Продукти, отримані з шаруватих катионообменних силікатів шляхом іонного обміну з органічними сполуками, такими як амонійні, фосфониевие або сульфониевие з'єднання або шляхом впровадження органічних сполук, наприклад глина з органічними домішками (C01B33/44)

C01B33/44                     Продукти, отримані з шаруватих катионообменних силікатів шляхом іонного обміну з органічними сполуками, такими як амонійні, фосфониевие або сульфониевие з'єднання або шляхом впровадження органічних сполук, наприклад глина з органічними домішками(15)

Полімерна композиція

Полімерна композиція // 2539588
Даний винахід відноситься до поліефірним композиційним матеріалам. Описана полімерна композиція, яка використовується в якості конструкційного матеріалу, на основі полибутилентерефталат-политетраметиленоксидного блок-сополимера складу полібутілентерефталата 70% мас. і политетраметиленоксида 30% мас. з додаванням термостабілізатора у співвідношенні від 1 до 7 % від маси полімерної матриці, що відрізняється тим, що в якості полімерної матриці використовують полибутилентерефталат-политетраметиленоксидний блок-сополімер, як органомодифицированной глини - органоглину родовища Герпегеж КБР, модифіковану четвертинної амонієвої сіллю. Технічний результат - одержання композиційного матеріалу, що володіє поліпшеними експлуатаційними характеристиками, зокрема підвищеної термо-, тепло-, вогнестійкістю, міцністю на розрив, поліпшеною перерабативаемостью з розплаву. 3 табл., 5 пр.

Спосіб очищення немодифікованого бентоніту на основі монтморилоніту

Спосіб очищення немодифікованого бентоніту на основі монтморилоніту // 2520434
Винахід відноситься до способу очищення немодифікованого бентоніту, придатного для отримання нанокомпозиційних матеріалів на його основі. Спосіб очищення немодифікованого бентоніту на основі монтморилоніту включає первинну професійну підготовку вихідної сировини, що включає просівши отриманого з кар'єра бентонитового порошку, що складається переважно з монтморилоніту, від великих механічних включень, диспергування бентонитового порошку у водному середовищі з використанням високошвидкісної колоїдної млини, додаткову хімічну обробку в ємностях з верхнеприводними змішувачами, обробку в системі гидроциклонних установок і вібросит, обробку високошвидкісний центрифузі барабанного типу, обробку в модулях сушіння і помелу готової продукції - немодифікованого очищеного бентоніту на основі монтморилоніту або обробку в модулях сушіння і помелу готової продукції з попередньою додаткової хімічної обробки очищеного бентоніту в змішувачі Z-образного типу, забезпеченого модулем вакуумування. Обробку бентонитового порошку здійснюють шляхом реакцій катіонного обміну з використанням фосфатів, наприклад фосфату натрію і поліфосфатів н�ет отримати бентоніти високої міри очищення від різного роду домішок. 2 з.п. ф-ли, 3 табл.
Спосіб отримання органомодифицированного монтморилоніту з підвищеною термічною стабільністю (варіанти) // 2519174
Спосіб отримання органомодифицированного монтморилоніту з підвищеною термічною стабільністю включає отримання немодифікованого очищеного бентоніту на основі монтморилоніту шляхом первинної підготовки вихідної сировини, що включає просівши отриманого з кар'єра бентонитового порошку, що складається переважно з монтморилоніту, від великих механічних включень, диспергування бентонитового порошку у водному середовищі високошвидкісний колоїдної млини, його додаткову хімічну обробку в ємностях з верхнеприводними змішувачами, обробку в системі гидроциклонних установок і вібросит, обробку високошвидкісний центрифузі барабанного типу, обробку в змішувачі Z-образного типу, забезпеченого модулем вакуумування, сушіння та помел готової продукції - немодифікованого очищеного бентоніту на основі монтморилоніту. Процес органомодифиции полягає додаткової хімічної обробки немодифікованого очищеного бентоніту на основі монтморилоніту в ємностях з верхнеприводними змішувачами, подальшій обробці в високошвидкісний центрифузі барабанного типу, промешивании і введення добавок вибраних з кількох поєднань, нап�психологічний радикал з кількістю атомів вуглецю переважно 16-18 і олігомер на основі резорцинола дифосфату; четвертинна амонієва сіль [R1N+(CH3)3Cl-, де R1 - жирний аліфатичний радикал з кількістю атомів вуглецю переважно 16-18, четвертинна амонієва сіль [R1R2N+(CH3)2]Cl-, де R1 і R2 - жирні аліфатичні радикали з кількістю атомів вуглецю переважно 14-16 і олігомер на основі резорцинола дифосфату і ін. Технічний результат винаходу - підвищення термічної стабільності органомодифицированного монтморилоніту. 2 н.п. ф-ли, 1 табл.

Спосіб отримання эксфолиированного нанокомпозиту

Спосіб отримання эксфолиированного нанокомпозиту // 2443728
Винахід відноситься до галузі створення композиційних полімерних матеріалів

Спосіб модифікування наносиликатов

Спосіб модифікування наносиликатов // 2433954
Винахід відноситься до способів модифікування шаруватих наносиликатов, призначених для виготовлення полімерних нанокомпозитів

Спосіб модифікації монтморилоніту

Спосіб модифікації монтморилоніту // 2430883
Винахід відноситься до способу модифікації шарового алюмосилікату монтморилоніту, який використовується в хімічній промисловості як наповнювач полімерів

Спосіб отримання нанокомпозиційних матеріалів для застосування в багатьох областях техніки

Спосіб отримання нанокомпозиційних матеріалів для застосування в багатьох областях техніки // 2412114
Винахід відноситься до варіантів способу отримання интеркалированних нанокомпозитів з органічних матеріалів з шаруватими структурами

Спосіб отримання мономерних органомодифицированних глин, використовуваних в нанокомпозитах

Спосіб отримання мономерних органомодифицированних глин, використовуваних в нанокомпозитах // 2412113
Винахід відноситься до способу отримання органомодифицированних глин, тобто

Спосіб отримання органоглини

Спосіб отримання органоглини // 2380316
Винахід відноситься до галузі отримання органомодифицированних шаруватих алюмосилікатів
Спосіб отримання модифікованого наповнювача для нанокомпозитів на основі поліолефінів, модифікований наповнювач і нанокомпозит на основі поліолефінів // 2344067
Винахід відноситься до отримання модифікованого наповнювача для нанокомпозиту, а також нанокомпозиту на основі поліолефіну, і може бути використане для створення матеріалів із заданими функціональними характеристиками
Спосіб отримання модифікованого наповнювача для нанокомпозитів на основі поліолефінів, модифікований наповнювач і нанокомпозит на основі поліолефінів // 2344066
Винахід відноситься до отримання модифікованого наповнювача для нанокомпозиту, а також нанокомпозиту на основі поліолефіну, і може бути використане для створення матеріалів із заданими функціональними характеристиками

Протизносні, антифрикционная присадка з модифікатор тертя, мастильний матеріал і спосіб отримання модифікатора тертя

Протизносні, антифрикционная присадка з модифікатор тертя, мастильний матеріал і спосіб отримання модифікатора тертя // 2194742
Винахід відноситься до галузі виробництва мастильних матеріалів, а більш точно до галузі виробництва присадок до мастильних матеріалів для поліпшення їх трібологічних властивостей в експлуатаційному режимі різного роду машин та механізмів, переважно двигунів внутрішнього згоряння, трансмісійних та редукторних передач автотракторного обладнання та ін
 
2551195.
Up!