Електролітичні способи видалення домішок з виробів and пристрої для них. (C25F)

C25   Електролітичні способи; електрофорез; пристрої для них (електродіаліз, електроосмос, розділення рідин з допомогою електрики B01D; обробка металу впливом електричного струму високої щільності B23H; обробка води, промислових і побутових стічних вод або відстою стічних вод електрохімічними способами C02F1/46; поверхнева обробка металевого матеріалу або покриття, що включає принаймні один спосіб, охоплюваний класом C23 і принаймні інший спосіб, охоплюється цим класом, C23C28, C23F17; анодна або катодна захист C23F; електролітичні способи отримання монокристалів C30B; металізація текстильних виробів D06M11/83; декоративна обробка текстильних виробів місцевої (12110)
C25F              Електролітичні способи видалення домішок з виробів; пристрої для них.(644)
Спосіб отримання зміцненого шару на різьбової поверхні деталі з легованих сталей // 2557183
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане для захисно-зміцнюючої обробки деталей з різьбовими поверхнями, застосовуваних, наприклад, у ролико-гвинтових і шарико-гвинтових передачах. Спосіб включає формування геометрії різьблення резьбообразующим інструментом, її обробку електролітно-плазмовим методом, при якому деталь занурюють в електроліт - 3-8% водний розчин сульфату амонію, формують парогазову оболонку і запалюють електричний розряд між оброблюваною деталлю і електролітом шляхом подачі на оброблювану деталь електричного потенціалу, при цьому забезпечують режим електролітно-плазмового полірування різьбової поверхні при напрузі 260-310, температурі електроліту 70-85°C, щільності струму 0,20-0,55 А/см2, а після електролітно-плазмового обробки різьбової поверхні деталі поміщають у вакуумну камеру установки для іонно-імплантаційній обробки, проводять іонне очищення іонами аргону при енергії від 6 до 8 кев, щільності струму від 100 до 120 мкА/см2 протягом від 0,2 до 0,8 год і іонно-імплантаційну обробку поверхні деталі іонами ітербій або азоту при енергії від 20 до 35 кев. Технічний результат: підвищення зносостійкості і антифрикційних
Спосіб електролітно-плазмового видалення полімерних покриттів з поверхні пластинчастого торсина несучого гвинта вертольота // 2556251
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використано для видалення полімерних покриттів з поверхні деталей із легованих сталей, зокрема з нержавіючих тріп-сталей високої міцності і пластичності, а також при відновленні особливо відповідальних деталей літальних апаратів, наприклад тріснув несучих гвинтів вертольотів. Спосіб включає занурення торсиона в електроліт, подачу на торсіон електричного потенціалу, формування парогазового шару між електролітом і торсіонні. При цьому до торсіонної спочатку прикладають електричний потенціал від 310 до 350 До, а після підвищення величини струму знижують потенціал до 280-300 і проводять процес електролітно-плазмового полірування до отримання заданої шорсткості поверхні торсиона. Як торсиона несучого гвинта вертольота використовують торсіон, виконаний з легованої сталі, а в якості електроліту використовують водний розчин солі сульфату амонію концентрацією від 5 до 10 г/л, причому видалення покриття ведуть при температурі від 70°C до 85°C до його повного зняття. Технічний результат: підвищення продуктивності процесу видалення полімерного покриття при одночасному поліруванні сталевий повер�

Спосіб електролітно-плазмової обробки поверхні деталей з маловуглецевих сталей з підвищеним вмістом хрому

Спосіб електролітно-плазмової обробки поверхні деталей з маловуглецевих сталей з підвищеним вмістом хрому // 2555312
Винахід відноситься до технології полірування виробів з маловуглецевих сталей з підвищеним вмістом хрому і може бути використане в авіаційному та енергетичному машинобудуванні, зокрема для фінішної обробки лопаток компресора. Спосіб включає занурення оброблюваної деталі в ванну з попередньо нагрітим електролітом у вигляді розчину гідрокарбонату натрію або сульфату амонію, формування розряду в пароплазменной області, що утворюється між оброблюваною деталлю і електролітом, вплив струмами високої частоти на поверхню деталі, при цьому в електроліт вводять поверхнево-активну речовину в кількості не менше 1,0*10-4 про. %, а вплив струмами високої частоти на поверхню деталі здійснюють пакетами імпульсів струму з тривалістю пакета імпульсів струму понад 15 мкс і шпаруватістю імпульсів менше 85%, при цьому оброблювана деталь є анодом. Технічним результатом є зниження енергетичних витрат на одиницю оброблюваної поверхні, підвищення екологічності та рівномірності обробки поверхні деталей складного профілю. 4 з.п. ф-ли, 2 табл., 2 пр.

Спосіб отримання гідрофобного або гідрофільного пористого кремнію

Спосіб отримання гідрофобного або гідрофільного пористого кремнію // 2555013
Винахід відноситься до галузі хімії, зокрема до методик наноструктурування та модифікації властивостей поверхні. Винахід може бути використаний для зміни змочуваності поверхні кремнію шляхом зміни пористості поверхні, в тому числі для одержання гідрофільних або гідрофобних поверхонь на основі кристалічного кремнію. Спосіб включає обробку поверхні кристалічного кремнію електрохімічним травленням у розчині плавикової кислоти концентрацією від 20% до 30% при подачі струму з поверхневою щільністю 750-1000 мА/см2 протягом 5-30 секунд для отримання гідрофобного кремнію або подачі струму з поверхневою щільністю не більш 650 мА/см2 протягом 5-30 секунд для отримання гідрофільного кремнію. Спосіб дозволяє одноетапно отримувати поверхні з мультимодальної пористістю нано - і мікромасштабу. 4 іл.

Інструмент-електрод для електрохімічного полірування просторово-складних поверхонь

Інструмент-електрод для електрохімічного полірування просторово-складних поверхонь // 2552204
Винахід відноситься до області електрохімічної обробки металів і може застосовуватися для електрохімічного полірування просторово-складних поверхонь. Інструмент містить корпус з діелектричного матеріалу, закріплений на ньому інструмент-електрод, підключений до негативного полюса джерела постійного струму, при цьому інструмент-електрод з зовнішньої сторони забезпечений засобами для створення зазору між ним і оброблюваної заготівлею, яка підключається до позитивного полюса джерела постійного струму. Інструмент-електрод виконаний у вигляді насадки з м'якою тришаровою оболонкою, жорстко закріпленої на корпусі, причому перший шар оболонки виконаний з гуми, що утворює замкнуту камеру, другий шар - з дрібної металевої сітки, а третій - з неметалевої сітки, при цьому в корпусі виконані два отвори, один з яких виконано з можливістю підключення до виходу насоса-компресор, що нагнітає повітря, а друге - з можливістю підключення до входу вакуумного насоса. Винахід забезпечує підвищення якості електрохімічного полірування просторово-складних поверхонь при збереженні отриманих до обробки її геометричних параметрора між електродом і оброблюваною поверхнею в трьохкоординатної просторі. 1 з.п. ф-ли, 2 іл.
Спосіб полірування деталей з титанових сплавів // 2552203
Винахід відноситься до поліруванню деталей з титанових сплавів і може бути використане для полірування деталей турбомашин, а також в якості підготовчої операції перед іонно-імплантаційним модифікуванням поверхні деталей і нанесенням захисних іонно-плазмових покриттів. Спосіб полірування деталей з титанових сплавів включає занурення деталі в електроліт, формування навколо оброблюваної поверхні деталі парогазової оболонки і запалювання розряду між оброблюваною деталлю і електролітом шляхом подачі на оброблювану деталь електричного потенціалу від 250 до 320 В при температурі від 70°C до 90°C. В якості електроліту використовують водний розчин з вмістом від 4 до 6 вагу. % гідроксиламіну солянокислого і з вмістом від 0,7 до 0,8 вага.% NaF або KF. Забезпечується надійне і якісне полірування деталей з титанових сплавів. 9 з.п. ф-ли, 2 ін.
Спосіб підвищення експлуатаційних характеристик лопаток турбомашин з легованих сталей // 2551344
Винахід відноситься до технології електролітно-плазмового полірування поверхні деталей із легованих сталей. Спосіб включає полірування пера лопатки електролітно-плазмовим методом, що включає занурення деталі в електроліт, формування навколо оброблюваної поверхні деталі парогазової оболонки і запалювання розряду між оброблюваною деталлю і електролітом шляхом подачі на оброблювану деталь електричного потенціалу, причому полірування поверхні пера лопатки проводять у два етапи: спочатку до оброблюваної лопатці прикладають електричний потенціал величиною від 320 до 350 та полірування проводять до досягнення мінімально можливої при даному напрузі величини шорсткості, а потім плавно зменшують напругу до величин від 270 до 300 В і проводять остаточне полірування до досягнення мінімально можливої при даному напрузі величини шорсткості поверхні, причому в якості електроліту використовують водний розчин солі сульфату амонію концентрацією від 6 до 12 г/л, а полірування ведуть при температурі від 60 °C до 80 °C. Технічний результат: підвищення експлуатаційних характеристик лопаток турбомашин при одночасному зниженні трудомісткості про
Спосіб обробки поверхні металів // 2550436
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використано в електротехнічній промисловості, приладобудуванні та для декоративних цілей при виробництві товарів народного споживання. Спосіб характеризується тим, що анод з срібла і срібних сплавів і металевий катод занурюють у електролітичну ванну і на них подають напругу 280-370 при анодної щільності струму 0,4-0,8 A/см2 і при температурі водного розчину електроліту 20-40 °С, при цьому в якості електроліту використовують водний розчин, що містить хлористий амоній, амоній лимоннокислий і винну кислоту при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: хлористий амоній 3-10; амоній лимоннокислий 2-6; винна кислота 1-3; вода інше. Технічний результат полягає в поліруванні срібною або серебросодержащий деталі - анода і отримання оксиду срібла на поверхні катода.
Спосіб електролітно-плазмової обробки поверхні металів // 2550393
Винахід відноситься до області гальванотехніки і може бути використане в різних областях техніки, зокрема в машинобудуванні, електротехнічній промисловості, приладобудуванні і в декоративних цілях при виробництві товарів народного споживання. Спосіб характеризується тим, що алюмінієвий або алюминийсодержащий анод і медненний сталевий катод занурюють у електролітичну ванну і на них подають напругу У 250-340 при анодній густині струму 0,4-0,7 А/см2 і при температурі водного розчину електроліту 60-90°С, при цьому в якості електроліту використовують водний розчин, що містить, мас.%: хлористий амоній 5-10, хлористий калій 2-6, щавлеву кислоту 1-4 і воду - інше. Технічний результат: полірування активного електрода з алюмінієвого або алюминийсодержащего сплаву до дзеркального блиску при синхронному видаленні мідного шару з поверхні сталевого катода. 2 пр.

Спосіб електрохімічного полірування металів і сплавів

Спосіб електрохімічного полірування металів і сплавів // 2550068
Винахід відноситься до області електрохімічної обробки металів і сплавів і може бути використане в машино - і приладобудуванні при доведенні внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Спосіб включає циклічне полірування деталі в нейтральному водному розчині солей при щільності струму 0,2-10,0 А/см2, температурі електроліту, що дорівнює температурі навколишнього середовища, вібрації оброблюваної деталі з амплітудою і частотою, визначеними виходячи з електрохімічних властивостей металу, і оцінку шорсткості після кожного циклу полірування, при цьому час між циклами розраховують в залежності від параметрів полірування та електрохімічних властивостей металу за формулою τ м ц ≥ ( z ⋅ F 2 i ) 2 π D C S 2 , де z - заряд потенциалопределяющего іона, F - число Фарадея, Кл·моль-1, i - щільність струму анодного розчинення, А/см2, D - коефіцієнт дифузії іонів оброблюваного металу, см2/с, CS - концентрація іонів на полірованій поверхні деталі, моль/см3, а час одного циклу полірування визначають із залежності τ = K i ⋅ D , де τ - час циклу полірування, з, i - щільність струму анодного розчинення, А/см2, D - коефіцієнт дифузії іонів оброблюваного металу, см2/с, К=10-5 А. Винахід дозволяє розрахувати точний час циклу �
Спосіб підвищення зносостійкості різьбової поверхні деталі з легованих сталей // 2539137
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане для захисно-зміцнюючої обробки та нанесення зносостійких покриттів на різьбові поверхні деталей, застосовуваних, наприклад, у ролико-гвинтових і шарико-гвинтових передачах. Спосіб включає підготовку поверхні під нанесення покриття та нанесення зносостійкого покриття. При цьому підготовку поверхні під нанесення покриття поєднують з зміцнюючої обробкою, проводячи її в наступній послідовності: деталь занурюють в електроліт, формують навколо оброблюваної поверхні деталі парогазову оболонку і запалюють електричний розряд між оброблюваною деталлю і електролітом шляхом подачі на оброблювану деталь електричного потенціалу, при цьому забезпечують режим електролітно-плазмового полірування різьбової поверхні, а після електролітно-плазмового обробки різьбової поверхні деталі поміщають у вакуумну камеру установки для іонно-імплантаційній обробки, проводять іонне очищення іонами аргону при енергії від 6 до 8 кев і іонно-імплантаційну обробку поверхні деталі іонами ітербій або азоту, а потім у цій же установці іонно-плазмовим методом наносять зносостійке покриття ивойств різьбових поверхонь деталей. 21 з.п. ф-ли, 1 пр.
Спосіб електролітно-плазмової обробки поверхні металів // 2537346
Винахід відноситься до електролітно-плазмової обробки поверхні металів. Спосіб включає полірування деталей з мідьвмісного сплаву в електроліті, використовуваної в якості анода, і синхронне нанесення мідного покриття на сталеву деталь, яку використовують в якості катода. На катод і анод подають напругу У 250-340 при температурі електроліту 60-90 С. Електроліт використовують у вигляді водного розчину, що містить хлористий амоній, фтористий амоній і амоній лимоннокислий одне-, двох-, тризаміщені або їх суміш. Забезпечується полірування активного анода до дзеркального блиску з синхронним покриттям поверхні сталевого катода міддю. 1 пр.

Спосіб очищення та отримання пористої поверхні напівпровідникових пластин

Спосіб очищення та отримання пористої поверхні напівпровідникових пластин // 2507630
Винахід відноситься до технології виготовлення напівпровідникових приладів, зокрема до очищення поверхні напівпровідникових пластин від органічних забруднень та отримання пористої поверхні кремнію при виготовленні різних структур. Очищення від органічних забруднень та отримання пористої поверхні напівпровідникових пластин здійснюють спільно в одну стадію в розчинах HBF4 або NH4HF2, активованих озоном високої концентрації 17% і вище. Травлення напівпровідникових пластин здійснюють в концентрованих, більше 10%, розчинах HBF4 або NH4HF2. Застосування запропонованого способу очищення та отримання пористої поверхні напівпровідникових пластин у розчинах HBF4 або NH4HF2, активованих озоном високої концентрації, дозволить спростити технологію, знизити температуру процесу очищення, знизити енергоємність, скоротити число стадій і час обробки пластин, підвищити екологічну безпеку очищення та отримання пористої поверхні напівпровідникових пластин. 1 з.п. ф-ли, 1 табл., 2 іл.

Спосіб очищення вуглецевого наноматеріалу від металовмісної каталізатора

Спосіб очищення вуглецевого наноматеріалу від металовмісної каталізатора // 2502833
Винахід відноситься до хімічної технології одержання вуглецевих наноматеріалів (УПМ), а саме до їх очищенню від металовмісної каталізатора. Очищення проводиться шляхом розчинення каталізатора різними реагентами в електролізері, катодне та анодне простір якого розділений мембраною. Очищається УПМ розташовують в анодному просторі електролізера. В якості електроліту використовують водні розчини речовин, при електролізі яких в анодному просторі електролізера відбувається накопичення реакционоспособних аніонів, що утворюють з каталізатором розчинні у воді солі. Використання винаходу не вимагає великої кількості реагентів для видалення каталізатора, при цьому сам реагент не витрачається і може використовуватися багаторазово, відсутня утворення великої кількості стічних вод.
Спосіб електролітно-плазмового полірування деталей з титанових сплавів // 2495967
Винахід відноситься до електролітно-плазмового поліруванню металевих виробів, переважно з титанових сплавів, і може бути використане в турбомашиностроении при обробці робочих та направляючих лопаток парових турбін, лопаток газоперекачувальних установок і компресорів газотурбінних двигунів, для забезпечення необхідних фізико-механічних та експлуатаційних властивостей деталей турбомашин, а також в якості підготовчої операції перед іонно-імплантаційним модифікуванням поверхні деталі і нанесенням захисних іонно-плазмових покриттів. Оброблювану деталь занурюють в електроліт, формують навколо оброблюваної поверхні деталі парогазову оболонку і запалюють розряд між оброблюваною деталлю і електролітом шляхом подачі на оброблювану деталь електричного потенціалу. При цьому використовують деталь з титанового сплаву з вмістом ванадію, вага.%: V - від 3,5 до 6,0. До оброблюваної деталі прикладають електричний потенціал від 340 до 360 В, використовують електроліт у вигляді водного розчину з вмістом 30 - 50 г/л KF·2H2O і 2 - 5 г/л СгО3, а полірування ведуть при температурі від 75 °С до 85 °С протягом не менше 1,5 хв. При використанні винаходу підвищується кдноэтапной обробки. 12 з.п. ф-ли, 2 ін.
Спосіб полірування деталей з титанових сплавів // 2495966
Винахід відноситься до електролітно-плазмового поліруванню деталей з титанових сплавів і може бути використане в турбомашиностроении при поліруванні робочих та направляючих лопаток парових турбін, лопаток газоперекачувальних установок і компресорів газотурбінних двигунів, для забезпечення необхідних фізико-механічних та експлуатаційних властивостей деталей турбомашин, а також в якості підготовчої операції перед іонно-імплантаційним модифікуванням поверхні деталі і нанесенням захисних іонно-плазмових покриттів. Оброблювану деталь занурюють в електроліт, формують навколо оброблюваної поверхні деталі парогазову оболонку і запалюють розряд між оброблюваною деталлю і електролітом шляхом подачі на оброблювану деталь електричного потенціалу. При цьому використовують оброблювану деталь з титанового сплаву, не містить ванадій. До оброблюваної деталі прикладають електричний потенціал від 340 до 360, а в якості електроліту використовують водний розчин суміші nh 4 f і KF при їх утриманні: nh 4 f - від 5 г/л до 15 г/л, KF - від 30 г/л до 50 г/л, при цьому полірування ведуть при температурі від 75°C до 85°C протягом не менше 1,5 хвилин. Використання винаходу дозволяє�дноэтапной обробки. 9 з.п. ф-ли, 1 табл., 1 пр.

Спосіб очищення поверхні металевих матеріалів

Спосіб очищення поверхні металевих матеріалів // 2495156
Винахід відноситься до очищення поверхні металевих виробів зі сталі, мідних сплавів або срібла. У способі на металеву поверхню наносять гель-електроліт, що містить поліетиленгліколь, перхлорат лужних металів, трифторацетат лужних металів і два мономера акрилового ряду. Гель-електроліт наносять товщиною ≤1 мм, приводять його в контакт з електродом, виконаним із нейтрального по відношенню до гель-електроліту матеріалу, при цьому повністю виключають контакт зазначеного електрода з очищається металевою поверхнею. Між електродом і очищатимуть металевою поверхнею створюють електричне напруга, при якому електрод є анодом, і величина якого перевищує електродний потенціал металу, забруднюючої зазначену металеву поверхню. Після очищення гель-електроліт видаляють з металевої поверхні. Винахід забезпечує ефективну очистку поверхні будь-яких металів, прискорює процес очищення, а також дозволяє контролювати якість очищення поверхні. 9 з.п. ф-ли, 2 іл.
Електроліт для електрохімічної обробки на імпульсному уніполярному струмі твердих сплавів // 2489235
Винахід відноситься до області машинобудування і може бути використане для електрохімічної обробки металокерамічних твердих сплавів із застосуванням імпульсного струму уніполярного

Ручний інструмент-електрод для електрохімічного полірування металів

Ручний інструмент-електрод для електрохімічного полірування металів // 2472874
Винахід відноситься до області електрохімічної обробки металів і може застосовуватися для ручного електрохімічного полірування різних деталей, у тому числі з просторово-складними поверхнями

Спосіб захисту жароміцних сталей і сплавів від корозії

Спосіб захисту жароміцних сталей і сплавів від корозії // 2468898
Винахід відноситься до галузі електрохімії і може бути використане в машинобудуванні, хімічній, металургійній та інших галузях промисловості
Спосіб електролітно-плазмового видалення покриттів з нітриду титану або сполук нітридів титану з металами // 2467098
Винахід відноситься до технології електролітно-плазмового видалення захисних покриттів з нітриду титану з поверхні деталей з титанових сплавів і може бути використано при відновленні деталей турбомашин, зокрема робочих та направляючих лопаток парових турбін, лопаток газоперекачувальних установок і компресорів газотурбінних двигунів
Спосіб електролітно-плазмового полірування деталей з титану і титанових сплавів // 2461667
Винахід відноситься до електролітно-плазмового поліруванню металевих виробів і може бути використане в турбомашиностроении при обробці лопаток парових турбін, лопаток газоперекачувальних установок і компресорів газотурбінних двигунів

Установка для видалення покриття і спосіб її експлуатації

Установка для видалення покриття і спосіб її експлуатації // 2460829
Винахід відноситься до гальванотехніці, а саме до установки для видалення покриття і до способу видалення покриття

Спосіб електролітно-плазмової обробки поверхні струмопровідних виробів

Спосіб електролітно-плазмової обробки поверхні струмопровідних виробів // 2455400
Винахід відноситься до області електролітно-плазмової обробки поверхні струмопровідного прокату і може знайти застосування при здійсненні технологічних операцій очищення і травлення металів і сплавів

Спосіб електрохімічного полірування металів і сплавів

Спосіб електрохімічного полірування металів і сплавів // 2451773
Винахід відноситься до області електрохімічної обробки металів і сплавів і може бути використане в машино - і приладобудуванні, наприклад, при доведенні внутрішніх і зовнішніх поверхонь

Спосіб контролю ступеня видалення покриття з деталей з жароміцних нікелевих сплавів

Спосіб контролю ступеня видалення покриття з деталей з жароміцних нікелевих сплавів // 2440878
Винахід відноситься до області машинобудування, а саме до способів контролю ступеня видалення покриттів з деталей з жароміцних нікелевих сплавів, і може бути використано в авіаційному та енергетичному турбобудуванні при ремонті лопаток турбін

Пристрій для електролітно-плазмового оброблення металевої поверхні

Пристрій для електролітно-плазмового оброблення металевої поверхні // 2439212
Винахід відноситься до області електролітно-плазмової обробки поверхні виробів із сталі, металів і сплавів
Спосіб електрохімічного очищення металевих виробів // 2411310
Винахід відноситься до області електрохімічної обробки металевих виробів, а саме до способів електрохімічної обробки (ЕХО) поверхні металевих виробів від забруднень технологічними мастилами, слідів оксидної плівки, продуктів зносу та інших типів забруднень

Спосіб електрохімічного видалення металевого покриття з конструктивної деталі

Спосіб електрохімічного видалення металевого покриття з конструктивної деталі // 2405070
Винахід відноситься до галузі електрохімії і може бути використано для видалення металевих покриттів

Спосіб комбінованої обробки деталей з алюмінію і його сплавів

Спосіб комбінованої обробки деталей з алюмінію і його сплавів // 2405069
Винахід відноситься до машинобудування, і саме до технології оздоблювальної обробки деталей з алюмінію і його сплавів, і може бути використане для обробки отворів втулок і довгомірних виробів
Спосіб обробки поверхні магнієвих сплавів // 2403326
Винахід відноситься до електрохімічної обробки поверхні металевих виробів, зокрема до електрохімічному поліруванню поверхні з магнієвих сплавів, таких як кронштейни, поковки, штамповки, кришки, диски автомобільних коліс, корпусу ноутбуків, мобільних телефонів, і може бути використане в ракетно-космічній техніці, автомобілебудуванні, електронній промисловості і інших галузях народного господарства
Селективний травитель для титану // 2396093
Винахід відноситься до медичної техніки, зокрема до підготовки поверхні титанових імплантатів перед нанесенням біоактивних покриттів на поверхню імплантату, і може бути використано для виявлення мікроструктури металу

Спосіб виготовлення шпинделя з титанового сплаву для трубопровідної арматури

Спосіб виготовлення шпинделя з титанового сплаву для трубопровідної арматури // 2385792
Винахід відноситься до способів виготовлення шпинделів для засувок і вентилів для перекривання трубопроводів або регулювання витрати проходять у них середовищ
Спосіб виготовлення шпинделя зі сталі для трубопровідної арматури // 2380598
Винахід відноситься до способу виготовлення шпинделя зі сталі для трубопровідної апаратури і може бути використане при виготовленні засувок і вентилів для перекривання трубопроводів або регулювання витрати проходять у них середовищ

Установка електролітно-плазмового обробки

Установка електролітно-плазмового обробки // 2378420
Винахід відноситься до установок для електролітно-плазмового обробки виробів з нержавіючих сталей і титанових сплавів і може бути використане в турбомашиностроении при поліруванні лопаток

Спосіб і пристрій для травлення металів

Спосіб і пристрій для травлення металів // 2375506
Винахід відноситься до області електролітичного травлення металів і може бути використане для обробки плоского прокату, зокрема стрічок інструментальної сталі і/або С-сталі

Спосіб багатоетапного електролітно-плазмового полірування виробів з титану і титанових сплавів

Спосіб багатоетапного електролітно-плазмового полірування виробів з титану і титанових сплавів // 2373306
Винахід відноситься до області електрохімічного полірування металевих виробів і може бути використане в турбомашиностроении при обробці лопаток

Спосіб визначення моменту закінчення процесу електролітно-плазмового видалення покриття

Спосіб визначення моменту закінчення процесу електролітно-плазмового видалення покриття // 2360045
Винахід відноситься до області електролітно-плазмової обробки поверхонь і може бути використане для визначення моменту закінчення електролітно-плазмового видалення жаростійких металевих покриттів з поверхні нікелевих сплавів
 
2550899.
Up!