Оптика (G02)

G   Фізика(384992)
G02            Оптика (виготовлення оптичних елементів або приладів B24B,B29D11,C03 або інші відповідні підкласи або класи; матеріали як такі див. відповідні підкласи, наприклад C03B,C03C)(10180)
G02C - Окуляри сонячні або захисні окуляри з оптичними лінзами (рамки для підбору окулярів A61B3/04;захисні окуляри і екрани для очей з простими стеклами A61F9)(454)
G02F - Прилади або пристрої для керування інтенсивністю, кольором, фазою, поляризацією або напрямком світла, оптичні функції,яких змінюються при изменениия оптичних властивостей середовища в цих приладах або пристроях наприклад для переключення, стробування, модуляції або демодуляції ; обладнання або технологічні процеси для цих цілей; перетворення частоти; нелінійна оптика; оптичні логічні елементи; оптичні аналого-дискретні перетворювачі (засоби оптичної передачі сигналу між чутливим елементом і індикаторним або записуючим пристроєм спільно з вимірюванням G01D5/26; пристрої, в яких математичні операції виконуються оптичними елементами G06E3; системи для передачі електричних сигналів з використанням оптичних засобів для перетворення вхідного сигналу G08C19/36; запис інформації з допомогою електричних або магнітних засобів і(1721)
 
2551386.
Up!