Очищення внутрішніх і зовнішніх поверхонь теплообмінних або теплопередаючих каналів, наприклад випарних труб котлів (F28G)

F28G              Очищення внутрішніх і зовнішніх поверхонь теплообмінних або теплопередаючих каналів, наприклад випарних труб котлів (очищення труб чи трубопроводів взагалі B08B9/02; спеціальні пристрої або пристосування для видалення води, мінеральних утворень або шламу з котлів під час роботи котлів або подібні пристрої, змонтовані разом з котлами F22B37/48; видалення або обробка продуктів згоряння або вогнищевих залишків F23J; видалення льоду з теплообмінних апаратів F28F17)(934)

Спосіб парохимической очищення та пасивації поверхонь металевих труб

Спосіб парохимической очищення та пасивації поверхонь металевих труб // 2557155
Винахід відноситься до енергетики, зокрема до способів очищення теплообмінних апаратів, парових та водогрійних котлів, парогенераторів від відкладень і їх подальшої пасивації, і може бути використане в енергетичній, машинобудівній та інших галузях народного господарства. Технічним результатом, що досягається використанням винаходу, є підвищення ефективності очищення та пасивації внутрішніх поверхонь теплообмінних труб за рахунок проведення процесу в три стадії при послідовному дозуванні в потік пари реагенту - мурашиної кислоти, разлагающейся при температурах від 200 до 650°C з виділенням оксиду вуглецю, в такій черговості: мурашина кислота, водень і кисень. Технічний результат досягається тим, що в способі парохимической очищення та пасивації поверхонь металевих труб, що характеризується їх продувкою водяною парою з окислювачем і активаторами процесу очищення, потік водяної пари в процесі їх продувки по черзі вводять спочатку реагент, виділяючи оксид вуглецю - водний розчин мурашиної кислоти, потім водень і в завершення процесу вводять кисень.

Спосіб видалення накипно-корозійних відкладень

Спосіб видалення накипно-корозійних відкладень // 2551723
Винахід відноситься до очищення поверхні теплообмінного обладнання від накипно-корозійних відкладень. У способі використовують рідкий очисний склад, що містить аскорбінову кислоту, комплексоутворювач, воду і, можливо, допоміжні добавки, який заливають або прокачують через теплообмінне обладнання. Подачу очищаючого складу в теплообмінне устаткування здійснюють з розширювального бака кавітаційно-теплового генератора, що забезпечує гідродинамічний нагрівання рідкого очищаючого складу до температури 70÷130°C і створення вихрового потоку рідини в очищуваному обладнанні за рахунок гідродинамічної кавітації, причому перед використанням згаданого складу теплообмінне обладнання заповнюють водою, яку нагрівають за допомогою кавітаційно-теплового генератора до 50÷70°C. Винахід забезпечує підвищення енергоефективності процесу, зниження витрати очищаючого кошти, підвищення екологічної безпеки процесу, підвищення продуктивності процесу видалення накипно-корозійних відкладень різної щільності і складу. 3 з.п. ф-ли, 6 табл., 1 пр.

Спосіб хімічного очищення внутрішніх порожнин водоохолоджуваних вузлів і агрегатів системи водяного охолодження дизеля тепловоза від накипно-корозійних відкладень

Спосіб хімічного очищення внутрішніх порожнин водоохолоджуваних вузлів і агрегатів системи водяного охолодження дизеля тепловоза від накипно-корозійних відкладень // 2550416
Винахід відноситься до технології безрозбірного хімічного очищення теплообмінного обладнання, а саме до очищення теплообмінної системи дизеля тепловоза від накипно-корозійних відкладень. Спосіб очищення включає поділ теплообмінної системи на такі контури: контур водяної системи охолодження дизеля, контур водоповітряних секцій радіатора системи водяного охолодження дизеля і турбокомпресора тепловоза, контур водоповітряних секцій радіатора системи водяного охолодження масла і надувочного повітря, контур турбокомпресора, контур охолоджувача надувочного повітря, контур водомасляного теплообмінника, контур топливоподогревателя, контур опалювача кабіни машиніста. При цьому здійснюють роздільне промивання кожного із згаданих контурів розчином промивного реагенту при його температурі 50-80°С з періодичною зміною напрямку руху потоку розчину через порожнину контуру, нейтралізацію розчинів реагенту і протикорозійний обробку. В якості розчину для промивання використовують розчин, що містить в мас.%: сульфамінова кислота - 2-5, динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти - 1-1,5, інгібітор корозії - 0,1-0,2, вода - решта. Винахід забезп�озионних властивостей оброблюваних поверхонь і безпеки способу. 8 з.п. ф-ли, 2 іл., 1 табл.

Пристрій для ультразвукового очищення теплообмінних агрегатів від відкладень і інтенсифікації технологічних процесів

Пристрій для ультразвукового очищення теплообмінних агрегатів від відкладень і інтенсифікації технологічних процесів // 2548965
Винахід відноситься до області ультразвукового приладобудування і може бути використано для очищення від відкладень внутрішніх і зовнішніх поверхонь теплообмінних агрегатів в теплоенергетиці та інших галузях. Пристрій для ультразвукового очищення теплообмінних агрегатів від відкладень містить джерело живлення, що включає в себе мережевий фільтр, двухполуперіодний випрямляч, підключений до висновків мережевого фільтра, і накопичувальний конденсатор, підключений позитивним висновком до катодів діодів випрямляча, а негативним висновком - до анодам діодів випрямляча, силові комутуючі елементи, підключені за мостовою схемою, щонайменше два магнітострикційних перетворювача, кожен з яких містить одну обмотку збудження, підключену між парами силових комутуючих елементів через комутуючих конденсатор великої ємності, датчик струму силових струмових імпульсів, що складається з постійного резистора з паралельно підключеним змінним резистором, підключений одним кінцем до загальної шині, а іншим кінцем - до спільних витоків силових комутуючих елементів, датчик струму короткого замикання, блок управління, що містить задаючий кварцовий генератор, джерело�стрикционних перетворювачів, а входи - до висновків накопичувального конденсатора. Датчик струму короткого замикання містить ненасищающийся дросель з паралельно підключеним діодом, підключений одним кінцем до позитивного висновку накопичувального конденсатора, а іншим кінцем - до загальним стоків силових комутуючих елементів, і вторинну вимірювальну обмотку з паралельно підключеним резистором, підключену одним кінцем до загальної шині, а другим кінцем - до входу блоку управління. Винахід забезпечує підвищення стабільності роботи пристрою, а також інтенсифікацію технологічних процесів. 2 з.п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб хімічного очищення внутрішніх порожнин теплообмінного обладнання від накипно-корозійних відкладень

Спосіб хімічного очищення внутрішніх порожнин теплообмінного обладнання від накипно-корозійних відкладень // 2532867
Винахід відноситься до технології хімічного очищення внутрішніх порожнин теплообмінного обладнання (теплообмінних контурів) і може бути використано для очищення систем охолодження двигунів внутрішнього згорання або інших агрегатів від накипно-корозійних відкладень. Технічний результат - підвищення ефективності впливу обробної рідини на внутрішню поверхню порожнини теплообмінного обладнання. Спосіб включає промивання оброблюваної порожнини розчином промивного реагенту при його температурі 50-80°С і періодичну зміну напрямку руху потоку через порожнину, при цьому використовують розчин, що містить компоненти в наступному співвідношенні, мас.%: сульфамінова кислота - 2-5, динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти - 1-1,5, інгібітор корозії - 0,1-0,2, вода - решта. Потім здійснюють нейтралізацію промивного розчину реагенту розчином гідрооксиду натрію і протикорозійний обробку порожнини шляхом її промивання пасивує розчином. 9 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб очищення теплообмінника від карбонатних відкладень

Спосіб очищення теплообмінника від карбонатних відкладень // 2528776
Винахід відноситься до геотермальної енергетики і може бути використано для очищення геотермального обладнання від карбонатних відкладень. Запропоновано спосіб очищення теплообмінника від карбонатних відкладень, що включає підведення геотермальної води з концентрацією вуглекислого газу вище рівноважного значення, яке створюється шляхом збільшення загальної, відповідно, і парціального тиску вуглекислого газу в очищуваному теплообміннику, при цьому, очищається теплообмінник підключають послідовно до чистого теплообміннику, а з геотермальної води перед подачею в чистий теплообмінник видаляють частину вуглекислого газу до рівноважного значення і подають в геотермальну воду перед подачею у очищається теплообмінник, парціальний тиск вуглекислого газу в очищуваному теплообміннику підтримується на рівні вище рівноважного значення. Винахід дозволяє підвищити ефективність очищення теплообмінника а також виключити втрати тепла геотермальної води, яка використовується для гарячого водопостачання. 2 іл.

Спосіб очищення теплообмінників на пункті підігріву нафти від парафінових відкладень

Спосіб очищення теплообмінників на пункті підігріву нафти від парафінових відкладень // 2527797
Винахід відноситься до області нафтовидобутку і може бути використане при очищенні теплообмінників на пункті підігріву нафти від парафінових відкладень. Спосіб очищення теплообмінників від парафінових відкладень полягає в тому, що очищення виробляють потоком гарячої нафти з виносом нагрітого і розрідженого парафіну потоком нафти, при цьому до теплообмінників підключають лінію реверсної подачі нафти через теплообмінники і при збільшенні перепаду тиску між тиском нафти на вході в теплообмінники і на їх виході до величини, що становить від 0,9 до 0,95 від гранично допустимого для даних теплообмінників в останні перемикають подачу нафти з входу в теплообмінники на вихід з теплообмінників з формуванням таким чином реверсивного режиму течії нафти, який здійснюється до досягнення заданого перепаду тиску на кожному з теплообмінників пункту підготовки нафти, після чого здійснюють перемикання подачі нафти на вхід теплообмінників. В результаті досягається конструктивне спрощення встановлення і забезпечення нагріву нафти як в режимі експлуатації, так і в режимі очищення теплообмінників з практично безперервною подачею нагрітої нафти споживачеві. 1 іл.

Пристрій для видалення накипу з пористих елементів теплообмінника типу повітря-вода

Пристрій для видалення накипу з пористих елементів теплообмінника типу повітря-вода // 2526140
Винахід відноситься до пристрою для видалення накипу з комірок зрошуваного пористого елемента, застосовуваного в теплообміннику типу повітря-вода. Згідно винаходу пристрій містить, щонайменше, один інструмент з активним вістрям, встановлений з можливістю переміщення на рамі між двома положеннями вздовж напрямку, загального для всіх інструментів, встановлених на рамі, при цьому активну вістрі цього інструменту виконано на кінці штока силового циліндра, корпус якого виконаний рухливим з можливістю переміщення відносно рами уздовж її осі, при цьому поршень, нерухомо з'єднаний зі штоком, обмежує в корпусі першу камеру, постійно з'єднана з джерелом текучого середовища під тиском, і другу камеру, через яку проходить шток, що сполучається з першою камерою, поки шток, щонайменше, частково прибрано в корпус силового циліндра і ізольований від останньої, і працює на випуск, коли шток знаходиться в крайньому висунутому положенні за межами корпусу. Таке виконання пристрою підвищить ефективність очищення поверхонь від накипу. 9 з.п. ф-ли, 3 іл.
Спосіб очищення та пасивації внутрішньої поверхні котельних труб з послідовним впливом хімічного реагенту і водокислородной суміші // 2525036
Винахід відноситься до галузі теплоенергетики і може бути використано для очищення внутрішньої поверхні котельних труб теплових електростанцій від відкладень і для подальшої пасивації цієї поверхні. Запропоновано спосіб очищення внутрішньої поверхні котельних труб шляхом їх обробки у виділеному контурі гарячої чистячої середовищем на водній основі з введеним у неї хімічним реагентом, в якості якого використовують водний розчин динатрієвої солі етилендіамінтетраоцтової кислоти. В якості зазначеної гарячої середовища використовують котельну воду при температурі 90÷100°C, водний розчин зазначеного хімічного реагенту вводять в неї протягом 40÷80 хв до досягнення його концентрації в котельній воді 1,0÷1,2% мас. при рН=5,0÷6,0. Потім проводять доочистку і пасивацію внутрішньої поверхні котельних труб шляхом переходу на роботу котла в пусковому режимі з підвищенням тиску і температури котлової води при рН=8,8÷9,3 відповідно до 3,0÷25,0 МПа і 150÷420°C з дозуванням в котловую воду з концентрацією кисню 1,8÷2,2 г/дм3 протягом 9÷12 годин з поступовим виведенням протягом 40÷80 хв зазначеного хімічного реагенту з оброблюваного контуру. 3 іл., 3 табл.
Спосіб експлуатаційної очищення та пасивації внутрішньої поверхні котельних труб енергетичного барабанного котла та спосіб експлуатаційної очищення та пасивації внутрішньої поверхні котельних труб енергетичного котла-утилізатора парогазової установки (варіанти) // 2525033
Група винаходів відноситься до галузі теплоенергетики та може бути використана для експлуатаційної очищення від відкладень внутрішніх поверхонь котельних труб енергетичних котлів: барабанних котлів і котлів-утилізаторів парогазових установок з подальшою пасивуванням цих поверхонь. Спосіб експлуатаційної очищення та пасивації внутрішньої поверхні котельних труб включає їх обробку у виділеному контурі гарячим розчином на водній основі з введеним в нього азотовмісних хімічним реагентом. В якості хімічного реагенту використовують плівкоутворюючих амін, дозування миючого розчину виробляють виходячи з досягнення концентрації хімічного реагенту в барабані котла (250÷300) мкг/дм3; очищення здійснюється в одну стадію при тиску в барабані котла на рівні (1,5÷2,5) МПа і температурі робочого середовища не більше 230°C до стабілізації вмісту в котловій воді заліза. Пасивацію здійснюють при тиску в барабані котла на рівні (2,5÷15,5) МПа і температурі робочого середовища, рівній температурі насичення для тиску в барабані котла, до стабілізації вмісту в котловій воді заліза не більше 50 мкг/дм3. 2 н.п. ф-ли, 2 табл.

Пристрій для нагрівання жорсткої води

Пристрій для нагрівання жорсткої води // 2523592
Винахід відноситься до пристроїв для нагрівання жорсткої води за допомогою електроенергії. Завданням винаходу є розробка пристрою для нагріву жорсткої води, яке дозволить знизити або виключити утворення накипу, а саме знизити перегрів води у гріючої поверхні. При цьому нагрівач повинен ефективно передавати теплову енергію воді, бути технологічним в виготовленні і мати високий ккд, і харчуватися від електромережі загального призначення без додаткових перетворювачів. Поставлені завдання вирішуються розробкою конструкції нагрівача, що дозволяє нагріваючої поверхні здійснювати коливальні рухи, за рахунок соленоїда, вбудованого в нагрівач, соленоїд живиться від загальної мережі електроживлення, нагрівальна поверхня спирається на корпус соленоїда через пружні підвіси, що дозволяють цій поверхні здійснювати коливальні рухи відносно корпусу соленоїда. 2 іл.
Спосіб очищення зовнішньої поверхні з алюмінію і алюмінієвих сплавів апаратів повітряного охолодження // 2520839
Винахід відноситься до очищення зовнішньої поверхні з алюмінію і алюмінієвих сплавів апаратів повітряного охолодження (далі - АВО). Спосіб включає обробку поверхні миючим засобом і промивання водою, при цьому очищення здійснюють у три етапи, на першому і третьому етапах здійснюють струминну промивання поверхні нагрітої водою або сумішшю води з водяною парою при тиску струменя 20-150 бар, а на другому етапі здійснюють струминну обробку поверхні 0,25-1,5% водним розчином кислотного миючого засобу, нагрітим до температури 20-60°C з тиском струменя 20-150 бар з витримкою протягом 10-30 хвилин. У способі використовують миючий засіб, що містить компоненти при наступному співвідношенні, мас.%: ортофосфорна кислота 20,0-25,0, азотна кислота 8,0-15,0, оксиетилідендифосфонова кислота 2,0-4,5, неионогенное поверхнево-активну речовину 0,05-0,11, вода до 100. На першому і третьому етапах проводять струминну промивання поверхні водою, нагрітої до температури 20-100°C, або сумішшю води з водяною парою, нагрітої до температури 100-155°C. Винахід дозволяє підвищити ефективність очищення проблемних зовнішніх поверхонь теплообмінників, зокрема поверхонь, розташованих між ребрами теплообмінників, особ-ли, 6 пр.

Пристрій для перевірки герметичності, промивання і визначення тепловіддачі автомобільних радіаторів

Пристрій для перевірки герметичності, промивання і визначення тепловіддачі автомобільних радіаторів // 2520786
Пристрій для перевірки герметичності, промивання і визначення тепловіддачі автомобільних радіаторів відноситься до моечному устаткування і може бути використано для очищення радіаторів системи охолодження двигунів внутрішнього згоряння. Пристрій містить камеру випробувань, Тени, резервуар, компресор, циркуляційний насос, фільтр і трубопроводи, затиск для радіатора зі знімною верхньою частиною, що дозволяє встановлювати в нього радіатори різних розмірів, чотирьохпозиційний розподільника з ручним керуванням, зливний кран. Пристрій дозволяє робити перевірку герметичності, промивання радіатора і визначати коефіцієнт тепловіддачі. 1 іл.

Спосіб очищення поверхонь енерготехнологічного обладнання

Спосіб очищення поверхонь енерготехнологічного обладнання // 2520446
Винахід відноситься до галузі енергетики, а саме до способу очищення технологічних поверхонь (електрофільтрів, скруберів, бункерів, силосів), теплообмінних поверхонь енергетичного устаткування (котлів, промислових печей), і може бути використане для руйнування і видалення скупчень і твердих відкладень, пов'язаних і сипучих матеріалів, що утворюються у виробничих і природних умовах. Спосіб очищення поверхонь енерготехнологічного обладнання включає доставку вибухової речовини, що складається з горючого газу, наприклад пропану, метану, водню та їх сумішей, і окислювача, наприклад, повітря або кисню, до місця вибуху, дозування вибухової речовини, дистанційне ініціювання вибуху, при цьому вибухова речовина укладають в пластиковий пакет, доставляється до місця виробництва вибуху. Винахід забезпечує максимальне заповнення об'єму камери згоряння, регулювання потужності вибуху, досягнення максимально можливої потужності вибуху за рахунок відсутності витікання газоповітряної суміші і втрат тиску при здійсненні вибухового горіння, а також здійснення спрямованого вибуху за рахунок ослаблення міцності оболонки. Використання камери сгоран�чистки, з'єднувати з джерелами пального газу і окислювача. 2 з.п. ф-ли, 3 іл.
Промивна рідина для боротьби з відкладеннями і продовження терміну служби трубопроводів систем опалення (варіанти) // 2518094
Винахід відноситься до проблеми видалення продуктів корозії і сольових відкладень в трубопроводах і теплообмінної апаратури ЖКХ з використанням водооборотних систем і може бути використано в нафтохімічній, хімічній, металургійній промисловості, а також на підприємствах промислової енергетики. Пропоновані промивні рідини для систем опалення містять або розчин 1-3 мас.% лимонної кислоти, 0.03-0.05 мас.% соляної кислоти і 0.05-0.5 мас.% хітозану, модифікованого изомасляной кислотою, що містить метилпиразольную групу (метилпиразолилизобутират хітозану-ХМПИ), або 1-3 мас.% лимонної кислоти, 0.1-0.15 мас.% розчин сірчаної кислоти і 0.05-0.5 мас.% хітозану, модифікованого изомасляной кислотою, що містить метилпиразольную групу (метилпиразолилизобутират хітозану-ХМПИ), решта вода. Технічний результат - ефективна очищення трубопроводів, продовження терміну експлуатації систем опалення та захист від корозії сталевих трубопроводів. 2 н.п. ф-ли.
Спосіб паро-хімічного очищення та пасивації внутрішніх поверхонь теплообмінних труб // 2514569
Винахід відноситься до енергетики, зокрема до способів очищення теплообмінних апаратів, парових та водогрійних котлів, парогенераторів від відкладень і їх подальшої пасивації, і може бути використане в енергетичній, машинобудівній та інших галузях народного господарства. Технічним результатом, що досягається використанням винаходу є підвищення ефективності очищення та пасивації внутрішніх поверхонь теплообмінних труб за рахунок підтримання температури металу теплообмінних труб на потрібному рівні в діапазоні 150-550°С, підвищення ефективності очищення та пасивації внутрішніх поверхонь теплообмінних труб, а також зменшення корозійного впливу на метал очищуваних поверхонь за рахунок проведення процесу в три стадії при послідовному дозуванні в потік пари газоподібних реагентів в наступній черговості: вуглекислого газу, водню і кисню. Технічним результатом запропонованого винаходу є також можливість проведення очищення та пасивації в процесі експлуатації теплообмінних апаратів і пристроїв без їх зупинки і розхолоджування, підтримуючи потрібний рівень температури (150-550°С) теплоносія з зовнішньої сторони поверхні

Пристрій для імпульсної очистки поверхонь нагрівання жаротрубних і газотрубних котлів

Пристрій для імпульсної очистки поверхонь нагрівання жаротрубних і газотрубних котлів // 2504724
Винахід відноситься до галузі теплоенергетики і може бути використано для очищення поверхонь нагрівання жаротрубних і газотрубних котлів та інших теплообмінних апаратів від золових відкладень. Пристрій включає камеру згоряння з вихлопними соплами, розосередженими вздовж поздовжньої осі, патрубки підведення палива і повітря, змішувач, з'єднаний з смесепроводом, частина якого знаходиться всередині камери згоряння, перфорована на ділянках між вихлопними соплами, джерело запалювання, блок управління, пов'язаний лінією управління з джерелом запалювання. На газовій камері котла встановлені сполучені з її об'ємом напрямні ударні штуцера, сполучені за допомогою хвилеводів з вихлопними соплами і спрямовані на забруднені внутрішні поверхні труб котла, що виходять через трубну дошку на обсяг газової камери котла, причому блок управління додатково з'єднаний лініями управління з електромагнітним клапаном на патрубку підведення палива і з електромагнітним клапаном на патрубку підведення повітря. Технічне рішення дозволяє здійснювати ефективну очистку трубних пучків поверхонь нагрівання за рахунок раціонального розподілу і доставки енергії удгрязненние поверхні нагріву. 1 іл.

Управління потоком холодного повітря в сажеобдувочном влаштуванні на підставі температури обдувочной труби

Управління потоком холодного повітря в сажеобдувочном влаштуванні на підставі температури обдувочной труби // 2499213
Винахід відноситься до котлів з сажеобдувочним пристроєм. Технічний результат винаходу спрямований на мінімізацію витрат чистячої рідини в сажеобдувочном пристрої. Технічний результат винаходу досягається в системі для мінімізації кількості потоку охолоджуючого повітря в сажеобдувочном пристрої і в способі експлуатації цієї системи на підставі температури охолодження. Система включає одне або кілька сажеобдувочних пристроїв, причому кожне з сажеобдувочних пристроїв має піку з подовженою порожньою трубою і, щонайменше, одне сопло на дальньому кінці труби. Кожне з сажеобдувочних пристроїв здатне переміщати піки в котел і з нього під час ходів введення і видалення. Для вимірювання і контролю температури кільцевої стінки труби під час експлуатації цих одного або декількох сажеобдувочних пристроїв використовують систему вимірювання температури. Система управління управляє потоком пари по трубі і через сопло під час частин ходів очищення і охолодження. У частині ходів охолодження використовується нижній рівень потоку пари в порівнянні з частиною ходів очищення під час частин ходів охолодження на підставі вимірювання температури стінки системою вимірювання темпераил.

Пристрій для запобігання утворення накипу в теплообміннику (варіанти)

Пристрій для запобігання утворення накипу в теплообміннику (варіанти) // 2496073
Винахід відноситься до теплотехніці і може бути використане для попередження утворення відкладень на робочих теплопередаючих поверхнях теплообмінної апаратури. Технічним результатом заявленого технічного рішення є підвищення ефективності роботи пристрою за рахунок подачі на першу ступінь теплообмінника теплоносія гідравлічними імпульсами з зміною швидкості теплоносія від стану спокою, до максимально можливої, з синхронно-переривчастою подачею імпульсних механічних коливань резонансної частоти, безпосередньо на металоконструкцію теплообмінника. Для ефективної роботи заявленого пристрою на теплообмінниках різного призначення необхідні неоднакові вузли впливу на теплоносій. Технічний результат досягається тим, що пристрій для запобігання утворення накипу в теплообміннику гарячого водопостачання додатково містить керуючий пристрій, що одержує сигнали з датчика температури, встановленого на виході другого ступеня теплообмінника, вузол впливу на теплоносій встановлений на вихідному трубопроводі першої ступені теплообмінника, при цьому його корпус з обмоткою соленоїда встановлений в�стю переміщення до повного відкриття або перекриття отвору вихідного трубопроводу, причому обмотка соленоїда з'єднана з керуючим пристроєм, а вузол подачі імпульсних механічних коливань, що взаємодіє з корпусом теплообмінника, виконаний у вигляді п'єзоелектричного елемента, що працює переривчасто на власній резонансній частоті теплообмінника, який з'єднаний з керуючим пристроєм. Пристрій для запобігання утворення накипу в теплообміннику системи опалення додатково містить керуючий пристрій, що одержує сигнали з датчика температури, встановленого на виході другого ступеня теплообмінника, вузол впливу на теплоносій складається з кульового крана, встановленого співвісно на вихідному трубопроводі першої ступені теплообмінника, при цьому на вісь кулі зовні жорстко встановлене зубчасте колесо приводний черв'ячної пари, забезпечений датчиком зупинки двигуна черв'ячної пари, при цьому двигун з'єднаний з керуючим пристроєм, а вузол подачі імпульсних механічних коливань, що взаємодіє з корпусом теплообмінника, виконаний у вигляді п'єзоелектричного елемента, що працює переривчасто на власній резонансній частоті теплообмінника, який з'єднаний з керуючим пристроєм. 2 н.п. ф-ли, 3 іл.
Спосіб видалення накипу // 2495729
Винахід відноситься до способу видалення накипу і може бути використане як в промислових, так і в побутових умовах, наприклад для видалення накипу з чайників або з «мокрою» частини блоків циліндрів автотракторних двигунів або з інших ємностей. У ємність заливають розчини миючих засобів на кислотній основі і витримують певний час з подальшим нагріванням. Ємність попередньо заповнюють водою, потім воду доводять до кипіння і охолоджують до температури навколишнього середовища. Потім ємність далі охолоджують до температури нижче мінус чотири градуси за Цельсієм і наводять вібрацію в матеріалі накипу. Потім нагрівають ємність з льодом і повторно наводять вібрацію в матеріалі ємності і видаляють воду разом з шматочками накипу з ємності. Температуру охолодження вибирають з урахуванням міцності матеріалу ємності. Частота вібрацій повинна бути в першому випадку дорівнює частоті власних коливань матеріалу накипу, а в другому - частоті власних коливань матеріалу ємності. Досягається при цьому технічний результат полягає в підвищенні ефективності і якості видалення важковидаляємих твердих відкладень.

Привід для елемента машини, що має форму стрижня

Привід для елемента машини, що має форму стрижня // 2494332
Винахід відноситься до приводу для що має форму стрижня елемента машини, зокрема для обдувочной труби сажеобдувочного апарату, який в осьовому напрямку здійснює зворотно-поступальний рух і одночасно приводиться в обертання. Пропонується привід для обдувочной труби, який виконаний з можливістю здійснення в осьовому напрямку зворотно-поступальних рухів і одночасно приведення в обертання, причому передбачено поздовжньо протяжний, гнучкий тяговий елемент, який кількома витками по гвинтовій лінії спрямований навколо має форму стрижня елемента машини, який виконаний з можливістю приведення в обох напрямках, причому кут підйому витків тягового елемента на що має форму стрижня елементі машини може змінюватися за рахунок можливості варіювання відстані між областю підведення і відведення тягового елемента на що має форму стрижня елементі машини. 11 з.п. ф-ли, 6 іл.

Спосіб промивання конденсаторів короткочасним зворотним потоком води

Спосіб промивання конденсаторів короткочасним зворотним потоком води // 2484407
Винахід відноситься до енергетики і може бути використане для промивання конденсаторів зворотним потоком води

Спосіб управління роботою засобів очищення поверхонь нагріву топки котла

Спосіб управління роботою засобів очищення поверхонь нагріву топки котла // 2484406
Винахід відноситься до енергетики і може бути використане на теплових електростанціях, котелень тощо

Теплообмінна система

Теплообмінна система // 2482412
Винахід відноситься до галузі теплотехніки і може бути застосовано в радіаторах опалювальних і охолоджувальних установок

Спосіб очищення від мінеральних, біологічних, органічних відкладень та система для його здійснення

Спосіб очищення від мінеральних, біологічних, органічних відкладень та система для його здійснення // 2476804
Винахід відноситься до галузі очистки технологічного обладнання і мереж і може бути використане в різних галузях промисловості

Теплообмінник

Теплообмінник // 2476800
Винахід відноситься до галузі теплоенергетики і може бути використано в якості підігрівача мережевої та гарячої води

Хвильовий пристрій для видалення солей з поверхонь нафтогазового теплообмінного обладнання

Хвильовий пристрій для видалення солей з поверхонь нафтогазового теплообмінного обладнання // 2474781
Винахід відноситься до області хвильовий техніки і може бути використаний для видалення солей і інших відкладень з поверхонь різного обладнання

Установка для газоимпульсной очищення поверхонь нагріву

Установка для газоимпульсной очищення поверхонь нагріву // 2460956
Винахід відноситься до енергетики, а саме до установки для газоимпульсной очищення поверхонь нагріву, і може застосовуватися в нафтопереробній, хімічній, металургійній та інших галузях промисловості

Спосіб промивання конденсатора короткочасним зворотним потоком води

Спосіб промивання конденсатора короткочасним зворотним потоком води // 2459173
Винахід відноситься до допоміжного обладнання теплових електростанцій для промивання конденсаторів на зниженій потужності турбогенератора
Спосіб видалення відкладень, що містять магнетит і мідь, з контейнерів промислових і електроенергетичних установок // 2453636
Винахід відноситься до видалення відкладень, що містять магнетит і мідь, з контейнерів промислових і електроенергетичних установок, зокрема з парогенератора атомної електростанції

Пристрій очищення поверхонь нагріву котлів від золових і шлакових відкладень

Пристрій очищення поверхонь нагріву котлів від золових і шлакових відкладень // 2443962
Винахід відноситься до пристроїв очищення поверхонь нагріву котлів від золових і шлакових відкладень і може бути використане в різних галузях теплоенергетики

Пристрій для очищення трубок теплообмінних апаратів

Пристрій для очищення трубок теплообмінних апаратів // 2438085
Винахід відноситься до енергетики, а саме до допоміжного обладнання теплових та АЕС

Спосіб і пристрій для очищення зрошуваних водою поверхонь повітряно-водяного теплообмінника

Спосіб і пристрій для очищення зрошуваних водою поверхонь повітряно-водяного теплообмінника // 2436026
Винахід відноситься до енергетики і може бути використане в водоповітряних теплообмінниках, зрошуваних водою для очищення поверхонь нагріву

Система очищення дренажу

Система очищення дренажу // 2429436
Винахід відноситься до парових турбін і до систем очищення дренажу парових турбін

Платформа

Платформа // 2428646
Винахід відноситься до техніки очищення відкладень з теплообмінних труб і призначений для використання при очищенні накипу і шламових відкладень з поверхні труб трубного пучка парогенератора (ПГ) з подальшим відмиванням і промиванням міжтрубному простору і внутрішньокорпусних пристроїв ПГ і подальшим видаленням їх за межі останнього при проведенні профілактичного ремонту ядерної енергетичної установки (ядерної енергетичної установки)

Пластинчастий теплообмінник

Пластинчастий теплообмінник // 2426965
Винахід відноситься до області теплотехніки, а саме до пластинчастому теплообміннику з пакетом пластин, що містить безліч теплообмінник пластин, які покладені один на одного

Ударне встряхивающее пристрій

Ударне встряхивающее пристрій // 2421673
Винахід відноситься до енергетики і може бути використане в теплообмінної апаратури для видалення забруднень з поверхні теплообміну

Спосіб очищення поверхонь нагріву котлів від золових і шлакових відкладень

Спосіб очищення поверхонь нагріву котлів від золових і шлакових відкладень // 2411438
Винахід відноситься до способів очищення поверхонь нагріву котлів від золових і шлакових відкладень і може бути використане в різних галузях теплоенергетики

Пристрій для очищення теплообмінного обладнання від відкладень та накипу (варіанти)

Пристрій для очищення теплообмінного обладнання від відкладень та накипу (варіанти) // 2404397
Винахід відноситься до теплоенергетиці і може бути використане при обслуговуванні в процесі поточної експлуатації і ремонту промислового теплообмінного обладнання, систем опалення житлових будинків та виробничих приміщень, котлів та холодильного обладнання різного призначення та іншого теплоенергетичного обладнання, де в якості теплоносія використовується вода

Пристрій для відбору тепла з газу і рекуперації конденсату

Пристрій для відбору тепла з газу і рекуперації конденсату // 2402735
Винахід відноситься до області обробки гарячих топкових газів з метою рекуперації теплоти і конденсованих речовин, що містяться в цих газах

Електромагнітний апарат для боротьби з солеотложениями, переважно, в трубопроводах, в нафтовидобувних і водозабірних свердловинах

Електромагнітний апарат для боротьби з солеотложениями, переважно, в трубопроводах, в нафтовидобувних і водозабірних свердловинах // 2397420
Винахід відноситься до галузі захисту і очищення обладнання від солевідкладень та забезпечує підвищення ефективності очищення за рахунок виключення «паразитного» ефекту розігріву феромагнітного сердечника електромагнітного перетворювача, збільшення магнітострикційного ефекту в сердечнику при роботі і розширення діапазону впливу

Установка для газоимпульсной очищення поверхонь нагріву

Установка для газоимпульсной очищення поверхонь нагріву // 2395776
Винахід відноситься до установок для очищення поверхонь нагріву від зовнішніх відкладень і може бути використане в теплоенергетиці та інших галузях промисловості, де існує проблема очищення теплообмінних поверхонь
 
2551191.
Up!