складаються з пачок смуг (S; S*), розрізають послідовно групи складаються з пачок смуг (S; S*) на послідовні групи (2) упорядкованих пачок (5) захищених паперів, підраховують кількість субстратів у кожній складається з пачок смузі (S; S*) до її розрізання на послідовні групи (2) упорядкованих пачок (5). Зазначений підрахунок включає зчитування щонайменше одного зображення (I) принаймні ділянки поздовжньої сторони (10), що складається з пачок смуги (S; S*), при просуванні зазначеної смуги (S; S*) в напрямку переміщення (А), паралельній поздовжній стороні (10), що складається з пачок смуги (S; S*), і обробляють зазначене зображення (I) для визначення кількості субстратів в складається з пачок смузі (S; S*). Крім того, запропоновано пристрій для виконання зазначеного способу. 2 н.

Система визначення кількості кроків, спосіб визначення кількості кроків і вимірювач активності

Система визначення кількості кроків, спосіб визначення кількості кроків і вимірювач активності // 2521268
Винахід полягає в наданні системи визначення кількості кроків, способу визначення кількості кроків і педометра, здатних точно визначати кількість кроків у відповідності з характеристиками ходьби окремої людини. Технічний результат полягає в підвищенні точності підрахунку кількості кроків. Для цього дані вібрації, отримані засобом отримання даних вібрації (модуль 554 розрахунку) педометра 505, передають з педометра 505 сервер 502 за допомогою засобу зв'язку (модуль 524, 551 зв'язку), і дані критерію визначення кількості кроків, придатні для вимірювання кількості кроків, розраховують за допомогою засобу розрахунку (модуль 520 управління) сервера 502 на основі даних вібрації. Дані критерії визначення кількості кроків, розраховані сервері 502, передають з сервера 502 в педометр 505 і дані критерію визначення кількості кроків, збережені в педометре 505, оновлюють до даних критерію визначення кількості кроків, розрахованих сервером 502, для точного підрахунку кількості кроків у відповідності з характеристиками ходьби певної людини. 3 н. і 5 з.п. ф-ли, 6 іл.

Система отримання біологічної інформації та спосіб отримання біологічної інформації

Система отримання біологічної інформації та спосіб отримання біологічної інформації // 2516870
Група винаходів відноситься до медицини. Спосіб отримання біологічної інформації здійснюють за допомогою системи отримання біологічної інформації. При цьому викликану рухом тіла вібрацію реєструють з допомогою пристрою вимірювання обсягу вправ і отримують дані вібрації. Отримують вагу і відсоток жиру з допомогою вимірювача ваги і відсотка жиру. Роблять розрахунок з допомогою кошти обчислення результату вправ на підставі даних ваги і відсотка жиру до початку вправ і після закінчення вправ і даних вібрації при виконанні вправ. Причому зазначений розрахунок роблять з урахуванням отримання поправочного коефіцієнта на витрачені калорії на підставі даних ваги і відсотка жиру до початку вправ, даних ваги і відсотка жиру після закінчення вправ і даних вібрації. Застосування групи винаходів дозволить підвищити точність розрахунку результату вправ. 2 н. і 4 з. п. ф-ли, 10 іл., 3 табл.

Спосіб формування лічильника гарячої води та пристрій для його здійснення

Спосіб формування лічильника гарячої води та пристрій для його здійснення // 2512101
Спосіб формування лічильника гарячої води заснований на застосуванні пристрою вмикання-вимикання лічильного механізму обліку протікає гарячої води. Лічильний механізм включається-вимикається за рахунок включення-виключення взаємодії ведучої і веденої магнітних напівмуфт пристроєм, що містить деталі з нітінола - металу пам'яті, яким включають магнітне взаємодія ведучої і веденої магнітних напівмуфт при протіканні по лічильнику гарячої води і вимикають магнітне взаємодія ведучої і веденої магнітних напівмуфт при протіканні за лічильником холодної води. Технічний результат - підвищення надійності роботи лічильника. 3 н.п. ф-ли, 4 іл.

Лічильник банкнот, що забезпечує запобігання їх зминання

Лічильник банкнот, що забезпечує запобігання їх зминання // 2494462
Даний винахід відноситься до лічильника банкнот. Технічний результат полягає в одночасному відкритті всього тракту при заминанні з розчепленням однієї частини та взаємним зачепленням інших частин. Лічильник банкнот для сортування і підрахунку банкнот розділений на три частини для того, щоб при відкритті ділянок тракту забезпечувався доступ до всього тракту. При видаленні зам'ятих банкнот ділянки, відокремлені від нерухомої основної частини, пов'язані один з одним за допомогою шарнірів, що забезпечує зручність одночасного видалення всіх зам'ятих банкнот. 5 з.п. ф-ли, 8 іл.

Датчик контролю положення металевих виробів

Датчик контролю положення металевих виробів // 2484526
Винахід відноситься до галузі автоматизації виробничих процесів у машинобудуванні та призначене для контролю положення металевих виробів та виконавчих органів технологічного обладнання без механічного контакту з ними

Пристрій для визначення кутового положення

Пристрій для визначення кутового положення // 2484525
Винахід відноситься до галузі вимірювальної техніки, а саме до пристроїв для установки і відліку значень фізичних величин

Пристрій для рахунку іонів

Пристрій для рахунку іонів // 2464636
Винахід відноситься до вимірювальної техніки і може бути використано для вимірювання концентрації іонів повітря

Пристрій і спосіб рахунку і вимірювання витрати насіння

Пристрій і спосіб рахунку і вимірювання витрати насіння // 2386932
Винахід відноситься до галузі вимірювальної техніки і призначене для використання з пристроями висівними

Спосіб калібрування радіальної деформації оптичної підсистеми системи технічного зору

Спосіб калібрування радіальної деформації оптичної підсистеми системи технічного зору // 2346326
Винахід відноситься до обчислювальної техніки і може бути використане для визначення коефіцієнта радіальної деформації оптичних підсистем при налаштуванні і функціонуванні систем технічного зору

Датчик контролю положення виробів

Датчик контролю положення виробів // 2343540
Винахід відноситься до галузі автоматизації виробничих процесів у машинобудуванні та призначене для контролю положення металевих виробів та виконавчих органів технологічного обладнання без механічного контакту з ними

Мажоритарне рахунковий пристрій резервированное

Мажоритарне рахунковий пристрій резервированное // 2310982
Винахід відноситься до імпульсної техніки і може використовуватися в високонадійних цифрових синхронізуючих пристроях, побудованих на елементній базі швидкодіючої

Резервированний rs-тригер

Резервированний rs-тригер // 2308147
Винахід відноситься до цифрової перетворювальної техніки

Спосіб визначення неприпустимою щільності точкових об'єктів, безладно розташованих на площині

Спосіб визначення неприпустимою щільності точкових об'єктів, безладно розташованих на площині // 2301448
Винахід відноситься до способів підрахунку щільності точкових об'єктів, безладно розташованих на плоскій поверхні кінцевих розмірів, і виявлення місць, в яких ця щільність приймає неприпустимі значення

Пристрій і спосіб автоматизованого контролю обстановки в залах

Пристрій і спосіб автоматизованого контролю обстановки в залах // 2296434
Винахід відноситься до галузі технічних систем безпеки та автоматизованого моніторингу, і, зокрема, до систем автоматизованого контролю обстановки в залах

Пристрій для рахунку банкнот

Пристрій для рахунку банкнот // 2292080
Винахід відноситься до пристрою рахунку банкнот

Пристрій для підрахунку кількості оброблених коліс на шиномонтажном верстаті

Пристрій для підрахунку кількості оброблених коліс на шиномонтажном верстаті // 2284575
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема обладнання для сфери автосервісу, і може бути використане для автоматизації обліку кількості оброблених коліс на шиномонтажних (разбортовочних) верстатах з використанням елементів інформаційних технологій
Спосіб лікування лейкопенії // 2259211
Винахід відноситься до медицини, а саме до онкології, і може бути використане при лікуванні лейкопенії у онкологічних хворих

Спосіб і пристрій для експлуатації багатоступінчастого лічильника в одному напрямку рахунки

Спосіб і пристрій для експлуатації багатоступінчастого лічильника в одному напрямку рахунки // 2231825
Винахід відноситься до експлуатації багатоступеневих лічильників

Система збору даних для безлічі машин, активизируемих грошима

Система збору даних для безлічі машин, активизируемих грошима // 2222050
Винахід відноситься до засобів зберігання даних системи автентифікації

Пристрій для рахунку паперових аркушів

Пристрій для рахунку паперових аркушів // 2187840
Винахід відноситься до поліграфічного машинобудування і може бути використане для рахунку паперових аркушів

Спосіб визначення здвоєність банкнот і пристрій для його здійснення

Спосіб визначення здвоєність банкнот і пристрій для його здійснення // 2173886
Винахід відноситься до засобів для виявлення здвоєних банкнот за їх сортування в банківських автоматичні сортувальні пристрої

Пристрій для рахунку штучних виробів, що переміщаються по конвеєру

Пристрій для рахунку штучних виробів, що переміщаються по конвеєру // 2150747
Винахід відноситься до автоматики та обчислювальної техніки і може бути використане при підрахунку готових виробів на конвеєрі

Спосіб управління підрахунком документів, спосіб перевірки документів, пристрій для підрахунку документів, пристрій поділу документів, пристрій перевірки документів та схема управління

Спосіб управління підрахунком документів, спосіб перевірки документів, пристрій для підрахунку документів, пристрій поділу документів, пристрій перевірки документів та схема управління // 2144697
Винахід відноситься до області перевірки та підрахунку документів та виявлення фальшивих документів різних документів

Пристрій для рахунку паперових листів у стопі

Пристрій для рахунку паперових листів у стопі // 2131358
Винахід відноситься до поліграфічного машинобудування і може бути використане для рахунку паперових листів у стопі

Рахунковий пристрій для підрахунку цінних паперів, зокрема банкнот, обандеролированного пакета цінних паперів

Рахунковий пристрій для підрахунку цінних паперів, зокрема банкнот, обандеролированного пакета цінних паперів // 2129303
Винахід відноситься до рахунковим пристроїв цінних паперів, оброблюваних для формування обандеролированних пакетів зазначених цінних паперів

Пристрій рахунку грошових квитків

Пристрій рахунку грошових квитків // 2125293
Винахід відноситься до пристроїв контролю і може бути використане в банках, магазинах та інших організаціях для рахунку і фасування грошових квитків

Лічильник банкнот

Лічильник банкнот // 2124229
Винахід відноситься до області пристроїв рахунку та контролю справжності банкнот

Лічильник банкнот

Лічильник банкнот // 2122237
Винахід відноситься до пристроїв контролю

Пристрій рахунку грошових квитків

Пристрій рахунку грошових квитків // 2117990
Винахід відноситься до області пристроїв контролю

Машина для рахунки банківських квитків

Машина для рахунки банківських квитків // 2112279
Винахід відноситься до пристроїв для рахунку і фасування банківських квитків, і може бути використане в банківських установах і торгуючих організаціях для рахунку банкнот, приватизаційних чеків та інших документів

Пристрій рахунку грошових квитків

Пристрій рахунку грошових квитків // 2112278
Винахід відноситься до області пристроїв контролю

Пристрій рахунку грошових квитків

Пристрій рахунку грошових квитків // 2112277
Винахід відноситься до області пристроїв контролю

Пристрій для рахунку паперових аркушів

Пристрій для рахунку паперових аркушів // 2106690
Винахід відноситься до пристроїв для рахунку і фасування аркушів паперу, наприклад грошових білетів, призначене для використання в банківських установах і в різних торгових організаціях і може бути використане також для рахунку і фасування цінних паперів та інших подібних предметів

Пристрій для ідентифікації та підрахунку литих заготовок в сходящемся технологічному потоці

Пристрій для ідентифікації та підрахунку литих заготовок в сходящемся технологічному потоці // 2101764
Винахід відноситься до галузі ідентифікації, зокрема до пристроїв для автоматичної ідентифікації в металургії

Система для підрахунку предметів

Система для підрахунку предметів // 2090931
Винахід відноситься до пристроїв автоматичного підрахунку кількості виробів, що переміщуються з довільною швидкістю, і призначене для підрахунку предметів, що переміщуються по конвеєру
Пристрій для відліку листів у стопі // 2087033
Винахід відноситься до рахунковим пристроїв і може бути використане для рахунку і фасування аркушів паперу в стопі, грошей та інших цінних паперів

Спосіб оперативного контролю кількості заготовок між приймальним рольгангом нагрівальних печей та рольгангом кліті стана

Спосіб оперативного контролю кількості заготовок між приймальним рольгангом нагрівальних печей та рольгангом кліті стана // 2082997
Винахід відноситься до засобів контролю, вимірювання та керування технологічними процесами в металургії і може бути використане для оперативного контролю і управління виробництвом по лінії гарячого транзиту в прокатних цехах

Лічильний механізм

Лічильний механізм // 2039378
Винахід відноситься до рахунковим механізмів і призначений для використання в приладобудуванні переважно для виготовлення багаторозрядних одно - і трифазних електричних лічильників електроенергії, газових лічильників та аналогічних пристроїв

Пристрій для підрахунку числа витків каната

Пристрій для підрахунку числа витків каната // 2032940
Винахід відноситься до рибної промисловості і призначене для використання на риболовецьких траулерах при визначенні довжини ваеров в процесі експлуатації трала
 
2550851.
Up!