Включає попередньо відформовані деталі або шари, наприклад екструзійне формування навколо вкладишів або для покриття виробів (B29C47/02)

B29   Обробка пластиків; обробка речовин в пластичному стані взагалі (обробка тесту A21C; приготування шоколаду A23G; лиття металів B22; глини B28; хімічні аспекти, див. розділ C, зокрема, C08; обробка скла C03B; виготовлення свічок C11C5/02; виготовлення мила C11D13; виробництво штучних ниток, монониток, волокон, щетини або стрічок D01D,D01F; виробництво виробів з суспензій целюлозного волокна або пап'є-маше D21J) (19164)
B29C47/02                     Включає попередньо відформовані деталі або шари, наприклад екструзійне формування навколо вкладишів або для покриття виробів(123)

Композиція эксктрузионного покриття

Композиція эксктрузионного покриття // 2548017
Винахід відноситься до мультимодальної поліетиленової смолі, екструзійної композиції, її містить, і виробам, які можуть бути використані для виготовлення екструзійних покриттів, екструзійних профілів і плівок. Екструзійна композиція містить мультимодальну поліетиленову смолу і від 2 до 20 мас.% поліетиленовою смоли низької щільності, і характеризується високими швидкостями технологічної лінії, високим опором резонансу при витяжці екструдата і суттєво зменшеною ступенем шейкообразования. 3 н. і 6 з.п. ф-ли, 5 іл., 10 табл., 11 пр.

Спосіб виготовлення трубопроводу з теплоізоляцією, трубопровід і установка для виготовлення трубопроводу

Спосіб виготовлення трубопроводу з теплоізоляцією, трубопровід і установка для виготовлення трубопроводу // 2527783
Винахід відноситься до способу виготовлення трубопроводу з теплоізоляцією, гофрованого трубопроводу з теплоізоляцією, установки для виготовлення гофрованого трубопроводу з теплоізоляцією. Трубопровід включає щонайменше одну внутрішню трубу, розташовану на відстані від неї гофровану зовнішню трубу з синтетичного матеріалу і шар зі спіненого синтетичного матеріалу, що заповнює простір між внутрішньою трубою і зовнішньою трубою. Спочатку на внутрішню трубу наносять шар піни і на трубі, утвореної внутрішньою трубою і шаром піни, з допомогою екструзії створюють зовнішню трубу. Після завершилася екструзії зовнішньої труби на шар піни з допомогою формувальних інструментів створюють гофровану форму. Винахід забезпечує підвищення гнучкості труби. 3 н. і 12 з.п. ф-ли, 3 іл.
Спосіб переплаву брикетів екструзійних (брэкс-ів), що містять оксидні матеріали і твердий вуглець, в індукційній тигельної печі // 2518672
Винахід відноситься до металургії, зокрема до переплаву брикетів екструзійних, що містять оксидні матеріали і твердий вуглець, в індукційній тигельної печі. У способі використовують брикети екструзійні, виготовлені методом жорсткої екструзії, що містять оксидні матеріали і твердий вуглець, розплавлення електропровідної шихти здійснюють з використанням графітового електрода за рахунок енергії дугового розряду, що утворюється між ними, завантаження згаданих брикетів здійснюють порціями навколо графітового електрода з утворенням захисного шару між електричною дугою і стінкою тигля, потім включають індуктор і по мірі прогріву брикетів в рідкої металевої ванни і розвитку процесу відновної металізації твердим вуглецем знижують потужність розряду електричної дуги і збільшують потужність індуктора по мірі освіти рідкої металевої ванні активного шлаку з більш високою температурою, ніж температура металевої ванни. Винахід дозволяє забезпечити високі металургійні та енергетичні показники процесу переплаву брикетів різного складу в індукційній тигельної печі. 3 з.п. ф-ли, 3 ін.
Брикет екструзійний (брэкс) шламовий // 2506327
Винахід відноситься до чорної металургії, зокрема до окускуванню залізорудної сировини. Шламовий брикет екструзійний, отриманий методом жорсткої вакуумної екструзії, що містить мінеральне сполучна, залізо - та/або железоуглеродсодержащие відходи, включаючи шлами, і, при необхідності, залізорудний концентрат та/або залізну руду, флюсующие добавки і матеріали вуглецеві матеріали, застосовують як компонент доменної шихти. Відношення масових кількостей вуглецю і кисню оксидів заліза в брикеті не перевищує 0,76, крупність матеріалів, що входять в шихту для отримання брикету не перевищує 5 мм, а його маса не перевищує 0,5 кг. Винахід забезпечує утилізацію металургійних шламів та інших металургійних відходів шляхом їх брикетування із забезпеченням високих металургійних властивостей шламового брикету. 3 з.п. ф-ли, 5 пр.
Брикет екструзійний (брэкс) - компонент доменної шихти // 2506326
Винахід відноситься до чорної металургії, зокрема до способів окускування залізорудної сировини, і може бути використано при підготовці шихти для доменної плавки. Брикет екструзійний, отриманий методом жорсткої вакуумної екструзії, що містить мінеральне сполучна, залізорудний концентрат та/або залізну руду, матеріали вуглецеві матеріали та, при необхідності, залізо - та/або железоуглеродсодержащие відходи і флюсующие добавки, застосовують як компонент доменної шихти. Відношення вмісту вуглецю і заліза в брикеті знаходиться в межах 0,05-0,35, масова частка залізо - та/або железоуглеродсодержащих відходів у железосодержащей частини шихти брикету, не перевищує 0,15, крупність матеріалів, що входять в шихту для отримання брикету не перевищує 5 мм, а маса брикету не перевищує 0,5 кг. В якості мінерального сполучного брикет містить цемент і, при необхідності, бентоніт. Винахід забезпечує отримання огрудкованого компонента доменної шихти необхідного хімічного складу при мінімальній витраті сполучного, що володіє оптимальними для доменної шихти розмірами, високою гарячої міцністю і восстановимостью. 4 з.п. ф-ли, 5 пр.
Спосіб отримання брикету екструзійного (брекса) для виплавки металу // 2506325
Винахід відноситься до чорної металургії, зокрема до способів окускування залізорудної сировини. Брикети екструзійні для виплавки металу отримують методом жорсткої вакуумної екструзії з шихтовой суміші, що містить залізорудний концентрат та/або руду, матеріали вуглецеві матеріали, мінеральне сполучна і, при необхідності, залізо - та/або железоуглеродсодержащие відходи і флюсующие добавки. Гомогенізовану суміш безперервно подають в екструдер, видаляють з неї повітря вакуумуванням і продавлюють суміш через безліч отворів в фильере екструдера з отриманням пластичних стрижнів з мікротріщинами в їх верхньому шарі. Здійснюють їх транспортування та штабелювання з фрагментацією в процесі цих операцій на 2-3 брикету, розмірами яких керують шляхом зміни, з урахуванням щільності стрижнів, площі і форми отворів у фильере. Винахід забезпечує отримання огрудкованого компонента шихти необхідного хімічного складу при мінімальній витраті сполучного, що володіє оптимальними розмірами для використання в доменних, сталеплавильних, руднотермічних печах і в вагранках з високою гарячої міцністю і восстановимостью. 2 з.п. ф-ли, 2 ін.
Брикет екструзійний (брэкс)-компонент шихти для виплавки металу в електропечах // 2504588
Винахід відноситься до чорної металургії, зокрема до способів окускування залізорудної сировини, і може бути використано при підготовці шихтових матеріалів для виплавки металу в електропечах, включаючи рудотермические печі, індукційні печі і дугові електросталеплавильні печі. Брикет екструзійний, отриманий методом жорсткої вакуумної екструзії, що містить сполучна, руду металу та/або металлорудний концентрат, електропровідні матеріали вуглецеві матеріали, флюсующие добавки і, при необхідності, відходи металу і оксидні металлсодержащіе відходи, застосовують як компонент шихти для виплавки металу в електропечах. Масове зміст електропровідних вуглецевмісних матеріалів в брикеті не перевищує 8-25%, крупність матеріалів, що входять в шихту для отримання брикету, не перевищує 5 мм, а його маса не перевищує 0,5 кг. В якості сполучного брикет містить цемент і, при необхідності, бентоніт або органічна сполучна. Винахід забезпечує отримання при мінімальній витраті сполучного огрудкованого компонента шихти для виплавки металу в електричних печах необхідного хімічного складу, що володіє оптимальними розмірами, високою гарячої міцність�
Брикет екструзійний (брэкс) металевий // 2502812
Брикет екструзійний металевий, отриманий методом жорсткої вакуумної екструзії, що містить дисперсні відходи металів, мінеральна сполучна і, при необхідності, флюсующие добавки, застосовують як компонент шихти в печах для виплавки металів. Крупність частинок компонентів шихти для виробництва брикету не перевищує 5 мм, а його маса не перевищує 1,0 кг. В якості флюсу добавок брикет містить вапно і/або обпалений доломіт. Винахід забезпечує отримання огрудкованого компонента шихти для виплавки стали, чавуну і феросплавів, що володіє оптимальними для використання разом з іншими компонентами шихти розмірами, електропровідність, високу міцність і необхідної основністю. 2 з.п. ф-ли.
Брикет екструзійний (брэкс) промивний // 2499061
Винахід відноситься до чорної металургії, зокрема до способів окускування залізорудної сировини, і може бути використано при підготовці шихтових матеріалів доменної плавки. Брикети екструзійні (БРЭКС), отримані методом жорсткої вакуумної екструзії з суміші мінерального в'яжучого, техногенних та/або природних залізовмісних та/або железомарганецсодержащих матеріалів і флюсу добавок при атомарному щодо кисню оксидів заліза до залозу в БРЭКС 1,0-1,35 і щодо оксидів кальцію і кремнію (CaO/SiC2) не перевищує 1,0, застосовують в якості промивного компонента доменної шихти. Крупність частинок матеріалів, що входять до складу БРЭКС, не перевищує 5 мм, а його маса не перевищує 0,5 кг. В якості техногенного залізовмісного матеріалу БРЭКС, застосовуваний у якості промивного компонента доменної шихти, включає окалину, в якості флюсу добавок він включає хвости збагачення магнетитових залізистих кварцитів і/або пил газоочищення виробництва феросиліцію або силікомарганцю, та/або шлак виробництва феросиліцію або силікомарганцю і, за необхідності, містять CaF2 природні або техногенні матеріали. Винахід забезпечує отримання промивного компо�s, 1 пр.

Спосіб і пристрій для екструдування поручня з термопластмаси

Спосіб і пристрій для екструдування поручня з термопластмаси // 2497671
Винахід відноситься до поруччя з термопластмаси для ескалаторів та інших транспортуючих пристроїв, а також до способу і пристрою для виготовлення такого виробу, що має постійний поперечний переріз по технології безперервної екструзії. Технічним результатом заявленого винаходу є створення попередніх напружень в екструдовані виробі, що забезпечує підвищену міцність бортових частин виробу. Технічний результат досягається способом пресування вироби, що має постійний поперечний переріз і містить перший термопластичний матеріал, обмежувач розтягування і матерію на одній стороні виробу. При цьому спосіб включає операції: подання до сайту екструзійної головки обмежувача розтягування, подачу до вузла першого термопластичного матеріалу в розплавленому стані, причому температура першого термопластичного матеріалу лежить нижче точки плавлення обмежувача розтягування. Потім проводять об'єднання першого термопластичного матеріалу з обмежувачем розтягування, щоб помістити обмежувач розтягування всередині першого термопластичного матеріалу. Далі проводять подачу подовженою смуги матерії постійної ширини, причому темодят матерію до нижньої боці першого термопластичного матеріалу і пов'язують з першим термопластичним матеріалом із забезпеченням підтримки матерією першого термопластичного матеріалу і з освітою з першого термопластичного матеріалу, обмежувача розтягування і матерії композитного екструдата. Далі забезпечують экструдату можливість охолонути і затвердіти. 4 н. і 21 з.п. ф-ли, 21 іл.

Лінія для виготовлення теплоізольованої гнучкої труби

Лінія для виготовлення теплоізольованої гнучкої труби // 2494870
Винахід відноситься до галузі виробництва попередньо ізольованих труб. Технічним результатом заявленого винаходу є поліпшення стабільності процесу виробництва гнучких теплоізольованих труб, підвищення продуктивності обладнання та підвищення якості одержуваних виробів. Технічний результат досягається лінією для виготовлення теплоізольованої гнучкої труби, яка містить послідовно розташовані розмотуючий пристрій подачі робочої труби, правильне пристрій, направляючий пристрій, заливочную установку з пристроєм подачі та змішування полістиролу теплоізолюючого матеріалу, екструдер, екструзійну головку і ванну охолодження. При цьому заливальна установка з пристроєм подачі та змішування полістиролу теплоізолюючого матеріалу забезпечена багатоканальною системою кондиціонування, розташованої в екструзійної головки і містить два і більше канальних вузла з каналами подачі полістиролу теплоізолюючого матеріалу і змійовиками з циркулюючим холодоагентом, що охоплюють канали. Лінія забезпечена обертовим калибрующим пристроєм, розташованим перед ванною охолодження і забезпечує формування гвинт�чи холодоагента з ванни охолодження на поверхню отриманої зовнішньої захисної труби-оболонки. При цьому вихід каналів подачі полістиролу теплоізолюючого матеріалу розташований за обертовим калибрующим пристроєм. 6 з.п. ф-ли, 10 іл.

Спосіб безперервного виготовлення металлополимерной армованої труби підвищеної міцності і пристрій для його здійснення

Спосіб безперервного виготовлення металлополимерной армованої труби підвищеної міцності і пристрій для його здійснення // 2492047
Винахід відноситься до технології виготовлення високоміцних полімерних труб, армованих металевим каркасом

Пристрій для екструзії

Пристрій для екструзії // 2492012
Винахід відноситься до формування одного або більше шарів покриття на гнучких протяжних елементів, наприклад кабелів, методом екструзії

Спосіб нанесення герметика на виріб і пристрій для його здійснення

Спосіб нанесення герметика на виріб і пристрій для його здійснення // 2462359
Винахід відноситься до будівництва і машинобудування, а саме до способів і пристроїв для герметизації

Спосіб обробки краю аркуша за допомогою смуги

Спосіб обробки краю аркуша за допомогою смуги // 2362677
Винахід відноситься до способу обробки крайової частини анодного або катодного листа смугою, що представляє собою смугу з пластику

Спосіб виробництва шини для коліс транспортних засобів

Спосіб виробництва шини для коліс транспортних засобів // 2327570
Винахід відноситься до способу виробництва шини

Безперервний спосіб виготовлення поливної трубки для крапельного зрошення

Безперервний спосіб виготовлення поливної трубки для крапельного зрошення // 2282534
Винахід відноситься до області високошвидкісного формування пластичних матеріалів методом неперервної екструзії профільно-погонажних виробів складної конфігурації і може бути використане для виготовлення поливних трубок для крапельного зрошення

Екструдер

Екструдер // 2278786
Винахід відноситься до області конструювання ручних переносних електричних інструментів

Спосіб і пристрій для виготовлення ізоляційної труби

Спосіб і пристрій для виготовлення ізоляційної труби // 2265517
Винахід відноситься до способу і пристрою для виготовлення ізоляційної труби з трубкою, розміщеної в ній і призначеної для перенесення рідкої середовища

Фільєра для виготовлення круглої труби з листового матеріалу u-образної заготовки

Фільєра для виготовлення круглої труби з листового матеріалу u-образної заготовки // 2245250
Винахід відноситься до області машинобудування і може бути використане для виготовлення круглих металевих чи полімерних труб з попередньо виготовленої U-образної заготовки з кромками листового матеріалу, загнутими з їх перетином, а також для виготовлення металополімерних труб з подальшим екструзійним нанесенням на круглу металеву трубу внутрішнього і/або зовнішнього полімерного покриття

Екструзійна головка з центруючим пристроєм

Екструзійна головка з центруючим пристроєм // 2245248
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виготовленні металевих труб як мінімум з внутрішнім полімерним покриттям, переважно до виготовлення металополімерних труб

Пристрій для виробництва пластмасової складовою труби, армованої сітковим остовом з металевої пластини з великою кількістю отворів

Пристрій для виробництва пластмасової складовою труби, армованої сітковим остовом з металевої пластини з великою кількістю отворів // 2242366
Винахід відноситься до пристрою для виробництва пластмасової складовою труби, армованої сітковим остовом з металевої пластини з великою кількістю отворів

Спосіб виготовлення компаунда з поточного синтетичного матеріалу і твердого волокнистого наповнювача шляхом екструзії і пристрій для здійснення способу

Спосіб виготовлення компаунда з поточного синтетичного матеріалу і твердого волокнистого наповнювача шляхом екструзії і пристрій для здійснення способу // 2224652
Винахід відноситься до способу виготовлення компаунда з поточного синтетичного матеріалу і твердого волокнистого наповнювача з армуючого матеріалу, зокрема скловолокна, а також до пристрою для здійснення способу

Спосіб нанесення на металеву основу покриття з термопластичного матеріалу

Спосіб нанесення на металеву основу покриття з термопластичного матеріалу // 2203349
Винахід відноситься до нанесення покриття з пластмаси на металеву основу і може бути використане в промисловості для виготовлення консервних банок

Екструзійна головка і пристрій для зсуву і фіксації дорна

Екструзійна головка і пристрій для зсуву і фіксації дорна // 2197383
Винахід відноситься до виготовлення металевих труб, щонайменше внутрішня поверхня яких покрита полімером, зокрема до виготовлення металополімерних труб
Спосіб захисту поверхні великогабаритних металоконструкцій полімерним матеріалом // 2186682
Винахід відноситься до нанесення полімерних покриттів, зокрема, для захисту поверхні великогабаритних металоконструкцій від корозії

Спосіб виготовлення соекструдованим багатошарової труби, пристрій для його здійснення і труба, отримана цим способом

Спосіб виготовлення соекструдованим багатошарової труби, пристрій для його здійснення і труба, отримана цим способом // 2182868
Винахід відноситься до галузі виробництва труб і може бути використане для виготовлення металополімерних труб з теплоізоляційним покриттям

Трубчасте виріб, пристрій і спосіб екструдування

Трубчасте виріб, пристрій і спосіб екструдування // 2178354
Винахід відноситься до трубчастого виробу, способу екструдування багатошарового виробу і пристрою для його здійснення

Труба

Труба // 2164318
Винахід відноситься до труби, що виготовляється з декількох різних пластмасових матеріалів в пристрої для екструдування, в якому створюються високі тиску і великі механічні напруги в ділянці насадки, тобто на ділянці екструдування

Экструдируемое промисловий виріб (варіанти) та спосіб його виготовлення (варіанти)

Экструдируемое промисловий виріб (варіанти) та спосіб його виготовлення (варіанти) // 2157757
Винахід відноситься до методів і систем, призначених для виготовлення промислових виробів з гідравлічно отверднених сумішей, що містять армувальні нитки, наприклад безперервні волокна

Екструзійна головка для виготовлення металополімерних труб

Екструзійна головка для виготовлення металополімерних труб // 2140359
Винахід відноситься до виготовлення металевих труб, як мінімум внутрішня поверхня яких покрита полімером, і в тому числі до виготовлення металополімерних труб

Подовжений конструктивний елемент та спосіб його виготовлення

Подовжений конструктивний елемент та спосіб його виготовлення // 2127788
Винахід відноситься до конструкцій і способів виготовлення подовжених конструктивних елементів, використовуваних як морська паля, або телефонна опора, або рейкова шпала
Спосіб безперервного виготовлення металевих труб з полімерним покриттям // 2126322
Винахід відноситься до виготовлення металевих труб, внутрішня і зовнішня поверхні яких покриті полімером

Пристрій для нанесення розплавів полімерів на краю текстильних полотен

Пристрій для нанесення розплавів полімерів на краю текстильних полотен // 2101178
Винахід відноситься до пристроїв для обробки країв переважно технічних полотен і може бути використане для нанесення на краю текстильних полотен і виробів, зокрема, кромки тканих синтетичних сіток бумагоделательних машин

Пристрій для виготовлення арматури пластмасових труб

Пристрій для виготовлення арматури пластмасових труб // 2100198
Винахід відноситься до обладнання для виробництва пластмасових труб, армованих зварним сітчастим каркасом, що складається з пучка поздовжньої арматури, на яку навита і приварена спіраль поперечної арматури із змінним кроком навивки

Спосіб нанесення полімерного покриття на металеву трубу і пристрій для його здійснення

Спосіб нанесення полімерного покриття на металеву трубу і пристрій для його здійснення // 2088404
Винахід відноситься до виготовлення металевих труб, внутрішня і зовнішня поверхні яких покриті полімером (металополімерних труб)

Спосіб нанесення фторопластовою ізоляцією на струмопровідні жили і пристрій для його здійснення

Спосіб нанесення фторопластовою ізоляцією на струмопровідні жили і пристрій для його здійснення // 2085380
Винахід відноситься до переробки політетрафторетилену і може бути використане при виготовленні термостійких проводів із фторопластовою ізоляцією в кабельній промисловості

Пристрій для виготовлення шлангів і плоскосворачиваемих рукавів з армуючим каркасом із синтетичних ниток

Пристрій для виготовлення шлангів і плоскосворачиваемих рукавів з армуючим каркасом із синтетичних ниток // 2081749
Винахід відноситься до галузі переробки пластичних мас, зокрема, до виготовлення армованих шлангів та рукавів плоскосворачиваемих
 
2550821.
Up!