Охолоджувачі (F27B7/38)

F27   Нагрівальні, випалювальні, плавильні і ретортне печі (печі спеціального призначення див. у відповідних класах, наприклад хлібопекарські печі A21B; склоплавильні печі C03B; коксові печі та апарати для отримання газу C10B,C10J, апарати для крекінгу вуглеводнів C10G, доменні печі C21B, конвертери для виробництва сталі C21C, печі для термічної обробки металів C21D; печі для електрошлакового або електродугової плавки C22B9; печі для емалювання C23D; пристрої для спалювання палива F23; електричний нагрів H05B) (13146)
F27B7/38                     Охолоджувачі(263)

Спосіб охолодження твердого гранульованого матеріалу і установка безперервного випалу

Спосіб охолодження твердого гранульованого матеріалу і установка безперервного випалу // 2557053
Винахід відноситься до способу випалу гранульованих матеріалів з використанням установки (1) безперервного випалу, що містить щонайменше одну ділянку (41, 42) спалювання палива, в якої виконують випалювання з подальшим охолодженням на двох послідовних ступенях: на першій ступені охолодження в першому охолоджувальному пристрої (2) і на другому ступені охолодження у другому охолоджувальному пристрої (3). При здійсненні способу підводять холодне повітря з джерела холодного повітря (31) для охолодження гранульованих матеріалів продувкою безпосередньо в друге охолоджуючий пристрій (3), а повітря, нагріте обробленими гранульованими матеріалами при охолодженні, використовують в якості горіння газу для принаймні однієї ділянки (41, 42) спалювання палива установки (1). Причому всі кількість гарячих газів з першого (2) і другого (3) охолоджуючих пристроїв направляють на щонайменше одна ділянка (41, 42) спалювання палива для використання в якості газу горіння без їх фільтрації. А кількість холодного повітря (31), подаваного в друге охолоджуючий пристрій (3), регулюють за забезпеченням потреби установки (1) у повітрі для горіння, причому без надлишку. Винахід оптимізує п�

Охолоджувач клінкеру

Охолоджувач клінкеру // 2542295
Винахід може бути використано в цементній, коксохімічної та металургійної промисловості. Охолоджувач клінкеру містить обертовий барабан (2), виготовлений з смуг і встановлений у водяній ванні (1), засоби для завантаження (3) та вивантаження (4) клінкеру. Обертовий барабан (2) виготовлений з трьох і більше однакових перфорованих смуг прямокутної форми, скручених у поздовжньому напрямку по гвинтовій лінії відносно поздовжньої осі і вигнутих по гвинтовій лінії у поперечному напрямку на циліндричній оправці. По всій довжині барабана, що обертається, (2) змонтована циліндрична пружина (7) з плоским перетином витків. Винахід дозволяє підвищити ефективність охолодження. 7 іл.

Охолоджувач сипучих матеріалів

Охолоджувач сипучих матеріалів // 2466337
Винахід відноситься до цементної, коксохімічної, металургійної промисловості, а саме до пристроїв для охолодження сипучих матеріалів, наприклад клінкеру при виробництві цементу, коксу та переробки руд

Охолоджувач клінкеру

Охолоджувач клінкеру // 2459169
Винахід відноситься до охолоджувача клінкеру

Пристрій для охолодження клінкеру

Пристрій для охолодження клінкеру // 2447130
Винахід відноситься до цементної, коксохімічної, металургійної промисловості, а саме до пристроїв для охолодження сипучих матеріалів, наприклад клінкеру при виробництві цементу, коксу, цинку, свинцю, олова і переробці руд

Спосіб регулювання процесу охолодження клінкеру в холодильнику колосниковом

Спосіб регулювання процесу охолодження клінкеру в холодильнику колосниковом // 2446120
Винахід відноситься до галузі управління процесами при випалюванні матеріалів в обертових печах з колосниковими холодильниками і може знайти застосування в промисловості будівельних матеріалів

Пристрій для охолодження сипучих матеріалів

Пристрій для охолодження сипучих матеріалів // 2418033
Винахід відноситься до коксохімічної, цементної, металургійної промисловості, а саме до пристроїв для охолодження сипучих матеріалів, наприклад коксу, клінкеру при виробництві коксу, цементу, цинку, свинцю, олова і переробки руд

Холодильник для сипкого матеріалу для охолодження гарячого охолоджуваного матеріалу

Холодильник для сипкого матеріалу для охолодження гарячого охолоджуваного матеріалу // 2397419
Винахід відноситься до холодильників для сипкого матеріалу, зокрема охолоджуваного цементного клінкеру, який працює за принципом транспортування "рухливий підлога"

Пристрій для отримання гранульованого пеносіліката

Пристрій для отримання гранульованого пеносіліката // 2296927
Винахід відноситься до барабанним прохідним печей для виробництва насипних, легковагих будівельних матеріалів, а саме до печей для виробництва гранульованого пеносіліката

Теплообмінний пристрій холодильних барабанів

Теплообмінний пристрій холодильних барабанів // 2269732
Винахід відноситься до пристроїв для охолодження сипучих матеріалів після їх термічної обробки в обпалювальних печах в галузі металургії та будівельної індустрії, зокрема до теплообмінних пристроїв холодильних барабанів

Обертова піч для термообробки матеріалів

Обертова піч для термообробки матеріалів // 2238497
Винахід відноситься до конструкцій обертових печей для випалу

Охолоджувач для зернистого матеріалу

Охолоджувач для зернистого матеріалу // 2175746
Винахід відноситься до конструкції охолоджувачів для охолодження зернистого матеріалу, який був підданий тепловій обробці в промисловій обпалювальної печі, наприклад в обертовій печі для виробництва цементного клінкеру

Пристрій гострого дуття колосникового холодильника

Пристрій гострого дуття колосникового холодильника // 2151988
Винахід відноситься до обладнання обертових печей барабанного типу, зокрема до охладителям, і може бути використане у виробництві сипучих матеріалів типу цементу, вапна тощо

Спосіб управління роботою барабанного холодильника

Спосіб управління роботою барабанного холодильника // 2137071
Винахід відноситься до області автоматичного регулювання роботи барабанного холодильника і може бути використане в кольоровій і чорній металургії при збагаченні корисних копалин, зокрема при переробці шлаків ванадийсодержащих

Колосникові решітки холодильника конвеєрного типу

Колосникові решітки холодильника конвеєрного типу // 2130572
Винахід відноситься до обладнання для виробництва цементу, зокрема до колосниковим холодильників, і може бути використано в промисловості будівельних матеріалів

Обертова піч для дегідратації фториду алюмінію

Обертова піч для дегідратації фториду алюмінію // 2096707
Винахід відноситься до конструкцій обертових печей, а саме до пристроїв для зневоднення сипучих матеріалів з одночасною рекуперацією тепла, і може бути використане в хімічній промисловості, зокрема для отримання безводного фтористого алюмінію

Колосниковий холодильник

Колосниковий холодильник // 2087818
Винахід відноситься до техніки охолодження матеріалів і може бути використане в промстройматериалах та інших галузях промисловості

Рекуператорні холодильник

Рекуператорні холодильник // 2061201
Винахід відноситься до охолодження сипучих матеріалів, обжигаемих в обертових печах, наприклад, у промисловості будівельних матеріалів при випалюванні цементного клінкеру

Пристрій для переміщення візків колосникових грат

Пристрій для переміщення візків колосникових грат // 2044980
Винахід відноситься до приводів колосникових холодильників для зворотно-поступального переміщення візків похилій колосникових грат

Колосникові решітки

Колосникові решітки // 2044979
Винахід відноситься до колосникових гратах з пластинчастими колосниками і може бути використане в колосникових холодильниках переталкивающего типу, що застосовуються в цементній і металургійній промисловості для охолодження матеріалів

Пристрій для охолодження корпусу обертової печі

Пристрій для охолодження корпусу обертової печі // 2021569
Винахід відноситься до техніки випалу матеріалів і може бути використане в промисловості будівельних матеріалів

Барабанний холодильник

Барабанний холодильник // 1755022
Винахід відноситься до апаратів із зовнішнім водяним охолодженням і може бути використане для охолодження сипучих матеріалів

Пристрій для обробки сипучого матеріалу

Пристрій для обробки сипучого матеріалу // 1707465
Винахід відноситься до галузі будівництва і може бути використано переважно при виробництві керамзитового гравію, одержуваного в обпалювальних печах

Обертовий холодильник

Обертовий холодильник // 1695103
Винахід відноситься до промисловості будівельних матеріалів, зокрема до пристроїв для охолодження сипучого матеріалу, наприклад цементного клінкеру і забезпечує охолодження сипучого матеріалу з примусовою подачею охолоджуючого повітря під його шар

Барабанний теплотехнічний агрегат

Барабанний теплотехнічний агрегат // 1689743
Винахід відноситься до пристроїв для охолодження сипучих матеріалів, наприклад керамзитового фавія,-і може бути використане в промисловості будівельних матеріалів, металургійної промисловості та інших галузях народного господарства

Холодильник для сипкого матеріалу обпаленої

Холодильник для сипкого матеріалу обпаленої // 1681156
Винахід відноситься до техніки охолодження матеріалів і може бути використане в промисловості будівельних матеріалів

Колосниковий холодильник

Колосниковий холодильник // 1673812
Винахід відноситься до техніки охолодження матеріалів і може бути використане в промисловості будівельних матеріалів

Барабанний холодильник для сипкого матеріалу

Барабанний холодильник для сипкого матеріалу // 1672179
Винахід відноситься до промисловості будівельних матеріалів, а саме до техніки охолодження клінкеру, і може бути використано, наприклад, у металургійній промисловості, де вирішується проблема охолодження обпалених матеріалів і рекуперації тепла

Обертовий холодильник для сипкого матеріалу

Обертовий холодильник для сипкого матеріалу // 1663356
Винахід відноситься до промисловості будівельних матеріалів, зокрема до пристроїв для охолодження сипучого матеріалу, наприклад цементного клінкеру
 
2550962.
Up!