Способи та установки для добування, зберігання або розподілу води (E03B)

E03B              Способи та установки для добування, зберігання або розподілу води (свердловини, видобуток рідин або газів взагалі з свердловин E21B; системи трубопроводів взагалі F17D)(1183)
E03B11 - Пристосування або встановлення резервуарів для водопостачання (стоки для води E03B3/03; пристрої для зберігання B65D,B65G;F17B,F17C; фундаменти E02D27/38; споруда або монтаж резервуарів для зберігання великих ємностей з допомогою техніки, яка застосовується в цивільному будівництві E04H7; вежі E04H12)(82)

Дозатор для дозування розчину твердого речовини, розчиненого в ньому

Дозатор для дозування розчину твердого речовини, розчиненого в ньому // 2558190
Група винаходів відноситься до дозування. Дозатор 10 для дозування розчину містить щонайменше один резервуар 12 з масою М твердого речовини 14, щонайменше один підвідний трубопровід 20, який сполучається з зазначеним резервуаром 12 і який виконаний з можливістю введення кількості або об'єму L потоку рідини в зазначений резервуар 12. При цьому частина P зазначеної маси твердої речовини щонайменше або частково розчинена, або повністю розчинена у зазначеній рідини так, що забезпечується отримання зазначеного розчину. Частина P значно менше маси M так, що зазначений резервуар 12 постійно містить позитивну частину зазначеного твердого речовини. Зазначена позитивна частина визначається шляхом вирахування P M. Дозатор 10 може також містити випускну трубу 16 для вилучення преривних порцій отриманого розчину і щонайменше один засіб виміру 22 для відстеження щонайменше однієї характеристики частині розчину. Винахід розкриває також способи дозування розчину. Група винаходів забезпечує удосконалення системи дозування, спрощує транспортування і зберігання речовин, спрощує отримання розчину заданої концентр

Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення

Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення // 2557486
Винахід відноситься до галузі міського водопроводу і каналізації і призначене для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення. Технічним результатом є підвищення ефективності визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення містить блок первинної обробки інформації, блок розрахунку показників надійності елементів мережі, блок визначення імовірнісних показників надійності мережі, блок визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення, з осередком моделювання мережі, виконаної з можливістю визначення витрати аварійного скидання qjmod мереж водовідведення при відключенні j-ї ділянки мережі. 29 з.п. ф-ли, 3 іл.

Система промислової підготовки води для підтримання пластового тиску

Система промислової підготовки води для підтримання пластового тиску // 2556719
Винахід відноситься до систем промислового водопостачання системи підтримання пластового тиску (ППТ). Система промислової підготовки води містить насосну станцію з приводним електродвигуном (1), відцентровим (2) і струменевим (3) насосами, всмоктуючий (6) і напірний (7) колектори із засувками, труби, зворотний клапан (8). Труба (12) із засувками (10) з'єднує всмоктуючий колектор (6) і струминний насос (3). Труба (13) із засувками (11) з'єднує напірний колектор (7) і струминний насос (3). Труба (14) служить для скидання води у водойму. Всмоктуючий колектор (6) оснащений сітчастим фільтром (9) і закріплений вертикальними стійками (16) на дні водойми. Струменевий насос (3) встановлений з можливістю створення розрідження у всмоктуючому колекторі (6). Досягається підвищення надійності роботи за рахунок забезпечення руху води на вхід відцентрового насоса струминним насосом, виключення можливості затоплення насосної станції, а також виключення ймовірності замерзання води у всмоктуючому колекторі. 2 іл.

Система транспортування води

Система транспортування води // 2553834
Винахід відноситься до систем водопостачання населених пунктів. Система транспортування води містить кільцеву водопровідну мережу, розділену на зони, сполучені між собою водоводами, джерела живлення мережі водою, зональні насосні станції з усмоктувальними трубопроводами, паралельно встановленими насосами з напірними трубопроводами, з'єднаними з напірними магістральними трубопроводами подачі води в зони, зональні запасно-регулюючі ємності, сполучені принаймні з одним джерелом живлення мережі водою і зональними насосними станціями за допомогою всмоктувальних трубопроводів, встановлену на водопровідній мережі щонайменше однієї зони щонайменше одну повисительную насосну станцію з всмоктуючим трубопроводом, встановлену на водопровідній мережі насосну станцію з подаючим і відвідними трубопроводами і з'єднану з нею безнапорну запасно-регулюючу ємність. Новим є те, що безнапірна запасно-регулююча ємність з'єднана з подаючим трубопроводом встановленої на водопровідній мережі насосної станції, щонайменше одна повисительная насосна станція щонайменше однієї зони додатково забезпечена напірним трубопроводом і локубопровод - з водопровідною мережею цієї зони, система додатково забезпечена підвідним трубопроводом, який з'єднує водопровідну мережу і безнапорну запасно-регулюючу ємність, додаткової локальної водопровідною мережею, з'єднаної з подаючим трубопроводом, байпасній лінією, що з'єднує підвідний трубопровід з додаткової локальної водопровідною мережею. Технічним результатом винаходу є зниження витрат електроенергії на транспортування води та підвищення надійності системи. 6 з.п. ф-ли, 4 іл.
Відцентровий стиск вологого газу або розширення з пристроєм захисту від рідкого поршня і/або пристроєм розпилювальний // 2552083
Група винаходів відноситься до технології, використовуваної в стискання або розширення багатофазної текучого середовища в системі обробки текучого середовища. Пристрій для стиснення багатофазної текучого середовища по першому варіанту містить перший трубопровід, пристрій захисту від поршня, сполучене з першим трубопроводом, відцентровий компресор, з'єднаний з випуском пристрою захисту від поршня, і розподільний трубопровід, з'єднаний з компресором. Пристрій по другому варіанту містить перший трубопровід, розпилювальний пристрій, сполучене з першим трубопроводом, компресор, з'єднаний з випуском розпилювального пристрою, і розподільний трубопровід, з'єднаний з компресором. Пристрій для розширення багатофазної текучого середовища по першому варіанту містить перший трубопровід, пристрій захисту від поршня, розширювач і трубопровід, з'єднаний з розширювачем для транспортування багатофазної текучого середовища в потрібне місце. Пристрій по другому варіанту містить перший трубопровід, розпилювальний пристрій, розширювач і розподільний трубопровід. Спосіб стиснення багатофазної текучого середовища містить етапи, на яких забезпечують пристрої захисту �оршня або розпилювальний пристрій, направляють потік, що виходить з пристрою захисту від поршня або розпилювального пристрою в приймальню частина відцентрового компресора і стискають багатофазну текуче середовище. Спосіб стиснення багатофазної текучого середовища містить компоненти рідини та газу, при цьому спосіб містить етапи, на яких рідину відділяють від газу в корпусі, розпорошують рідина, повторно направляють розпилену рідина назад в газовий потік і стискають отриману суміш розпиленої рідини і газу. Спосіб розширення стислій багатофазної текучого середовища по першому варіанту містить етапи, на яких забезпечують пристрій захисту від поршня або розпилювальний пристрій, направляють потік багатофазної текучого середовища в пристрій захисту від поршня або розпилювальний пристрій, направляють потік, що виходить з пристрою захисту від поршня або розпилювального пристрою в приймальню частина розширювача і розширюють багатофазну текуче середовище. Спосіб розширення стислій багатофазної текучого середовища за другим варіантом містить компоненти рідини та газу, при цьому включає етапи, на яких рідину відділяють від газу в камері, розпорошують рідина, повторно направляють розпилену рідина назад в газовий потік і розширюють полученние середовища із збільшеним вмістом рідини шляхом пропускання текучого середовища через пристрій захисту від поршня і/або розпилювальний пристрій перед звуженням або розширенням. 8 н. і 22 з.п. ф-ли, 5 іл.
Свердловинна насосна система // 2552080
Винахід відноситься до водопостачання. Свердловинна насосна система містить насос і розміщується в свердловині напірний трубопровід. В напірному трубопроводі розташована система обробки води для очищення води, що перекачується. Система обробки води аератор і включає в себе ділянку аерації, який переважно становить більше однієї, зокрема більше двох третин вертикальної протяжності напірного трубопроводу в свердловині. Забезпечується надійність роботи системи і очищення води економічним чином. 11 з.п. ф-ли, 2 іл.

Пристрій і спосіб для поглинання води з газу

Пристрій і спосіб для поглинання води з газу // 2549849
Винахід відноситься до пристрою, способу і їх використання для виділення води з газів або очищення води. Пристрій містить контейнер з герметичною отвором, кришкою, гігроскопічним матеріалом і пристроєм подачі енергії, розташованим в гигроскопичном матеріалі, при цьому контейнер виконаний з теплопровідного не прозорого матеріалу. Пристрій може бути застосовано для поливу і виробництва води, а також в системах кліматизації закритих приміщень, кондиціювання повітря або зниження вологості. Спосіб виділення води з газів полягає в тому, що забезпечують подачу газу, що містить воду, в контейнер, абсорбують воду на поверхні або всередині гігроскопічного матеріалу, герметизують контейнер кришкою, нагрівають гігроскопічний матеріал до тих пір, поки газ в контейнері не насититься водою в газоподібному стані, продовжують нагрівання до тих пір, поки абсорбована вода, що залишилася в гигроскопичном матеріалі, ні перейде у рідкий стан без початкового випаровування. Винахід забезпечує зниження кількості енергії, необхідної для процесів конденсації води з повітря. 4 н. і 18 з.п. ф-ли, 6 іл.

Гідрант пожежний

Гідрант пожежний // 2548891
Винахід відноситься до водопостачання і може бути використане в пристроях, призначених для забору води з водопровідної мережі для пожежогасіння. Гідрант містить розміщені всередині корпусу (1) штангу (2) з встановленим на ній шпинделем (3), затвор поворотний, що включає корпус затвора (5) або корпус кульового крана, запірний елемент (6) і вал. Між посадковим місцем (4) і корпусом затвора (5) або корпусом кульового крана розміщений запірний демпфер (7). Демпфер (7) містить поршень, встановлений в корпусі демпфера перепускний канал з кінцевим отвором і розташованими між ними перепускними отворами, ліву і праву половини робочої камери. Забезпечується підвищення надійності роботи гідранта. 6 іл.

Спосіб зведення колодязя для добування води з водоносного шару грунту

Спосіб зведення колодязя для добування води з водоносного шару грунту // 2548881
Винахід відноситься до будівництва. Для зведення колодязя для добування води з водоносного шару ґрунту проходять свердловини до проектної глибини, облаштовують грунтовий фільтр з фільтраційного матеріалу і встановлюють насос у свердловині. Свердловину проходять упором в її забій перфорованої труби з неперфорированним нижнім кінцем і вимиванням під ним ґрунту насосом. Фільтраційний матеріал вибирають так, щоб його розміри зерен були більше діаметра перфорацій перфорованої труби. Облаштування ґрунтового фільтра здійснюють одночасно з проходкою свердловини для чого фільтраційний матеріал привалюють до виходить з грунту зовнішньої поверхні труби. Винахід забезпечує поєднання операцій проходки свердловини та формування ґрунтового фільтра і можливість добування води з моменту її надходження в свердловину з водоносного шару грунту без припинення процесу зведення колодязя. 6 з.п. ф-ли, 1 іл.
Спосіб очищення природної води за рахунок припливів і відливів моря в аквапарках, басейнах, спортивно-оздоровчих комплексах, розташованих на березі та/або у прибережній зоні // 2547929
Винахід відноситься до галузі водопідготовки для аквапарків, басейнів і спортивно-оздоровчих комплексів, розташованих на березі моря та/або в прибережній зоні, містять чашу з водою, вузол введення і вузол виведення води. Вузол вводу складається з блоку забору води, трубопроводу з засувкою подачі води в чашу, покладеного по дну моря на віддаленій відстані від берега, і системи подачі чистої води, розташованої на дні або по периметру дна чаші. Вузол висновку складається з системи збору верхніх шарів води і трубопроводу з засувкою зливу верхніх шарів води. Здійснюють подачу чистої води в чашу і злив верхніх забруднених шарів води з чаші. Природний введення чистої води в нижню частину чаші виконують за допомогою блоку забору води з нижніх шарів моря. Природний злив виконують під час відливу моря при відкритті засувки зливу верхніх шарів води через вузол виведення води. Вузол виведення розташовується нижче рівня води в чаші. Забезпечується спрощення системи подачі води внаслідок використання припливів і відливів. 1 з.п. ф-ли.

Пристрій для подачі теплої води в унітаз-біде (варіанти)

Пристрій для подачі теплої води в унітаз-біде (варіанти) // 2544594
Група винаходів відноситься до сантехнічних пристроїв. Пристрій за двома варіантами містить унітаз-біде, змішувач гарячої, холодної води та розсіювач теплої води з соплом. Розсіювач по першому варіанту виконаний у вигляді рухомого форсунки з підпружиненим поршнем і соплом у вигляді часточок з пружного матеріалу в корпусі з дном і кришкою з сідлом для сопла. Корпус форсунки виготовлений з можливістю його кріплення в зручному місці в отворі врівень зі стінкою унітазу і підключення до джерела теплої води. Форсунка виконана з можливістю автоматично висуватися з корпуса і, піднімаючись з сідла, відкривати своє сопло - при подачі в корпус води і забиратися назад в корпус й, сідаючи на сідло, закривати своє сопло - при відключенні води. Пристрій по другому варіанту містить унітаз-біде, змішувач гарячої, холодної води та розсіювач теплої води з соплом. Розсіювач за другим варіантом виконаний у вигляді рухомого форсунки з соплом і підпружиненим поршнем в корпусі і з закріпленим на дні корпусу сідлом. Корпус форсунки при цьому нерухомо, урівень зі стінкою, в зручному для користувача місці і з можливістю підключення до джерела теплої води закріплений у спеціально виконай, піднімаючись з сідла, відкривати своє сопло - при подачі в корпус води і забиратися назад в корпус, сідати на сідло і закривати своє сопло - при відключенні води. Забезпечується підвищення ефективності та спрощення конструкції пристрою. 2 н. і 1 з.п. ф-ли, 7 іл.

Спосіб отримання глибинної байкальської питної води

Спосіб отримання глибинної байкальської питної води // 2543898
Винахід відноситься до виробництва питної води і може бути використано при підготовці води глибоководних водойм. Спосіб отримання глибинної байкальської питної води включає забір води з озера Байкал допомогою водозабірника, транспортування води до насосної станції по глибинного водоводу, фільтрацію і стерилізацію. В глибинну воду у водопроводі вводять воду з озоном на початку водоводу в районі водозабірника. Винахід дозволяє спростити процес отримання якісно стерилізованої глибинної питної води. 2 іл.

Мобільний модульна станція водопостачання залізничного транспорту

Мобільний модульна станція водопостачання залізничного транспорту // 2542764
Винахід відноситься до водопостачання і може бути використано в якості резервної системи водопостачання з поверхневих або підземних джерел. Мобільний модульна станція складається з окремих блоків-модулів і комплектується транспортабельними пересувними установками, що включають водозабірну установку (1), бурову установку (3), водоочисну установку (4), резервуар чистої води (5), насосну установку (6) для подачі води споживачам, установку електроживлення (7), трубопровідну установку з розбірними трубопроводами, що включають систему труб і арматури (9) для подачі води від водозабірної установки (1) або бурової установки (3), розміщених на джерелі водопостачання (2), на водоочисну установку (4), і систему труб і арматури (10) для подачі води від насосної станції (6) до споживачів (11), а також установку з допоміжним обладнанням. Установки для забезпечення мобільності і можливості транспортування в потрібний пункт розміщуються на залізничних платформах і в залізничних вагонах. Забезпечується підвищення надійності систем водопостачання, а також безперервність подачі води в системи централізованого водопостачання при перервах у водопостачанні. 2 іл.

Берегової водозабір із зустрічними струменями і криволінійної водобойной стінкою бобообразной форми

Берегової водозабір із зустрічними струменями і криволінійної водобойной стінкою бобообразной форми // 2537538
Винахід відноситься до водопостачання з поверхневих джерел. Берегової водозабір включає берегової павільйон, приймальну камеру з водоприймальними вікнами, перекритими сіткою, і всмоктувальну камеру з всмоктуючої тубою насоса. Всередині всмоктувальної камери встановлена П-образна плоска конструкція з криволінійними кутовими поверхнями і стяжками по кінцях конструкції і посередині. У бічних стінках П-подібної конструкції встановлені водозливні вікна. Водозливні вікна перекриті затворками разновисоко. Навпаки всмоктуючої труби встановлена водобойная стінка бобообразной форми. Забезпечується зменшення енерговитрат при експлуатації берегового водозабору. 3 іл.

Плавучий водоприймач

Плавучий водоприймач // 2534576
Винахід відноситься до водопостачання і може бути використано в системах водопостачання з поверхневих джерел, де спостерігаються коливання рівнів води протягом часу, наприклад, у період паводків, межені. Плавучий водоприймач містить водоприймальну камеру 1 з водоприймальними вікнами 2 і перепускними вікнами 3, всмоктувальну камеру 4 з насосами першого підйому 5. Водоприймальна камера 1 і всмоктувальна камера 4 виконані у вигляді поплавця з повітряною камерою 6 в нижній частині водоприймального споруди і розміщені в резервуарі 7, наповненого водою 8 і встановленому на день поверхневого джерела 9. Обладнання водоприймального споруди у вигляді поплавця в резервуарі дає можливість використовувати його при великій швидкості течії та зміни рівнів води у водоисточнике, що підвищує експлуатаційні якості водоприймального споруди. Підтримання постійного рівня води у всмоктувальній камері зменшує витрати енергії на перекачування води при експлуатації водоприймача. При заборі води на регульованих відмітках з поверхневого джерела зменшується кількість наносів, що надходять у водоприймальну камеру, і забезпечується можливість очищення водоприймальних отворів, що підвищує надійно�

Спосіб зведення горизонтального підземного водозабору комбінованої конструкції

Спосіб зведення горизонтального підземного водозабору комбінованої конструкції // 2528836
Винахід відноситься до гідротехнічному будівництва, а саме до водозабірних споруд, і може бути використане для забору води з підземних джерел при неглибоких заляганнях ґрунтових вод. Спосіб зведення горизонтального підземного водозабору комбінованої конструкції, що включає водоприймач і водозбірний колодязь, полягає в тому, що основний водоприймач виконують у вигляді відкритого лотка 1, перекритого зверху металевою сіткою 2, зверху якої поздовжніми рядами укладають габионние матраци 3 з дренажними пристроями. Габионние матраци 3 виготовляють з легких фашин, перфорованих труб і металевої сітки. Зверху габіонних матраців 3 вздовж лотка укладають гнучкі матраци 6, виконуються з дренуючого заповнювача, який виготовляють із щільних рядів легких фашин, загорнутих у геосетку. В кінці водоприймального лотка 1 влаштовують водозбірний колодязь 9, обладнаний водозабірних трубопроводом 10. Забезпечується ефективність роботи водозабірної споруди. Заявлений спосіб найбільш ефективно може бути використаний в прибережних та інших водоносних грунтових масивах з глибиною залягання безнапірного рівня ґрунтових вод до 7-10 м для вод�

Стільникова система питного водопостачання

Стільникова система питного водопостачання // 2528461
Винахід відноситься до систем водопостачання переважно малоповерхових поселень, розташованих в районах без вічномерзлих ґрунтів. Система складається з кільцевих трубопроводів, прокладених по високих опорах і замкнених на циркуляційну насосну станцію з пунктом підігріву. Система розділена на незалежні стільники, що містять циркуляційну станцію підготовки та подачі води, до якої підключені пластмасові кільцеві водопроводи. Водопроводи підвішені за допомогою троса на високих опорах і забезпечені вузлами перемикань для об'єднання з сусідньої незалежної сотої водопостачання. Забезпечується безперебійне питне водопостачання та підвищення якості питної води. 1 з.п. ф-ли, 2 іл.

Зонна система водопостачання багатоповерхового будинку

Зонна система водопостачання багатоповерхового будинку // 2528442
Винахід відноситься до комунального господарства і може бути використане для водопостачання багатоповерхових побутових і виробничих будівель. Система містить вертикальні по числу зон стояки з встановленими в нижній частині кожного їх них зворотними клапанами. Виходи стояків з'єднані з розташованими над відповідними зонами напірними акумуляційними ємностями з встановленими в них датчиками 12, 13 рівнів води, пов'язаними через перші контури пристрою керування з входами виконавчих органів подачі води напірні ємності, а між трубопроводом зовнішньої системи водопостачання і входом нижнього стояка встановлений насос 3. Насос 3 забезпечений регулятором частоти обертання, а стояки сусідніх по висоті зон з'єднані послідовно. У якості виконавчих органів подачі води напірні ємності встановлені засувки 8 з електричним приводом, через які місця з'єднання стояків з'єднані з напірними ємностями. При цьому виходи датчиків 12,13 рівнів води через другий контур пристрою управління пов'язані з входом регулятора частоти обертання вала насоса 3, з яким через третій контур пристрою управління пов'язаний також вихід датчика 15 подачі води, встановлений на виході н�

Пристрій для отримання води в пустелі

Пристрій для отримання води в пустелі // 2526628
Пристрій для отримання води в пустелі містить вітротурбіну і вертикально поставлену трубу, заглиблені в грунт. Пристрій забезпечений головним буром, на який нарощуються додаткові труби. Бур і труби мають пази для металевих стрижнів, з допомогою яких здійснюють кругові рухи бура. Верхня насадка пристрої з вітротурбіни містить крильчатку, виконану як компресор для напрямку руху входить в будову повітря уздовж стінок труб з метою кращої конденсації водяних парів. Технічним результатом винаходу є спрощення встановлення і підвищення продуктивності пристрою. 2 іл.

Подрусловой фільтруючим водозабір комбінованої конструкції

Подрусловой фільтруючим водозабір комбінованої конструкції // 2518634
Винахід відноситься до гідротехнічному будівництва, а саме до водозабірних споруд, що використовуються для забору води на ділянках річок із складними гідрологічними умовами. Подрусловой фільтруючим водозабір містить водозбірну галерею 1, зверху якої влаштовано фільтруючим водоприймач, що складається з металевої решітки 2 і укладених зверху неї в два щільних ряду фильтрирующих гнучких матраців. Гнучкі матраци виконані з легких фашин, загорнутих у геосетку. Перший ряд матраців 4 покладений уздовж поздовжньої осі галереї, а другий ряд 5 покладений поперек галереї і за напрямом руслового потоку, а також з ухилом, більшим ухилу русла річки. Підвищується надійність роботи водозабору і забезпечується можливість його використання для питного водопостачання невеликих населених пунктів, окремих підприємств і установ, приватних господарств, а також - в якості резервного водозабору, у разі надзвичайних ситуацій у великих населених місцях. 1 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб водопостачання та пристрій для його здійснення

Спосіб водопостачання та пристрій для його здійснення // 2513639
Група винаходів відноситься до водопостачання. Спосіб включає спорудження водозабору, обладнання водозабору водокольцевим вакуумним насосом, встановленим в місці споживання води. Подачу води по трубопроводу від водозабору до місць споживання здійснюють за рахунок її переміщення по горизонталі в злегка висхідному напрямку. В процесі доставки води споживачеві її очищають і покращують споживчі властивості аерірованія. Пристрій для здійснення способу містить водозабір, водокольцевой вакуумний насос, трубчастий змішувач води з повітрям на вході в водоподъемную трубу, водозбірну ємність водоспоживача. Водокольцевой вакуумний насос встановлений на водозбірної ємності у місця споживання води і з'єднаний з водозабором трубою, розміщеної переважно у висхідному напрямку по ходу руху води. Забезпечується виключення утеплення трубопроводу на зимовий період для запобігання розморожування труб, що викликається утворенням повітряних і водяних пробок. 2 н.п. ф-ли, 1 іл.

Підземний горизонтальний водозабір комбінованої конструкції

Підземний горизонтальний водозабір комбінованої конструкції // 2513183
Винахід відноситься до гідротехнічному будівництва, а саме до водозабірних споруд, і може бути використане для забору води з підземних джерел при неглибоких заляганнях ґрунтових вод. Підземний горизонтальний водозабір містить водоприймальну траншею 1 і водозбірний колодязь 7. На дні водоприймальної траншеї 1 поздовжніми рядами розташовані габионние матраци 2 з дренажними пристроями. Габионние матраци 2 складаються з легких фашин і перфорованих труб, укладених чередующими рядами і загорнутих в габіонну сітку. Зверху габіонних матраців 2 уздовж траншеї покладені гнучкі матраци 5, складаються з дренуючого заповнювача, який виконаний з щільних рядів легких фашин, загорнутих у геосетку. У гирловій частині траншеї передбачений жорсткий лоток 6 прямокутного перерізу, консольна частина якого з ухилом входить у водозбірний колодязь 7. Габионние матраци з дренажними пристроями укладені від траншеї до середини лотка 6. Підземний горизонтальний водозабір найбільш ефективно може бути використаний в прибережних і заплавних ділянках водоносних грунтів з глибиною залягання безнапірного рівня ґрунтових вод до 7 м. Водозабір призначений для водопостачання невеликого населенногЂь будівництва та підвищується ефективність роботи водозабірної споруди. 6 іл.

Спосіб охолодження циркуляційної води у водоймі-охолоджувачі

Спосіб охолодження циркуляційної води у водоймі-охолоджувачі // 2513145
Винахід відноситься до галузі енергетики і може бути використане в оборотних системах водопостачання теплових електростанцій з водоймою-охолоджувачем. Спосіб включає скидання теплої води у водойму-охолоджувач, її охолодження та паркан охолодженої води. Для зниження температури води, що забирається на дно водойми-охолоджувача між скидним і водозабірних каналами встановлюють бар'єри в кількості від 1 до 3, один кінець яких упирається в берег водойми-охолоджувача теплоелектростанції, а інший виступає в бік центру акваторії водойми-охолоджувача. Встановлені бар'єри направляють природний потік циркуляційної води від берега теплоелектростанції до центру водойми. Висота бар'єрів на 0,5 м перевищує рівень води у водоймі-охолоджувачі. Підвищується ефективність охолодження скидної циркуляційної води теплоелектростанції. 1 іл.

Спосіб зведення підземного горизонтального водозабору комбінованої конструкції

Спосіб зведення підземного горизонтального водозабору комбінованої конструкції // 2512031
Винахід відноситься до гідротехнічному будівництва, а саме до водозабірних споруд, і може бути використане для забору води з підземних джерел при неглибоких заляганнях ґрунтових вод. Спосіб зведення підземного горизонтального водозабору комбінованої конструкції, що включає водоприймальну траншею 1 і водозбірний колодязь 7, полягає в укладанні поздовжніми рядами на дні водоприймальної траншеї 1 габіонних матраців 2 з дренажними пристроями. Габионние матраци 2 складаються з легких фашин і перфорованих труб, укладених чередующими рядами і загорнутих в габіонну сітку. Зверху габіонних матраців 2 уздовж траншеї укладають гнучкі матраци 5, складаються з дренуючого заповнювача, який виконують із щільних рядів легких фашин, загорнутих у геосетку. У кінцевій частині траншеї передбачають жорсткий лоток 6 прямокутного перерізу, консольна частина якого з ухилом входить у водозбірний колодязь 7. Габионние матраци з дренажними пристроями укладають від траншеї до середини лотка. Підвищується ефективність роботи водозабірної споруди і знижується трудомісткість будівництва. 5 іл.

Система енергопостачання водозабірних свердловин берегового водозабору

Система енергопостачання водозабірних свердловин берегового водозабору // 2507659
Використання: в іригаційних системах електропостачання водозабірних свердловин. Технічний результат полягає в підвищенні надійності роботи системи і скорочення мережі кабельного розведення. Система включає трансформаторні підстанції, кабельні мережі, які встановлюють на групу свердловин, сумарна продуктивність яких не більше трьох середніх продуктивності свердловин на гілки водогону при загальній кількості свердловин на гілки більше 12. 1 іл.

Атомно-енергетичний комплекс

Атомно-енергетичний комплекс // 2504417
Винахід відноситься до галузі атомної енергетики. Комплекс включає засіб для забору повітря, компресор, з'єднаний з теплообмінним пристроєм для охолодження стисненого повітря, турбодетандером, засоби для транспортування води і повітря з арматурою. Комплекс оснащений ядерною енергетичною установкою. Засіб для забору повітря виконано у вигляді вежі висотою не менше 200 м з вікнами повітрозабору, розміщеними по висоті вежі. Теплообмінний пристрій для охолодження стисненого повітря є конденсатором, який пов'язаний з краплевловлювачем, причому обидва вони встановлені з можливістю скидання конденсату в басейн первинного конденсату. Турбодетандером з'єднаний з водяною камерою, забезпеченою зрошувачем, пов'язаної з басейном вторинного конденсату і теплообмінником оборотної води, який з'єднаний з ядерною енергетичною установкою. Технічний результат: підвищення ефективності роботи. 4 з.п. ф-ли, 1 іл.

Водозабірна свердловина з відбором підземної води

Водозабірна свердловина з відбором підземної води // 2499869
Винахід відноситься до пристроїв, призначених для експлуатації підземних вод водозабірними свердловинами і подачі підземних вод в магістральні лінії систем зрошення. Водозабірна свердловина містить обсадну трубу. У трубі встановлений насос (4), дірчастий фільтр (1), лінія підвищеного тиску і електродвигун (7). Дірчастий фільтр (1) виконаний у вигляді відрізка труби з перфорацією (2) на його поверхні. В зоні впливу водозабору встановлюють додаткову перфоровану трубу (11). Перфорована труба (11) забезпечена ежектором, активне сопло якого приєднана до труби. До ежектору приєднаний повітропідвідному конфузор (20) із зворотним клапаном (21). Винахід забезпечує підвищення продуктивності насоса, безперебійну роботу водозабірної свердловини та підвищення ефективності за рахунок збільшення загального доступу повітря в область вакууму. 3 з.п. ф-ли, 1 іл.
 
2551141.
Up!