З використанням іонізованих газів, наприклад ионоазотирование (C23C8/36)

C23   Покриття металевих матеріалів; покриття інших матеріалів металевим матеріалом (металізація текстильних виробів D06M11/83; декоративна обробка текстильних виробів місцевої металізацією D06Q1/04); хімічна обробка поверхні; дифузійна обробка металевого матеріалу; способи покриття вакуумним випаровуванням, розпиленням, іонним впровадженням або хімічним осадженням парів взагалі (для специфічних цілей див. відповідні класи, наприклад, для виробництва резисторів H01C17/06); способи запобігання корозії металевого матеріалу, утворення накипу або кірок взагалі (обробка металевих поверхонь або покриття металів електролітичним способом або способом електрофорезу C25D,C25F) (12471)
C23C8/36              З використанням іонізованих газів, наприклад ионоазотирование (розрядні трубки з пристроями для введення об'єктів або матеріалів, що підлягають впливу розряду H01J37)(88)

Спосіб зміцнення поверхні титанових сплавів у вакуумі

Спосіб зміцнення поверхні титанових сплавів у вакуумі // 2558320
Винахід відноситься до галузі термічної, хіміко-термічної обробки і може бути використане в машинобудуванні та інших галузях промисловості. Спосіб зміцнення поверхонь деталей з титанових сплавів включає азотування з наступним відпалом. Азотування деталей проводять у вакуумній камері в газовій суміші 15 мас.% азоту і 85 мас.% аргону при температурі 650-700°C шляхом вакуумного нагріву в плазмі підвищеної щільності з ефектом порожнистого катода. Плазму підвищеної щільності формують між деталлю і екраном, виконаним з отворами і виготовленим з титанового сплаву, а потім проводять вакуумний дифузійний відпал в аргоні при температурі 800-850°C. Підвищується твердість і контактна зносостійкість титанових сплавів, при меншому тиску робочого процесу і меншому часом витримки. 3 іл., 1 пр.

Спосіб іонно-плазмового прецизійного азотування поверхонь металевих виробів

Спосіб іонно-плазмового прецизійного азотування поверхонь металевих виробів // 2555692
Винахід відноситься до плазмової хіміко-термічній обробці, а саме до способу іонно-плазмового прецизійного азотування металевих поверхонь, і може бути використане в машинобудуванні, двигунобудуванні, металургії та інших галузях промисловості. Попередньо ініціюють газорозрядну плазму на основі аргону. Після витримки в ініційованої плазмі на основі аргону в газорозрядну плазму вводять азот, подають негативний потенціал зсуву на оброблюваний виріб з плавним зміною його до робочого значення і здійснюють ізотермічну витримку. Після цього замінюють аргон-азотну суміш чистим азотом, створюючи плазмовий потік, що містить іони азоту, підвищують негативний потенціал зсуву і температуру вироби і виконують ізотермічну витримку в азотній плазмі. В результаті на поверхні виробу формується азотований шар зі стабільно рівноважної мікроструктурою без тендітної поверхневої структури і, як наслідок, збільшується твердість, відсутня жолоблення виробів, забезпечується збереження вихідних геометричних розмірів при одночасному прискоренні азотування в 3-5 разів. 5 з.п. ф-ли, 2 табл., 4 пр., 6 іл.
Спосіб формування зносостійкого покриття на поверхні металевої деталі // 2548835
Винахід відноситься до галузі технології машинобудування і може бути використане в процесах зміцнення деталей машин та інструментів. Спосіб включає вплив на поверхню деталі іонізованим газом, отриманим пропусканням її через електророзряд, при цьому покриття формують, щонайменше, локальним з допомогою сопла, розташованого на відстані 8-10 мм від поверхні деталі під кутом 70-80° до неї, при цьому в якості іонізованого газу використовують озоноване повітря, який отримують з допомогою коронного електророзряду силою струму 400 мкА, що створюється всередині згаданого сопла, а вплив озонованим повітрям на поверхню деталі здійснюють з тиском 0,2 кгс/см2 при кімнатній температурі. Вплив озонованим повітрям на деталь з титанових сплавів здійснюється протягом 3 годин на деталь з швидкорізальних сплавів - протягом 3,5 годин, на деталь з твердих сплавів - протягом 4 годин. Застосування даного винаходу дозволяє значно спростити спосіб формування зносостійкого покриття, а також знизити трудомісткість і витрати на здійснення цього процесу. 3 з.п. ф-ли, 1 пр.
Спосіб нанесення нанокомпозитного покриття на поверхню вироби з жароміцного нікелевого сплаву // 2547381
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до методу утворення захисного нанокомпозитного покриття на поверхні виробу з жароміцного нікелевого сплаву, схильного до високих температур і механічних навантажень. Проводять очищення вироби і вакуумної камери в середовищі інертного газу, здійснюють іонне травлення, після якого здійснюють іонно-плазмове цементацію, додатково проводять іонне травлення поверхні виробу та нанесення покриття методом фізичного осадження з парової фази. Іонно-плазмове цементацію з подальшим іонним травленням проводять поетапно з числом етапів N, причому N≥1, до насичення вуглецем приповерхневого шару згаданого вироби на глибину до 50 мкм. На поверхню виробу наносять не менше одного мікрослоя з ніхрому і сплаву алюмінію з кремнієм, який складається з наношарів зазначених матеріалів товщиною 1-100 нм, а потім наносять мікрошар з наношарів оксидів ніхрому і сплаву алюмінію з кремнієм товщиною 1-100 нм. В окремих випадках здійснення винаходу загальна товщина мікрослоя з ніхрому і сплаву алюмінію з кремнієм становить 2,3-3,0 мкм, при цьому зазначений мікрошар наносять шляхом послідовного проходження і�алюмінію з кремнієм становить 0,5-1,5 мкм, при цьому зазначений мікрошар наносять шляхом послідовного проходження вироби перед мішенями магнетронів з зазначених матеріалів при подачі в камеру кисню. Забезпечується підвищення довговічності і жаростійкості нікелевого сплаву в умовах високотемпературного окислення і ерозійного впливу. 2 з.п. ф-ли, 1 табл., 1 пр.

Пристрій для хіміко-термічної обробки деталей в несамостійному тліючому розряді

Пристрій для хіміко-термічної обробки деталей в несамостійному тліючому розряді // 2544729
Винахід відноситься до області хіміко-термічної обробки металів, зокрема до іонному азотуванню, і може бути використане в машинобудуванні, автобудуванні і арматуробудуванні. Пристрій для хіміко-термічної обробки деталі в несамостійному тліючому розряді містить вакуумну камеру і підкладку для розміщення деталей, джерело живлення, з'єднаний з негативним полюсом з підкладкою, позитивним - з корпусом камери, термоемісійний електрод, другий джерело живлення, з'єднаний з негативним полюсом з термоемісійним електродом, позитивним - з корпусом камери, порожнистий циліндричний електрод, що має внутрішній діаметр, перевищує геометричні розміри оброблюваної деталі, і термоемісійний електрод, розташований коаксіально з циліндричним електродом. Пристрій додатково містить другий порожнистий циліндричний електрод, розташований коаксіально першого електрода і утворює з першим електродом електростатичну лінзу. Вісь симетрії порожнистих циліндричних електродів орієнтована під кутом, рівним критичному куті падіння іонного потоку на поверхню оброблюваної деталі. Термоемісійний електрод розташований у фокусі електростатичної обробки. 1 іл.
Спосіб формування нанокомпозитного покриття на поверхні виробу // 2541261
Винахід відноситься до області машинобудування, до способів утворення захисних покриттів на виробах, що мають тонкостінні і товстостінні частини і виконаних із сталі або титанового сплаву. Проводять очищення виробів у вакуумній камері в середовищі інертного газу, потім здійснюють іонне травлення, іонно-плазмене азотування, чередующееся з іонним травленням, і нанесення нанокомпозитного покриття методом фізичного осадження з парової фази за допомогою магнетронів. Температуру тонкостінних і товстостінних частин виробів вирівнюють під час очищення виробів у середовищі інертного газу, іонного травлення, іонно-плазмового азотування, смугастих з іонним травленням, і нанесення нанокомпозитного покриття шляхом розміщення виробів так, щоб тонкостінна частина одного виробу розташовувалася між товстостінними частинами інших виробів. Згадане нанесення нанокомпозитного покриття проводять шляхом нанесення мікрослоя з наношарів товщиною 1-100 нм з титану і хрому і подальшого нанесення мікрослоя з наношарів товщиною 1-100 нм з нітридів титану і хрому. В окремих випадках здійснення винаходу мікрошар з титану і хрому наносять товщиною 0,3-0,8 мкм шляхом последовательногЅрома наносять товщиною 2,5-3 мкм шляхом послідовного проходження вироби перед магнетронами з мішенями з титану і хрому при подачі в камеру азоту. Підвищується термін служби покриття в умовах ерозії, корозії і високих температур. 2 з.п. ф-ли, 1 табл., 1пр.

Спосіб локальної обробки матеріалу при азотуванні в тліючому розряді

Спосіб локальної обробки матеріалу при азотуванні в тліючому розряді // 2534907
Винахід відноситься до галузі термічної і хіміко-термічної обробки і може бути використане в машинобудуванні та інших галузях промисловості для поверхневого зміцнення матеріалів. Спосіб азотування сталевої деталі в плазмі тліючого розряду включає розміщення сталевої деталі і перфорованого екрану у вакуумній камері, здійснення катодного розпилення, вакуумний нагрівання деталі в плазмі тліючого розряду, що складається з суміші азотсодержащего і інертного газів, з формуванням ділянок з різнорідною структурою сталі, при цьому перехідна ділянка між ділянками з різнорідною структурою має микронеоднородную структуру з поступовою зміною одного виду в інший. Різнорідну структуру формують у вигляді макронеоднородной структури сталі за допомогою перфорованого екрану, виконаного з отворами діаметром d, причому d>4·l, де l - товщина катодного шару, та щільно прилягає до оброблюваної деталі для забезпечення можливості отримання на поверхні ділянок, азотованих в тліючому розряді, що чергуються з неазотированними ділянками. Забезпечується підвищення контактної довговічності і зносостійкості зміцненого шару за рахунок локальної опрацювання�

Спосіб локальної обробки матеріалу з ефектом порожнистого катода при іонному азотуванні

Спосіб локальної обробки матеріалу з ефектом порожнистого катода при іонному азотуванні // 2534906
Винахід відноситься до галузі термічної і хіміко-термічної обробки і може бути використане в машинобудуванні та інших галузях промисловості для поверхневого зміцнення матеріалів. Спосіб азотування сталевої деталі в плазмі тліючого розряду включає розміщення сталевої деталі і перфорованого екрану у вакуумній камері, здійснення катодного розпилення, вакуумний нагрівання деталі в плазмі тліючого розряду, що складається з суміші азотсодержащего і інертного газів, з формуванням ділянок з різнорідною структурою сталі, при цьому перехідна ділянка між ділянками з різнорідною структурою має микронеоднородную структуру з поступовою зміною одного виду в інший. Різнорідну структуру сталі формують у вигляді макронеоднородной структури допомогою перфорованого екрану, виконаного з отворами діаметром d, причому 2·l<d<4·l, де l - товщина катодного шару, та щільно прилягає до оброблюваної деталі, для забезпечення можливості отримання на поверхні чергуються азотованих в тліючому розряді з ефектом порожнистого катода ділянок з неазотированними ділянками. Забезпечується підвищення контактної довговічності і зносостійкості зміцненого сло

Спосіб локальної обробки матеріалу з ефектом порожнистого катода при іонному азотуванні

Спосіб локальної обробки матеріалу з ефектом порожнистого катода при іонному азотуванні // 2534697
Винахід відноситься до галузі термічної і хіміко-термічної обробки і може бути використане в машинобудуванні та інших галузях промисловості, для поверхневого зміцнення матеріалів. Спосіб азотування сталевої деталі в плазмі тліючого розряду включає катодне розпилення, вакуумний нагрівання деталі в плазмі тліючого розряду, що складається з суміші азотсодержащего і інертного газів, з формуванням ділянок з різнорідною структурою сталі, при цьому перехідна ділянка між ділянками з різнорідною структурою має микронеоднородную структуру з поступовою зміною одного виду в інший. Різнорідну структуру формують у вигляді макронеоднородной структури сталі за допомогою перфорованого екрану, виконаного з отворами діаметром d, причому d>4·l, де l - товщина катодного шару, та щільно прилягає до оброблюваної деталі, і екрану для створення ефекту порожнистого катода, щільно прилягає до перфорированному екрану, для забезпечення можливості отримання на поверхні ділянок, азотованих в тліючому розряді з ефектом порожнистого катода, що чергуються з неазотированними ділянками. Забезпечується підвищення контактної довговічності і зносостійкості зміцненого сло

Спосіб і пристрій для прискореного азотування деталей машин з використанням імпульсів електромагнітного поля

Спосіб і пристрій для прискореного азотування деталей машин з використанням імпульсів електромагнітного поля // 2532779
Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до способу ионоазотирования деталей машин з використанням імпульсів електромагнітного поля. Забезпечують подачу в камеру для азотування реакційного газу, його нагрів з одночасним генеруванням у камері змінного електромагнітного поля за допомогою соленоїда. Всередині соленоїда розташовують оброблювану деталь з напрямом вектора магнітної індукції перпендикулярно до оброблюваної поверхні деталі і зміною в процесі азотування його величини з формуванням прямокутних імпульсів, тривалість і періодичність яких забезпечує прискорення руху та впровадження іонів азоту в оброблювану поверхню за рахунок вертикального фронту наростання напруженості магнітного поля. Пристрій для здійснення зазначеного способу містить камеру для азотування деталі, пристрій для подачі реакційного газу в згадану камеру на оброблювану деталь, нагрівальний пристрій і пристрій для генерування електромагнітного поля. Пристрій для генерування електромагнітного поля виконано у вигляді розташованого навколо згаданої камери соленоїда, що забезпечує генерування імпульсного елек�брабативаемой поверхні, що знаходиться всередині нього деталі. Забезпечується одночасне прискорення процесу азотування і підвищення механічних властивостей приповерхневих шарів матеріалу, що формуються в результаті одночасного азотування і впливу як на іони азоту, так і на матеріал оброблюваної деталі імпульсами порівняно малопотужного магнітного поля. 2 н. і 2 з.п. ф-ли, 3 іл.
Спосіб іонно-плазмового азотування довгомірної сталевої деталі // 2528537
Винахід відноситься до способу іонно-плазмового азотування довгомірної сталевої деталі. Спосіб включає нагрівання деталі, ізотермічну витримку, попереднє азотування, остаточне азотування та охолодження. Починають охолодження до температури 530°C до 370-390°C протягом 100-140 хвилин в плазмі тліючого розряду. Потім проводять охолодження до 240-260°C протягом 100-140 хвилин. Остаточне охолодження до 140-160°C протягом 100-140 хвилин проводять у печі без впливу плазми. Подачу іонізуючих газів здійснюють циклічно. При нагріванні до температури 200-220°C ведуть подачу газової суміші водень, азот, метан протягом 15-20 хвилин, далі до температури нагріву 400-440°C протягом 100-140 хвилин і при ізотермічній витримці протягом 20-40 хвилин здійснюють подачу водню, а при подальшому нагріванні до 480°C подають водень протягом 20-30 хвилин. Попереднє азотування ведуть з участю водню і азоту протягом 100-140 хвилин, а остаточне азотування ведуть з участю азоту, водню і метану протягом 14-16 годин. Охолодження до температури 530°C - 370-390°C ведуть в середовищі азоту і водню протягом 120 хвилин і подальше охолодження до 150-170°C протягом 240 хвилин ведуть з участю лише азоту. В результаті досягається сохраЀаботки і збереження поверхні металу від утворення окисної плівки.

Спосіб виготовлення деталей машин з отриманням субмікро - та наноструктурованого стану дифузійного приповерхневого шару при азотуванні

Спосіб виготовлення деталей машин з отриманням субмікро - та наноструктурованого стану дифузійного приповерхневого шару при азотуванні // 2524892
Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до способів підвищення механічних властивостей приповерхневих шарів деталей машин із сплавів на основі заліза з отриманням субмікро - або наноструктурованого стану дифузійних шарів. Спосіб включає збирання пакета з поперемінно чергуються сталевих листів, що мають різний хімічний склад, вакуумування і нагрівання пакету, гарячу деформацію пакета по висоті при температурі, що знаходить між значеннями температур поліморфних перетворень обох сплавів, при цьому після гарячої деформації з пакету вирізають заготовки деталей таким чином, щоб при подальшому азотування напрямок міжшарових меж у заготівлі деталі збігалося з напрямком дифузійного потоку азоту, після чого проводять азотування з отриманням субмікро - та наноструктурованого стану дифузійного приповерхневого шару на поверхні деталі. Спосіб дозволяє підвищити механічні властивості приповерхневих шарів матеріалу, що формуються в результаті азотування, і, відповідно, збільшити довговічність деталей. 9 іл., 1 пр.

Спосіб формування микроструктурированного шару нітриду титану

Спосіб формування микроструктурированного шару нітриду титану // 2522919
Винахід відноситься до способу формування микроструктурированного шару нітриду титану. Формування микроструктурированного шару нітриду титану здійснюють шляхом впливу на титанову основу фемтосекундним лазерним випромінюванням з енергією в імпульсі близько 100 мкДж і з щільністю потужності в імпульсі порядку 1013 Вт/см2 в середовищі рідкого азоту. Забезпечуються зносостійкі і корозійно-стійкі покриття на виробах з титану і його сплавів, а також поліпшуються антифрикційні властивості їх поверхонь. 2 іл.

Спосіб азотування деталей машин з отриманням наноструктурованого приповерхневого шару і шару склад

Спосіб азотування деталей машин з отриманням наноструктурованого приповерхневого шару і шару склад // 2522872
Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до способу азотування деталей вузлів тертя ковзання з отриманням наноструктурованого приповерхневого шару. Проводять попередню термообробку деталей шляхом гартування при температурі 920-940°C, подальшого високого відпустки з нагріванням до 600-650°C протягом 2-10 годин і видалення зневуглецьованого шару. Потім здійснюють іонно-плазмене азотування в діапазоні температур 500-570°C при напрузі на катоді 300-320 B, щільності струму 0,20-0,23 мА/см2, при використанні в якості газового середовища аміаку зі ступенем дисоціації від нуля до 80%, витрати аміаку до 20 дм3/год, тиск у камері при катодному розпиленні 1,3-1,35 Па, при насиченні 5-8 ГПа. Зазначене азотування проводять в режимі циклічної зміни температури і ступеня дисоціації аміаку, при цьому в першій половині циклу температура становить 570°C при максимальному азотному потенціалі, а у другій половині циклу температуру знижують до 500°C, при цьому азотний знижують потенціал за рахунок збільшення ступеня дисоціації аміаку до 40-80%, при цьому кількість згаданих циклів повинно бути не менше 10. Азотированная деталь має приповерхневих шар, що містить дифузійний шар з α-фазою з наноразм� з твердими включеннями, представляють собою наночастинки нітридів заліза ε-фази, сформовані шляхом фазової локальної перекристалізації решіток нітридів заліза, яка забезпечується циклічним зміною температури азотування і ступеня дисоціації аміаку. Забезпечується підвищення зносостійкості приповерхневих шарів матеріалу і збільшується довговічність вузлів тертя ковзання з матеріалу з таким складом приповерхневого шару. 2 н.п. ф-ли, 1 табл., 2 іл.
Спосіб підвищення стійкості сталевих трубопроводів до корозії цементацією // 2488649
Винахід відноситься до способів підвищення стійкості металу до корозії і може бути використане в підземному трубопровідний транспорт
Спосіб обробки довгомірної сталевої деталі // 2455386
Винахід відноситься до області обробки поверхні довгомірних прецизійних циліндрів свердловинних насосів, що працюють в умовах абразивного зносу

Установка для вакуумної іонно-плазмової обробки довгомірних виробів

Установка для вакуумної іонно-плазмової обробки довгомірних виробів // 2450083
Винахід відноситься до вакуумної іонно-плазмової технології, а саме до пристроїв для обробки довгомірних виробів

Спосіб отримання виробів

Спосіб отримання виробів // 2440794
Винахід відноситься до способу отримання виробів з матеріалу на основі титану з покриттям, що представляють собою напівсферичну головку медичної напівсферичної фрези
Спосіб іонно-вакуумної хіміко-термічної обробки сталевої деталі з різьбовою поверхнею // 2428504
Винахід відноситься до області хіміко-термічної обробки сталей іонно-вакуумним азотування і може бути використане для зміцнення деталей з різьбовою поверхнею

Спосіб зміцнення поверхні виробів з титанових сплавів

Спосіб зміцнення поверхні виробів з титанових сплавів // 2427666
Винахід відноситься до галузі металургії, а саме способів хіміко-термічної поверхневої обробки титанових сплавів, і може бути використане в машинобудуванні для підвищення зносостійкості та корозійної стійкості деталей машин
Спосіб іонно-вакуумного азотування довгомірної сталевої деталі в тліючому розряді // 2419676
Винахід відноситься до області обробки поверхні металевого матеріалу і може бути використане для обробки длинномених прецизійних циліндрів свердловинних насосів, що працюють в умовах абразивного зносу

Спосіб створення макронеоднородной структури матеріалу при азотуванні

Спосіб створення макронеоднородной структури матеріалу при азотуванні // 2418096
Винахід відноситься до галузі термічної, хіміко-термічної обробки і може бути використане в машинобудуванні та інших галузях промисловості

Спосіб вакуумного іонно-плазмового азотування виробів зі сталі

Спосіб вакуумного іонно-плазмового азотування виробів зі сталі // 2418095
Винахід відноситься до області хіміко-термічної обробки, а саме вакуумному іонно-плазмового азотування, і може бути використане в різних галузях машинобудування для підвищення надійності і довговічності широкого асортименту деталей машин та інструменту, а також дозволяє інтенсифікувати процес азотування
Спосіб плазмового борирования // 2415965
Винахід відноситься до способу отримання зносостійких металевих поверхонь

Спосіб іонного азотування сталі

Спосіб іонного азотування сталі // 2413784
Винахід відноситься до області хіміко-термічної обробки, а саме вакуумному іонно-плазмового азотування, і може бути використане в різних галузях машинобудування для підвищення надійності і довговічності широкого асортименту деталей машин та інструменту

Спосіб плазмового азотування вироби зі сталі або з кольорового сплаву

Спосіб плазмового азотування вироби зі сталі або з кольорового сплаву // 2413033
Винахід відноситься до способу зміцнюючої обробки деталей механізмів і машин, штампового і ріжучого інструменту

Спосіб азотування в плазмі тліючого розряду

Спосіб азотування в плазмі тліючого розряду // 2409700
Винахід відноситься до плазмової хіміко-термічній обробці поверхні виробів і може бути використане в машинобудуванні

Спосіб створення неоднорідної структури матеріалу при азотуванні в тліючому розряді

Спосіб створення неоднорідної структури матеріалу при азотуванні в тліючому розряді // 2409699
Винахід відноситься до області хіміко-термічної обробки і може бути використане в машинобудуванні та інших галузях промисловості для поверхневого зміцнення матеріалів

Спосіб локального азотування металевої деталі в плазмі тліючого розряду

Спосіб локального азотування металевої деталі в плазмі тліючого розряду // 2402632
Винахід відноситься до хіміко-термічної обробки металів, зокрема до азотуванню
Спосіб комбінованої іонно-плазмової обробки виробів із сталей і твердих сплавів // 2370570
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології зміцнення та підвищення зносостійкості інструментів і деталей

Спосіб отримання виробів з титанових сплавів і вироби, одержані цим способом (варіанти)

Спосіб отримання виробів з титанових сплавів і вироби, одержані цим способом (варіанти) // 2338811
Винахід відноситься до отримання виробів з псевдо-або (+) титанових сплавів, призначених для тривалої експлуатації в парах тертя з полімерними або металевими матеріалами і біологічними тканинами

Спосіб термічної і хіміко-термічної обробки сталевих виробів у вакуумі

Спосіб термічної і хіміко-термічної обробки сталевих виробів у вакуумі // 2324001
Винахід відноситься до галузі термічної і хіміко-термічної обробки і може бути використане в машинобудуванні та інших галузях промисловості для поверхневого зміцнення деталей машин ріжучого інструменту з конструкційних складнолегованих і інструментальних сталей, що працюють при високих контактних напругах і в умовах підвищеного зносу

Спосіб обробки металевих виробів

Спосіб обробки металевих виробів // 2301283
Винахід відноситься до області вакуумно-дугового обробки металевих виробів перед нанесенням покриттів і може бути використане в металургії, машинобудуванні та інших галузях

Триодний спосіб катодно-плазмового азотування деталей з отворами

Триодний спосіб катодно-плазмового азотування деталей з отворами // 2279496
Винахід відноситься до хіміко-термічної обробки, зокрема до іонному азотуванню

Спосіб азотування виробів в тліючому розряді з ефектом порожнистого катода

Спосіб азотування виробів в тліючому розряді з ефектом порожнистого катода // 2276201
Винахід відноситься до області хіміко-термічної обробки і може бути використане в машинобудуванні та інших галузях промисловості для високотемпературного азотування сталевих деталей машин

Спосіб електронно-іонного азотування великогабаритних виробів в низькотемпературній газорозрядної плазми і пристрій для його здійснення

Спосіб електронно-іонного азотування великогабаритних виробів в низькотемпературній газорозрядної плазми і пристрій для його здійснення // 2208064
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при іонно-плазмової обробки

Пристрій для обробки внутрішньої поверхні труби

Пристрій для обробки внутрішньої поверхні труби // 2102524
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до хіміко-термічної обробки в тліючому розряді, і може бути використане в машинобудуванні

Спосіб катодного розпилення

Спосіб катодного розпилення // 2101383
Винахід відноситься до машинобудування

Спосіб зміцнення металорізального інструменту

Спосіб зміцнення металорізального інструменту // 2101382
Винахід відноситься до металургії, зокрема до способу поверхневого зміцнення металообробного інструменту

Спосіб азотування виробів в тліючому розряді

Спосіб азотування виробів в тліючому розряді // 2095462
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане для азотування виробів в електронній та інших галузях промисловості
 
2551016.
Up!