Генерування пари (F22)

F22            Генерування пари (хімічні та фізичні апарати для генерування газів B01J; хімічне виробництво газу, наприклад під тиском, див. розділ C; видалення продуктів згоряння або вогнищевих залишків, наприклад очищення забруднених поверхонь труб і котлів F23J; генерування продуктів згоряння високого тиску або великій швидкості F23R; водонагрівачі для цілей інших, ніж генерування пари F24H,F28; очищення внутрішніх або зовнішніх поверхонь теплообмінних каналів, наприклад випарних труб котлів F28G)(4329)

Спосіб отримання пари і пристрій для його здійснення

Спосіб отримання пари і пристрій для його здійснення // 2557157
Винахід відноситься до теплоенергетики, а саме до конструкцій парогенераторів. Завданням винаходу є спрощення здійснення способу і спрощення конструкції пристрою. Сутність заявляється способу полягає в тому, що в способі отримання пари, що включає горіння палива, контактування газоподібних продуктів горіння палива з водомісткими середовищем і відведення утворюється пара, в якості палива використовують суміш водню з киснем або повітрям при співвідношенні водню і кисню у вказаній суміші, що забезпечує її горіння в режимі вибуху, забезпечують контактування газоподібних продуктів горіння палива з водомісткими середовищем шляхом їх вводу під поверхню водомісткими середовища з утворенням в ній парогазових бульбашок і подальшим виділенням із зазначених бульбашок пари при досягненні ними поверхні водомісткими середовища. Сутність заявляється пристрою полягає в тому, що в пристрої для отримання пари, що містить щонайменше одну камеру згоряння, забезпечену випускним отвором, вузол підведення палива в камеру згоряння, вузол займання палива, камеру випаровування, повідомлену через вихідний отвір з камерою згоряння, згідно винаходу виготовлена у вигляді закритого зверху резервуара, виконаного з можливістю заповнення його нижній частині водомісткими середовищем, при цьому в камері випаровування встановлена щонайменше одна відкрита з двох кінцевих ділянок відвідна труба, один кінцевий ділянку якій повідомлений з випускним отвором камери згоряння, а інший кінцевий ділянка розташована в резервуарі таким чином, що він виявляється заглибленим по відношенню до поверхні заповнює резервуар водомісткими середовища. 2 н. і 6 з.п. ф-ли, 1 іл.

Комплекс для отримання пари

Комплекс для отримання пари // 2557144
Винахід відноситься до енергомашинобудування і може знайти застосування при конструюванні парогазогенераторов. Суть винаходу в тому, що комплекс для отримання пари містить як мінімум трубопроводи подачі компонентів палива і балластирующего компонента, систему живлення і регулювання, парогазогенератор містить охолоджувану балластирующим компонентом камеру, змішувальну головку, яка включає блок подачі компонентів палива, блоку подачі балластирующего компонента з вогневим днищем, форсунки, що складаються з порожнього наконечника і втулки, що охоплює з кільцевим зазором наконечник, встановлених у вказаних блоках по концентричних колах і з'єднують порожнини блоків з порожниною камери згоряння, при цьому на зовнішній поверхні наконечника форсунки виконані ребра, взаємодіючі своєю зовнішньою частиною з внутрішньою поверхнею втулки, а зовнішня вихідна частина втулки виконана східчастою, зі збільшенням діаметра її зовнішній поверхні, взаємодіючої з вогневим днищем, причому в ступінчастому розширенні втулки виконані канали, що з'єднують порожнину балластирующего компонента з порожниною камери. Винахід дозволить підвищити однорідність температурного пф-ли, 27 іл.

Парогазогенератор

Парогазогенератор // 2557140
Винахід відноситься до енергомашинобудування і може знайти застосування при конструюванні парогазогенераторов. Суть винаходу в тому, що парогазогенератор містить, як мінімум, охолоджувану балластирующим компонентом камеру, змішувальну головку, яка включає блок подачі компонентів палива, блок подачі балластирующего компонента з вогневим днищем, форсунки, що складаються з порожнього наконечника і втулки, що охоплює з кільцевим зазором наконечник, встановлених у вказаних блоках по концентричних колах і з'єднують порожнини блоків з порожниною камери згоряння, при цьому на зовнішній поверхні наконечника форсунки виконані ребра, взаємодіючі своєю зовнішньою частиною з внутрішньої поверхні втулки, а зовнішня вихідна частина втулки виконана східчастою, зі збільшенням діаметра її зовнішній поверхні, взаємодіючої з вогневим днищем, причому в ступінчастому розширенні втулки виконані канали, що з'єднують порожнину балластирующего компонента з порожниною камери. Така конструкція парогазогенератора дозволить підвищити однорідність температурного поля парогазової суміші на виході за рахунок інтенсифікації процесу випаровування баллистирующего компонента. 13 з.п. ф-ли, 27 іл.

Спосіб одержання високотемпературного парогаза в рідинному ракетний парогазогенераторе

Спосіб одержання високотемпературного парогаза в рідинному ракетний парогазогенераторе // 2557139
Винахід відноситься до теплоенергетиці і може бути використане в ежекторних установках для імітації висотних умов при випробуваннях ракетних двигунів, а також у силових установках паротурбінного типу. Технічна задача, розв'язувана винаходом, полягає в розробці способу, що забезпечує підвищення надійності та ефективності парогенератора, використовуваного в якості стендового агрегату. Для вирішення задачі в способі одержання високотемпературного парогаза в рідинному ракетний парогазогенераторе, що включає подачу компонентів палива в камеру згоряння парогазогенератора і їх спалювання з утворенням високотемпературних продуктів згоряння, які в камері змішування парогазогенератора впорскують воду з отриманням парогаза, що відрізняється тим, що частина води, яка використовується для отримання парогаза, в кількості 30...40% від сумарної витрати цієї води і пального, подають на регенеративну охолодження вогневого днища змішувальної головки камери згоряння парогазогенератора з подальшим її уприскуванням через висунуті в камеру згоряння форсунки, встановлені на вогневому днищі, а решту води, впорскується в високотемпературні продукти згоряння в камері смешенитов згоряння. 1 з.п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб регулювання рівня води в барабані теплоутилізаційної парогенераторной установки (варіанти) і теплоутилизационная парогенераторная установка

Спосіб регулювання рівня води в барабані теплоутилізаційної парогенераторной установки (варіанти) і теплоутилизационная парогенераторная установка // 2556957
Спосіб призначений для регулювання рівня води в барабані теплоутилізаційної парогенераторной установки для енергоустановки з комбінованим циклом. Зазначений спосіб включає визначення оптимального рівня води в барабані під час запуску теплоутилізаційної парогенераторной установки на підставі характеристичної графічної моделі. Характеристичну графічну модель створюють на підставі значень тиску пари в барабані і значень температури металу барабана при запуску теплоутилізаційної парогенераторной установки. Технічний результат винаходу - підвищення ефективності регулювання рівня води в котельному барабані. 3 н. і 7 з.п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб роботи котельної установки

Спосіб роботи котельної установки // 2556478
Винахід відноситься до енергетики і може бути використане в котельних установках, що працюють на природному газі. Технічний результат - підвищення економічності котельної установки. Спосіб роботи котельної установки полягає в тому, що основний потік виробляється в котлі водяної пари направляють в кожухотрубний теплообмінник для підігріву мережної води до температури 110-120°С, нагріту мережеву воду направляють в подаючий трубопровід системи теплопостачання, а утворюється в кожухотрубном теплообміннику конденсат водяної пари відводять в збірний конденсатний бак, частину вироблюваного в котлі водяної пари подають в деаератор для дегазації додаткової води і конденсату, продукти згоряння природного газу після котла охолоджують у водяному економайзері до температури 140-160°С і за основним газоходу направляють в конденсаційний поверхневий теплообмінник-утилізатор теплоти продуктів згоряння, де здійснюють їх глибоке охолодження до температури 35-40°С з конденсацією частини містяться в газах водяної пари, при цьому для виключення конденсації в зовнішніх газоходах і в димовій трубі водяних парів, що залишилися у вихідних продуктах згоряння після їх глибокого охолодження, осу� системи теплопостачання в поверхневому теплообміннику, установленому після конденсаційного теплообмінника-утилізатора на всмоктувальній стороні димососа. 1 іл.

Теплоутилізатор для глибокої утилізації тепла димових газів поверхневого типу та спосіб його роботи

Теплоутилізатор для глибокої утилізації тепла димових газів поверхневого типу та спосіб його роботи // 2555919
Винахід відноситься до промислової теплоенергетиці і може бути використане в котелень, що працюють на твердому малосірчистої паливі підвищеної вологості, наприклад торфі. У теплоутилизаторе для глибокої утилізації тепла димових газів згідно винаходу перед димовою трубою розміщений ізольований резервуар з проточною водою, що має з торцевих сторін сорочки, розділені горизонтальними полицями на секції. Всередині резервуара розташовані горизонтальні паралельні ряди труб і об'єднують обсяги сорочок, що складаються з окремих пучків, в яких димові гази рухаються в одному напрямку. Пучки труб чергуються між собою великими обсягами секцій сорочок, змінюють напрям руху димових газів в сусідніх пучках, утворюючи таким чином змійовик змінного перерізу для переміщення димових газів назустріч проточній воді. Гарячі димові гази переміщуються по змійовику, труби якого занурені в резервуар з проточною охолоджуючою водою. Сірчана і сірчиста кислоти конденсуються з димових газів в першу чергу в нижній частині змійовика і вимиваються з нього з допомогою частини конденсату вологи палива в конденсатосборник кислот. Винахід дозволить поліпшити еко�

Теплообмінник для охолодження гарячих газів і теплообмінна система

Теплообмінник для охолодження гарячих газів і теплообмінна система // 2552623
Даний винахід відноситься до теплообмінника для охолодження гарячих газів за допомогою охолоджуючої текучого середовища, причому зазначений теплообмінник містить: щонайменше, одну вертикально орієнтовану ємність, що містить ванну охолоджуючої текучого середовища і має простір для збору парової фази, генерованої над зазначеною ванної охолоджуючої текучого середовища, один вертикальний трубчастий елемент, вставлений всередину зазначеної ємності, відкритий на кінцях і коаксіальний з вказаною ємністю, один спіральний канал, який обертається навколо осі ємності, вставлений в зазначений коаксіальний трубчастий елемент, один випуск для парової фази, генерованої у верхній частині зазначеної ємності, причому, щонайменше, одна транспортна лінія вставлена в нижню частину вертикального ємності, відкрита з обох кінців, з яких один з'єднаний з вертикальною ємністю і інший є вільним і знаходиться зовні зазначеної ємності, причому зазначена транспортна лінія є трубчастої і виступає вбік зовні зазначеного теплообмінника, містить, щонайменше, один центральний внутрішній канал, який знаходиться у повідомленні за текучого середовища зі спіральним каналом і проходитубашку, в якій циркулює охолоджуюча текуча середовище. Технічний результат - підвищення безпеки та працездатності теплообмінної системи. 3 н. і 17 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб отримання пари і пристрій для його реалізації

Спосіб отримання пари і пристрій для його реалізації // 2552439
Винахід відноситься до конструкції печей і способу генерації перегрітої пари і може бути використане при розробці обладнання для лазень стаціонарного та мобільного типів. Спосіб отримання пари полягає в забезпеченні взаємодії парообразующей рідини з розігрітим теплообмінним матеріалом. Парообразующую рідину подають у попередньо розташовані в теплообмінному матеріалі ємності у вигляді вертикальних патрубків, що складаються з двох частин, нижній і верхній, для парообразующей рідини, розташованих в нижній частині вертикальної центральної порожнистої стійки. Ємності патрубків заповнюють парообразующей рідиною. В верхній частині центральної порожнистої стійки встановлена ємність для парообразующей рідини з гідрозатворів. Кожен вертикальний патрубок в своїй центральній частині з'єднаний з центральною стійкою з'єднувальним патрубком. Між місцем їх з'єднання з центральною стійкою і її нижнім торцем утворена порожнина. У верхній частині вертикальних патрубків і нижній частині вертикальної стійки в місці її з'єднання з згаданими сполучними патрубками виконані канали, що з'єднують порожнину пристрою з навколишнім середовищем. Канали у вертикальних патрубках расположшение економічності роботи пристрою за рахунок збільшення часу подачі пари без обслуговуючого персоналу. 1 з.п. ф-ли, 4 іл.

Пароводяної підігрівач

Пароводяної підігрівач // 2549277
Винахід відноситься до енергетики і може бути використане в теплообмінних апаратах регенеративних систем, систем теплопостачання, призначених для підігріву води за рахунок конденсації пари на трубах поверхні теплообміну. Завданням винаходу є зниження ерозійного і корозійного зносу корпусу і трубного пучка. Поставлена задача вирішується тим, що в пароводяному підігрівачі, що включає корпус з патрубками входу пари і виходу його конденсату, розподільну водяну камеру з патрубками входу і виходу води, що нагрівається, розміщену в кожусі трубну систему з вертикальними перегородками, прямими або U-подібними трубами поверхні теплообміну, підігрівач оснащений відбійним щитком, розташованим на вході в дифузор, утвореним розтрубом, який в свою чергу прикріплений до пароподводящему патрубку, розташованому співвісно отвору для входу пари, причому центральна частина відбійного щитка містить напрямні жалюзі, а в дифузорі встановлені концентричні воронки. 3 іл.

Горизонтальний парогенератор

Горизонтальний парогенератор // 2546934
Винахід відноситься до енергетики, зокрема до парогенераторам, які можуть бути використані в ядерних енергетичних установках. Суть винаходу полягає в тому, що в парогенераторі на кожному днище корпусу виконані колекторні камери підведення і відведення гріючого теплоносія, причому частина труб теплообмінної поверхні підключена до колекторних камер підведення і відведення гріючого теплоносія, розташованим на одному днище, а інша частина - відповідно на другому днище, утворюючи секції, крім того по висоті теплообмінні труби розміщені шарами з чергуванням по секціях так, що шари «гарячих» або «холодних» гілок однієї секції розміщені між шарами «холодних» або «гарячих» гілок іншої секції. Виконання парогенератора запропонованим способом дозволяє вирівняти навантаження дзеркала випаровування, що забезпечує отримання необхідних параметрів по вологості пари, що виробляється, підвищити надійність і теплову ефективність роботи парогенератора. 6 іл.

Прямоточний парогенератор для використання при температурах пара вище 650 градусів с

Прямоточний парогенератор для використання при температурах пара вище 650 градусів с // 2546888
Винахід відноситься до теплоенергетиці і може бути використане в парогенераторах з примусовим плином для використання при температурах пара вище 650°C. Парогенератор з примусовим плином включає камеру згоряння, канал топкового газу, з'єднаний з її верхнім краєм, і периферичні стінки, навколишні зазначений канал. Зазначені стінки утворені з труб, які проводять пароводяную робочу середу. Камера згоряння включає щонайменше одну пальник, і розташовані нижче по потоку поверхні нагріву знаходяться в каналі топкового газу. Частина стінок периферичних покрита в області камери згоряння щонайменше однієї плитної поверхнею нагріву, розмір якої на стороні поверхні визначається таким чином, що теплопоглинання периферичних стінок і, отже, їх температура зменшується до рівня, що допускає виготовлення стінок периферичних з модифікованої термостійкої сталі, що містить 2,25-2,5% хрому, яка не вимагає будь-якої подальшої термічної обробки після зварювальних робіт. при цьому плитна нагрівальна поверхня виготовлена з мартенситових сталей, що містять 9-12%-ву пропорцію хрому, аустенитових сталей, сплавів на

Безперервний парогенератор з камерою зрівняльної

Безперервний парогенератор з камерою зрівняльної // 2546388
Винахід відноситься до енергетики і може бути використане в теплоутилізаційних парогенераторах, що містять зрівняльну камеру. Суть винаходу в тому, що випарна система для випаровування рідини з первинним і вторинним випарниками містить щонайменше в кожному випарнику одну впускну, безліч випускних труб; при цьому безліч випускних труб первинного випарника з'єднане з, щонайменше, однієї впускний трубою вторинного випарника, а також нижній і верхній колектори, безліч нижніх і верхніх труб, проміжну камеру, що сполучається з текучої середовищі з верхніми кінцями нижніх труб та нижніми кінцями верхніх труб, причому первинний випарник і вторинний випарники розташовані в каналі з нагрітим потоком текучого середовища, при цьому первинний випарник розташований далі по ходу від вторинного випарника щодо нагрітого потоку текучого середовища. Таке виконання дозволяє отримати більш рівномірну температуру перегрітої пари у впускному отворі випарників, що зменшить перепад температурних напружень під час включення і при зміні лінійних навантажень, збільшуючи термін служби з'єднань трубки з колектором випарника. 2 н і 13 з.п. ф-ли, 10 іл.
 
2550837.
Up!