З використанням радіохвиль (G01S3/02)

G   Фізика(384992)
G01   Вимірювання (рахунок G06M); випробування (229309)
G01S3/02                     З використанням радіохвиль (радиопеленгатори)(66)

Спосіб визначення місцеположення несанкціоновано встановлених на об'єкті електронних пристроїв

Спосіб визначення місцеположення несанкціоновано встановлених на об'єкті електронних пристроїв // 2558333
Винаходу відносяться до техніки радіомоніторингу радіоелектронного обладнання в контрольованій зоні і може використовуватися для виявлення місця розташування несанкціоновано встановлених у цій зоні радіоелектронних пристроїв (НУОЭУ). Технічний результат полягає в розробці способів виявлення НУОЭУ, що забезпечують підвищення точності визначення місцеположення НУОЭУ при відсутності попередніх даних про параметри електромагнітних сигналів радіоелектронних засобів, у тому числі встановлених в межах контрольованої зони (КЗ). Для цього створюють комбіновану пеленгационную мережу, де використовуються як радіопередавальні, так і радіоприймальні кошти. 3 н. і 1 з.п. ф-ли, 4 іл.

Пристрій для визначення напрямку на джерело сигналу

Пристрій для визначення напрямку на джерело сигналу // 2547236
Винахід відноситься до вимірювальної техніки, зокрема до пеленгаторам. Технічний результат - забезпечення частотної та просторової селекції джерел сигналів. Для цього пристрій містить першу магнітну антену, орієнтовану в напрямку Північ-Південь, другу магнітну антену, орієнтовану в напрямку Захід-Схід, третю магнітну антену з круговою діаграмою спрямованості, електричну антену, формувач, перший, другий, третій і четвертий підсилювачі, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий АЦП, ПЕОМ, блок системи єдиного часу (GPS або Глонасс), блок зв'язку з абонентами, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий комутатори, перший, другий, третій і четвертий ЦАП, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий керовані фільтри, перший і другий змішувачі, гоніометр, ротор гоніометра, привід ротора, першу і другу польові обмотки, n искательних обмоток. 1 іл.

Спосіб контролю підводного шуму плавзасоби з допомогою забортного гідроакустичного засоби вимірювань (варіанти)

Спосіб контролю підводного шуму плавзасоби з допомогою забортного гідроакустичного засоби вимірювань (варіанти) // 2533327
Винаходу відносяться до галузі гідроакустики та можуть бути використані для оперативного контролю підводного шуму плавзасоби в натурних умовах. Технічним результатом, отриманим від впровадження винаходів, є отримання можливості контролю з допомогою викидається забортного гідроакустичного засоби вимірювань (РСІ) параметрів шуму в режимі стабілізації плавзасоби без його ходу. Для досягнення поставленого технічного результату в режимі стабілізації плавзасоби без його ходу викидають за борт РСІ на кабель-тросу і вимірюють з його допомогою установки підводного шуму самого плавзасоби. При цьому РСІ виконують з позитивною або негативною плавучістю. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб вимірювання кута тангажа літального апарату та радіонавігаційна система для його реалізації

Спосіб вимірювання кута тангажа літального апарату та радіонавігаційна система для його реалізації // 2528170
Винахід призначений для використання в пілотажно-навігаційних системах орієнтації літального апарату при заході на посадку за приладами. Спосіб вимірювання кута тангажа та радіонавігаційна система для його реалізації полягає в тому, що з точки з відомими координатами випромінюють горизонтально лінійно-поляризовані електромагнітні хвилі, вектор напруженості електричного поля яких знаходиться в горизонтальній площині. На борту літального апарату здійснюють бічній, по відношенню до напрямку руху літального апарату, прийом електромагнітних хвиль в круговому поляризационном базисі, вимірюють різницю фаз між ортогонально-поляризованими по колу складовими лівого і правого напрямків обертання вектора електричного поля і за вимірюваної різниці фаз визначають кут тангажа між поздовжньою віссю літального апарату і горизонтальною площиною. Досягається технічним результатом є виключення постійного накопичення з часом помилки вимірювання і нечутливість до перевантажень, що виникають у випадку нестаціонарного режиму польоту. 2 н.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб визначення пеленга і пристрій для його здійснення

Спосіб визначення пеленга і пристрій для його здійснення // 2520074
Група винаходів відноситься до радіопеленгації і може використовуватися для визначення пеленга джерела (джерел) радіовипромінювання (ІРІ). Досягнутий технічний результат - підвищення точності визначення пеленга за рахунок зменшення впливу імпульсних перешкод і моментів перемикання абонентів. Зазначений результат досягається за рахунок того, що значення поодиноких пеленгів групують за напрямами джерела радіовипромінювання (ІРІ), в кожному з яких виконують накопичення ознак виявлення і визначають максимальні значення в кожній групі, яким відповідають усереднені напрямки ІРІ в кожній групі. Пристрій для визначення пеленга містить послідовно з'єднані антену, яка складається з L вібраторів, розташованих по колу, і центрального вібратора, комутатор та блок визначення одиночних пеленгів, а також містить блок управління, блок роздільного накопичення ознак виявлення (БРНПО) і формувач кутових координат, певним чином з'єднані між собою. 2 н. і 2 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб пеленгації джерела радіовипромінювання

Спосіб пеленгації джерела радіовипромінювання // 2510708
Винахід може бути використано в комплексах визначення місцезнаходження джерел радіовипромінювання. Досягнутий технічний результат - забезпечення можливості пеленгування слабких сигналів. Спосіб пеленгування включає когерентний прийом прямих радіосигналів пеленгаційної антеною ґратами, а також прийом ретранслированного сигналу джерела додатковою антеною. Висока чутливість при виявленні сигналу досягається за рахунок знаходження взаємної кореляційної функції прямого і ретранслированного сигналу, а пеленгація проводиться на основі аналізу відносних фазових характеристик взаємних кореляційних функцій ретранслированного сигналу і сигналів, прийнятих кожною із пеленгационних антен. 1 іл.

Радіонавігаційна система для вимірювання пеленга рухомого об'єкта

Радіонавігаційна система для вимірювання пеленга рухомого об'єкта // 2507530
Винахід відноситься до радіонавігації і може використовуватися в радіонавігаційних системах для вимірювання кутових координат рухомих об'єктів в азимутальній або угломестной площинах відносно заданого наземним радіомаяком напрямку. Суть винаходу полягає в тому, що радіомаяк одночасно з двох просторово рознесених у площині вимірів точок з відомими координатами випромінює ортогонально лінійно поляризованих електромагнітні хвилі з рівними амплітудами, фазами і довжинами хвиль. При цьому інформація про кутовому положенні рухомого об'єкта міститься в різниці фаз між прийнятими на борту рухомого об'єкта ортогонально лінійно поляризованими електромагнітними хвилями і вимірюється щодо равносигнального напрямку, що збігається з нормаллю до середини бази, утвореної передавальними антенами. Досягнутий технічний результат винаходу - швидкодія і точність вимірювань при наявності жорстких обмежень на габарити приймальної антени рухомого об'єкта, більш висока точність вимірювань на равносигнальном напрямку і на напрямках, близьких до равносигнальному, за рахунок більшої крутизни пеленгаційної характеристикою камуфляжу ріп

Радиопеленгатор

Радиопеленгатор // 2505831
Винахід може бути використано в системах спостереження за радіотехнічної обстановкою в складі комплексу або як самостійний пристрій. Заявлений радиопеленгатор містить п'ять антен, підсилювач високої частоти, два перебудовуються гетеродина, спрямований відгалужувач, контрольний генератор, п'ять змішувачів високої частоти, п'ять попередніх підсилювачів проміжної частоти, шість полосно-пропускають фільтрів проміжної частоти, чотири змішувача проміжної частоти, чотири смугові фільтри другої проміжної частоти, чотири підсилювача проміжної частоти з обмеженням по радиовходу і з логарифмічною характеристикою за відеовиходу, два квадратурних фазових детектора, частотний дискримінатор, цифрову схему управління, електрично програмована постійне запам'ятовуючий пристрій, аналоговий суматор, блок аналого-цифрових перетворювачів, порогове пристрій і обчислювач пеленгів, визначеним чином з'єднані між собою. Досягнутий технічний результат - підвищення завадостійкості і точність пеленгації в широкому частотному діапазоні вхідних сигналів, а також забезпечення повної глибини вбудованого контролю радиопеленг

Триангуляционно-гіперболічний спосіб визначення координат радіовипромінювальних повітряних об'єктів у просторі

Триангуляционно-гіперболічний спосіб визначення координат радіовипромінювальних повітряних об'єктів у просторі // 2503969
Триангуляционно-гіперболічний спосіб визначення координат радіовипромінювальних повітряних об'єктів (РПО) у просторі відноситься до області пасивної локації і може бути використаний для розв'язання задач визначення координат РВО і траєкторій їх руху в просторі при використанні базово-кореляційного методу. Досягнутий технічний результат - підвищення пропускної спроможності багатопозиційної системи пасивної локації. Спосіб полягає у вимірюванні на всіх приймальних пунктах: на одному центральному та кількох периферійних пунктах, кутових координат РВО і різниць дальності між центральним та периферійними приймальними пунктами. Визначення координат здійснюють у два етапи: на першому етапі визначають строб розташування РВО, одержуваного на підставі кутових координат цього джерела, виміряних центральним і всіма периферійними приймальними пунктами (триангуляционний спосіб). На другому етапі в отриманому стробе обчислюють різницю дальностей між центральним і всіма периферійними приймальними пунктами, визначають точне місце знаходження РВО в просторі. На кожному периферійному приймальному пункті для вимірювання різниці часу запізнювання сигналу по команді з центемними пунктами (використання гіперболічного способу). 4 іл.

Пристрій для визначення напрямку на джерело сигналу

Пристрій для визначення напрямку на джерело сигналу // 2486535
Винахід відноситься до вимірювальної техніки, зокрема до пеленгаторам, і призначене для забезпечення можливості сканування діапазону частот, селекції заважають джерел сигналів за амплітудою і ширині випромінюваного спектру, режекции заважаючих сигналів та визначення напряму на корисний сигнал в діапазоні частот з віддаленими частотами заважаючих сигналів

Пристрій для визначення напрямку на джерело сигналу

Пристрій для визначення напрямку на джерело сигналу // 2485536
Винахід відноситься до вимірювальної техніки, зокрема до пеленгаторам

Спосіб прив'язки координат небесних радіоджерел до оптичної астрометрической системі координат липівка-костко-липівка (лкл, англ. lkl)

Спосіб прив'язки координат небесних радіоджерел до оптичної астрометрической системі координат липівка-костко-липівка (лкл, англ. lkl) // 2445641
Винахід відноситься до галузі наукових і технічних проблем, досліджуваних в радіоастрономії, астрофізиці, астрометрії, геодезії та навігації, для прив'язки радионеба до оптичного неба для створення фундаментального каталогу опорних радіоджерел високої щільності, які мають оптичні ототожнення, для цілей космічної навігації, для дослідження природи небесних об'єктів у широкому діапазоні довжин хвиль, для вивчення радиорефракции в космічному просторі та уточнення раніше одержаних відомостей про космічних об'єктах в радіодіапазоні для дослідження характеристик Міжзоряному та Міжгалактичному середовищ (МЗС, МДР)

Спосіб пеленгування джерела радіосигналу і пристрій для його реалізації

Спосіб пеленгування джерела радіосигналу і пристрій для його реалізації // 2434239
Винахід відноситься до радіотехніки і може бути використане в комплексах визначення місцезнаходження джерел радіовипромінювання (ІРІ)

Спосіб автоматизованого контролю імпульсних джерел радіовипромінювань

Спосіб автоматизованого контролю імпульсних джерел радіовипромінювань // 2351944
Винахід відноситься до радіотехніки і може бути використане для визначення пеленга і частоти джерела імпульсних радіовипромінювань

Пристрій для локалізації напрямку на джерело електромагнітного випромінювання

Пристрій для локалізації напрямку на джерело електромагнітного випромінювання // 2348942
Винахід відноситься до області пристроїв для визначення напрямку на джерело випромінювання, зокрема до пристроїв для визначення напрямку на джерело електромагнітного випромінювання

Спосіб моноімпульсних вимірювання пеленга джерел радіосигналів

Спосіб моноімпульсних вимірювання пеленга джерел радіосигналів // 2316020
Винахід відноситься до радіотехніки і може бути використане для визначення пеленга джерел радіосигналів в системах радіоконтролю

Спосіб здійснення послуги визначення місця розташування у системі зв'язку

Спосіб здійснення послуги визначення місця розташування у системі зв'язку // 2314551
Винахід відноситься до системи мобільного зв'язку

Рухливий пеленгатор

Рухливий пеленгатор // 2298804
Винахід відноситься до радіолокації і може бути використане в радіонавігації, метеорології, геодезії

Пасивна система пеленгационная

Пасивна система пеленгационная // 2298803
Винахід відноситься до радіолокації і може бути використане в радіонавігації, метеорології, геодезії

Спосіб пеленгування джерела сигналу

Спосіб пеленгування джерела сигналу // 2263926
Винахід відноситься до радіотехніки, зокрема до радіопеленгації, і може бути використано в системах визначення місцезнаходження джерел радіовипромінювання

Спосіб автоматизованого контролю джерел радіовипромінювань

Спосіб автоматизованого контролю джерел радіовипромінювань // 2260814
Винахід відноситься до радіотехніки і може бути використане для визначення пеленга і частоти джерела радіосигналів в системах автоматизованого визначення радіовипромінювань

Спосіб визначення місцеположення абонентської станції мобільного

Спосіб визначення місцеположення абонентської станції мобільного // 2248669
Винахід відноситься до галузі радіолокації і може бути використане в стільникових системах зв'язку для визначення місця розташування мобільного станції (МС)

Спосіб моноімпульсних вимірювання пеленга джерел радіосигналів

Спосіб моноімпульсних вимірювання пеленга джерел радіосигналів // 2219556
Винахід відноситься до радіотехніки і може бути використане для визначення пеленга джерел радіосигналів в системах оцінки і контролю параметрів радіовипромінювань

Спосіб визначення горизонтальної дальності цілі по випромінюванню скануючої бортовий рлс

Спосіб визначення горизонтальної дальності цілі по випромінюванню скануючої бортовий рлс // 2217772
Винахід відноситься до радіолокації і може бути використане в наземних і бортових РЛС з режимом пасивного виявлення і вимірювання координат цілей неизлучающих

Спосіб виявлення літального апарата над морською акваторією з підводного плавзасоби

Спосіб виявлення літального апарата над морською акваторією з підводного плавзасоби // 2210087
Винахід відноситься до галузі гідроакустики та радіолокації і може бути використано для виявлення літального апарату, зокрема вертольота-розвідника, над морською акваторією з підводного плавзасоби, що перебуває у зануреному стані

Вимірювач розташування рухомого випромінюючого об'єкта

Вимірювач розташування рухомого випромінюючого об'єкта // 2200331
Винахід відноситься до радіоелектроніці і може бути використано для визначення місця розташування надземного, надводного і підводного випромінювачів

Спосіб контролю рівня тиску шумовипромінювання рухомого підводного об'єкта в натурному водоймі

Спосіб контролю рівня тиску шумовипромінювання рухомого підводного об'єкта в натурному водоймі // 2191399
Винахід відноситься до галузі гідроакустики і може бути використане для оперативного контролю параметрів шумовипромінювання рухомого підводного об'єкта в натурному водоймі в будь-який заданий період часу

Спосіб визначення місця розташування мобільного абонента

Спосіб визначення місця розташування мобільного абонента // 2183021
Винахід відноситься до радіолокації і може бути використане в стільникових системах зв'язку для визначення місця розташування мобільного станції (МС)

Система визначення місцеположення і спосіб запиту на надання послуги визначення місця розташування для системи рухомого зв'язку

Система визначення місцеположення і спосіб запиту на надання послуги визначення місця розташування для системи рухомого зв'язку // 2172494
Винахід відноситься до області систем рухомого телефонного зв'язку, а більш конкретно - до способу підтвердження місцезнаходження рухом станції в системі рухомого зв'язку

Спосіб виявлення підводного судна зі стаціонарним елементом пристроєм в охоронюваній морської акваторії

Спосіб виявлення підводного судна зі стаціонарним елементом пристроєм в охоронюваній морської акваторії // 2168737
Винахід відноситься до нетрадиційних пасивних систем виявлення підводних і надводних плавзасобів

Спосіб знайомства

Спосіб знайомства // 2164055
Винахід відноситься до галузі задоволення життєвих потреб, зокрема до способів полегшення знайомств людей з метою задоволення їх взаємних потреб, наприклад потреби в супутнику життя

Спосіб виявлення та ідентифікації рухомих об'єктів

Спосіб виявлення та ідентифікації рухомих об'єктів // 2158004
Винахід відноситься до радіотехніки і може бути використано в системах визначення координат джерел радіовипромінювання рухомих об'єктів

Спосіб визначення місця розташування мобільного абонента

Спосіб визначення місця розташування мобільного абонента // 2157548
Винахід відноситься до галузі радіолокації і може бути використане в стільникових системах зв'язку для визначення місця розташування мобільного станції

Спосіб визначення місця знаходження джерел радіовипромінювання

Спосіб визначення місця знаходження джерел радіовипромінювання // 2154281
Винахід відноситься до галузі радіотехніки і може бути використане в радіонавігації, зокрема для визначення місця знаходження джерел радіовипромінювань (ІРІ), що працюють у декаметровому діапазоні частот іоносферними хвилями

Пасивний спосіб визначення координат випромінюючого об'єкта

Пасивний спосіб визначення координат випромінюючого об'єкта // 2134891
Винахід відноситься до галузі радіолокації повітряних об'єктів з літальних апаратів

Система визначення координат атакуючого літального апарату

Система визначення координат атакуючого літального апарату // 2115132
Винахід відноситься до засобів протиповітряної оборони, особливо до систем виявлення і знищення крилатих ракет, що наближаються до обороняемому об'єкту з надзвуковою швидкістю на малій висоті

Система визначення місцеположення рухомого об'єкта

Система визначення місцеположення рухомого об'єкта // 2095821
Винахід відноситься до радіолокаційної техніки

Пристрій визначення місця знаходження радиоизлучателя

Пристрій визначення місця знаходження радиоизлучателя // 2084913
Винахід відноситься до галузі радіотехніки, а саме до радіонавігації, і може бути використаний в якості пристрою визначення просторових координат штучних джерел радіохвиль переважно в декаметровому діапазоні
 
2551333.
Up!