Покриття з включеними в них матеріалами, наприклад частками, спіральними пружинами, дротом, одержувані електролітичним способом або способом електрофорезу (C25D15)

C25   Електролітичні способи; електрофорез; пристрої для них (електродіаліз, електроосмос, розділення рідин з допомогою електрики B01D; обробка металу впливом електричного струму високої щільності B23H; обробка води, промислових і побутових стічних вод або відстою стічних вод електрохімічними способами C02F1/46; поверхнева обробка металевого матеріалу або покриття, що включає принаймні один спосіб, охоплюваний класом C23 і принаймні інший спосіб, охоплюється цим класом, C23C28, C23F17; анодна або катодна захист C23F; електролітичні способи отримання монокристалів C30B; металізація текстильних виробів D06M11/83; декоративна обробка текстильних виробів місцевої (12110)
C25D     Нанесення покриттів електролітичним способом або способом електрофорезу; гальванопластика (декоративна обробка текстильних виробів металізацією D06Q1/04; друковані схеми, отримані осадженням металу H05K3/18); з'єднання робочих частин електролізом; пристрої для цих цілей (5205)
C25D15                 Покриття з включеними в них матеріалами, наприклад частками, спіральними пружинами, дротом, одержувані електролітичним способом або способом електрофорезу(186)

Спосіб отримання композиційних покриттів на основі цинку

Спосіб отримання композиційних покриттів на основі цинку // 2558327
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане в різних галузях промисловості, зокрема в машинобудуванні, виробництві монет, столових приладів, дорожніх огороджень і інших виробів, схильних до стирання, корозії і ерозії. Спосіб включає електрохімічне осадження з цинкатного електроліту, що містить тверді частинки ультрадисперсних алмазів у кількості 10,0-15,0 г/л, при цьому електроліт містить тверді частинки ультрадисперсних алмазів з розміром частинок 0,0005÷0,0009 мкм і з питомою поверхнею 250-550 м2/г, при цьому в якості електроліту використовують цинкатний електроліт, в який додають поверхнево-активну речовину в кількості 0,2-3,0 г/л. Технічним результатом є підвищення антикорозійних властивостей, мікротвердості, зносостійкості покриття з рівним матовим кольором. 2 з.п. ф-ли, 1 табл., 6 пр.
Спосіб створення композитних покриттів // 2557188
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане для створення композиційних електрохімічних покриттів різного призначення. Спосіб одержання композиційного покриття включає осадження металевого покриття з водного електроліта-суспензії з ультрадисперсними частками алмазу. Осадження проводять при постійному відновленні відпрацьованої суспензії за розмірами ультрадисперсних частинок впливом ультразвукових коливань шляхом заміни відпрацьованої суспензії на відновлену кожні 15-20 хвилин примусовою циркуляцією між сполученими ваннами гальванічного осадження і відновлення електроліту. Технічний результат: спосіб дозволяє підтримувати електроліт-суспензію в робочому стані протягом всього терміну експлуатації електроліту без седиментації частинок. 2 пр.

Модифіковане гальванічне срібне покриття та спосіб його виготовлення

Модифіковане гальванічне срібне покриття та спосіб його виготовлення // 2551327
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане в радіотехніки і електротехніки. Покриття рівномірно по всьому об'єму срібла містить астралени в кількості від 0,005 мас. % до 0,5 мас.%. Спосіб включає електрохімічне осадження срібла з електроліту сріблення у вигляді водної суспензії, що містить астралени у кількості 0,15-0,5 г/л, та підтримання їх у зваженому стані в електроліті під час електрохімічного осадження шляхом впливу на електроліт ультразвуковими коливаннями. Технічний результат: підвищення експлуатаційних характеристик покриття - зносостійкості та корозійної стійкості. 2 н. п. ф-ли, 6 іл.

Спосіб виготовлення алмазно-абразивної дроту

Спосіб виготовлення алмазно-абразивної дроту // 2545956
Винахід відноситься до алмазно-абразивного інструменту, використовуваного для обробки особливо твердих і крихких матеріалів, переважно кремнію, сапфіра, гранатів, кварцу, металу, скла тощо, зокрема до алмазного проволочному інструменту. Спосіб включає ізолювання від електроліту частини електропровідний основи і гальванічне нанесення на неізольовані частини основи алмазно-абразивного ріжучого шару. Ізолювання частини основи від електроліту здійснюють шляхом прикріплення до основи нерозчинного в електроліті неелектропровідного матеріалу у вигляді послідовно розташованих дискретних кільцеподібних елементів або спіралі, співвісних з основою, а після гальванічного нанесення на неізольовані частини основи алмазно-абразивного ріжучого шару ізолюючий неэлектропроводящий матеріал видаляють. Технічний результат: підвищення ресурсу працездатності інструменту і поліпшення якості обробки. 1 з.п. ф-ли, 6 іл., 2 пр.

Самосмазивающееся покриття та спосіб виробництва самосмазивающегося покриття

Самосмазивающееся покриття та спосіб виробництва самосмазивающегося покриття // 2542189
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане для нанесення зносостійких композиційних покриттів. Самосмазивающееся покриття (7) складається з металевого шару (8), у який включено мастильний матеріал (1), здатний вивільнятися при зносі, при цьому мастильний матеріал (1) складається щонайменше з одного одноразово розгалуженого органічної сполуки (2), має щонайменше одну функціональну групу (5), що володіє аффинностью до металевого шару (8) і представляє собою тиоловую групу (6). Спосіб нанесення самосмазивающегося покриття (7) включає додавання щонайменше одного мастильного матеріалу (1), що складається з щонайменше одного одноразово розгалуженого органічної сполуки (2), в розчин електроліту, що містить метал (9) щонайменше одного виду, розчинений у вигляді іона або комплексу, і осадження розчиненого металу (9) і мастильного матеріалу (1) з розчину електроліту у вигляді покриття (7) на деталі (11). Технічний результат: збільшення зносостійкості на більш тривалий час. 4 н.п. та 8 з.п. ф-ли, 4 іл.
Спосіб електролітичного осадження покриття залізо-дисульфід молібдену // 2537686
Винахід відноситься до області електролітичного осадження твердих зносостійких покриттів, зокрема залізо-дисульфід молібденових покриттів, застосовуваних для відновлення і зміцнення поверхонь деталей. Спосіб включає осадження з електроліту, що містить, кг/м3: сірчанокисле залізо 400-600, дисульфід молібдену 100-200, соляну кислоту 0,5-1,5, на змінному асиметричному струмі з коефіцієнтом асиметрії β=1,2-6,0 і катодного щільністю 20-80 А/дм2 при механічному перемішуванні електроліту з температурою 20-40°C і кислотністю рн 0,8-1,0. Технічний результат: підвищення продуктивності процесу за рахунок використання змінного асиметричного струму та підвищення зносостійкості покриття за рахунок збільшення композитного компонента дисульфіду молібдену в покритті до 5%.
Спосіб і пристрій для виготовлення твердих покриттів з низьким ступенем зносу // 2503752
Винахід відноситься до способу, а також до пристрою для виготовлення на металевій поверхні твердого покриття з низьким ступенем зносу, що містить нікель і бор, яке може бути використане при виготовленні деталей, які піддаються високим механічним навантаженням. Тверде покриття осаджують з містить нікель електроліту, який містить частинки бору або частки сполук бору у вигляді диспергата. При цьому частинки диспергата утримуються в дисперсному стані з допомогою протікає через електроліт газу, який протікає від дна резервуара, в якому відбувається осадження покриття, до поверхні електроліту. Газ протікає через герметичну для рідини частина дна резервуара, яке виконано герметичним для рідини і пропускає газ. Перевагою способу є можливість регулювання ступеня осадження покриття, а також ступеня дисперсності знаходяться в електроліті дисперсних частинок. 3 н. і 10 з.п. ф-ли.

Спосіб нанесення гальванічних залізних покриттів в проточному електроліті з великими дисперсними частинками

Спосіб нанесення гальванічних залізних покриттів в проточному електроліті з великими дисперсними частинками // 2503751
Винахід відноситься до відновлення зношених деталей машин і механізмів шляхом нанесення на їх поверхню гальванічних залізних покриттів в проточному електроліті. Спосіб нанесення гальванічного залізного покриття в проточному електроліті включає приміщення відновлюваної деталі і розчинної анода в електролітичну комірку, підключення їх до джерела струму, прокачування через електролітичну комірку електроліту, що містить солі двовалентного заліза, соляну кислоту, а також великі тверді дисперсні частинки розміром 100-300 мкм, які додатково вводять до складу електроліту, при цьому електроліз ведуть при щільності катодного струму понад 1 кА/дм2 і швидкості гетерофазного потоку 9-11 м/с. Винахід дозволяє підвищити швидкість осадження і збільшити максимальну товщину гладкого покриття. 1 іл.
Склад електроліту золочення і спосіб його приготування // 2501891
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане в ювелірній, часовий, медичної, радіо - та електронно-технічної промисловості, а також у виробництві сувенірів та біжутерії. Електроліт містить на 1000 мас. частин складу: дицианоаурат калію 5-22; лимоннокислий калій 30-95; блескообразующую добавку 0,5-5; ультрадисперсних алмаз 10-42; ультрадисперсних оксид кремнію 80-90; воду інше. Для приготування електроліту в половині розрахованого кількості дистильованої води розчиняють задані кількості дицианурата калію, лимоннокислого калію і блескообразующей добавки, потім до отриманого розчину додають водну суспензію ультрадисперсного алмазу, перемішують, вводять решту кількість дистильованої води, при необхідності корегують значення pH до 3,6-3,8 і потім при перемішуванні вводять ультрадисперсних оксид кремнію. Технічний результат - після закінчення п'яти років зберігання електроліту осідання компонентів не спостерігалося, а покриття після 3-5 років зберігали міцність і блиск. 2 н.п. ф-ли, 2 ін.

Електроліт для нанесення покриття композиційного матеріалу на основі сплаву олово-цинк

Електроліт для нанесення покриття композиційного матеріалу на основі сплаву олово-цинк // 2493296
Винахід відноситься до галузі електрохімії і може бути використане в умовах впливу агресивних середовищ, в тому числі в умовах морського і тропічного клімату. Електроліт містить, моль/л: сульфат олова 0,08-0,09, сульфат цинку 0,065-0,085, лимонну кислоту 0,31-0,33, цитрат лужного металу 0,65-0,68, препарат ОС-20 0,70-0,80 г/л, дифеніламін 0,20-0,32 г/л, фторопластову емульсію Ф-4Д-Е 0,25-0,30 г/л. Технічний результат: підвищення корозійної стійкості, зниження екологічної небезпеки при збереженні основних фізико-механічних параметрів покриттів. 2 табл., 2 іл., 1 пр.
Гальванічний композиційний матеріал на основі нікелю // 2489531
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане в різних галузях промисловості
Електроліт для осадження композиційного покриття нікель-кобальт-оксид кремнію-фторопласт // 2489530
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане в різних галузях промисловості

Гальванічний композиційний матеріал на основі сплаву олово-цинк

Гальванічний композиційний матеріал на основі сплаву олово-цинк // 2489528
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане в машинобудуванні, автомобілебудуванні, морському транспорті та в інших галузях промисловості для збільшення корозійної стійкості покриттів на основі сплаву олово-цинк
Спосіб одержання гальванічного композиційного покриття, що містить наноалмазние порошки // 2487201
Винахід відноситься до отримання гальванічних композиційних покриттів, зокрема на основі нікелю з дисперсною фазою у вигляді порошків наноалмазних

Спосіб отримання композитних полімер-оксидних покриттів на вентильних металах і їх сплавах

Спосіб отримання композитних полімер-оксидних покриттів на вентильних металах і їх сплавах // 2483144
Винахід відноситься до області електрохімічної обробки поверхні виробів з вентильних металів і їх сплавів і може бути використане в машинобудуванні та інших галузях промисловості для отримання гідрофобних покриттів, що володіють високою зносостійкістю, а також антифрикційними властивостями і корозійною стійкістю
Спосіб отримання композиційних електрохімічних покриттів нікель-диборид хрому // 2482226
Винахід відноситься до області гальванотехніки, а саме до отримання покриттів з електролітів нікелювання з використанням в якості другої фази нанодисперсного порошку хрому диборида

Спосіб нанесення композиційних електрохімічних покриттів

Спосіб нанесення композиційних електрохімічних покриттів // 2482225
Винахід відноситься до електролітичного осадження твердих зносостійких покриттів, а саме композиційних електрохімічних покриттів на основі заліза з металокерамічними частинками, які застосовуються для відновлення і зміцнення поверхонь деталей

Електроліт-суспензія для отримання покриттів нікель-фторопласт

Електроліт-суспензія для отримання покриттів нікель-фторопласт // 2479677
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використано для отримання нікелевих композиційних покриттів

Спосіб електрохімічного одержання композиційного нікелевого покриття з квазикристаллическими частками

Спосіб електрохімічного одержання композиційного нікелевого покриття з квазикристаллическими частками // 2478739
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використано для підвищення зносостійкості інструменту, зниження тертя в підшипниках і в якості захисних несмачиваемих покриттів в різних галузях промисловості, зокрема, для запобігання обмерзання проводів ліній електропередач
Спосіб приготування електроліту для одержання композиційних покриттів на основі металів // 2477341
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане для нанесення композиційних покриттів

Електролітичний спосіб нанесення покриттів

Електролітичний спосіб нанесення покриттів // 2476629
Винахід відноситься до галузі металургії і може бути використане при розробці та виготовленні зносостійких покриттів

Спосіб нанесення композиційного електролітичного покриття на металеві вироби

Спосіб нанесення композиційного електролітичного покриття на металеві вироби // 2476628
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане для нанесення композиційних електролітичних покриттів з срібла, що містять ультрадисперсние алмази (УДА), на вироби зі сталі, бронзи та інших металів

Спосіб отримання нанокомпозитних покриттів

Спосіб отримання нанокомпозитних покриттів // 2471021
Винахід відноситься до електролітичним способами обробки виробів з титанових сплавів для одержання захисних покриттів і може бути використано в нафтогазовидобувній, нафтопереробної, суднобудівній та інших галузях промисловості

Спосіб микродугового одержання композиційного покриття на алюмінії та його сплавах

Спосіб микродугового одержання композиційного покриття на алюмінії та його сплавах // 2466218
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане в машинобудуванні, приладобудуванні для роботи у вузлах тертя і для захисту виробів від атмосферної і електрохімічної корозії
Електроліт для осадження композиційного покриття цинк-фторопласт // 2464363
Винахід відноситься до галузі електрохімії, зокрема електрохімічного нанесення композиційного матеріалу цинк-фторопласт
Спосіб нанесення покриттів з карбідами вольфраму // 2463392
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане в машинобудуванні та інших галузях промисловості при виготовленні деталей і інструментів із зносостійкими покриттями, а також для їх відновлення

Спосіб отримання оптично чорного оксидно-керамічного покриття на поверхні алюмінію і його сплавах

Спосіб отримання оптично чорного оксидно-керамічного покриття на поверхні алюмінію і його сплавах // 2459890
Винахід відноситься до області електрохімічного нанесення оптично чорних оксидно-керамічних покриттів на алюміній і його сплави і може бути використане при виготовленні панелей радіаторів, приладів індикації в електронній та автомобільної промисловості, будівельної індустрії
Спосіб одержання композиційного покриття хромоуглеродного // 2459018
Винахід відноситься до електролітичного нанесення покриттів на металеві вироби і може бути використане в металургії та машинобудуванні
Спосіб нанесення електролітичних покриттів на основі хрому // 2457288
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане для нанесення композиційних гальванічних градієнтних покриттів на основі хрому в машинобудуванні та інших галузях промисловості при виготовленні або відновлення деталей і інструментів з зносостійкими антифрикційними покриттями, зокрема, для підвищення стійкості деформуючих інструментів
Електроліт нікелювання // 2449063
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може знайти застосування в авіаційній, автомобільній та інших галузях промисловості
Електроліт для отримання композиційних нікелевих покриттів // 2448203
Винахід відноситься до області гальванотехніки

Спосіб осадження композиційних електрохімічних покриттів на внутрішні поверхні деталей машин

Спосіб осадження композиційних електрохімічних покриттів на внутрішні поверхні деталей машин // 2439210
Винахід відноситься до галузі технології осадження електрохімічних покриттів, а саме до галузі технології осадження композиційних електрохімічних покриттів (КЕП), і може знайти застосування для підвищення зносостійкості внутрішніх поверхонь деталей машин, приладів та інструменту
Спосіб осадження композиційних покриттів нікель-ванадій-фосфор-нітрид бору // 2437967
Винахід відноситься до області нанесення хімічних і гальванічних композиційних покриттів на основі сплаву нікелю

Пристрій для нанесення покриттів

Пристрій для нанесення покриттів // 2436873
Винахід відноситься до гальваностегії і може бути використане в ремонтному виробництві при нанесенні металевих і композиційних покриттів на циліндричні поверхні
Електроліт-суспензія на основі заліза для отримання зносостійких покриттів на деталі машин, що включає нанопорошок на основі карбіду вольфраму // 2424382
Винахід відноситься до галузі порошкової гальванотехніки, а саме до матеріалів для отримання композиційних гальванічних покриттів, і може бути використане для створення зносостійких покриттів в умовах масового, серійного та одиничного виробництва
Електроліт для електрохімічного осадження композиційного хромового покриття // 2422563
Винахід відноситься до області електрохімічного осадження металевих покриттів, зокрема хромових, і може бути використано для отримання корозійно-стійкого, твердого, термо - і зносостійкого покриття в машинобудуванні, електроніці та інших галузях промисловості
Спосіб отримання наномодифицированного гальванічного хромового покриття // 2422562
Винахід відноситься до гальванотехніці, зокрема до нанесення хромових покриттів
Гальванічний композиційний матеріал на основі нікелю // 2422561
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане в машинобудуванні, приладобудуванні та інших галузях промисловості для збільшення терміну служби деталей у вузлах машин, механізмів, а також прес-форм, що володіють підвищеною мікротвердістю
Спосіб одержання гальванічного композиційного покриття нікель-кобальт-оксид алюмінію та гальванічне композиційне покриття нікель-кобальт-оксид алюмінію // 2418107
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане в різних галузях промисловості
Електроліт для осадження композиційного покриття нікель-бор-оксид алюмінію // 2418106
Винахід відноситься до області гальванотехніки, зокрема до осадженню композиційного покриття нікель-бор-оксид алюмінію, і може бути використане в різних галузях промисловості в якості покриттів, що володіють високою мікротвердістю
Спосіб отримання наномодифицированного гальванічного нікелевого покриття // 2411309
Винахід відноситься до гальванотехніці, зокрема до електрохімічного осадження нікелевих покриттів, і може бути використано для отримання багатофункціонального твердого, корозійно-, термо-, зносостійкого, а також захисно-декоративного покриття в машинобудуванні
Наномодифицированний електроліт для електрохімічного осадження нікелевого покриття // 2411308
Винахід відноситься до області електрохімічного осадження металевих покриттів, зокрема нікелевих, і може бути використано для отримання багатофункціонального твердого, корозійно-, термо-, зносостійкого, а також захисно-декоративного покриття в машинобудуванні

Установка для гальванопластических покриттів виробів

Установка для гальванопластических покриттів виробів // 2410477
Винахід відноситься до області гальванотехніки, а зокрема до способів одержання композиційних електрохімічних покриттів на основі хрому

Електроліт хромування

Електроліт хромування // 2409707
Винахід відноситься до області електрохімічного нанесення покриттів на сталеві вироби, що працюють в гідросистемах і вузлах тертя - ковзання, зокрема, до нанесення хромових покриттів в екологічно безпечних електролітах, що містять солі тривалентного хрому
 
2550926.
Up!