З розчинів (C25C5/02)

C25   Електролітичні способи; електрофорез; пристрої для них (електродіаліз, електроосмос, розділення рідин з допомогою електрики B01D; обробка металу впливом електричного струму високої щільності B23H; обробка води, промислових і побутових стічних вод або відстою стічних вод електрохімічними способами C02F1/46; поверхнева обробка металевого матеріалу або покриття, що включає принаймні один спосіб, охоплюваний класом C23 і принаймні інший спосіб, охоплюється цим класом, C23C28, C23F17; анодна або катодна захист C23F; електролітичні способи отримання монокристалів C30B; металізація текстильних виробів D06M11/83; декоративна обробка текстильних виробів місцевої (12110)
C25C5/02                     З розчинів(98)

Спосіб електролітичного отримання дрібнодисперсних порошків срібла

Спосіб електролітичного отримання дрібнодисперсних порошків срібла // 2558325
Винахід відноситься до порошкової металургії. Дрібнодисперсний порошок срібла отримують електролізом розчину азотнокислого срібла з концентрацією срібла 15-60 г/дм3 і вільної азотної кислоти 5-20 г/дм3 при постійному струмі щільністю 1,5-2,0 А/дм2. В якості катодів використовують титанові стержні, а в якості анодів - пластини срібла. Забезпечується отримання порошків срібла з розміром частинок від 1 до 20 мкм і насипною щільністю 0,5-2,0 г/см3. 1 табл., 3 пр.
Спосіб електрохімічного отримання металевого порошку // 2557398
Винахід відноситься до порошкової металургії. Спосіб електрохімічного отримання металевого порошку включає електроліз розчину солей металів з катодним відновленням іонів металів в умовах плазми. Електроліз ведуть з використанням анода у вигляді пластини і катода у вигляді металевого дроту, вміщеній в скляну трубку, при напрузі, що не перевищує 40 Ст. Виникнення плазми забезпечують в об'ємі електроліту у робочій поверхні катода. Забезпечується підвищення якості металевого порошку. 4 пр.

Спосіб одержання порошку металу електролізом

Спосіб одержання порошку металу електролізом // 2553319
Винахід відноситься до галузі порошкової металургії, зокрема до способу отримання порошків металів методом електролізу. Спосіб включає використання розчинних і нерозчинних анодів одночасно, при цьому водний розчин електроліту містить сіль відповідного металу і буферні добавки. Розчинні і нерозчинні аноди розташовують в окремих клітинках, які мають загальний контур циркуляції електроліту і незалежні катоди. Розчинні і нерозчинні аноди підключають до окремих джерел струму, для сталості умов електролізу в комірці з розчинними анодами за рахунок осадження в комірці з нерозчинними анодами надлишку іонів металу на катоді і виділення іонів водню на нерозчинному аноді. Використання винаходу забезпечує коригування електроліту в процесі електролізу за змістом іона металу і значенням рН і зниження експлуатаційних витрат. 6 іл.
Спосіб отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю // 2550070
Винахід відноситься до отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю. Спосіб включає отримання порошку оксиду нікелю з металевих нікелевих електродів електролізом в лужному розчині гідроксиду натрію. Процес здійснюють при температурі 20-30°C при одночасному впливі на електроди струму частотою 20 Гц. При цьому електроліз проводять на асиметричному змінному струмі з щільністю струму анодного і катодного напівперіоду 2,5 А/см2 і 1 А/см2 відповідно і при впливі на електроди ультразвукового випромінювання з частотою в діапазоні 150-300 кГц. Технічним результатом є отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю, придатного для використання в процесі каталітичного отримання нановуглецевих матеріалів з максимальним виходом цільового продукту, а також зменшення витрат електроенергії. 6 пр.

Спосіб отримання мідного електролітичного порошку

Спосіб отримання мідного електролітичного порошку // 2538225
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до отримання мідних порошків. Спосіб отримання мідного електролітичного порошку з вмістом кисню не більше 0,15% включає електроліз, промивку від електроліту, стабілізацію, відмивання від надлишку стабілізатора, сушіння, розмелювання та просівши. Промивання порошку від електроліту проводять розчином гідроксиду натрію до pH від 7,5 до 8,5, стабілізацію - розчинами стабілізаторів з pH від 10,0 до 11,0 з додаванням гідроксиду натрію, а відмиваються від надлишку стабілізатора - розчином гідроксиду натрію до pH від 7,5 до 8,5. Отримують електролітичний високодисперсний порошок міді фракції менше 100 мкм з вмістом кисню не більше 0,15%. 1 табл.
Спосіб одержання електролітичних порошків металів // 2534181
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до одержання електролітичних металевих порошків. Може використовуватися у виробництві каталізаторів, гальванопластики, електроніці. Катодне відновлення іонів металу з водного розчину солі металу здійснюють в електролізері з обертовим катодом і анодом відповідного металу або нерозчинним анодом. Катод виконаний у вигляді стержня з частково (90-99%) ізольованою поверхнею. Катодне відновлення проводять при щільності струму від 100 А/дм2 до виникнення електролітної плазми і концентрації солі металу понад 100 г/л аж до насиченою. Забезпечується збільшення продуктивності процесу при високому виході за струмом і високій якості порошку. 3 пр.

Спосіб отримання металевого порошку

Спосіб отримання металевого порошку // 2533575
Винахід відноситься до електролітичного отримання дрібнодисперсних металевих порошків. Проводять електроосадження металу на підкладку з електропровідного матеріалу, индиферентного по відношенню до осаждаемому матеріалу і володіє низькою теплопровідністю. Відокремлюють утворилися мікро - і нанокристали від підкладки. В процесі осадження металу блокують зростання низкоэнергетичних граней мікро - та нанокристалів та ініціюють зростання граней з іншого кристалографічною орієнтацією шляхом додавання в електроліт броміду амонію NH4Br у кількості 0,1...0,3 г/л в потенциостатическом режимі при перенапруженні на катоді 80...200 мВ або в гальваностатическом режимі при щільності струму 0,01...0,1 А/дм2. Забезпечується отримання дрібнодисперсного металевого порошку з розвиненою питомою поверхнею. 2 іл., 1 пр.
Спосіб очищення вісмуту // 2505615
Винахід відноситься до області гідрометалургії рідкісних елементів, а саме до способів глибокого очищення вісмуту від Ag, Te, Po при використанні солянокислих розчинів. Спосіб очищення вісмуту включає електрорафінування вісмуту з використанням солянокислого розчину вісмуту в якості електроліту з отриманням вісмутовій губки. Потім ведуть плавлення отриманої вісмутовій губки і барботирование розплаву інертним газом. При цьому перед электрорафинированием солянокислий розчин вісмуту приводять у контакт з дрібнозернистою вісмутовій губкою, отриманої шляхом электрорафинирования вісмуту з використанням солянокислого розчину вісмуту в якості електроліту, що містить додатково поверхнево-активна речовина. В якості поверхнево-активної речовини використовують технічну суміш оксіетилірованих алкилфенолов з торговим назвою «Неонол марки АФ 9-6 в концентрації 0,01-0,1 мас.%. Технічним результатом є отримання високочистого вісмуту з пониженим вмістом Ag, Te, Po. 1 табл., 1 пр.
Спосіб отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю на змінному струмі // 2503748
Винахід відноситься до способу отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю. Спосіб отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю включає електроліз в 17 М розчині гідроксиду натрію на змінному синусоїдальній струмі частотою 20 Гц з нікелевими електродами. При цьому процес електролізу проводять при температурі 20-30°C і напрузі на електродах 4 Ст. Технічним результатом даного винаходу є розробка способу отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю, придатного для використання в процесі каталітичного отримання нановуглецевих матеріалів піролізом вуглеводневої сировини при зменшенні витрат на обігрів клітинки і спрощення її конструкції. 3 пр.

Катод електролізера для одержання металевих порошків

Катод електролізера для одержання металевих порошків // 2483143
Винахід відноситься до порошкової металургії, пристроїв для одержання металевих порошків електролізом, а саме до катода електролізера, який може бути використаний у виробництві композиційних матеріалів, наприклад паст, лаків, фарб, клеїв, компаундів з електро - і теплопровідними властивостями
Спосіб отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю // 2428495
Винахід відноситься до способу отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю з нікелевих електродів

Спосіб одержання електролітичних порошків металів

Спосіб одержання електролітичних порошків металів // 2420613
Винахід відноситься до способу одержання електролітичних порошків металів електролізом з водного розчину, що містить сіль відповідного металу і буферні добавки

Спосіб отримання металевого порошку

Спосіб отримання металевого порошку // 2418890
Винахід відноситься до електролітичного отримання дрібнодисперсних металевих порошків, які можуть бути використані в якості каталізаторів або фільтруючих матеріалів
Спосіб отримання наночастинок міді у водному середовищі // 2410472
Винахід відноситься до отримання наночастинок міді, які можуть бути використані в якості біоцидного компонента в медицині, ветеринарії
Спосіб отримання наночастинок металів у водному середовищі // 2410471
Винахід відноситься до отримання наночастинок металів, які можуть бути використані в якості біоцидного компонента в медицині, ветеринарії, біотехнології, наноелектроніці
Спосіб отримання срібних порошків пср1 і пср2 // 2393943
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема одержання електролітичних порошків

Спосіб отримання срібного порошку і срібний порошок (варіанти), отриманий зазначеним способом

Спосіб отримання срібного порошку і срібний порошок (варіанти), отриманий зазначеним способом // 2356697
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до срібних порошків для електродів хімічних джерел струму та металокерамічних контактів та способу їх отримання
Спосіб отримання наночастинок сплаву платинових металів з залізом // 2344022
Винахід відноситься до способів одержання наночастинок сплаву платинових металів з залізом
Спосіб отримання наночастинок платинових металів // 2344021
Винахід відноситься до способів одержання наночастинок платинових металів

Електролітична комірка і спосіб електрохімічного розкладання порошків

Електролітична комірка і спосіб електрохімічного розкладання порошків // 2330125
Винахід відноситься до області електрохімічного розкладання твердих речовин

Спосіб отримання металевого порошку

Спосіб отримання металевого порошку // 2325472
Винахід відноситься до області електролітичного отримання дрібнодисперсних металевих порошків і може бути використане при виготовленні порошків для їх використання в якості каталізаторів або фільтруючих матеріалів
Спосіб одержання порошку срібла // 2305722
Винахід відноситься до порошкової металургії і може бути використане для одержання порошку срібла електролітичним способом з водного розчину електроліту, що містить азотно-кислий срібло

Спосіб отримання ультрадисперсного порошку оксиду металу

Спосіб отримання ультрадисперсного порошку оксиду металу // 2299176
Винахід відноситься до галузі отримання високоактивних оксидів металів, які можуть бути використані для виготовлення особливо міцних і вогнетривких керамічних виробів, абразивних матеріалів, паливних елементів, у виробництві каталізаторів, в якості пігментів і наповнювачів

Спосіб одержання порошку срібла

Спосіб одержання порошку срібла // 2255150
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до отримання порошку срібла з водного розчину електроліту
Електроліт для отримання мідного електролітичного порошку // 2254209
Винахід відноситься до порошкової металургії для одержання порошку міді
Спосіб одержання порошку срібла // 2210631
Винахід відноситься до отримання порошку срібла

Коливний пластинчастий катод

Коливний пластинчастий катод // 2180694
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до пристроїв для отримання порошків металу електролізом

Апарат для регенерації елюатів іонообмінних смол

Апарат для регенерації елюатів іонообмінних смол // 2044693
Винахід відноситься до очищення промислових стічних вод

Спосіб одержання дисперсних частинок металів та їх твердих розчинів на пористому токопроводящем носії

Спосіб одержання дисперсних частинок металів та їх твердих розчинів на пористому токопроводящем носії // 2037385
Винахід відноситься до отримання композиційних матеріалів, до складу яких входить дисперсні частинки металів, зокрема до отримання каталітично активних матеріалів

Електролізер для отримання металевих порошків електролізом у двошаровій ванні

Електролізер для отримання металевих порошків електролізом у двошаровій ванні // 2023059
Винахід відноситься до порошкової металургії і дозволяє отримувати електролітичним способом високодисперсні металеві порошки підвищеної дисперсності, що мають стабільні магнітні властивості і знижену полидисперсность

Спосіб отримання високодисперсних порошків заліза і його сплавів

Спосіб отримання високодисперсних порошків заліза і його сплавів // 2022060
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до способів отримання високодисперсних порошків металів і сплавів, і може бути використане при виготовленні композиційних матеріалів для радіоелектроніки, високочастотної, імпульсної техніки та ін

Спосіб отримання тонкодисперсного порошку елементного миш'яку шляхом електролізу водно-лужних розчинів його сполук

Спосіб отримання тонкодисперсного порошку елементного миш'яку шляхом електролізу водно-лужних розчинів його сполук // 2009276
Винахід відноситься до синтезу неорганічних речовин, до електрохімічного способу отримання металів, зокрема тонкодисперсного порошку елементного миш'яку

Спосіб одержання оксиду міді (i)

Спосіб одержання оксиду міді (i) // 1787942
Винахід відноситься до електролізу важких кольорових металів

Спосіб отримання мідного порошку

Спосіб отримання мідного порошку // 1708939
Винахід відноситься до порошкової металургії і може бути використане при отриманні мідного порошку електролізом з водних розчинів електролітів

Спосіб отримання сурми

Спосіб отримання сурми // 1696599
Винахід належить до електрометалургії , зокрема до виробництва порошків сурми електролізом

Спосіб отримання мідного порошку і пристрій для його здійснення

Спосіб отримання мідного порошку і пристрій для його здійснення // 1673646
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до способів і пристроїв для отримання мідного порошку електролізом водних розчинів

Склад водного шару двошарової електролітичної ванни для отримання ниткоподібних монокристалів міді

Склад водного шару двошарової електролітичної ванни для отримання ниткоподібних монокристалів міді // 1668489
Винахід відноситься до порошкової металургії, і може бути використане при отриманні мідних порошків

Спосіб отримання керамічних порошків на основі діоксиду цирконію

Спосіб отримання керамічних порошків на основі діоксиду цирконію // 1608248
Винахід відноситься до технології одержання оксидних порошків для виготовлення керамічних порошків на основі діоксиду цирконію та дозволяє підвищити міцність і термостійкість одержуваного продукту

Спосіб отримання мідного порошку

Спосіб отримання мідного порошку // 1578235
Винахід відноситься до порошкової металургії і може бути використане при отриманні мідного порошку електролізом з розчину

Спосіб отримання мідного порошку електролізом

Спосіб отримання мідного порошку електролізом // 1537711
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до способів одержання металевих порошків, і може бути використане при отриманні мідного порошку електролізом з сульфатних розчинів

Установка для електрохімічної обробки

Установка для електрохімічної обробки // 1497285
Винахід відноситься до електрохімічному обладнання, а точніше до ванн, в яких здійснюється електрохімічне розчинення металів, і може бути використано для очищення дрібнодисперсних матеріалів від металевих може бути використано для очищення дрібнодисперсних матеріалів від металевих домішок зокрема у виробництві порошків синтетичних надтвердих матеріалів

Електрохімічний спосіб переробки сульфідних мідних концентратів

Електрохімічний спосіб переробки сульфідних мідних концентратів // 1477787
Винахід відноситься до галузі кольорової металургії, зокрема до переробки сульфідних мідних концентратів, і може бути використане при отриманні з них мідного порошку
 
2550909.
Up!