Конструктивні елементи камер згоряння, не віднесені до інших підкласами (F23M)

F23M              Конструктивні елементи камер згоряння, не віднесені до інших підкласами (конструкція або опори для трубних екранів в парових котлах F22B; отримання продуктів згоряння високого тиску або високої швидкості F23R)(233)

Демпфер для газової турбіни

Демпфер для газової турбіни // 2558314
Винахід відноситься до демпфера для зменшення пульсацій тиску в газовій турбіні. Демпфер містить корпус, основну горловину, триваючу від корпусу, розділову пластину, внутрішню горловину з першим кінцем і другим кінцем і відхиляє потік елемент. Розділова пластина розташована в корпусі з можливістю розділення корпусу на першу порожнину і другу порожнину. Внутрішня горловина проходить через розділову пластину для з'єднання першої порожнини і другий порожнини. Перший кінець внутрішньої горловини залишається в першій порожнині, а другий кінець - у другій порожнини. Відхиляє потік елемент розташований проксимально до другого кінця внутрішньої горловини з можливістю відхилення потоку, що проходить через внутрішню горловину. В результаті забезпечується стабільна робота демпфера. 5 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб експлуатації системи подачі палива для теплового двигуна

Спосіб експлуатації системи подачі палива для теплового двигуна // 2541487
Винахід може бути використано в системах подачі палива для теплових двигунів. Запропоновано спосіб експлуатації системи подачі палива для теплового двигуна, причому система подачі палива складається, щонайменше, з одного паливопроводу (1), що проходить до процесу (3) горіння, вздовж якої розташовано щонайменше один блок клапанів. На етапі 1 при закритому випускному клапані (7) запірний клапан (4) і розподільний клапан (5) закриті. На етапі 2 випускний клапан (7) відкривають, тому може відбуватися спорожнення знаходиться на ділянці (1') паливопроводу і в зливному трубопроводі (6') обсягу (V1) палива. На етапі 3 відбувається закриття випускного клапана (7). На етапі 4 відкривають розподільчий клапан (5). На етапі 5 здійснюють наповнення об'єму (V1) палива приводиться в рух тиском відтоком палива з паливопроводу, що проходить до процесу (3) горіння. Потім на етапі 6 здійснюють замикання розподільного клапана (5) і наступне за ним відкриття випускного клапана (7) для зливу наповненого обсягу (V1) палива, там утворився внаслідок дії після етапу 5. Технічний результат полягає в контрольованій відкачування залишків палива, що знаходяться вздовж проходячи

Збірка плита і цегла і спосіб її утворення

Збірка плита і цегла і спосіб її утворення // 2541086
Винахід відноситься до виробництва і укладання цегли. Збірка плита/цегла, яка включає в себе: плиту (12) з безліччю ребер (32) та безліччю каналів (37), на передній поверхні якої знаходиться перше отвір кожного каналу; і безліч цегли (18), причому кожен цегла вставляється в безліч каналів (37) через перший отвір в положення, яке досягається за рахунок повертання цегли, частково встановленого в канал таким чином, щоб одна або більше частин цегли хоча б частково входили в контакт з однієї або більше поверхнями каналу і/або першого з безлічі ребер, і в якому цегла блокується від випадання з каналу через перший отвір у результаті лінійного руху без повертання. Винахід дозволяє підвищити термін використання футеровки, простоту ремонту. 5 н. і 50 з.п. ф-ли, 12 іл.

Вогнетривке виріб для футеровки високотемпературних агрегатів

Вогнетривке виріб для футеровки високотемпературних агрегатів // 2530973
Винахід відноситься до металургії і може бути використане для футеровки високотемпературних металургійних агрегатів. Вогнетривке виріб для футеровки високотемпературних агрегатів включає верхню і нижню поверхні, бічні поверхні, внутрішню бічну стінку і зовнішню бічну стінку. Зовнішня бокова стінка вироби у поперечному перерізі по всій висоті вироби виконана за синусоїдальної кривої, при цьому поверхня зовнішньої бічної стінки має піднесені і знижені ділянки, які чергуються один за одним. Висота h піднесеного ділянки поверхні зовнішньої бічної стінки становить 3-35% товщини вогнетривкої вироби. Вогнетривке виріб може мати форму клина, або форму прямого паралелепіпеда. Винахід дозволяє збільшити стійкість футеровки високотемпературних агрегатів. 2 з.п. ф-ли, 4 іл.

Система елементів теплозахисного екрану і спосіб монтажу елемента теплозахисного екрану

Система елементів теплозахисного екрану і спосіб монтажу елемента теплозахисного екрану // 2528217
Система (1) елементів теплозахисного екрана, що включає один елемент (3) теплозахисного екрану для розташованого на несучій структурі (30) теплозахисного екрану, і спосіб її монтажу. Елемент (3) теплозахисного екрану на кожній з двох проходять паралельно монтажним пазам (40) протилежних сторонах забезпечений, щонайменше, одним наскрізним отвором (29) під головку болта. Отвір практично перпендикулярно проходить через холодну сторону (4) і гарячу бік (2) елемента (3) теплозахисного екрану. Через цей отвір головка (27) відповідного болта (28) може бути доступна і/або вільно опускатися до несучої структури (30). Під болтом (28) розташований пружинний елемент (37, 44), який проходить уздовж гарячої сторони (4) елемента (3) теплозахисного екрану і паралельного монтажного паза (40) несучої структури (30). Зовнішній кінець пружного елемента (37, 44) виконаний у вигляді затискного кріпильного гачка (36, 46), який призначений для входу в зачеплення у виїмку бічного кріпильного паза (34) елемента (3) теплозахисного екрану. Спрощується монтаж і демонтаж теплозахисного екрану. 2 н. і 11 з.п. ф-ли, 8 іл.

Пристрій для монтажу елемента теплозахисного екрану

Пристрій для монтажу елемента теплозахисного екрану // 2526416
Винахід стосується монтажного пристрою, призначеного для монтажу теплозахисного екрану. Монтажний пристрій для монтажу, виконаного площинним, елемента (14) теплозахисного екрана, що містить безліч елементів теплозахисного екрану, встановлених поруч один з одним, з допомогою принаймні одного болтового з'єднання в напрямку, перпендикулярному до поверхні несучої структури (17), при цьому в елементі (14) теплозахисного екрану є щонайменше один вхідний отвір, призначене для протягування гвинтового інструменту (6). Передбачена рама (12), обладнана засобами для утримання щонайменше одного гвинтового інструменту (6) і щонайменше одним кріпильним пристроєм (13, 15), призначеним для фіксації елемента (14) теплозахисного екрану на цій рамі (12), таким чином, що положення щонайменше одного гвинтового інструменту (6) і щонайменше одного кріпильного пристрою (13, 15) один щодо одного зберігається, при цьому щонайменше один гвинтовий інструмент (6) у своєму кріпленні може вставлятися своїм вістрям у фасонне поглиблення, виконане в головці (3) болтового з'єднання, і при цьому кріпильний пристрій (13, 15) для фіксації елемент�оту і надійність конструкції. 3 н.з.п.ф-ли, 11 з.п.ф-ли, 1 іл.
Спосіб кріплення футерувальних пластин з полімерних матеріалів до металевої поверхні // 2518420
Винахід відноситься до галузі транспортного машинобудування. Спосіб кріплення футерувальних пластин з полімерних матеріалів до металевої поверхні полягає в тому, що встановлюють футеровочні плити на сталеві прутки, приварені до металевої поверхні. На кожен пруток одягається металева шайба, яка приварюється до прутку по його периметру. Досягається підвищення надійності способу кріплення футерувальних пластин.

Система теплозахисного екрана з елементами для входження гвинтів і спосіб монтажу елемента теплозахисного екрану

Система теплозахисного екрана з елементами для входження гвинтів і спосіб монтажу елемента теплозахисного екрану // 2516713
Система теплозахисного екрану з елементом для теплозахисного екрана має велику кількість суміжно розташованих на несучій структурі елементів теплозахисного екрану. Елемент теплозахисного екрану закріплений на несучій структурі за допомогою принаймні одного кріпильного гвинта в передбаченому в несучій структурі засобі для привинчивания. Засіб для привинчивания оснащене конусоподібним елементом для входження гвинта, який може бути встановлений або введений кріпильний гвинт. Також об'єктом винаходу є елемент для установки гвинта в системі теплозахисного екрана, який є складовою частиною системи теплозахисного екрану. Також заявлений спосіб монтажу системи теплозахисного екрану, описаного вище, за яким елемент теплозахисного екрану при вертикальному щодо несучої структури переміщенні в процесі монтажу встановлюється в своє, передбачене між сусідніми елементами теплозахисного екрану на несучій структурі, положення. Далі кріпильні гвинти встановлюються у відповідний конусоподібний елемент для входження гвинта і угвинчуються в передбачений в несучій структурі засіб для привинчивания. Також об'єктом винаходу є�яет спростити монтаж системи теплозахисного екрану на стінки камери згоряння. 4 н. і 11 з.п. ф-ли, 3 іл.

Елемент теплозахисного екрану

Елемент теплозахисного екрану // 2515692
Елемент (1) теплозахисного екрана має велике число сусідніх з несучою конструкцією (16) елементів теплозахисного екрану і має гарячу бік (9) і холодну сторону (4), а також утворить гарячу бік плиту (10) теплозахисного екрану і утворить холодну сторону несучу плиту (5). Плита (10) теплозахисного екрану виконана з можливістю монтажу на несучій плиті (5). Для монтажу плити (10) теплозахисного екрану на несучій плиті (5) в плиті (10) теплозахисного екрану виконано щонайменше один отвір (11). Положення цього отвору (11) на поверхні плити (10) теплозахисного екрану передбачено, в основному, у виді симетричного положення. Поперечний розмір отвору (11) менше діаметра головки кріпильного гвинта (2), вставляється в несучу плиту (5). В несучої плити (5) у відповідному отвору (11) плити (10) теплозахисного екрану положенні виконано поглиблення (12) з отвором, в яке вставляється кріпильний гвинт (2). Головка кріпильного гвинта (2) замкнена в просторі, утвореному поглибленням (12) і зверненої до несучої плити (5) стороною плити (10) теплозахисного екрану. Винахід спрямовано на створення елемента теплозахисного екрану, який можна монтувати останнім з більшого числа�а функція, а також циркуляція охолоджуючої текучого середовища. 4 н. і 13 з.п. ф-ли, 6 іл.

Дверцята з вбудованим пальником для нагрівального приладу

Дверцята з вбудованим пальником для нагрівального приладу // 2484376
Винахід відноситься до нагрівальних приладів

Пальник з внутрішнім згорянням

Пальник з внутрішнім згорянням // 2462660
Винахід відноситься до пальників, які застосовуються в способах формування мінеральних волокон і в яких витягування цих волокон є наслідком тільки лише течій газових потоків, вироблених згаданими пальниками

Кладка футеровки

Кладка футеровки // 2456509
Винахід відноситься до теплотехніці і може бути використане для спалювання неподрібнених відходів деревообробної промисловості з метою утилізації тепла і застосування його для виробничих і побутових потреб

Механізм виведення газів з паливного бункера в період завантаження палива через завантажувальний поворотну дверцята

Механізм виведення газів з паливного бункера в період завантаження палива через завантажувальний поворотну дверцята // 2447365
Винахід відноситься до поворотним запірних пристроїв топок котлів і може бути використане в котлобудуванні для запобігання попадання топкових газів в приміщення котельні

Елемент пальника пальник з покриттям з оксиду алюмінію і спосіб покриття елемента пальника

Елемент пальника пальник з покриттям з оксиду алюмінію і спосіб покриття елемента пальника // 2447361
Винахід відноситься до галузі енергетики, зокрема до пальникових пристроїв

Термосиловая охолоджувана конструкція стінки елемента високотемпературного повітряно-газового тракту

Термосиловая охолоджувана конструкція стінки елемента високотемпературного повітряно-газового тракту // 2403491
Винахід відноситься до конструкцій охолоджуваних силових стінок різних машин і апаратів, що піддаються значним тепловим навантаженням, а саме до конструкцій стінок високотемпературних повітряно-газових трактів повітряно-реактивних двигунів, РРД, теплових реакторів, різного типу котлів і теплообмінників

Пристрій протипожежного захисту гвинтових конвеєрів (варіанти)

Пристрій протипожежного захисту гвинтових конвеєрів (варіанти) // 2287474
Винахід відноситься до пристроїв протипожежного захисту і може бути використане в пристроях для подачі топкового матеріалу в завантажувальне вікно камери згоряння топки водогрійного котла

Оглядове вікно

Оглядове вікно // 2281220
Винахід відноситься до техніки високих тисків і може бути використане для передачі зображення з області високого динамічного тиску в область низького тиску з одночасним перешкодою проникненню середовища з однієї області в іншу
Спосіб виготовлення топок енергетичних установок з композиційних металів // 2277675
Винахід відноситься до галузі теплоенергетики та, зокрема, може бути використане при виготовленні топок промислових і побутових котлових установок, камінів, побутових теплоємних печей, печей-кам'янок і печей для приготування їжі, сушіння, опалення, нагрівання води для господарських і банних потреб, обігрівання банних приміщень, отримання пари або гарячого повітря

Шибер завантажувального пристрою плазмохімічного реактора

Шибер завантажувального пристрою плазмохімічного реактора // 2252363
Винахід відноситься до спалювання твердих побутових та промислових відходів і може бути використане в установках для термічної переробки відходів

Запірний пристрій амбразури топки

Запірний пристрій амбразури топки // 2206834
Винахід відноситься до поворотним запірних пристроїв амбразур топок котлів, службовців для введення висувних труб обдувочних апаратів

Спосіб спалювання деревних відходів і пристрій для його здійснення з камерою згоряння і способом футеровки

Спосіб спалювання деревних відходів і пристрій для його здійснення з камерою згоряння і способом футеровки // 2189526
Винахід відноситься до теплотехніці і може бути використане для спалювання вологого палива, а саме відходів деревообробних виробництв, наприклад обрізки колод, шпону, фанери, окор, "олівці", в тому числі у пропареному стані

Спосіб і пристрій для спалювання палива з повітрям

Спосіб і пристрій для спалювання палива з повітрям // 2186298
Винахід відноситься до способу спалювання палива з повітрям в камері згоряння, до якої, щонайменше, одне воздуховпускное отвір подають повітря, а через кілька пальників - паливо, причому кожна пальник має свій час затримки, що відповідає проміжку часу, після закінчення якого акустичний імпульс в камері згоряння виробляє тепловий імпульс при спалюванні подається через цю пальник палива

Вогневої стенд для випробування пальникових пристроїв

Вогневої стенд для випробування пальникових пристроїв // 2132998
Винахід відноситься до енергетики і може бути використане для дослідження процесів горіння рідкого палива і випробувань пальникових пристроїв

Топка теплотехнічного пристрої

Топка теплотехнічного пристрої // 2096689
Винахід відноситься до галузі енергетики і може бути використано при проектуванні топок котлів, теплогенераторів та інших теплотехнічних пристроїв, що працюють на паливі, суміші з повітрям якого за певних умов вибухонебезпечні

Теплозахисний екран

Теплозахисний екран // 2088836
Винахід відноситься до керамічного теплозащитному екрану на несучій структурі, причому теплозахисний екран містить безліч цеглин, які розташовані в основному з покриттям поверхні поруч один з одним і закріплені металевими власниками на несучій структурі

Кришка прямокутного газоходу котла

Кришка прямокутного газоходу котла // 2076997
Винахід відноситься до котлостроению і може бути використано, наприклад, у котлах-утилізаторах охолоджувачах конвертерних газів

Проточний парогенератор

Проточний парогенератор // 2075690
Винахід відноситься до проточного парогенератору з вертикальним газоходом в основному вертикально розташованих і герметично зварені один з одним труб, які разом утворюють стінки камери згоряння і несуть пальники для викопного палива, що мають внутрішній діаметр труб d і містять утворюють на їх внутрішній стороні многозаходную різьблення ребра з кроком h і висотою ребер H і які включені паралельно для протікання засоби охолодження

Ущільнення вузла кріплення

Ущільнення вузла кріплення // 2074337
Винахід відноситься до області парогенераторостроения і може бути використано в конструкціях котлів і котлів-утилізаторів

Кришка прямокутного газоходу котла

Кришка прямокутного газоходу котла // 2062952
Винахід відноситься до котлостроению і може бути використано, наприклад, у котлах - охолоджувачах конвертерних газів

Котел

Котел // 2059158
Винахід відноситься до котлостроению і може бути використане в пристроях водотрубних прямоточних котлів

Тепловий екран

Тепловий екран // 1726915
Винахід відноситься до теплоенергетики , а саме до котлів, що працюють в системах опалення та гарячого водопостачання , покращує їх ремонтопридатність і забезпечує регулювання теплопродуктивності

Пристрій для спалювання

Пристрій для спалювання // 1719795
Винахід відноситься до конструкцій иамер згоряння і призначена переважно для наплавлення кварцового скла

Кришка газоходу

Кришка газоходу // 1663327
Винахід відноситься до котлостроению і може бути використано, наприклад, у котлах-охолоджувачах конвертерних газів

Топка

Топка // 1657859
Винахід відноситься до пристроїв для спалювання кускового палива в шарі і дозволяє підвищити якість спалювання палива

Запірний пристрій амбразури топки

Запірний пристрій амбразури топки // 1649197
Винахід відноситься до поворотним запірних пристроїв топок котлів

Газохід котла

Газохід котла // 1643874
Винахід відноситься до енергетики і м
 
2550838.
Up!