Охолодження (F27D15/02)

F27   Нагрівальні, випалювальні, плавильні і ретортне печі (печі спеціального призначення див. у відповідних класах, наприклад хлібопекарські печі A21B; склоплавильні печі C03B; коксові печі та апарати для отримання газу C10B,C10J, апарати для крекінгу вуглеводнів C10G, доменні печі C21B, конвертери для виробництва сталі C21C, печі для термічної обробки металів C21D; печі для електрошлакового або електродугової плавки C22B9; печі для емалювання C23D; пристрої для спалювання палива F23; електричний нагрів H05B) (13179)
F27D15/02                     Охолодження(36)

Спосіб охолодження твердого гранульованого матеріалу і установка безперервного випалу

Спосіб охолодження твердого гранульованого матеріалу і установка безперервного випалу // 2557053
Винахід відноситься до способу випалу гранульованих матеріалів з використанням установки (1) безперервного випалу, що містить щонайменше одну ділянку (41, 42) спалювання палива, в якої виконують випалювання з подальшим охолодженням на двох послідовних ступенях: на першій ступені охолодження в першому охолоджувальному пристрої (2) і на другому ступені охолодження у другому охолоджувальному пристрої (3). При здійсненні способу підводять холодне повітря з джерела холодного повітря (31) для охолодження гранульованих матеріалів продувкою безпосередньо в друге охолоджуючий пристрій (3), а повітря, нагріте обробленими гранульованими матеріалами при охолодженні, використовують в якості горіння газу для принаймні однієї ділянки (41, 42) спалювання палива установки (1). Причому всі кількість гарячих газів з першого (2) і другого (3) охолоджуючих пристроїв направляють на щонайменше одна ділянка (41, 42) спалювання палива для використання в якості газу горіння без їх фільтрації. А кількість холодного повітря (31), подаваного в друге охолоджуючий пристрій (3), регулюють за забезпеченням потреби установки (1) у повітрі для горіння, причому без надлишку. Винахід оптимізує п�

Колосникові плита

Колосникові плита // 2556799
Винахід відноситься до колосниковому охолоджувачу і до його складовому елементу, а саме до колосникових плиті для транспортування та охолодження сипучого матеріалу, що виходить з печі з високою температурою. Плита має порожнини прямокутної форми, найбільший розмір яких перпендикулярний напрямку переміщення матеріалу, розтин порожнин є трикутним. Дно порожнин виконано з нахилом (α), зростаючим в напрямку переміщення охолоджуваного матеріалу, і має виступ, що закінчується висхідним кінцем зі зворотним нахилом (β), при цьому нахил (α) становить від 10 до 45°, переважно від 20 до 30° відносно горизонталі, а зворотний нахил (β) висхідного кінця має кут, рівний куту (α) або менше кута (α) на величину до 6°. Винахід забезпечує рівномірну швидкість просування шару матеріалу, яка обумовлює ефективне охолодження, і зменшення швидкості зносу колосників. 2 н. і 5 з.п. ф-ли, 5 іл.

Охолоджуючий пристрій для гарячого насипного матеріалу

Охолоджуючий пристрій для гарячого насипного матеріалу // 2555287
Винахід відноситься до охолоджувального пристрою для гарячого насипного матеріалу. Пристрій має охолоджувальну башту (2) з вертикальною основною віссю (3), в якій гарячий насипний матеріал (1) охолоджується за допомогою потоку (4) газу, що проходить знизу вверх. Пристрій містить подає пристосування (5) для подачі гарячого насипного матеріалу зверху, видаляє пристосування (7) для видалення насипного матеріалу (1) у холодному стані внизу з охолоджувальної вежі (2), пристосування (8) для подачі газу і відводить пристосування (9) для відведення газового потоку (4) з охолоджувальної вежі (2). У охолоджувальної вежі (2) розташовано кілька направляючих (13) для газового потоку, що проходять від входів (14) радіально всередину до основної осі (3). Направляючі (13) газового потоку виконані у вигляді подовжених напрямних, які по своїй довжині мають виходи (15) для газового потоку (4). Направляючі (13) газового потоку розташовані в середній зоні (16), а відводить пристосування (9) - у верхній зоні охолоджувальної вежі (2). Винахід забезпечує ефективне використання виникає при охолодженні матеріалу відхідного тепла. 9 з.п. ф-ли, 4 іл.

Спосіб облаштування нафтового коксу і газовий холодильник для охолодження коксу

Спосіб облаштування нафтового коксу і газовий холодильник для охолодження коксу // 2548088
Винаходи можуть бути використані в нафтопереробній та коксохімічної промисловості. Нафтовий кокс прожарюють і потім охолоджують у дві стадії. На першій стадії охолодження проводять до температури 1000°C в газовому холодильнику при безпосередньому контакті вуглеводневого газу з охолоджуючим коксом. На другій стадії охолодження проводять у водяному холодильнику до температури 100°C. Газовий холодильник для охолодження коксу містить обертовий циліндричний барабан типу «труба в трубі» з внутрішньою трубою (13), має перфорацію у вигляді поздовжніх щілин (16), і з межтрубним простором, розділених поздовжніми перегородками на секції (14), яке подають охолоджуючий вуглеводневий газ, що контактує безпосередньо з охолоджуваним коксом через поздовжні щілини (16). Винаходи дозволяють знизити вміст сірки і золи в цільовому коксі, знизити термічні внутрішні напруги матеріалу стінки холодильника, забезпечити надійність роботи холодильника другій стадії охолодження, підвищити вихід цільової фракції коксу внаслідок зниження його розтріскування. 2 н. п. ф-ли, 2 іл., 1 пр.

Завантажувальний жолоб для агломерату

Завантажувальний жолоб для агломерату // 2524287
Винахід відноситься до завантажувального жолобу для завантаження агломерату на охолоджувач агломерату та способу завантаження агломерату з агломераційної стрічки на охолоджувач агломерату. Подається в завантажувальний жолоб агломерат допомогою розподільних аркушів (7a, 7b) поділяється на протікають в різних напрямках часткові потоки, які спрямовуються в крайові зони виникає за рахунок їх об'єднання загального потоку агломерату. Винахід спрямовано на підвищення рівномірності розподілу зерен агломерату за розмірами на охолоджуючої ліжку охолоджувача агломерату. 2 н. і 11 з.п. ф-ли, 1 іл.

Система шлакоотвода

Система шлакоотвода // 2516327
Винахід відноситься до обладнання, що використовується при виробленні пального газу в печі для газифікації і плавлення газифицируемого матеріалу. Система шлакоотвода для відведення шлаків з вказаної печі включає пристрій для швидкого охолодження шлаку, вивантажується з печі в охолодженому рідкому агента з отриманням склоподібного шлаку, резервуар шлакоотстойника для збору шлаку разом з охолоджуючим агентом, пульпосодержащий резервуар, що забезпечує прийом шлаку з резервуара шлакоотстойника у воду для отримання шлакосодержащей пульпи, шлакосборнік, пристрій, що подає шлак з резервуара шлакоотстойника в пульпосодержащий резервуар, пульпопровод для з'єднання пульпосодержащего резервуара і шлакосборніка, насос, виконаний з можливістю всмоктування шлакосодержащей пульпи з пульпосодержащего резервуара та її подання до шлакосборнику, і всмоктувальну насадку діаметром d, розташовану у впускному отворі пульпопроводу і розміщену із зазором 0,25d-10d від нижньої поверхні пульпосодержащего резервуара. Шлакосборнік забезпечений фільтром-водороздільники, що забезпечує розподіл шлакосодержащей пульпи, що виходить з випускного отвору пульпопроводу, на шлак і воду. Винахід �

Спосіб і холодильник для охолодження гарячого сипучого матеріалу

Спосіб і холодильник для охолодження гарячого сипучого матеріалу // 2493518
Винахід відноситься до чорної металургії. Холодильник містить решітку для прийому і підтримки гарячого сипучого матеріалу, що надходить з промислової обпалювальної печі, канал охолоджуючого газу, пов'язаний зі щілинами в решітці для введення охолоджувальних газів в гарячий матеріал, і систему стисненого повітря для нагнітання стисненого повітря в гарячий матеріал, що знаходиться на решітці. Холодильник забезпечений засобом обмеження потоку, встановленим в каналі охолоджуючого газу. Засіб обмеження поки що виконано у вигляді пластин або дисків, встановлених у каналі охолоджуючого газу впоперек або під кутом до нього. Досягається стабільність роботи холодильника за рахунок запобігання проходження стисненого повітря по каналу охолоджуючого газу. 9 з.п. ф-ли, 4 іл.

Холодильник для сипкого матеріалу для охолодження гарячого охолоджуваного матеріалу

Холодильник для сипкого матеріалу для охолодження гарячого охолоджуваного матеріалу // 2397419
Винахід відноситься до холодильників для сипкого матеріалу, зокрема охолоджуваного цементного клінкеру, який працює за принципом транспортування "рухливий підлога"

Спосіб регулювання роботи гратчастого охолоджувального пристрою для охолодження сипучого матеріалу

Спосіб регулювання роботи гратчастого охолоджувального пристрою для охолодження сипучого матеріалу // 2389959
Винахід відноситься до способу регулювання роботи гратчастого охолоджувального пристрою для охолодження гарячого сипучого матеріалу, наприклад цементного клінкеру, який переміщується за допомогою відповідного транспортуючого кошти від кінця завантаження сипкого матеріалу до кінця розвантаження охолодженого матеріалу, в той час як охолоджуюча решітка і розподілений на неї шар сипкого матеріалу пронизується, по суті, знизу вгору потоками охолоджуючого повітря, які регулюються за допомогою пристроїв регулювання, розташованих під охолоджуючої ґратами

Спосіб і холодильник для охолодження гарячого зернистого матеріалу

Спосіб і холодильник для охолодження гарячого зернистого матеріалу // 2373469
Винахід відноситься до охолодження гарячого зернистого матеріалу, підданого термообробці в промислової печі, наприклад обертається обпалювальної печі для виробництва цементного клінкеру

Пристрій для охолодження гарячого сипучого матеріалу

Пристрій для охолодження гарячого сипучого матеріалу // 2352884
Винахід відноситься до галузі виробництва будівельних матеріалів

Охолоджувач для охолодження матеріалу, що складається із макрочасток

Охолоджувач для охолодження матеріалу, що складається із макрочасток // 2116600
Винахід відноситься до охолоджувача для охолодження матеріалу, що складається із макрочасток, який піддається термообробці в промислової печі, такий як обертова піч для виробництва цементного клінкеру, причому матеріал безперервно подається через впускний отвір в охолоджувач, містить також випускний отвір, торцеві стінки, бічні стінки, дно і стеля

Гратчастий повітряний охолоджувач для що виходить з печі гарячого сипучого матеріалу

Гратчастий повітряний охолоджувач для що виходить з печі гарячого сипучого матеріалу // 2100729
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до пристроїв для термічної обробки сипучих матеріалів

Апарат з киплячим шаром

Апарат з киплячим шаром // 1408184
Винахід відноситься до металургії , а саме до високотемпературним апаратів з киплячим шаром
 
2551192.
Up!