Джерела світла, спеціально призначені для спектрометрії або колориметрії (G01J3/10)

G   Фізика(385221)
G01   Вимірювання (рахунок G06M); випробування (229309)
G01J3/10                     Джерела світла, спеціально призначені для спектрометрії або колориметрії(170)

Освітлювальний вузол малогабаритного спектрофотометра

Освітлювальний вузол малогабаритного спектрофотометра // 2547891
Винахід відноситься до області аналітичного приладобудування і стосується освітлювального вузла спектрофотометра. Освітлювальний вузол містить послідовно розташовані джерело оптичного випромінювання, польову діафрагму і систему двох співвісно розташованих дзеркальних поверхонь обертання, що представляють собою гіперболоїд і еліпсоїд. Радіус при вершині гіперболоїда близький до нуля. У граничному випадку гіперболоїд наближається до прямого кругового конуса. Польова діафрагма і система співвісно розташованих дзеркальних поверхонь обертання розташовані таким чином, що зображення діафрагми після відображення пучків випромінювання від поверхонь гіперболоїда і еліпсоїда формується у вигляді освітленого майданчика, яка поєднана з поверхнею досліджуваного об'єкта. Технічний результат полягає в забезпеченні можливості освітлення без втрат на екранування та підвищення достовірності і оперативності проведення вимірювань. 6 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб і пристрій для каліброваного свердловинного спектрального аналізу флюїдів

Спосіб і пристрій для каліброваного свердловинного спектрального аналізу флюїдів // 2420718
Винахід відноситься до способів і пристроїв для аналізу флюїду з використанням свердловинної архітектури спектрометра в оцінці та випробуванні підземної формації для цілей розвідки і розробки углеводорододобивающих свердловин, таких як нафтові і газові свердловини

Пристрій для вибору довжини хвилі

Пристрій для вибору довжини хвилі // 2406073
Винахід відноситься до пристрою для отримання з многоволнового джерела хвилі, що має обрану довжину

Джерело світла для спектрального аналізу

Джерело світла для спектрального аналізу // 2326353
Винахід відноситься до спектрального приладобудування

Джерело випромінювання для спектрофотометра

Джерело випромінювання для спектрофотометра // 2264604
Винахід відноситься до пристроїв, що застосовуються в спектрофотометрії в якості випромінювача на область спектра від 202 нм до 3500 нм, що дозволяє отримати інтенсивний спектр випромінювання після монохроматора спектрофотометра

Многолинейчатий спектральний джерело випромінювання

Многолинейчатий спектральний джерело випромінювання // 2256159
Винахід відноситься до вимірювальної техніки

Генератор дугового розряду

Генератор дугового розряду // 2224224
Винахід відноситься до області спектрального приладобудування

Джерело світла з регульованою довжиною хвилі для оксигемометра

Джерело світла з регульованою довжиною хвилі для оксигемометра // 2199723
Винахід відноситься до калібрування світлодіодів та їх використання, зокрема, в неінвазивних оксигемометрах

Пристрій для спектрального аналізу електропровідних матеріалів

Пристрій для спектрального аналізу електропровідних матеріалів // 2175758
Винахід відноситься до спектрального аналізу і може бути використане для проведення аналізу електропровідних матеріалів без попередньої механічної пробопідготовки

Інтегральний тепловий елемент

Інтегральний тепловий елемент // 2141649
Винахід відноситься до області мікроелектронних і мікромеханічних пристроїв і може бути використано в якості нагрівача інтегрального напівпровідникового газового датчика, інфрачервоного випромінювача адсорбційного оптичного газоаналізатора, активатора друкуючої головки струменевого принтера

Пристрій подачі порошкових проб для спектрального аналізу

Пристрій подачі порошкових проб для спектрального аналізу // 2133016
Винахід відноситься до спектральному аналізу, зокрема до распилителям порошкових проб, що спрямовуються на джерело збудження спектру і може бути використане для спектрального аналізу проб обмеженою навішування, наприклад, при озоленні біологічних об'єктів або в мінералогії

Імпульсний уф-випромінювач

Імпульсний уф-випромінювач // 2113695
Винахід відноситься до імпульсних широкосмуговим джерел некогерентного оптичного випромінювання високої пікової потужності і може бути використана для проведення науково-дослідних робіт, у мікроелектроніці, медицині та інших областях

Спосіб збудження спектру

Спосіб збудження спектру // 2107267
Винахід відноситься до емісійного спектрального аналізу і може бути застосоване при кількісному спектральному аналізі хімічного складу речовини

Пристрій для збудження спектру

Пристрій для збудження спектру // 2085871
Винахід відноситься до спектрального аналізу

Пристрій для спектрального аналізу зразків

Пристрій для спектрального аналізу зразків // 2085870
Винахід відноситься до спектрального аналізу

Імітатор джерела оптичного випромінювання

Імітатор джерела оптичного випромінювання // 2077705
Винахід відноситься до області контрольно-вимірювальної апаратури і може бути використано в якості аналога джерела оптичного випромінювання при відпрацюванні параметрів і оцінки функціонування оптико-електронних приладів (ОЕП), зокрема оптико-електронних слідкуючих систем

Освітлювач спектрального приладу (варіанти)

Освітлювач спектрального приладу (варіанти) // 2065586
Винахід відноситься до області спектрального приладобудування, більш конкретно до освітлювачам спектральних приладів, що використовуються спільно з монохроматором і пристроєм спектрофотометрирования безпосередньо або через систему узгодження з можливістю симетричного двоканального виконання і комутації каналів

Безелектродна високочастотна спектральна лампа у вакуумній сорочці

Безелектродна високочастотна спектральна лампа у вакуумній сорочці // 2054637
Винахід відноситься до спектральним джерел світла, призначеним для роботи в атомно-абсорбційних і атомно-флуоресцентних спектрофотометрах

Спосіб монохроматизации випромінювання кріптоновой резонансної лампи

Спосіб монохроматизации випромінювання кріптоновой резонансної лампи // 1786962
Винахід відноситься до технічної фізики, більш конкретно до монохроматизации оптичного випромінювання, точніше - до монохроматизации випромінювання газорозрядних ламп у вакуумній ультрафіолетовій (СУФ) області спектра

Пристрій подачі порошкових проб для спектрального аналізу

Пристрій подачі порошкових проб для спектрального аналізу // 1749723
Винахід відноситься до спектрального аналізу

Пристрій для збудження спектру

Пристрій для збудження спектру // 1717970
Винахід відноситься до електричних розрядів, використовуваних для випаровування речовини і збудження спектрів при емісійному спектральному аналізі

Спектральна лампа

Спектральна лампа // 1693655
Винахід відноситься до електротехніки , зокрема до газорозрядним спектральним джерел випромінювання

Спосіб генерації випромінювання лінійчатого спектру у вуф - діапазоні

Спосіб генерації випромінювання лінійчатого спектру у вуф - діапазоні // 1679213
Винахід відноситься до спектроскопії та метрології оптичних вимірювань у вакуумній ультрафіолетовій (СУФ) області спектру, а саме до способів створення абсолютних (стандартних) джерел випромінювання , розробка яких на СУФ діапазон спектру представляє складну науково-технічну задачу, Мета - зменшення похибки встановлення необхідної величини повного потоку фотонів спектральної лінії в СУФ області спектру

Спектральна лампа зі змінним катодом

Спектральна лампа зі змінним катодом // 1670430
Винахід відноситься до газорозрядним приладів і призначене для аналізу твердих проб

Спосіб збудження емісійних оптичних спектрів

Спосіб збудження емісійних оптичних спектрів // 1670429
Винахід відноситься до способів збудження емісійних оптичних спектрів і може бути використане в спектральному приладобудуванні тощо

Спосіб збудження резонансного випромінювання

Спосіб збудження резонансного випромінювання // 1642261
Винахід відноситься до технічної фізики і може бути використане в спектральному приладобудуванні

Спектральна газорозрядна лампа для атомної абсорбції

Спектральна газорозрядна лампа для атомної абсорбції // 1636694
Винахід відноситься до спектральним джерел світла, призначеним для роботи в атомно-абсорбційних спектрофотометрах Метою винаходу є підвищення стабільності інтенсивності випромінювання резонансних ліній Лампа містить колбу з плоским вікном, анод 3 і порожнистий катод 4, розрядна порожнину якого виконана у вигляді ступеневого циліндра

Електродугового плазмотрон для спектрального аналізу

Електродугового плазмотрон для спектрального аналізу // 1631312
Винахід відноситься до техніки спектрального аналізу, до электродуговому плазмотрону для спектрального аналізу

Осередок тліючого розряду для установки спектрального аналізу

Осередок тліючого розряду для установки спектрального аналізу // 1617306
Винахід відноситься до вимірювальної техніки для пошарового спектрального аналізу металевих зразків заданих розмірів і форми, визначення товщини і хімічного складу покриттів (порядку кількох мікронів), визначення однорідності тонких шарів термічно обробленої поверхні, биметаллов та ін

Спектральна високоінтенсивна лампа для атомної абсорбції та флуоресценції

Спектральна високоінтенсивна лампа для атомної абсорбції та флуоресценції // 1612860
Винахід відноситься до електротехніки, зокрема до спектральним високоінтенсивним ламп, випромінюючим вузькі резонансні лінії різних хімічних елементів і застосовуються в апаратурі атомно-абсорбційного та атомно-флуоресцентного аналізу

Спектральна газорозрядна лампа для атомної абсорбції

Спектральна газорозрядна лампа для атомної абсорбції // 1608438
Винахід відноситься до спектральним джерел світла, призначеним для роботи в апаратурі атомно-абсорбційного аналізу

Освітлювач для спектрального приладу з регульованою освітленістю щілини

Освітлювач для спектрального приладу з регульованою освітленістю щілини // 1597593
Винахід відноситься до оптичного приладобудування і може бути використане в різних спектральних приладах

Пристрій для спектрального аналізу

Пристрій для спектрального аналізу // 1509622
Винахід відноситься до оптико-спектральних засобів контролю складу речовин і може бути використане для аналізу металів і технологічних продуктів в різних галузях народного господарства

Пристрій подачі проб для спектрального аналізу

Пристрій подачі проб для спектрального аналізу // 1509621
Винахід відноситься до фізичних методів дослідження речовини, зокрема до емісійного спектрального аналізу, і може бути використане в установках для визначення складу геологічних проб

Пристрій для порушення атомної флуоресценції

Пристрій для порушення атомної флуоресценції // 1497464
Винахід відноситься до спектрального аналізу

Імпульсний оптичний джерело випромінювання

Імпульсний оптичний джерело випромінювання // 1465720
Винахід відноситься до імпульсної техніки і може бути використане в спектральному приладобудуванні, зокрема при створенні імпульсних спектрометрів

Спосіб отримання випромінювання домішки в конденсованих середовищ при низьких температурах

Спосіб отримання випромінювання домішки в конденсованих середовищ при низьких температурах // 1437687
Винахід відноситься до оптики излучакицих середовищ, а саме до способів одержання спектрів випромінювання різних речовин, що знаходяться у вигляді домішки в конденсиров анШ)х матрицях

Спосіб отримання випромінювання домішки в газах при низьких температурах

Спосіб отримання випромінювання домішки в газах при низьких температурах // 1368659
Винахід відноситься до оптики випромінювальних середовищ і може бути використане для накачування лазергапс середовищ і цілей аналітичної спектроскопії

Пристрій для спектрального аналізу

Пристрій для спектрального аналізу // 1346952
Винахід відноситься до спектрального аналізу

Еталон спектральної густини енергетичної яскравості джерела випромінювання для калібрування

Еталон спектральної густини енергетичної яскравості джерела випромінювання для калібрування // 1339412
Винахід відноситься до галузі енергетичної фотометрії і призначене для калібрування джерел оптичного випромінювання

Спосіб спектрального аналізу

Спосіб спектрального аналізу // 1320668
Винахід відноситься до області спектрального аналізу
 
2551018.
Up!