Сплави на основі титану (C22C14)

C22   Металургія (металургія заліза C21); сплави чорних або кольорових металів; обробка сплавів або кольорових металів (способи або пристрої загального призначення для термообробки металів чорних або кольорових металів чи сплавів C21D; отримання металів електролізом або електрофорезом C25) (27324)
C22C14                 Сплави на основі титану(303)
Сплав для абсорбції і десорбції водню // 2558326
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до сплавів на основі титану, використовуваним для абсорбції і десорбції водню, і може бути використане в транспортних і енергетичних пристроях. Сплав містить, мас.%: титан 46,3-49,0; мідь 0,14-4,5; алюміній 0,15-4,7; кальцій 0,03-1,0; магній 0,03-0,9; залізо - інше. Збільшується активність сплаву і його сорбційна ємність. 1 табл.

Лігатура для виплавки злитка жаростійкого сплаву на основі титану

Лігатура для виплавки злитка жаростійкого сплаву на основі титану // 2557203
Винахід відноситься до галузі металургії кольорових металів, зокрема до виробництва злитків жароміцних сплавів на основі титану. Лігатура містить, мас.%: вольфрам 28-32, алюміній 28-32, титан інше. Винахід забезпечує рівномірний розподіл вольфраму та інших легуючих елементів по перерізу і довжині зливка, що дозволяє уникнути ліквації за хімічним складом і сприяє поліпшенню міцнісних і жаростійких характеристик одержуваного злитка титанового сплаву, а також знижує чад легуючих елементів в процесі виплавки злитка. 1 табл.

Титановий сплав

Титановий сплав // 2557034
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до титанового сплаву з високою корозійною стійкістю. Титановий сплав містить, мас.%: метал платинової групи 0,01-0,15, рідкоземельний метал 0,001-0,10 і Ti і домішки - інше. Титановий сплав переважно включає Co в якості часткової заміни Ti в кількості 0,05-1,00 мас.%. Сплав характеризується високою корозійною стійкістю, хорошою оброблюваністю. 6 з.п. ф-ли, 9 іл., 4 табл., 2 пр.

Спосіб отримання порошкового матеріалу на основі титану

Спосіб отримання порошкового матеріалу на основі титану // 2555698
Винахід відноситься до галузі порошкової металургії. Готують суміш, що містить не більш як 65 мас.% порошку, отриманого методом плазмового розпилення титанового сплаву ВТ-22, не менше 30 мас.% суміші технічних порошків титану ПТМ і нікелю ПНК, взятих у співвідношенні 1:1, 3-5 мас.% отриманого електролізом порошку міді ПМС-1 фракції менше 50 мкм. Отриману суміш пресують при тиску 800-1000 МПа, а потім проводять спікання у вакуумі при температурі не менше 900°C більше 1 години. Забезпечується отримання матеріалу на основі титану, що володіє високою міцністю. 1 табл., 1 пр.

Спосіб виготовлення броньових аркушів (альфа+бета)-титанового сплаву і вироби з нього

Спосіб виготовлення броньових аркушів (альфа+бета)-титанового сплаву і вироби з нього // 2549804
Винахід відноситься до прокатного виробництва і може бути використане при виготовленні броньових аркушів (α+β)-титанового сплаву. Спосіб виготовлення броньових аркушів (α+β)-титанового сплаву включає підготовку шихти, виплавку злитка складу, мас.%: 3,0-6,0 Al; 2,8-4,5 V; 1,0-2,2 Fe; 0,3-0,7 Mo; 0,2-0,6 Cr; 0,12-0,3; 0,010-0,045; <0,05 N; <0,05 М;<0,15 Si; <0,8 Ni; інше - титан. Далі злиток деформують в сляб, механічно його обробляють і проводять прокатку сляба на підкат, різання підкату на заготовки і стадійно прокочують заготовки на листи, а потім здійснюють термічну обробку. Листи характеризуються високими міцностними і балістичними властивостями. 2 н. і 1 з.п. ф-ли, 2 іл., 3 табл.

Дешевий альфа-бета-сплав титану з хорошими балістичними та механічними властивостями

Дешевий альфа-бета-сплав титану з хорошими балістичними та механічними властивостями // 2549030
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до сплавів на основі титану, володіє поліпшеними балістичними і механічними властивостями. Сплав на основі титану складається по суті з, вага.%: 4,2-5,4 алюмінію, 2,5-3,5 ванадію, 0,5-0,7 заліза, 0,15-0,19 кисню і титану до 100. Сплав на основі титану, отриманий з використанням повторно використовуваних матеріалів, характеризується балістичним межею V50, що становлять щонайменше близько 1848 футів в секунду, і високими характеристиками межі міцності, текучості і подовження. 3 н. і 20 з.п. ф-ли, 6 іл., 4 табл., 1 пр.
Ливарний сплав на основі титану // 2547371
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до зварюваних ливарних сплавів на основі титану, і призначене для виготовлення фасонних виливків арматури, насосів, корпусів, які використовуються в суднобудуванні, хімічній та інших галузях промисловості. Сплав на основі титану містить, мас.%: алюміній 3,0-4,5, вуглець 0,02-0,14, кисень 0,05-0,14, залізо 0,02-0,25, кремній 0,02-0,12, ванадій 0,02-0,15, бор 0,001-0,005, титан і домішки інше. Виконуються співвідношення: C+O2≤0,20, 2(V+Fe+Si)/Al≤0,20. Сплав технологічний, володіє хорошими ливарними властивостями і комплексом механічних властивостей, що забезпечують надійність при експлуатації. 2 табл., 1 пр.

Титановий матеріал

Титановий матеріал // 2544976
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до титановим матеріалів з високою міцністю і оброблюваністю. Титановий матеріал містить залізо 0,60 мас.% або менше і кисень 0,15 мас.% або менше, титан і неминучі домішки - інше. Матеріал має нерекристаллизованную структуру, сформовану шляхом обробки, що супроводжується пластичною деформацією, і рекристаллизованную структуру, сформовану шляхом відпалу після зазначеної обробки, при цьому середній розмір рекристаллизованних α-зерен становить 1 мкм або більше і 5 мкм або менше, а площа нерекристаллизованной частини у поперечному перерізі титанового матеріалу становить від 0 до 30 %. Матеріал характеризується високою міцністю і оброблюваністю. 2 іл., 2 табл., 45 пр.

Спосіб виробництва подовжених виробів з титану

Спосіб виробництва подовжених виробів з титану // 2541251
Винахід відноситься до виробництва подовжених виробів з титану, або титанового сплаву, або заготовок таких виробів. Для підвищення якості виробів і спрощення їх виробництва заявлений спосіб, який полягає у підготовці маси титану або титанового сплаву (10), плавці цієї маси за допомогою електричної дуги та способом гарнисажной плавки (20), лиття одного або декількох злитків переважно циліндричної форми і діаметра менше 300 мм з розплавленої маси (30), а потім волочінні одного або декількох з цих злитків при температурі 800°С-1200°З допомогою волочильного стана (40) для застосування, наприклад, в галузі авіації. 12 з.п. ф-ли, 3 іл.
Спосіб виготовлення заготовок з титану // 2529131
Винахід відноситься до кольорової металургії, зокрема до виготовлення заготовок з титанової губки. Спосіб виготовлення заготовок з титану включає розміщення частинок титанової губки в камері преса, компактування частинок губки до отримання заготовки, її пресування, видалення забруднень із поверхні заготівлі пресованого, покриття її мастилом і подальшу прокатку. Перед розміщенням частинок титанової губки в камері преса їх нагрівають у вакуумній нагрівальної печі до температури 700-800°C, легують воднем до концентрації 0,1-0,9 мас.%, після чого знижують температуру в печі до температури не нижче 300°C, компактування ведуть при температурі 300-700°С, пресування компактних заготовок здійснюють полунепреривним методом через матрицю при температурі не вище 700°C з коефіцієнтом витяжки не більш двох, а потім при температурі не вище 700°C і коефіцієнт витяжки не менше трьох, при цьому плющення заготовок проводять при температурі не вище 700°С, після якої здійснюють відпал у вакуумі при температурі не нижче 700°C. Забезпечується можливість обробляти труднодеформируемий титан при більш низьких температурах, підвищуються механічні властивості одержуваних заготовок. 1 пр.

Сплав на основі алюминида титану і спосіб обробки заготовок з нього

Сплав на основі алюминида титану і спосіб обробки заготовок з нього // 2525003
Винахід відноситься до галузі металургії, а саме до жароміцних сплавів на основі алюминида титану Ti3Al, і може бути використане для виготовлення деталей газотурбінних двигунів, силових установок і агрегатів авіаційного, паливно-енергетичного і морського призначення. Сплав на основі алюминида титану Ti3Al містить, мас.%: Al 13-15, Nb 3-6, V 2-4, Zr 0,5-1,0, Mo 1-3, Sn 0,5-3, Si 0,1-0,3, Ti - інше. Заготовку зі сплаву на основі алюминида титану Ti3Al піддають термоводородной обробці шляхом її насичення воднем з подальшим відпалом у вакуумі. Насичення заготовки воднем ведуть до концентрації 0,4-0,6 мас.% в дві стадії, потім заготовку піддають прокатці. Відпал у вакуумі проводять у дві стадії з залишковим тиском не вище 5·10-5 мм рт.ст. Жароміцний сплав на основі алюминида титану Ti3Al характеризується високими показниками пластичності та жароміцності. 2 н.п. ф-ли, 1 табл.

Спосіб отримання виливків сплавів на основі гамма алюминида титану

Спосіб отримання виливків сплавів на основі гамма алюминида титану // 2523049
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до способів одержання виливків сплавів на основі гамма алюминида титану, і може бути використане при отриманні виробів відповідального призначення, що працюють при температурах до 700°C, зокрема лопаток газотурбінних двигунів. Спосіб отримання литого сплаву на основі гамма алюминида титану для фасонних виливків включає отримання суміші порошків, формування з неї брикету та проведення високотемпературного синтезу. Отримують суміш порошків чистих металів, що містить титан, алюміній, ніобій і молібден в кількості, мовляв.%: алюміній 40-44, ніобій 3-5, молібден 0,6-1,4, титан - інше. Брикет формують з відносною щільністю 50-85 % і піддають його термовакуумной обробці при температурі 550-650°C протягом 10-40 хв, швидкості нагріву 5-40°C/хв і тиску 10-1-10-3 Па, а СВС проводять при початковій температурі 560-650°C. Отримують виливки заданої конфігурації з високим рівнем механічних властивостей при підвищених температурах. 2 іл., 2 табл., 2 пр.

Сплав на основі гамма алюминида титану

Сплав на основі гамма алюминида титану // 2520250
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до сплавів на основі гамма-алюминида титану і може бути використане при отриманні виробів відповідального призначення, що працюють при температурах до 800°C, зокрема лопаток газотурбінних двигунів. Спосіб отримання сплаву на основі гамма-алюминида титану γ-TiAl, що має щільність при кімнатній температурі не більше 4,2 г/см3, температуру солідуса не менше 1450°C, кількість фаз α2 і γ при 600-800°C не менше 20 мас.% і не менш 69 мас.% відповідно, сумарна кількість цих фаз не менше 95 мас.%, а вміст ніобію в γ-фази не менше 3 мас.%, полягає в тому, що сплав на основі гамма-алюминида титану γ-TiAl, що містить ніобій в кількості 1,3 або 1,5, або 1,6 ат.% і перехідні метали, вибрані з хрому в кількості 1,3 або 1,7 ат.% і цирконію в кількості 1,0 ат.%, піддають гарячому изостатическому пресуванню, суміщеного з термообробкою шляхом відпалу при температурі 800°С і витримки протягом 100 годин. Сплав володіє низькою щільністю і має стабільний фазовий склад при робочих температурах. 1 з.п. ф-ли, 2 іл., 4 табл., 1 пр.
Сплав для поглинання теплових нейтронів на основі титану // 2519063
Винахід відноситься до галузі металургії, а саме до розробки нових нерадіоактивних матеріалів, і може бути використано в атомній енергетичній промисловості. Сплав для поглинання теплових нейтронів на основі титану містить, вага. %: вуглець 0,03-0,10; залізо 0,15-0,25; кремній 0,05-0,12; азот 0,01-0,04; алюміній 1,8-2,5; цирконій 2,0-3,0; самарій 0,5-5,0; титан і домішки інше. Сплав володіє підвищеним рівнем поглинання теплових нейтронів, високими експлуатаційними і пластичними властивостями. 3 табл., 1 пр.

Бистрозакаленний припій зі сплаву на основі титану-цирконію

Бистрозакаленний припій зі сплаву на основі титану-цирконію // 2517096
Винахід може бути використаний для пайки високотемпературним припоєм тугоплавких металевих і/або керамічних матеріалів. Припій виконаний зі сплаву, що містить компоненти в наступному співвідношенні, мас.%: цирконій 45-50, берилій 2,5-4,5; алюміній 0,5-1,5, титан - інше. Припій виконаний у вигляді гнучкої стрічки та отримано надшвидкої загартуванням сплаву шляхом лиття розплаву на обертовий диск. Припій володіє високими експлуатаційними характеристиками, що забезпечує зменшення интерметаллидних прошарків в паяної шві. 2 з.п. ф-ли, 11 іл., 1 пр.
Спосіб отримання сплавів на основі титану // 2515411
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до способу отримання сплавів на основі титану, плавка та розливання яких проводиться у вакуумних дугових гарнисажних печах. Спосіб отримання сплаву на основі титану з вмістом бору 0,002-0,008 мас.% включає проведення вакуумної плавки в дугового гарнисажной печі з електродом, що витрачається, не має додаткового вакуумного порту для введення модифікуючих добавок. Наважку модифікатора B4C, загорнуту в алюмінієву фольгу, закладають в отвір витрачається електрода, яке висвердлюють від сплавляемого торця електрода на відстані, що визначається залежно від часу його розплавлення. Отримують сплав на основі титану з равноосной структурою та розміром зерна менше 15 мкм. 1 табл., 1 пр.
Сплав на основі титану і виріб, виконаний з нього // 2507289
Винахід відноситься до галузі металургії, а саме до виробництва титанових сплавів, і може бути використане для високонавантажених деталей і вузлів, що працюють при температурах до 550°C тривало і при 600°C короткочасно. Сплав на основі титану містить, мас.%: Al 5,0-6,6, Mo 1,5-2,5, Zr 1,0-2,8, V 0,4-1,4, Fe 0,08-0,40, Si 0,08-0,28, Sn 1,5-3,8, Nb 0,4-1,2, O 0,02-0,18, C 0,008-0,080, Ti - інше. Сплав володіє високими характеристиками міцності при температурах до 600°C, підвищеним рівнем технологічності при гарячій деформації. 2 н.п. ф-ли, 3 табл., 3 пр.
Спосіб отримання порошків сплавів на основі титану, цирконію та гафнію, легованих елементами ni, cu, ta, w, re, os, ir // 2507034
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до отримання порошку сплаву на основі елементів 4 групи періодичної таблиці. Може використовуватися в пироиндустрии при отриманні запальних пристроїв, як газопоглотителей у вакуумних трубках, в лампах, у вакуумній апаратурі та в установках для очищення газів. Оксид базисного елемента, вибраного з Ti, Zr та Hf, змішують з легуючим металевим порошком, вибраним з Ni, Си, Та, W, Re, Os або Ir, і з порошком відновника. Отриману суміш нагрівають в печі в атмосфері аргону до початку реакції відновлення. Реакційний продукт витравлюють, промивають і сушать. Оксид базисного елемента має середній розмір частинок від 0,5 до 20 мкм, питому поверхню за БЕТ від 0,5 до 20 м2/г і мінімальний вміст оксиду 94 вагу.%. Забезпечується отримання порошку з відтворюваними часом горіння, питомою поверхнею, розподілом частинок за розмірами та часом горіння. 22 з.п. ф-ли, 5 пр.
Сплав на основі титану // 2506336
Винахід відноситься до галузі металургії, а саме до сплавів на основі титану, і може бути використане в елементах обладнання хімічних виробництв, у зварних з'єднаннях суднобудування. Сплав на основі титану містить, мас. %: алюміній 4,3-6,3, молібден 1,5-2,5, вуглець 0,05-0,14, цирконій 0,2-1,0, кисень 0,06-0,14, кремній 0,02-0,12, залізо 0,05-0,25, ніобій 0,3-1,20, рутеній 0,05-0,14, титан - інше. Сумарний вміст кремнію і заліза не повинна перевищувати 0,30 мас.%. Сплав володіє підвищеною стійкістю до щілинної і піттінгової корозії в агресивних середовищах з підвищеним солевмістом і при температурі до 250 °С. 2 табл., 1 пр.

Наноструктурний сплав титан-нікель з ефектом пам'яті форми та спосіб отримання прутка з нього

Наноструктурний сплав титан-нікель з ефектом пам'яті форми та спосіб отримання прутка з нього // 2503733
Винахід відноситься до деформаційно-термічної обробки сплавів з ефектом пам'яті форми, зокрема сплавів на основі TiNi. Наноструктурний сплав титан-нікель з ефектом пам'яті форми характеризується структурою з наноскристаллических аустенітних зерен В2 фази, в якій об'ємна частка зерен з розміром менше 0,1 мкм і з коефіцієнтом форми зерен не більше 2 у взаємно перпендикулярних площинах складає не менше 90%. Більш ніж 50% зерен мають великокутові границі, разориентированние щодо сусідніх зерен на кути від 15° до 90°. Спосіб отримання прутка з наноструктурованого сплаву титан-нікель з ефектом пам'яті форми включає термомеханічну обробку, поєднує інтенсивну пластичну деформацію і дорекристаллизационний відпал. Інтенсивну пластичну деформацію проводять у два етапи, на першому етапі здійснюють рівноканальне кутове пресування з досягненням накопиченої ступеня деформації е≥4. На другому етапі здійснюють деформацію ковальської витяжкою та/або волочінням. Відпал проводять в процесі та/або після кожного етапу деформації. Рівноканальне кутове пресування проводять при температурі не вище 400°С. Ковальську витяжку і волочіння проводять з загальної нак� температурі, рівною t=400-200°C. Підвищуються механічні та функціональні властивості сплаву. 2 н.п. ф-ли, 2 іл., 1 пр.
Сплав на основі титану // 2502819
Винахід відноситься до металургії, а саме до сплавів на основі титану з високою корозійною стійкістю проти щілинний і піттінгової корозії в агресивних середовищах, і може бути використане в зварюваних елементах обладнання хімічних виробництв, офшорної техніки і суднобудування. Сплав на основі титану містить, мас.%: алюміній 4,7-6,3, ванадій 1,0-1,9, молібден 0,7-2,0, вуглець 0,06-0,14, цирконій 0,02÷0,10, кисень 0,06-0,13, кремній 0,02-0,12, залізо 0,05-0,25, рутеній 0,05-0,14, титан - інше при виконанні співвідношення: [O2]+[Si]+[Fe]≤0,40. Сплав володіє підвищеною стійкістю проти щілинний і піттінгової корозії в агресивних середовищах. 2 табл., 1 пр.

Сплав на основі титану алюминида

Сплав на основі титану алюминида // 2500826
Винахід відноситься до галузі металургії і може бути використано в якості конструкційного матеріалу для виробів авіаційної та космічної промисловості. Сплав на основі алюминида титану містить, мас.%: ніобій 44,0-47,0, алюміній 8,0-12,0, тантал 0,02-0,5, кремній 0,04-0,3, мідь 0,03-0,2, хром 0,03-0,2, титан - інше. Сплав володіє високими значеннями міцності, жаростійкості, пластичності. 1 табл., 1 пр.

Сплав, близьке до бета-титану, для застосувань, що вимагають високої міцності, та способи його виготовлення

Сплав, близьке до бета-титану, для застосувань, що вимагають високої міцності, та способи його виготовлення // 2496901
Винахід відноситься до галузі металургії, а саме до високоміцних титанових сплавів, і може бути використано в авіаційній промисловості. Високоміцний псевдо-бета титановий сплав містить, мас.%: 5,3-5,7 алюмінію, 4,8-5,2 ванадію, 0,7-0,9 заліза, 4,6-5,3 молібдену, 2,0-2,5 хрому, 0,12-0,16 кисню, решта титан і домішки і, при необхідності, один або більш додаткових елементів, вибраних з N, С, Nb, Sn, Zr, Ni, Co, Cu і Si, причому кожний додатковий елемент присутній в кількості менше 0,1%, і загальний зміст додаткових елементів становить менше 0,5 мас.%. При виготовленні сплаву після його отримання проводять гомогенізацію при температурі нижче температури бета-перетворення та його дисперсійне зміцнення. Компонент авіаційної системи являє собою шасі або кріпильну деталь, виготовлений з використанням титанового сплаву. Сплав володіє високою міцністю, пластичністю, здатністю до глибокої загартуванню. 5 н. і 20 з.п. ф-ли, 4 іл., 3 табл., 3 пр.

Наноструктурний композиційний матеріал на основі чистого титану та спосіб його одержання

Наноструктурний композиційний матеріал на основі чистого титану та спосіб його одержання // 2492256
Винахід відноситься до порошкової металургії, а саме до дисперсно-зміцненим композиційним матеріалам

Ультрамелкозернистий двофазний альфа-бета титановий сплав з підвищеним рівнем механічних властивостей та спосіб його одержання

Ультрамелкозернистий двофазний альфа-бета титановий сплав з підвищеним рівнем механічних властивостей та спосіб його одержання // 2490356
Винахід відноситься до області наноструктурних матеріалів з ультрамелкозернистой структурою, зокрема, двофазних альфа-бета титанових сплавів, які можуть бути використані для виготовлення напівфабрикатів та виробів у різних галузях техніки, машинобудування, медицини

Спосіб отримання базового--tial-сплаву

Спосіб отримання базового--tial-сплаву // 2490350
Винахід відноситься до області спецелектрометалургії і може бути використане при вакуумно-дуговому переплаві базового-TiAl-сплаву, який твердне через-фазу
 
2550827.
Up!