Обчислення and рахунок (G06)

G   Фізика(384992)
G06            Обчислення; рахунок (лічильні пристрої для підрахунку очок при іграх A63B71/06,A63D15/20,A63F1/18; комбінації лічильних пристроїв з друкарськими пристроями B43K29/08)(52149)
G06C - Механічні цифрові обчислювальні машини (обчислювальні пристрої для підрахунку очок при карткових іграх A63F1/18; конструкції клавіш, ключів, друкуючих механізмів або інших елементів загального призначення для друкарських або друкуючих пристроїв B41; клавіші, клавіші або друкуючі механізми для спеціального застосування див. у відповідних підкласах, наприклад G05G,G06K; касові апарати G07G1)(314)
G06F - Обробка цифрових даних за допомогою електричних пристроїв (обчислювальні машини, в яких частина обчислень здійснюється гідравлічними або пневматичними пристроями G06D; оптичними засобами G06E; автономні зовнішні ввідні і вивідні пристрої G06K; комп'ютерні системи, засновані на специфічних обчислювальних моделях G06N; ланцюга повного /активного і реактивного/ опору H03H)(31254)
G06K - Розпізнавання, подання та відтворення даних; маніпулювання носіями інформації; носії інформації (сортування пошти B07C; вторинні радіолокаційні системи G01S; виявлення наявності перетворювачів сигналів або прихованих об'єктів G01S,G01V)(5789)
G06M - Лічильники; способи та пристрої для підрахунку предметів, не віднесені до інших підкласами (підрахунок шляхом вимірювання об'єму або ваги підраховуваних предметів G01F, G01G; застосування лічильників у вимірниках електрики в електромеханічних пристроїв для вимірювання сумарної за часом потужності або струму G01R11/16; обчислювальні машини G06C-G06J; за рахунок електричних імпульсів H03K; підрахунок знаків, слів або повідомлень в комутованих мережах для передачі дискретної інформації H04L12/08; вимірювальні пристрої в телефонних системах H04M15)(1151)
 
2550981.
Up!