Виробництво генраторного газу, водяного газу, синтез-газу чи сумішей, що містять ці гази з твердих вуглецевмісних речовин and карбюрация повітря або інших газів (C10J)

C10J              Виробництво генраторного газу, водяного газу, синтез-газу чи сумішей, що містять ці гази з твердих вуглецевмісних речовин (отримання синтез-газу з рідких або газоподібних вуглеводнів C01B; підземна газифікація мінералів E21B43/295); карбюрация повітря або інших газів(781)

Сопло пальника і вугільний газогенератор

Сопло пальника і вугільний газогенератор // 2557814
Винахід відноситься до сопла пальника і вугільному газогенераторів, містить сопло пальника. Сопло пальника містить корпус сопла. Паливна труба і труба для газу, що підтримує горіння, передбачені в корпусі сопла. Труба для газу, що підтримує горіння, розташована навколо зовнішньої частини паливної труби. Випускний кінець труби для газу, що підтримує горіння, триває далі, ніж випускний кінець паливної труби. У трубі для газу, що підтримує горіння, передбачена відокремлює труба, яка відділяє трубу для газу, що підтримує горіння, як першу трубу для газу, підтримуючого горіння, і другу граничну трубу для газу. Друга гранична труба розташована навколо зовнішньої частини першої труби для газу, що підтримує горіння. Випускний кінець паливної труби триває далі, ніж кінець відокремлює труби. Технічним результатом є запобігання зносу кінця труби для газу, що підтримує горіння. 2 н. і 5 з.п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб переробки відпрацьованого вуглецьвмісного матеріалу катода

Спосіб переробки відпрацьованого вуглецьвмісного матеріалу катода // 2556660
Винахід може бути використано в області переробки вуглецевмісних катодних матеріалів. Спосіб включає завантаження відпрацьованих катодних ванн виробництва алюмінію в шахтну піч (1), де проводять їх термообробку при температурі вище температури займання вуглецю і вище температури випаровування токсичних речовин, що містяться у відпрацьованих катодних ваннах. У першому поздовжньому ділянці (8) шахтної печі (1) реакційні гази направляють в прямотоці з вуглецем, а в другому поздовжньому ділянці (9) шахтної печі - в протитоку вуглецю. Реакційні гази виводять (11) з шахтної печі в області з збільшеним перетином (7), що знаходиться між зазначеними поздовжніми ділянками (8,9). Винахід дозволяє повністю відокремити токсичні речовини, такі як натрій, фтор, та одночасно отримати шлак, багатий алюмінатом кальцію, запобігти рециркуляцію лугів. 18 з.п. ф-ли, 9 іл.

Спосіб і пристрій для переробки містять вуглець вихідного матеріалу в газ шляхом газифікації

Спосіб і пристрій для переробки містять вуглець вихідного матеріалу в газ шляхом газифікації // 2555884
Винахід відноситься до хімічної технології та обладнання, зокрема до пристроїв для переробки твердих побутових і промислових відходів, а також інших вуглецевмісних вихідних матеріалів в паливний газ шляхом газифікації і способів здійснення процесу піролізу і газифікації з нижньою тягою. Пристрій для газифікації включає довгастий зовнішній резервуар, довгастий внутрішній резервуар, вказаний внутрішній резервуар розташований всередині зазначеного зовнішнього резервуару, в результаті чого утворюється порожнина між зазначеним внутрішнім резервуаром і зазначеним зовнішнім резервуаром, завантажувальний механізм, що включає довгастий корпус завантажувального механізму і подає вихідний матеріал пристрій для переміщення вказаного вихідного матеріалу вздовж зазначеного продовгуватого корпуса завантажувального механізму, корпус газогенератора з внутрішньою поверхнею і зовнішньою поверхнею, камеру згоряння, газовідвід і механізм для вивантаження шлаку. Винахід забезпечує переробку вихідних матеріалів з різноманітними морфологічними структурами, фракційним складом і підвищеним вмістом вологи. 2 н. і 25 з.п. ф-ли, 34 табл., 3 іл.

Газогенератор

Газогенератор // 2555486
Винахід відноситься до хімічної промисловості. Газогенератор містить вертикально розташований корпус, індивідуальні дуттьові канали з фурмами на кінці, канал відводу газу і систему електромагнітних клапанів (6), приєднаних індивідуально до трубок (8) з дуттьовими фурмами на кінці, розташованими в зоні фурменої поясу (12). Система електромагнітних клапанів (6) також приєднана до повітряного колектора (3), що має на кінці триходовий електромагнітний клапан (2), з'єднаний з форсажним повітряним контуром, а вертикально розташована циліндрична камера газифікації (4) разом з трубками (8) поміщена в термоізоляційний футляр. Винахід дозволяє підвищити енергетичну цінність генераторного газу на перехідних режимах, підвищити ефективність процесу газифікації, знизити інерційність газогенератора. 5 іл., 1 табл.

Спосіб і пристрій для видалення смол із синтез-газу, отриманого під час газифікації біомаси

Спосіб і пристрій для видалення смол із синтез-газу, отриманого під час газифікації біомаси // 2555046
Винахід відноситься до способу і системи газифікації біомаси в реакторі. Навантажений смолою газ з реактора для газифікації біомаси піддається обробці шляхом насичення і поглинання за допомогою першої та другої текучого середовища відповідно. Перша текуча середовище містить ароматичні вуглеводні, в той час як друга текуча середовище містить лінійні вуглеводні. Смоли, що перейшли в ароматичну текуче середовище, надходять разом з такою текучого середовища розділову колону. Поділ здійснюють на основі температури випаровування, і більш легка фракція повертається у вхідний потік в сепаратор на основі насичення. Більш важкі фракції або вивільняються, або прямують назад в реактор з біомасою. Може передбачатися проміжна буферна ємність між виходом очисника на основі насичення і сепаратором. В результаті здійснення способу ефективність очищення на першій стадії очищення може бути значно підвищена. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 1 іл., 1 пр.

Спосіб переробки конденсованого органічного палива і газогенераторна установка

Спосіб переробки конденсованого органічного палива і газогенераторна установка // 2554953
Винахід розкриває спосіб переробки конденсованого органічного палива шляхом газифікації з подальшою конвертацією його в висококалорійний газ, який передбачає завантаження зазначеного палива в газогенератор, подачу в зону накопичення і виведення твердих продуктів переробки палива газифікують агента. При цьому газифікацію проводять за допомогою забезпечення послідовного перебування палива в зоні нагрівання і сушіння, зонах піролізу, горіння і охолодження, причому в газогенератор додатково вводять електропровідний инерт, а процес горіння в щільному шарі стабілізують за допомогою двох газопроникних шнеків і одночасним впливом на електропровідний инерт і продукти горіння перехресними магнітними та електричними полями з отриманням на виході з газогенератора синтез-газу і з подальшою конвертацією його в висококалорійний газ. Винахід також розкриває газогенераторну установку для зазначеної переробки конденсованого органічного палива. Технічним результатом є забезпечення по перерізу газогенератора стабільного, однорідного фронту горіння шляхом управління продуктами горіння у високоефективному процесі газифікації т

Спосіб і система для подачі теплової енергії і експлуатує її установка

Спосіб і система для подачі теплової енергії і експлуатує її установка // 2553892
Винахід відноситься до подачі теплової енергії і може бути використане в хімічній промисловості і газифікації. Спосіб подачі теплової енергії у систему термообробки (104) сировини включає: газифікацію сухої сировини в першому реакторі (106) потоком газифікують газу (FGG) з отриманням першого газового потоку (PFG); окислення у другому реакторі (108) з отриманням другого газового потоку (DFG); активацію в третьому реакторі носіїв кисню з отриманням надлишку теплової енергії; подачу частини теплової енергії зазначеного другого газового потоку (DFG) та/або надлишкового тепла з активації носіїв кисню в систему (104) термообробки сировини; і підвищення температури потоку газифікують газу (FGG) щонайменше однієї частиною надлишкового тепла з активації носіїв кисню для підвищення температури зазначеного потоку газифікують газу (FGG) до температури газифікації. Винахід дозволяє знизити енергоспоживання, негативний вплив на навколишнє середовище, а також виключити безперервне зовнішнє постачання. 4 н. і 14 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб і система для отримання джерела енергії в термодинамічному циклі конверсією2з сировинних матеріалів, що містять вуглець

Спосіб і система для отримання джерела енергії в термодинамічному циклі конверсією2з сировинних матеріалів, що містять вуглець // 2553289
Винахід може бути використаний для виробництва електроенергії з сировинного матеріалу, що містить вуглець, більш конкретно з вугілля та/або сухої біомаси. Спосіб отримання електроенергії з сировинного матеріалу, що містить вуглець, включає стадії газифікації сухого сировинного матеріалу в газификационном реакторі газовим потоком, що містить головним чином СО2, при високій температурі з створенням першого газового потоку, що включає головним чином молекули монооксиду вуглецю; окислення в окисному реакторі носіями кисню в окисленому стані (МеО) при високій температурі із створенням другого газового потоку, що містить СО2, і носії кисню у відновленому стані (Мо); активації в активаційному реакторі носіїв кисню у відновленому стані газовим потоком активації, що включає елементи кисню, з створенням збідненого киснем газового потоку активації; і перетворення частини теплової енергії потоку активації в електроенергію. Винахід дозволяє отримувати електроенергію з біомаси, що містить вуглець, а також створювати цінний продукт загальної енергії для живлення системи для генерування електроенергії, такий як турбоальт

Спосіб об'єднаної газифікації залишків рідкого і твердого палива

Спосіб об'єднаної газифікації залишків рідкого і твердого палива // 2553156
Винахід відноситься до способу отримання синтез-газу шляхом спільної газифікації в потоці твердого і рідкого палива, що містять золу. Причому зазначене паливо подають окремо в реактор газифікації вугілля через кілька пальників, при цьому пальники мають концентричний кут горіння понад 0°, що знижує утворення сажі і підвищує ступінь конверсії. Тверду фракцію подають спільно з інертним газом в реактор газифікації. Золосодержащее тверде паливо містить, щонайменше, частково дрібні частинки вугілля, отримані при видобутку вугілля, які не підходять для газифікації в нерухомому шарі вугілля. Золосодержащее рідке паливо містить залишок від газифікації в нерухомому шарі вугілля. Технічним результатом є спільне використання при газифікації в підвішеному потоці золосодержащих рідких залишків від газифікації в нерухомому шарі та дрібних частинок вугілля, які не можуть бути використані при газифікації в нерухомому шарі, а також зведення до мінімуму утворення сажі. 9 з.п. ф-ли, 3 іл. 1 пр.
Охолоджувач синтез-газу і спосіб його складання // 2551908
Винахід відноситься до охолоджувача синтез-газу і способу його складання. Описаний охолоджувач синтез-газу, призначений для використання в системі газифікації, що включає верхню частину (216), що містить насадки (314) трубопроводів. Охолоджувач синтез-газу також включає кільцевий корпус (202), що включає трубопроводи (308, 309), які виконані з можливістю з'єднання з потоку з насадками (314) трубопроводів. Охолоджувач синтез-газу також включає частину швидкого охолодження, призначену для видалення твердих частинок, захоплених потоком синтез-газу, що проходить через охолоджувач синтез-газу. Верхня частина (214) і корпус (202) виконані з можливістю з'єднання за допомогою кільцевого зварного шва. Описані також система газифікації та спосіб складання охолоджувача синтез-газу. Технічний результат полягає в можливості складання елементів охолоджувача синтез-газу з використанням меншої кількості з'єднувальних елементів порівняно з відомими охолоджувачами. 3 н. і 17 з.п. ф-ли, 3 іл.
 
2551367.
Up!