Водні засоби (G21C19/46)

Спосіб переробки відпрацьованого ядерного палива, не вимагає відновної реекстракціі плутонію

Спосіб переробки відпрацьованого ядерного палива, не вимагає відновної реекстракціі плутонію // 2558332
Винахід відноситься до способу переробки відпрацьованого ядерного палива. Заявлений спосіб включає очищення урану і плутонію, присутніх в азотнокислої водній фазі, спільну реекстракцію в азотнокисла водну фазу урану і плутонію, поділ урану і плутонію, присутніх в азотнокислої водній фазі, одержуваної раніше, селективну екстракцію всього або частини урану в ступені окислення VI в органічну фазу, несмешивающуюся з водою, реекстракцію в азотнокисла водну фазу урану і очищення плутонію або суміші урану та плутонію, присутніх у водній фазі, одержуваної екстракцією. Технічним результатом є усунення необхідності відновної реекстракціі плутонію. 19 з.п. ф-ли, 4 іл.
Застосування деяких хімічних елементів для інгібування утворення опадів, містять модібдат цирконію, у водному розчині, що містить елемент молібден і елемент цирконій // 2551892
Винахід відноситься до засобів для інгібування утворення осаду молібдату цирконію у водному розчині, що містить елемент молібден і елемент цирконій, і характеризується тим, що передбачено застосування хімічного елемента, вибраного з плутонію, телуру, сурми і їх сумішей, для інгібування утворення осаду молібдату цирконію у водному розчині, що містить елемент молібден і елемент цирконій. Технічним результатом є можливість використання неорганічних інгібіторів, які не мають фосфатних груп, для інгібування утворення осаду молібдату цирконію у водному розчині, що дозволяє підвищити стійкість даних інгібіторів, зокрема, в азотнокислої середовищі, а також виключити осадження плутонію, цирконію або молібдену у формі фосфатів даних елементів. 2 н. і 11 з.п. ф-ли, 1 іл.

Поліпшений спосіб переробки відпрацьованого ядерного палива

Поліпшений спосіб переробки відпрацьованого ядерного палива // 2537952
Винахід відноситься до способу переробки відпрацьованого ядерного палива. Заявлений спосіб включає очищення урану, плутонію і нептунію, присутніх в азотнокислої водній фазі, отриманої при розчиненні згаданого ядерного палива в HNO3, від домішок актинідів (III) і більшої частини продуктів поділу, також присутніх у даній фазі, причому зазначена очищення від домішок включає в себе, щонайменше, спільну екстракцію урану, плутонію і нептунія у фазу розчинника; поділ урану, плутонію і нептунію, присутніх у фазі розчинника, на першу водну фазу, що містить або плутоній без U або Np, або суміш Pu+U без Np, або суміш Pu+U+Np, і другу водну фазу, що містить або суміш U+Np без Pu, або уран без Pu і Np; зберігання першої водної фази; очищення плутонію, або суміші Pu+U, або суміші Pu+U+Np, присутніх в першій водній фазі, від продуктів ділення, все ще присутні у даній фазі, при цьому зазначена очищення включає в себе щонайменше одноразове додавання урану для отримання в кінці цієї стадії водного розчину, містить суміш Pu+U або Pu+U+Np; і спільну конверсію отриманої таким чином суміші Pu+U або Pu+U+Np змішаний оксид. Технічним результатом є можлив.�ереработки відпрацьованого ядерного палива. 35 з.п. ф-ли, 3 іл.
Спосіб реекстракціі плутонію з органічного розчину трибутилфосфату // 2514947
Винахід відноситься до області регенерації плутонію з відпрацьованого ядерного палива водними методами. Запропоновано спосіб реекстракціі плутонію з органічного розчину трибутилфосфату, що містить плутоній у четирехвалентном стані, водний азотнокислий розчин здійснюють шляхом контактування зазначеного органічного розчину з водним розчином, що містить азотну кислоту, карбогидразид в якості відновника, що переводить плутоній в тривалентний стан, і аминокарбоновую кислоту. Як аминокарбоновой кислоти може використовуватися гліцин з концентрацією від 0,2 до 0,5 моль/л розчині відновника. У розчині відновника зміст азотної кислоти підтримується в діапазоні від 0,25 до 1,5 моль/л. Технічний результат - досягнення високої повноти реекстракціі плутонію з органічного розчину трибутилфосфату (ТБФ) при зниженні концентрації відновника і збільшення діапазону робочої концентрації азотної кислоти. 2 з.п. ф-ли, 1 табл., 2 пр.

Спосіб екстракційного вилучення урану і плутонію

Спосіб екстракційного вилучення урану і плутонію // 2513040
Винахід відноситься до галузі ядерної енергетики, зокрема до галузі переробки відпрацьованого ядерного пального, і може бути використано в технологічній схемі переробки ВЯП. В заявленому винаході вилучення урану і плутонію в розчин трибутилфосфату в інертному розчиннику проводять у дві послідовні стадії, першу з яких проводять в позамежному режимі, і утворений при цьому водний потік, що містить від 15% до 50% суми отриманих елементів, на другій стадії обробляють додатковим потоком оборотного екстрагента в режимі повного вилучення елементів. Органічні потоки, отримані після першої обробки і після другої обробки, об'єднують і об'єднаний потік направляють на наступні операції. Технічним результатом є досягнення більш високих коефіцієнтів очищення цільових компонентів від продуктів ділення і скорочення обсягу радіоактивних відходів. 2 з.п. ф-ли, 2 табл.

Спосіб виведення нептунія при фракціонуванні довгоіснуючих радіонуклідів

Спосіб виведення нептунія при фракціонуванні довгоіснуючих радіонуклідів // 2454740
Винахід відноситься до методів фракціонування довгоіснуючих радіонуклідів при комплексній переробці опроміненого ядерного палива (ВЯП) атомних електростанцій (АЕС) і спрямоване на селективне виділення нептунія з спільного екстракту урану, нептунію, плутонію і технецію
Спосіб очищення регенерованого урану // 2447523
Винахід відноситься до способів екстракційної очистки регенерованого урану і може бути використане в технологічних процесах при переробці опроміненого ядерного палива, де необхідна очищення урану від плутонію, торію-228 і нептунію-237

Групове поділ актинідів з сільнокіслой водної фази

Групове поділ актинідів з сільнокіслой водної фази // 2438200
Винахід відноситься до способу колективного відділення всіх актинідів (III), (IV), (V) і (VI), що перебувають у сільнокіслой водній фазі, від продуктів розпаду, і, зокрема, лантанідів, також знаходяться в цій фазі, шляхом застосування двох екстрагентів, які діють у незв'язаних хімічних областях

Спосіб регенерації відпрацьованого ядерного палива і отримання змішаного уран-плутонієвого оксиду

Спосіб регенерації відпрацьованого ядерного палива і отримання змішаного уран-плутонієвого оксиду // 2431896
Винахід відноситься до способу регенерації відпрацьованого ядерного палива на основі оксиду урану або змішаного уран-плутонієвого оксиду

Пристрій для очищення нітрату уранила від продуктів ділення

Пристрій для очищення нітрату уранила від продуктів ділення // 2427938
Винахід відноситься до радіохімічної технології і може бути використане в області переробки відпрацьованого ядерного палива для безперервного очищення нітрату уранила від продуктів ділення шляхом осадження

Спосіб обробки відпрацьованого ядерного палива і використовуваний для цього відцентровий екстрактор

Спосіб обробки відпрацьованого ядерного палива і використовуваний для цього відцентровий екстрактор // 2423743
Винахід відноситься до технологій переробки відпрацьованого ядерного палива
Спосіб реекстракціі плутонію з органічного розчину трибутилфосфату // 2410774
Винахід відноситься до області регенерації плутонію з відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) водними методами

Спосіб очищення від оксидів урану від домішок

Спосіб очищення від оксидів урану від домішок // 2384902
Винахід відноситься до технології отримання ядерного палива енергетичного призначення, зокрема до процесу очищення від домішок оксидів природного, регенерованого або поворотного (збройового) урану
Спосіб екстракційної очистки регенерованого урану // 2373155
Винахід відноситься до способів екстракційної очистки регенерованого урану і може бути використане в технологічних процесах переробки опроміненого ядерного палива, де необхідна очищення урану від бета-активного технецію-99
Спосіб екстракційної переробки урану регенерованого // 2354728
Винахід відноситься до способів екстракційної переробки регенерованого урану і може бути використане в технологічних процесах переробки ядерного палива

Спосіб відділення урану ( vi ) від актиноїдів ( iv ) і/або ( vi ) і його використання

Спосіб відділення урану ( vi ) від актиноїдів ( iv ) і/або ( vi ) і його використання // 2352006
Винахід відноситься до області регенерації опроміненого ядерного палива, обробки руд рідкоземельних металів, торію та/або урану
Спосіб переробки опроміненого ядерного палива // 2295167
Винахід відноситься до галузі переробки відпрацьованого ядерного палива

Спосіб очищення нітрату уранила від продуктів ділення і пристрій для його здійснення

Спосіб очищення нітрату уранила від продуктів ділення і пристрій для його здійснення // 2268510
Винахід відноситься до галузі переробки відпрацьованого ядерного палива

Спосіб переробки опроміненого ядерного палива (варіанти)

Спосіб переробки опроміненого ядерного палива (варіанти) // 2249267
Винахід відноситься до галузі поводження з відпрацьованим ядерним паливом

Спосіб екстракційної переробки високоактивного рафіната пурекс-процесу для відпрацьованого ядерного палива аес

Спосіб екстракційної переробки високоактивного рафіната пурекс-процесу для відпрацьованого ядерного палива аес // 2249266
Винахід відноситься до галузі переробки відпрацьованого ядерного палива

Спосіб очищення нітрату уранила від продуктів ділення і пристрій для його здійснення

Спосіб очищення нітрату уранила від продуктів ділення і пристрій для його здійснення // 2244966
Винахід відноситься до області радіохімічної промисловості
Спосіб переробки урангадолиниевих скрапов // 2237299
Винахід відноситься до переробки урангадолиниевих скрапов для отримання сполук урану ядерної чистоти

Спосіб переробки рідких радіоактивних відходів

Спосіб переробки рідких радіоактивних відходів // 2217824
Винахід відноситься до атомної промисловості в частині переробки радіоактивних відходів, а саме для утилізації радіоактивних рідких органічних і неорганічних речовин

Спосіб розчинення плутонію або сплаву плутонію

Спосіб розчинення плутонію або сплаву плутонію // 2217514
Винахід відноситься до способу розчинення плутонію або сплаву плутонію

Спосіб осадження діоксиду технецію з розчинів від переробки опроміненого ядерного палива атомних електростанцій

Спосіб осадження діоксиду технецію з розчинів від переробки опроміненого ядерного палива атомних електростанцій // 2201896
Винахід відноситься до області радіохімічної технології, а саме до переробки водно-хвостових азотнокислих розчинів, що утворюються при регенерації опроміненого ядерного палива (ВЯП) і містять технецій

Спосіб переробки опромінених матеріалів торієвих

Спосіб переробки опромінених матеріалів торієвих // 2200993
Винахід відноситься до способів очищення торію, що є зворотним компонентом торієвого циклу

Спосіб переробки легованого металевого плутонію

Спосіб переробки легованого металевого плутонію // 2200133
Винахід відноситься до переробки відходів ядерної техніки і призначене для переробки легованого металевого плутонію
Спосіб підготовки реекстракта цезію та стронцію до іонообмінної сорбції // 2195031
Винахід відноситься до переробки радіоактивних розчинів, що містять у своєму складі різні радіоактивні компоненти, гідрофобну і/або гідрофільну органіку, азотну кислоту

Спосіб виділення церію або берклію з опромінених матеріалів

Спосіб виділення церію або берклію з опромінених матеріалів // 2186732
Винахід відноситься до технології переробки опромінених матеріалів

Спосіб переробки відпрацьованого ядерного палива

Спосіб переробки відпрацьованого ядерного палива // 2182379
Винахід відноситься до переробки відпрацьованого ядерного палива

Спосіб переробки ядерного палива, збагаченого ділиться матеріалом

Спосіб переробки ядерного палива, збагаченого ділиться матеріалом // 2171507
Винахід відноситься до способів переробки ядерного палива і може бути використане при переробці урану, збагаченого ураном-235

Спосіб розчинення суміші оксидів урану і плутонію і пристрій для його здійснення

Спосіб розчинення суміші оксидів урану і плутонію і пристрій для його здійснення // 2171506
Винахід відноситься до способу і пристрою для розчинення порошку, що складається з суміші оксидів урану, плутонію та/або змішаних оксидів урану і плутонію

Спосіб екстракційного вилучення трансплутониевих і рідкісноземельних елементів з кислих розчинів і їх поділу

Спосіб екстракційного вилучення трансплутониевих і рідкісноземельних елементів з кислих розчинів і їх поділу // 2165653
Винахід відноситься до технології переробки відпрацьованого ядерного палива

Спосіб регенерації екстрагента

Спосіб регенерації екстрагента // 2164360
Винахід відноситься до екстракційної технології переробки опроміненого ядерного палива з використанням в якості розчинника трибутилфосфату в розчиннику

Спосіб хімічного захисту екстракційних систем на основі вуглеводневих розчинників в азотнокислої середовищі

Спосіб хімічного захисту екстракційних систем на основі вуглеводневих розчинників в азотнокислої середовищі // 2132715
Винахід відноситься до екстракційної переробки уранових розчинів азотнокислих середовищах і дозволяє забезпечити безпечні умови ведення екстракційних процесів

Спосіб переробки опроміненого ядерного палива (вяп) аес

Спосіб переробки опроміненого ядерного палива (вяп) аес // 2132578
Винахід відноситься до переробки ВЯП АЕС і являє собою спосіб екстракційної переробки опроміненого ядерного палива АЕС з використанням трибутилфосфату в розчиннику

Спосіб трибутилфосфатного екстракційного афінажу розчинів ядерного палива

Спосіб трибутилфосфатного екстракційного афінажу розчинів ядерного палива // 2130208
Винахід відноситься до області радіохімічної промисловості і може бути використане при екстракційному аффинаже розчинів, наприклад уранилнитрата, і очищення його від домішок

Пристрій для розчинення подрібненого ядерного палива

Пристрій для розчинення подрібненого ядерного палива // 2128376
Винахід відноситься до ядерної техніки і може бути використане для регенерації відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ТВЗ) ядерних реакторів

Спосіб екстракційної переробки уран-вмістних розчинів

Спосіб екстракційної переробки уран-вмістних розчинів // 2114469
Винахід відноситься до технології переробки ядерного палива АЕС

Спосіб очищення урану від плутонію

Спосіб очищення урану від плутонію // 2107959
Винахід відноситься до галузі отримання сполук для палива ядерних реакторів, зокрема до очищення урану від плутонію

Спосіб екстракційного вилучення, розділення і тпе і рзе з азотнокислих розчинів

Спосіб екстракційного вилучення, розділення і тпе і рзе з азотнокислих розчинів // 2106030
Винахід відноситься до технології переробки відпрацьованого ядерного палива, а саме виділення з високоактивних відходів від переробки ядерного палива АЕС фракцій ТПЕ і РЗЕ
 
2550925.
Up!