Неорганічна хімія (C01)

C01            Неорганічна хімія (обробка порошків неорганічних сполук для виробництва кераміки C04B35; бродильні або ферментативні способи синтезу елементів або неорганічних сполук, крім діоксиду вуглецю, C12P3; отримання сполук металів з сумішей, наприклад з руд, в якості проміжних сполук у металургійному процесі при отриманні вільних металів C21B,C22B; виробництво неметалічних елементів або неорганічних сполук електролітичними способами або електрофорезом C25B)(20227)
C01C - Аміак, ціан і їх сполуки (солі кисневмісних кислот галогенів C01B11; пероксиди, солі перкислот C01B15; тіосульфати, дитионити, политионати C01B17/64; сполуки, що містять селен або телур, C01B19; азиди C01B21/08; аміди металів C01B21/092; нітрити C01B21/50; фосфіди C01B25/08; солі кисневмісних кислот фосфору C01B25/16; з'єднання, які містять кремній, C01B33; сполуки бору C01B35)(757)
 
2550971.
Up!