Способи виробництва хімічних волокон, ниток, хутра та стрічок and пристрої, спеціально призначені для виробництва вуглецевих волокон (D01F)

D01   Натуральні і хімічні нитки та волокна; прядіння (металеві нитки B21; виготовлення волокон або ниток з скломаси, розплавлених мінералів або шлаків C03B37; пряжа D02) (10770)
D01F              Способи виробництва хімічних волокон, ниток, хутра та стрічок; пристрої, спеціально призначені для виробництва вуглецевих волокон (хімічна частина)(1461)

Спосіб отримання арамідних ниток, модифікованих вуглецевими нанотрубками

Спосіб отримання арамідних ниток, модифікованих вуглецевими нанотрубками // 2557625
Винахід відноситься до хімічної технології полімерних матеріалів і стосується способу отримання арамідних ниток, модифікованих вуглецевими нанотрубками. Спосіб включає отримання модифікуючий розчину, що містить вуглецеві нанотрубки, введення модифікуючий розчину в розчин полімеру та/або при отриманні полімеру, та/або перед термообробкою, та/або перед термовитяжкой, та/або з подальшим здійсненням термообробки та/або термовитяжки арамідних ниток. Як модифікуючий розчину використовують розчин, що містить попередньо синтезовані одностінні та/або багатостінні вуглецеві нанотрубки. Нанотрубки функционализировани гідроксильними, та/або карбоксильними, та/або гипохлоритними групами та/або іоном хлору в амидном розчиннику або воді з певною концентрацією. Винахід забезпечує підвищення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей матеріалу. 6 з.п. ф-ли, 1 іл., 1 табл., 18 пр.
Низкозаряженное волокно і спосіб його виробництва // 2557623
Винахід відноситься до хімічної технології волокнистих матеріалів і стосується низкозаряженного волокна і способу його виробництва. Волокно має середню поверхневу пористість менше 3%. Виготовляють з біорозкладаного полімеру, який містить певну кількість певного фосфолипида. Певну кількість певного фосфолипида додають до биоразлагаемому полімеру і отриману суміш формують у волокно з гладкою поверхнею, при цьому таке волокно володіє низкозаряженними властивостями. Винахід забезпечує створення біорозкладаної низкозаряженного волокна. 2 н. і 4 з.п. ф-ли, 9 пр.
Спосіб підвищення фізико-механічних характеристик арамідних ниток, що містять 5(6)-аміно-2(п-аминофенил)-бензімідазол // 2556100
Винахід відноситься до області обробки синтетичних волокон і стосується способу підвищення фізико-механічних характеристик арамідних ниток, що містять 5(6)-аміно-2(п-аминофенил)-бензімідазол. Включає обробку ниток з ароматичних поліамідів, що містять 5(6)-аміно-2(п-аминофенил)-бензімідазол, в камері генератора надвисоких частот НВЧ-випромінювання. Нагрівання ниток здійснюють під натягом або у вільному стані. Потім здійснюють кондиціонер ниток на повітрі. Винахід забезпечує підвищення фізико-хімічних властивостей ниток з ароматичних поліамідів, що містять 5(6)-аміно-2(п-аминофенил)-бензімідазол. 2 з.п. ф-ли, 8 пр.

Спосіб термічної обробки вуглецевих волокнистих матеріалів

Спосіб термічної обробки вуглецевих волокнистих матеріалів // 2555468
Винахід відноситься до галузі технології одержання високотемпературних вуглецевих волокнистих матеріалів, використовуваних в якості армуючих наповнювачів композиційних матеріалів на основі полімерної, вуглецевої, керамічною та металевою матриць, експлуатованих в умовах вакууму, інертному або відновлювальної середовища при нормальній та високій температурах, Спосіб термічної обробки вуглецевмісних волокнистих матеріалів, в тому числі і містять каталізатор карбонізації з вмістом бору, включає нагрівання до 450-2400°C з наступним охолодженням при безперервному транспортуванні матеріалу через зону нагрівання. При цьому нагрівання проводять в ізольованих одна від іншої реакційних зонах: в низькотемпературній з нагріванням до температури 450°С і високотемпературної з нагріванням до температури 1200-2400°C з охолодженням матеріалу між етапами нагрівання на повітрі або відмиванням у воді. Леткі продукти піролізу, що виділяються при термічній обробці в інтервалі температур до 450°С, видаляють з низькотемпературної реакційної зони у напрямку транспортування матеріалу, а леткі продукти, що виділяються в інтервалі температур до 1200-2400°C, видаляють з високотемпературної реакцион�лажденний матеріал між етапами термічної обробки, синхронізуючи швидкості його руху на низькотемпературному і на високотемпературному етапах термічної обробки. Охолодження матеріалу з присутністю каталізатора карбонізації між етапами проводять відмиванням у воді при температурі 70-100°C протягом 20-30 хв, а потім сушать при температурі не вище 70°С протягом не більше 30 хвилин. 3 з.п .ф-ли, 2 іл., 2 табл.

Спосіб доставки активнодіючого речовини

Спосіб доставки активнодіючого речовини // 2555042
Винахід відноситься до способу доставки активнодіючого речовини, зокрема до способу доставки активнодіючого речовини з филамента волокна або нетканого матеріалу. Активнодействующее речовина випускається з філаментів, включають більше 20% активнодіючого речовини від маси сухого филамента. Винахід забезпечує підвищення ефективності доставки активнодіючого речовини в умовах цільового використання. 5 н. і 38 з.п. ф-ли, 12 табл., 6 іл.

Миючий продукт, та способи його виготовлення

Миючий продукт, та способи його виготовлення // 2553295
Винахід стосується миючого продукту і способу його виготовлення. Миючий продукт містить один або більше филаментообразующих матеріалів і один або більш активно діючих речовин і характеризується одним з наступних властивостей: основний вага 500 г/м2, сумарний вміст филаментообразующих матеріалів в миючому продукті менше 50% за вагою продукту, сумарний вміст одного або більш активно діючих речовин становить понад 50% від ваги миючого продукту, максимальне поздовжнє подовження понад 10%, геометричний модуль жорсткості менше 15000 г/м2. Винахід забезпечує підвищення ефективності миючого продукту. 3 н. і 24 з.п. ф-ли, 6 іл., 9 табл.

Матеріал у вигляді полотна і спосіб його виготовлення

Матеріал у вигляді полотна і спосіб його виготовлення // 2553294
Винахід відноситься до матеріалів у вигляді полотна, що включає активнодіючі речовини і стосується матеріалу у вигляді полотна і способу його виготовлення. Матеріал у вигляді полотна має основний вага 500 г/м2, сумарний вміст волокнообразующих матеріалів в полотні становить менше 50% від ваги матеріалу, сумарний вміст активно діючих речовин становить понад 50%, або максимальне поздовжнє подовження понад 10%, або середнє геометричне модуля жорсткості менше 1500 г/см2. Винахід забезпечує створення матеріалу у вигляді полотна, що володіє високими характеристиками чищення. 3 н. і 24 з.п. ф-ли, 6 іл., 12 табл.

Спосіб прядіння волокон з графенових стрічок

Спосіб прядіння волокон з графенових стрічок // 2550850
Винахід відноситься до хімічної технології волокон і стосується способу прядіння волокон з графенових стрічок. Спосіб прядіння волокон з графенових стрічок починається з розгортання вуглецевих нанотрубок з утворенням графенових стрічок, очищення і висушування графенових стрічок, і з наступним розчиненням графенових стрічок у відповідному розчиннику, переважно суперкислоте, з утворенням прядильного розчину. Прядильний розчин використовують для прядіння таким чином, щоб зрощені волокна були направлені в коагуляционную середу, також відому як антирастворитель, де випряденние або зрощені волокна піддаються коагуляції. Коагуляционная середовище тече в тому ж напрямку, в якому орієнтовані волокна, утворені з графенових стрічок. Коагулированние волокна, утворені з графенових стрічок, віддирають, піддають нейтралізації і промивання, а потім намотують на бобіни. Винахід забезпечує створення волокон з графенових стрічок. 14 з.п. ф-ли, 7 іл.
Спосіб отримання нанокристалічною целюлози високого ступеня очищення // 2550397
Винахід відноситься до хімічної технології волокнистих матеріалів і стосується способу отримання нанокристалічних целюлозних волокон з рослинної сировини. Спосіб включає фракціонування вихідної сировини, запарювання фракції з чотирикратною відмиванням, перший кислотний гідроліз з триразовим відмиванням, лужної суміщений гідроліз з триразовим відмиванням, другий кислотний гідроліз з триразовим відмиванням, третій кислотний гідроліз з триразовим відмиванням, першу отбелку з триразовим відмиванням, другу отбелку з чотирикратною відмиванням. Винахід забезпечує поліпшення якості готового продукту та оптимізацію технологічного процесу. 1 пр.
Волокно з повністю ароматичного поліаміду мета-типу // 2550178
Винахід відноситься до хімічної технології волокнистих матеріалів і стосується волокна з повністю ароматичного поліаміду мета-типу. Волокно містить поглинач УФ з розчинністю у воді менше 0,04 мг/л і характеризується ступенем вибору барвника 90% або більше у формі пофарбованого волокна і збереженням світлостійкості 80% або більше після фарбування за допомогою переносника. Винахід забезпечує створення волокна ароматичного поліаміду мета-типу, яке можна фарбувати в різні кольори з фарбуванням допомогою переносника, і в якому згін светостабилизатора під час фарбування може бути пригнічений. 5 з.п. ф-ли, 1 табл., 5 пр.

Спосіб виділення полімеру з розчину при формуванні пан-прекурсора для отримання вуглецевих волокон

Спосіб виділення полімеру з розчину при формуванні пан-прекурсора для отримання вуглецевих волокон // 2549075
Винахід відноситься до технології одержання волокон з полімерів на основі полиакрилонитрила-поліакрилонітрилу (ПАН) та кополімерів акрилонітрилу (АН), а саме до стадії виділення полімеру з розчину, і може бути використане у виробництві матеріалів для текстильної промисловості і прекурсорів для одержання високоміцного вуглецевого волокна нової якості, використовуваного в різних областях техніки. Спосіб виділення полімеру на основі полиакрилонитрила з 15-22 об.%розчину при формуванні ПАН-прекурсора для отримання вуглецевих волокон включає власне виділення полімеру з його розчину без застосування осаджувачів і подальше видалення розчинника шляхом обдування волокна струменем повітря. Виділення полімеру з розчину здійснюється під впливом механічних напруг при температурі нижче температури кипіння розчинника на 150°C, при 8-12-кратної витяжці до отримання свежесформованного волокна, із залишковим вмістом розчинника не вище 1%. Забезпечується значне прискорення формування волокон, різке спрощення і прискорення процесу виділення полімерів, виключення необхідності багатоступінчастої витяжки волокна, спрощення процесу регенерації розчини�

Спосіб виробництва волокон молочного білка і вироби, одержані з них

Спосіб виробництва волокон молочного білка і вироби, одержані з них // 2547747
Група винаходів відноситься до способу отримання текстильних волокон молочного білка і виробу з волокон молочного білка, що містить волокна, вироблені у відповідності з даними способом. Спосіб полягає в тому, що щонайменше один білок, отриманий з молока, пластифицируют разом з пластифікатором при температурах в діапазоні від 60°С до 140°С при механічній напрузі і потім формують волокна через фільєри. При цьому пластифікатор вибирають із групи, що включає водний розчин полісахариду, гліцерин, етиленгліколь або суміші цих речовин. Одержувані волокна володіють істотною міцністю на розтяг. 2 н. і 11 з.п. ф-ли, 1 іл., 3 пр., 1 табл.

Спосіб одержання волокон полімервмісних

Спосіб одержання волокон полімервмісних // 2545331
Винахід відноситься до способу прядіння волокна, що містить поліпептидний полімер, а також до продуктів, що включає згадане полімерне волокно. Спосіб прядіння волокна включає витяжку волокна з прядильного розчину, який містить полімер, переважно поліпептид шовку, який може бути введений у водний розчин з концентрацією, що становить щонайменше 0,15 мг/мл, поліакриламід (ПАА), який збільшує поздовжню в'язкість прядильного розчину, і розчинник. Винахід дозволяє отримувати волокна, що включають живої і неживої біологічний матеріал, які могли б виконувати функцію каркасного матеріалу для тканинної інженерії та вирощування штучних органів. Використання ПАА в прядильному розчині веде до отримання гладких і однорідних волокон, небиоразлагаемих і довговічних. Крім того, використання дуже низьких концентрацій полімерів і/або дуже низьких концентрацій покращувачів поздовжньої в'язкості ПАА полегшує прядіння волокон з прядильного розчину. 6 н. і 18 з.п. ф-ли, 4 іл., 7 пр.

Нановолокнистий полімерний матеріал

Нановолокнистий полімерний матеріал // 2543377
Винахід відноситься до нетканим полімерним нановолокнистим матеріалів на основі полигидроксибутирата, що застосовуються для фільтрації різних середовищ, вирощування живих клітин, створення пористих матриць для контрольованого вивільнення лікарських препаратів. Нетканий полімерний нановолокнистий матеріал отримано з формувального розчину на основі полигидроксибутирата, склад якого містить нк кремній в кількості 0,1-1,5 мас.%, і технологічна добавка, що представляє собою сіль тетрабутиламмония йодиду, розчиненого у суміші хлороформу і мурашиної кислоти в концентрації 1 г/л. Отриманий нетканий полімерний композиційний матеріал володіє підвищеною міцністю і стійкістю до УФ-випромінювання. 2 табл.
Полімерне волокно, його застосування і спосіб його виробництва // 2543176
Винахід відноситься до технології виробництва полімерних волокон, зокрема поліпропіленових, які можуть бути застосовані в якості армуючих для цементу, гіпсу, бетону і т. д. Волокно отримують формуванням з розплаву і подальшою обробкою іонізуючим випромінюванням. Волокно має довжину 0,1-40 мм, діаметр 5-170 мкм і індекс текучості MFI більше 500 г/10 хв, виміряний відповідно до DIN EN ISO 1133. Використання отриманих волокон забезпечує підвищення вогнестійкості бетонних виробів. 5 н. п. ф-ли, 1 табл., 1 пр.

Спосіб регенерації комплексної солі хлорид літію-диметилацетамид у виробництві високоміцних арамідних ниток

Спосіб регенерації комплексної солі хлорид літію-диметилацетамид у виробництві високоміцних арамідних ниток // 2542367
Винахід відноситься до хімічної промисловості, регенерації технологічних розчинів виробництва високоміцних арамідних ниток і може бути використане при регенерації комплексної солі LiCl·ДМАА. Спосіб регенерації комплексної солі хлорид літію - диметилацетамид включає нейтралізацію вихідних розчинів, ректифікацію розчину пластификационной ванни у двох колонах, вакуумну випарку суміші кубового залишку другої колони і осаджувальної ванни, ректифікацію кубового залишку вакуум-випарного апарату, вакуумну ректифікацію відгінного продукту вакуум-випарного апарату і третьої колони з отриманням розчинника, кристалізацію концентрованого розчину хлориду літію в диметилацетамиде, виділення кристалів з розчину, сепарування кристалів на центрифугах і розчинення кристалів в розчиннику з одержанням цільового продукту. При цьому, багатокомпонентні вихідні суміші, що містять від 0 до 60% диметилацетамида (ДМАА), від 0 до 70% ізобутилового спирту (ІХС), а також хлорид літію (LiCl), хлорид водню, воду і домішки - інше до 100%, спочатку поділяють на містять хлорид літію і не містять його. Потім розділяють суміші, що не містять хлорид літію, містять ДМАА �а літію послідовно спрямовують на гетероазеотропную ректифікацію, кристалізації та центрифугування, де відокремлюють комплексну сіль хлорид літію-диметилацетамид в твердій фазі та отримують чисту комплескную сіль. Технічний результат - отримання цільового продукту високої чистоти для його повернення у виробничий цикл. 1 іл.

Спосіб модифікації поверхні нитки поліетилентерефталату

Спосіб модифікації поверхні нитки поліетилентерефталату // 2542307
Винахід відноситься до способу модифікації нитки поліетилентерефталату (ПЕТФ) функціональними добавками для підвищення термо-, фото-, зносо - і гідролітичної стійкості. Спосіб модифікації поверхні нитки поліетилентерефталату включає обробку поліетилентерефталату модифікатором при нагріванні в середовищі розчинника. Нитки поліетилентерефталату обробляють при 40°C в середовищі н-гексану протягом 1 год, а в якості модифікатора використовують 1,1,5-тригидроперфторпентанол-1. Винахід дозволяє підвищити температурний інтервал експлуатації виробів з ПЕТФ за рахунок підвищення його ступеня кристалічності і отримати матеріал з підвищеними механічними властивостями, а також термічної і гідролітичною стійкістю. 1 табл.

Филаменти, що містять активний агент, неткані полотна і способи їх отримання

Филаменти, що містять активний агент, неткані полотна і способи їх отримання // 2541952
Представлені филаменти, містять філамент-формувальний матеріал і добавку, неткані полотна та способи одержання таких філаментів. Філамент та/або волокно містять філамент-формувальний матеріал і добавку, таку як активний агент, який дає бажаний ефект в середовищі, поза филамента та/або нетканого полотна, що містить даний філамент, коли філамент піддається впливу умов цільового використання филамента та/або нетканого полотна, що містить філамент. 9 н. і 30 з.п. ф-ли, 6 іл.

Филаменти, що містять активний агент, неткані полотна і способи їх отримання

Филаменти, що містять активний агент, неткані полотна і способи їх отримання // 2541949
Представлені филаменти, містять філамент-формувальний матеріал і добавку, неткані полотна та способи одержання таких філаментів. Філамент та/або волокно містять філамент-формувальний матеріал і добавку, таку як активний агент, який дає бажаний ефект в середовищі, поза филамента та/або нетканого полотна, що містить даний філамент, коли філамент піддається впливу умов цільового використання филамента та/або нетканого полотна, що містить філамент. 11 н. і 31 з.п. ф-ли, 6 іл., 20 табл.
Спосіб отримання розчину сополімеру на основі акрилонітрилу в n-метилморфолин-n-оксид // 2541473
Винахід відноситься до способу одержання розчину сополімеру на основі акрилонітрилу (ПАН), придатного для отримання полиакрилонитрильних волокон - прекурсорів вуглецевих волокон. Спосіб отримання розчину сополимера полягає в тому, що проводять твердофазное змішання сополімеру на основі акрилонітрилу з вмістом сомономеров не більш як 8 мас.% з гидратом N-метилморфолин-N-оксиду, що містить 5-13,3 мас.% води, при кімнатній температурі до повної гомогенізації суміші. Далі отриману суміш нагрівають до температури 80-135°C. Сополімер на основі акрилонітрилу беруть у кількості 20-50 мас.%, решта - гідрат N-метилморфолин-N-оксиду. Винахід дозволяє підвищити концентрацію розчину ПАН при його приготуванні екологічно чистим способом. 1 табл., 13 пр.
 
2551027.
Up!