Посудини для приміщення або зберігання газів у стисненому, зрідженому або твердому стані and газгольдери постійної ємності and наповнення судин газами в стисненому, зрідженому або твердому стані або випуск їх з судин (F17C)

F17C              Посудини для приміщення або зберігання газів у стисненому, зрідженому або твердому стані; газгольдери постійної ємності; наповнення судин газами в стисненому, зрідженому або твердому стані або випуск їх з судин (зберігання газів або рідин в природних або штучних підземних порожнинах або порожнинах B65G5; будівництво або монтаж контейнерів великої місткості методами цивільного будівництва E04H7; газгольдери змінної ємності F17B; холодильні машини, установки або системи і пристрої для спалювання газів F25)(1697)

Система акумулювання енергії, що включає в себе вузол розширюваного акумулятора і резервуара

Система акумулювання енергії, що включає в себе вузол розширюваного акумулятора і резервуара // 2556947
Вузол розширюваного акумулятора і резервуара включає в себе резервуар, який визначає внутрішню камеру з міститься в ній робочої текучої середовищем, і розширюваний акумулятор. Розширюваний акумулятор включає в себе внутрішній шар, який визначає внутрішнє простір, в якому міститься робоча текуча середовище, і зовнішній шар, щонайменше частково навколишній внутрішній шар. Внутрішній шар характеризується більшою деформацією руйнування, ніж зовнішній шар. Акумулятор щонайменше частково розташований в резервуарі і, принаймні, частково занурений в робоче текуче середовище, що міститься у внутрішній камері. Акумулятор виконаний з можливістю обміну робочої текучої середовищем з резервуаром. 3 н. і 30 з.п. ф-ли, 14 іл.

Спосіб контролю рівня наповнення ж.-д. цистерн зрідженими газами та рідкими хімічними продуктами

Спосіб контролю рівня наповнення ж.-д. цистерн зрідженими газами та рідкими хімічними продуктами // 2556089
Винахід відноситься до способу контролю рівня наповнення ж.-д. цистерн зрідженими газами та рідкими хімічними продуктами. Контроль рівня виробляється датчиком контролю рівня, встановленим на лінії контролю рівня, з'єднаної з лінією випароповернення, керуючий вихід якого з'єднаний з электрорегулируемим клапаном. Датчик контролю рівня контролює параметри потоку продукту, що проходить по лінії контролю рівня, утвореного створенням області зниженого тиску в місці підключення лінії контролю рівня до лінії випароповернення допомогою струминного насоса. Технічним результатом є виключення можливості наливу цистерни вище граничного рівня, а також автоматизація процесу контролю рівня. 1 з.п. ф-ли, 2 іл.

Металопластиковий балон високого тиску

Металопластиковий балон високого тиску // 2554699
Балон призначений для приміщення або зберігання газів у стисненому, зрідженому або твердому стані. Балон містить металевий льойнер, має нижню і верхню днища, зовнішню зміцнюючої армуючу оболонку з стрічкового композиційного матеріалу, просоченого сполучною. Льойнер виконаний у вигляді еліпсоїда, утвореної з'єднанням двох днищ між собою, при цьому стінки лейнера виконані однакової товщини. Зовнішня зміцнююча армуюча оболонка виконана по всій зовнішній поверхні лейнера з елементами кріплення конструкції металопластикового балона, які виконані однією й тією ж стрічкою в процесі намотування армуючої оболонки лейнера, при цьому стрічки, утворюючи петлі, рівномірно розміщені зовні по периметру з'єднання днищ, скріплюються попарно за допомогою пластин в одній точці з рівномірним натягом при кріпленні балона. При цьому всі пластини знаходяться на рівновіддаленій від балона відстані і виконані з отвором для можливості кріплення конструкції балона різьбовим з'єднанням. Технічним результатом є зменшення маси пристрою. 3 іл.

Криогенний резервуар

Криогенний резервуар // 2554369
Винахід відноситься до резервуарів для зберігання кріогенних рідин. Резервуар (100), виконаний у вигляді подвійної конструкції, для зберігання сверхнизкотемпературной рідини з удосконаленням. Для досягнення вищезазначеної мети створений криогенний резервуар 100, виконаний у вигляді подвійної конструкції, що містить внутрішній резервуар 3 для зберігання текучого середовища L низькотемпературного зрідження і зовнішній резервуар 6, що охоплює нижню частину і корпус внутрішнього резервуара 3. Внутрішній резервуар 3 включає в себе внутрішню ємність 1 з дном, виконану із бетону, і внутрішній холодостійкий рельєф 2, покриває внутрішню поверхню внутрішньої ємності 1. Зовнішній резервуар 6 включає в себе зовнішню ємність 4 з дном, виконану із бетону, і зовнішній холодостійкий рельєф 5, покриває внутрішню поверхню зовнішньої ємності 4. Винахід забезпечує простоту його конструкції і швидкість монтажу і при цьому високу надійність резервуара. 3 н. і 6 з.п. ф-ли, 9 іл.

Спосіб виготовлення металопластикового балона високого тиску

Спосіб виготовлення металопластикового балона високого тиску // 2551442
Винахід може бути використано при виробництві посудин високого тиску з композиційних матеріалів, призначених для приміщення або зберігання газів у стисненому, зрідженому або твердому стані. Спосіб виготовлення металопластикового балона високого тиску, що включає: виготовлення металевого лейнера; термічну обробку металевого лейнера; нанесення антикорозійного покриття на зовнішню поверхню металевого лейнера; виготовлення зовнішньої зміцнюючої армуючої оболонки, операцію сушіння і полімеризації зміцнюючої армуючої оболонки; операцію автофреттажа. Льойнер виготовляють у вигляді еліпсоїда, утвореної з'єднанням двох днищ між собою, при цьому стінки лейнера виконані однакової товщини. Зовнішню зміцнюючої армуючу оболонку виконують по всій зовнішній поверхні лейнера з елементами кріплення конструкції металопластикового балона. При цьому стрічки утворюють петлі допомогою намотування на жорстке технологічне розбірні знімне кільце. Винахід спрямовано на створення способу виготовлення металопластикового балона високого тиску зі зниженою масою і заданими характеристиками міцності. 4 іл.

Резервуар з внутрішніми балками, що працюють на розтяг

Резервуар з внутрішніми балками, що працюють на розтяг // 2548838
Резервуар призначений для зберігання і транспортування рідких середовищ. Призматичний резервуар з внутрішніми балками, що працюють на розтяг і мають поперечний переріз зі стінкою і перпендикулярними їй полицями, що проходять уздовж країв стінки. Балки розташовані шарами, що чергуються і в кожному шарі орієнтовані під прямим кутом до балок сусідніх шарів. Балки з'єднані один з одним, принаймні, в деяких місцях перехрещення і розташовані таким чином, що їх полки орієнтовані вертикально, а стінки - горизонтально. Технічний результат - підвищення міцності резервуара. 2 н. і 4 з.п. ф-ли, 5 іл.

З'єднання для заповнення, посудину і відповідний спосіб заповнення

З'єднання для заповнення, посудину і відповідний спосіб заповнення // 2547198
З'єднання для заповнення, що містить ізолюючий клапан (7), рухливий щодо сідла (8) між вхідним закритим положенням і відкритим вихідним положенням, і пилозахисний клапан (10), розташований на вході ізолюючого клапана (7). Ізолюючий клапан (7) у своєму вхідному положенні притиснутий зворотним органом (9). Пилозахисний клапан (10) містить вихідний кінець (101) і рухливий щодо корпусу (2) між вхідним закритим положенням і відкритим вихідним положенням. Пилозахисний клапан (10) виконаний селективно переміщається до виходу на перше вихідне положення, відкриває вхідний кінець (3), в якому вихідний кінець (101) пилозахисні клапана (10) не штовхає вхідний кінець (107) ізолюючого клапана (7), або по друге вихідне положення, відкриває вхідний кінець (3), в якому вихідний кінець (101) пилозахисні клапана (10) штовхає вхідний кінець (107) ізолюючого клапана (7), рухомого для контактного переміщення ізолюючого клапана (7) у вихідний відкрите положення. Пилозахисний клапан (10) містить один або кілька проходів (103) для напряму, щонайменше, частини потоку, що проходить із входу (3) вихід (4) через корпус згаданого пилозахисні клапана (10). 4 н. і 17 з.п. ф-ли, 9 іл.

Сховище зрідженого природного газу

Сховище зрідженого природного газу // 2544624
Сховище призначене для стаціонарного зберігання зрідженого природного газу. Сховище складається із зовнішнього залізобетонного контейнера, покритого зовні гідроізоляцією, в якому на підставках з матеріалу з низькою теплопровідністю встановлений внутрішній резервуар для зберігання зрідженого природного газу, та трубопровідної системи для наповнення і спорожнення внутрішнього резервуара скрапленим природним газом, при цьому зовнішній контейнер розташований нижче рівня землі. Внутрішній резервуар виготовлений із залізобетону, зовнішній контейнер має знімний дах для монтажу і періодичного огляду внутрішнього резервуара, а зазор між стінками зовнішнього контейнера і внутрішнього резервуара заповнений сухим повітрям, при цьому сховище забезпечено системою подачі і видалення сухого повітря з міжстінного простору, що складається з трубопроводу подачі повітря і трубопроводу видалення повітря, а підставки з матеріалу з низькою теплопровідністю виконані таким чином, що між ними може вільно циркулювати повітря, що подається з системи подачі і видалення сухого повітря. Технічний результат - зниження вартості і часу будівельно-монтажних робіт при створенні заглиблених бережи�

Спосіб і пристрій для випаровування кріогенних середовищ

Спосіб і пристрій для випаровування кріогенних середовищ // 2541489
Винахід відноситься до способу, а також до пристрою для підвищення ентальпії середовища, в якій енергія відбирається у першого теплоносія, що складається з першого димового газу (5), і у другого теплоносія (W), що містить воду і димовий газ, і шляхом опосередкованого теплообміну передається, відповідно, у середу, причому другий димовий газ (3) для утворення другого теплоносія (W) подається в систему, що містить воду, через насадку. Перший теплоносій (9), охолоджений щодо середовища, використовується для утворення другого теплоносія (W). 2 н. і 8 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб заправки повітряних балонів запуску дизельних двигунів повітрям

Спосіб заправки повітряних балонів запуску дизельних двигунів повітрям // 2541022
Винахід відноситься до способів заправки повітряних балонів дизельних двигунів внутрішнього згоряння стисненим повітрям від артилерійського знаряддя. Спосіб заправки повітряних балонів запуску дизельних двигунів повітрям полягає в тому, що заправку здійснюють від пристрою, який виробляє заправку внутрішнього основного повітряного балона і внутрішнього додаткового повітряного балона, розташованих у лівій станині артилерійського знаряддя при утилізації механічної енергії віддачі артилерійського ствола при стрільбі. Підвищується рівень живучість артилерійських систем. 4 з.п. ф-ли, 3 іл.

Компонент системи газифікації

Компонент системи газифікації // 2540031
Винахід відноситься до компонентів системи газифікації і, більш конкретно, до механізмів гасіння потоку в таких системах газифікації. В одному варіанті виконання винаходу в компоненті системи газифікації, такому як вузол (14) інтенсивного охолодження або скрубер (19), може міститися об'єм охолоджуючої текучого середовища (52), призначеної для охолодження другий текучого середовища (47). Компонент системи газифікації містить механізм(70, 88, 98, 100, 102, 104, 106, 112, 118, 120, 130) гасіння потоку, призначений для ослаблення потоку охолоджуючої текучого середовища (52), другий текучого середовища (47) або їх обох в компоненті системи газифікації. Механізм гасіння потоку може бути розташований у внутрішній камері (58), утвореної між занурювальний трубкою (54) і витяжної трубкою (56), або у зовнішній камері (60), утвореної між стінками компонента системи газифікації та витяжної трубкою (56). Крім того, механізм гасіння потоку може бути розташований між внутрішньою камерою (58) і зовнішньої камерою (60). Винахід спрямовано на створення компонента системи газифікації, призначеного для мінімізації коливань потоку в ньому. 9 з.п. ф-ли, 18 іл.

Балон високого тиску

Балон високого тиску // 2538150
Винахід відноситься до конструкцій комбінованих балонів високого тиску і може бути використане при виготовленні легких балонів, що застосовуються на транспорті для перевезення газів. Балон містить металевий льойнер, що включає обечайку, в якій створені напруги стиску, охоплену зовнішньою оболонкою у вигляді спіральних витків армуючого сталевого матеріалу міцністю не менше міцності обичайки і сферичні або еліптичні днища. Витки зовнішньої оболонки виконані з натягом шляхом створення тиску в балоні, що забезпечує напруги в окружному напрямку лейнера, принаймні, дорівнюють величині межі текучості металу лейнера і однакові поздовжні напруги в кожному витку оболонки. Обичайка лейнера і зовнішня оболонка можуть бути виконані з покриттям з адгезійного і антикорозійного матеріалів, а армуючий матеріал для зовнішньої оболонки має різний профіль поперечного перерізу. Винахід дозволяє знизити масу балону, забезпечити безосколкове руйнування і підвищити термін служби балонів. 3 з.п. ф-ли, 1 іл.
 
2551264.
Up!