Преси (B30)

B30            Преси(7669)

Спосіб управління гранулятором

Спосіб управління гранулятором // 2557858
Винахід відноситься до технологічного обладнання для гранулювання матеріалів і може бути використане при управлінні гранулятором. Гранулятор містить безліч роликів, циліндричну матрицю, регулювальний механізм для регулювання відстані між роликами і матрицею і приводний механізм для приведення в обертання матриці і роликів. Керують положенням роликів допомогою регулювального механізму для забезпечення заданої відстані між роликами і матрицею. Обмежують зусилля для зазначеного механізму, при якому відбувається переміщення роликів за напрямком від матриці з положення на заданій відстані від неї. При цьому величину обмеженого зусилля задають дорівнює сумі величини зусилля, необхідного для збереження положення роликів щодо матриці, заданої величини, переважно складовою, наприклад, 10% від зазначеного зусилля. Далі визначають можливе збільшення відстані між роликами і матрицею. Збільшення цієї відстані відносно заданого рівня вважають зазначенням на перевантаження гранулятора. Вживають контрзаходи по зменшенню навантаження. В результаті забезпечується своєчасне попередження про перевантаження гранулятора і п

Прес

Прес // 2557848
Винахід відноситься до ковальсько-штамповочному обладнання. Прес містить корпус, двигун, передавальний механізм, вузол управління і контролю, а також основні і допоміжні повзуни. Двигун виконаний у вигляді металевих пластин, з'єднаних з джерелом високої напруги. Пластини розміщені в корпусі з можливістю переміщення відносно один одного. Передавальний механізм виконаний у вигляді двох траверс, жорстко пов'язаних з металевими пластинами і оснащених стопорами. Траверси з'єднані між собою за допомогою пружин. Основні і допоміжні повзуни жорстко з'єднані з згаданими траверсами. В результаті забезпечується розширення функціональних можливостей преса та зменшення енергоспоживання. 1 з.п. ф-ли, 4 іл.

Муфта кривошипно-шатунного преса

Муфта кривошипно-шатунного преса // 2557347
Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до приводу фрикційних муфт кривошипно-шатунних пресів, переважно з дискової робочої поверхнею. Привід муфти кривошипно-шатунного преса містить опорні, ведені і натискний з фрикційними елементами диски, повний привід переміщення натискного диска з торцевими роторами, що знаходяться в магнітному потоці зі статорами, встановленими на підставі, статори виконані у вигляді двох комплектів, які охоплюють диски ротора, при цьому статорні комплекти, розташовані між ротором та модулями в зоні валів роторів, встановлені на радіальних фіксуються направляючих. Досягається спрощення конструкції та підвищення швидкодії. 3 іл.

Спосіб отримання виробів з гранульованих жароміцних нікелевих сплавів

Спосіб отримання виробів з гранульованих жароміцних нікелевих сплавів // 2556848
Винахід відноситься до порошкової металургії жароміцних нікелевих сплавів і може бути використане для виготовлення тяжелонагруженних деталей газотурбінних двигунів, що працюють при підвищених температурах. Спосіб отримання виробу з гранульованого жароміцного нікелевого сплаву включає заповнення, ущільнення і герметизацію гранул з їх дегазацією в капсулі, формування виробу шляхом гарячого ізостатичного пресування (ГІП) капсули в готовий виріб і термічну обробку виробу. Використовують капсулу сферичної форми, а перед ГІП капсулу нагрівають до придбання матеріалом капсули найбільшої пластичності і здійснюють її осідання пресуванням на розміри з припусками на ГІП. Забезпечується підвищення механічних властивостей матеріалу виробу. 2 табл.

Гвинтовий прес

Гвинтовий прес // 2555733
Винахід відноситься до обробки металів тиском і може бути використане в ковальсько-штампувальному виробництві в пресах з гвинтовим виконавчим механізмом. Прес містить станину, в напрямних якої встановлений повзун із гайкою. Гайка утворює гвинтову несамотормозящуюся пару з гвинтом, на вільному кінці якого закріплений робочий маховик. У пресі передбачений маховик-накопичувач, з'єднаний ремінною передачею з робочим електродвигуном. Робочий маховик пов'язаний з додатковим електродвигуном. Останній утворює електричний ланцюг з генератором, який з'єднаний з маховиком-накопичувачем. Генератор управляється за допомогою блоку управління, який здійснює також реверс додаткового електродвигуна. В результаті забезпечується зниження настановної потужності і підвищення коефіцієнта корисної дії преса, а також спрощення його конструкції. 2 з.п. ф-ли, 1 іл.

Прес і спосіб його складання

Прес і спосіб його складання // 2555696
Винахід відноситься до обробному обладнання. Прес містить жорстку конструкцію, яка складається з стола, верхньої траверси і щонайменше двох проміжних поперечних розпірок. Розпірки утворюють разом зі столом і верхній траверсою прохідну зону. При складанні жорсткої конструкції стіл і верхню траверсу попередньо розміщують на заздалегідь визначеній відстані, яке задається поперечними розпірками. З жорсткою конструкцією з'єднують кільце опору таким чином, щоб воно охоплювало принаймні частина столу і щонайменше верхню траверсу. Стіл і верхню траверсу розміщують по відношенню до кільця опору таким чином, щоб кільце було під дією сили тяги. Між столом і верхній траверсою розміщують щонайменше одну додаткову розпірку. Таким чином задають відстань між столом і верхній траверсою, яке перевищує вихідне відстань, щоб підтримувати кільце опору під дією сили тяги. У результаті знижується трудомісткість при складанні преса і спрощується доступ до деталей зібраного преса для їх заміни. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 8 іл.

Прес-гранулятор для виготовлення гранул

Прес-гранулятор для виготовлення гранул // 2555307
Винахід відноситься до обладнання для виготовлення гранул (10) з пресованого матеріалу, переважно з біомаси (1). В пресі-грануляторе (3) виконано простір (2) для розсіювання біомаси, утворене щонайменше однією матрицею (4) з отворами (13) і щонайменше однією бічною стінкою (11). У просторі (2) розташований з можливістю обкатування по поверхні матриці щонайменше один ролик (5). Бічна стінка складається щонайменше з двох частин (8, 9). Принаймні перша частина (9) бічної стінки розташована з можливістю переміщення щодо другої частини (8). При цьому щонайменше одна частина бічної стінки розташована по суті на рухомий матриці. В результаті забезпечується можливість створення компактного і герметичного простору для розсіювання біомаси. 8 з.п. ф-ли, 6 іл.

Пристрій для отримання виробів з композиційних порошків

Пристрій для отримання виробів з композиційних порошків // 2555303
Винахід відноситься до отримання виробів іскровим плазмовим спіканням композиційних порошків під тиском. Пристрій містить верхній і нижній пуансони-струмопідведення і виконану із струмопровідного матеріалу матрицю з ізоляційною втулкою, верхній втулкою-струмопідведення і нижній втулкою-струмопідведення. Нижній пуансон встановлений всередині нижньої втулки і своїм торцем розміщений у ізоляційної втулці, а верхній пуансон встановлений у верхній втулці і своїм торцем розміщений у ізоляційної втулці. Верхній пуансон виконаний складається з верхньої і нижньої струмопровідних частин, розділених один від одного електроізоляційним матеріалом. Верхня частина верхнього пуансона виконана з можливістю підключення до джерела живлення з проходженням електричного струму через верхню втулку-струмопідвід, матрицю, нижню втулку-струмопідвід і нижній пуансон, а нижня частина верхнього пуансона виконана з можливістю підключення до джерела живлення з проходженням електричного струму через нижній пуансон і композиційний порошок. Забезпечується підвищення якості виробів. 1 іл.

Хитна колосникова решітка завантажувальної візки верстата для виготовлення каменів

Хитна колосникова решітка завантажувальної візки верстата для виготовлення каменів // 2554973
Винахід відноситься до хитної колосникових гратах (10) завантажувальної візки верстата для виготовлення каменів. Колосникові решітки (10) містить полозки (11) з важільним механізмом (12). При цьому полозки (11) з'єднані за допомогою шатунного важільного механізму (14) здійснює обертальний рух (DB) приводом (13). Шатунний важільний механізм (14) містить з'єднувальний стержень (15), шарнірне коромисло (16) і пов'язане з приводом приводний коромисло (17). З'єднувальний стержень (15) закріплений на санчатах (11) хитної колосникових грат (10) за допомогою першого шарнірного з'єднання (18). За допомогою другого шарнірного з'єднання (19) з'єднувальний стержень (15) закріплений на шарнірному коромислі (16), при цьому шарнірне коромисло (16) закріплено на статичній опорі (21) за допомогою третього шарнірного з'єднання (20). Приводний коромисло (17) закріплено на шарнірному коромислі (16) за допомогою четвертого шарнірного з'єднання (22). Такий варіант виконання має ту перевагу, що обертальний рух (DB) привода (13) перетворюється в горизонтальне рух (НВ) хитної колосникових грат (10), так як завдяки статичної опорі (21) шарнірного коромисла (16) і додатковим шарнірним соединениямлазок хитної колосникових грат, що позитивно позначається на довговічності направляючих. 18 з.п. ф-ли, 2 іл.

Система виявлення знаходження болтів, які забезпечують фіксацію верхній прес-форми на пресі, і відповідний спосіб виявлення

Система виявлення знаходження болтів, які забезпечують фіксацію верхній прес-форми на пресі, і відповідний спосіб виявлення // 2554831
Винахід відноситься до обладнання для пресування і може бути використано для виявлення знаходження болтів, які забезпечують фіксацію верхній прес-форми на пресі. Система містить пристрій виявлення болтів, встановлених на верхній прес-формі, і пристрій виявлення знятих болтів, що знаходяться у відсіку для їх зберігання. Пристрій виявлення встановлених болтів змонтовано на рухомий траверсе преса. Пристрій для виявлення знятих болтів встановлюється всередині або поруч з відсіком для зберігання болтів. Кожне із згаданих пристроїв забезпечено безконтактним датчиком, сполученим з блоком керування пресом. В результаті використання зазначеної системи при заміні прес-форми виключається небажаний запуск преса у випадку, якщо який-небудь болт випадково залишився на своєму місці на прес-формі. 2 н. і 5 з.п. ф-ли, 3 іл.

Прес-гранулятор для виготовлення гранул

Прес-гранулятор для виготовлення гранул // 2553177
Винахід стосується пресового обладнання для виготовлення гранул (10), переважно з біомаси (1), застосовуються в якості горючого матеріалу. Прес-гранулятор містить щонайменше одну матрицю (4) з отворами (13), щонайменше один обкативающий матрицю (4) ролик (5) і щонайменше одне приводний пристрій для матриці (4) та/або ролика (5). Для створення опори матриці (4) в напрямі (12) пропускання біомаси (1) після матриці (4) встановлена, по суті, прилегла до матриці (4) по площині несуча плита (9). Плита складається з кількох несучих плит і виконана щонайменше з одним отвором (8), призначеним для звільнення отворів (13) матриці (4). У результаті спрощується заміна матриці і забезпечується можливість регулювання відносного положення матриці і несучої плити за межами прес-гранулятора. 13 з.п. ф-ли, 8 іл.

Спосіб виготовлення виробів складного профілю з порошків

Спосіб виготовлення виробів складного профілю з порошків // 2553143
Винахід відноситься до порошкової металургії. Порошок засипають у прес-форму, розрівнюють і пресування проводять у вертикальному напрямку паралельно сторонам вироби. Засипання порошку в прес-форму виробляють через щілинну воронку у вертикальному напрямку паралельно напрямку пресування з одночасним вирівнюванням порошку в прес-формі нижніми профільованими краями щілини воронки шляхом переміщення щілинної воронки за допомогою опорних елементів по поверхні, відповідної профілю поверхні виробу. Профілюючої поверхнею нижнього пуансона формують профіль іншого боку поверхні виробу. Використовують воронку, краю щілини якої виконані відповідними повздовжньому профілю боку поверхні виробу, що формується верхнім пуансоном, при цьому воронка і нижній пуансон виконані з можливістю переміщення паралельно осі пресування. Забезпечується підвищення однорідності розподілу порошків і щільності у виробі. 3 з.п. ф-ли, 4 іл., 2 пр.

Пристрій пресування для обробки субстанцій

Пристрій пресування для обробки субстанцій // 2552809
Винаходи належать до обробки гарячим ізостатичним пресуванням летких або пилеобразующих субстанцій. Субстанцію поміщають в контейнер, який розміщують в топковій камері пристрою пресування. Топкова камера встановлена всередині резервуара високого тиску, що має верхню і нижню кришки. Робоче середовище пресування завантажують в резервуар високого тиску і підвищують тиск у ньому до встановленої величини. Робочу середу, яка випливає з топкової камери, перед контактом з резервуаром високого тиску пропускають по направляючому каналу через щонайменше один модуль уловлювання субстанції. Направляючий канал являє собою частину петлі зовнішнього охолодження. В результаті забезпечується безпечна обробка субстанцій. 2 н і 13 з.п. ф-ли, 4 іл.

Спосіб з'єднання верхньої поперечки гідравлічного преса з робочим циліндром

Спосіб з'єднання верхньої поперечки гідравлічного преса з робочим циліндром // 2552800
Винахід відноситься до області прессостроения і може бути використано при проектуванні нових і модернізації існуючих гідравлічних пресів. При з'єднанні верхньої поперечки гідравлічного преса з його робочим циліндром посадочні пояски циліндра з'єднують з розточка, виконаними на верхній поперечині. Опорний фланець робочого циліндра пов'язують з нижньою поверхнею верхньої поперечки шляхом натягу шпильок через притискне кільце. Найближчий до опорного фланця посадочний поясочок робочого циліндра з'єднують з розточенням верхньої поперечки по посадці з натягом. Інші посадочні пояски з'єднують з розточка поперечки з зазором. Величина зазору дорівнює або перевищує величину пружної деформації робочого циліндра при його навантаженні. В результаті забезпечується зменшення зносу спряжених поверхонь опорного фланця робочого циліндра і верхньої поперечки. 1 іл.
 
2551332.
Up!