Включає наявність попередньо відформованих деталей або шарів, наприклад инжекционное формування навколо вкладишів або для покриття виробів (B29C45/14)

B29   Обробка пластиків; обробка речовин в пластичному стані взагалі (обробка тесту A21C; приготування шоколаду A23G; лиття металів B22; глини B28; хімічні аспекти, див. розділ C, зокрема, C08; обробка скла C03B; виготовлення свічок C11C5/02; виготовлення мила C11D13; виробництво штучних ниток, монониток, волокон, щетини або стрічок D01D,D01F; виробництво виробів з суспензій целюлозного волокна або пап'є-маше D21J) (19164)
B29C45/14                     Включає наявність попередньо відформованих деталей або шарів, наприклад инжекционное формування навколо вкладишів або для покриття виробів(219)

Спосіб і пристрій для виготовлення дисковидного сегмента фільтра для дискового фільтра

Спосіб і пристрій для виготовлення дисковидного сегмента фільтра для дискового фільтра // 2557591
Винахід відноситься до способу і пристрою для виготовлення дисковидного сегмента фільтра для дискового фільтра. Спосіб включає инжекционное формування рами (2) фільтра в нижній половині (4a) і верхній половині (4b) з матеріалом (3) фільтра, поміщеним між нижньою половиною (4a) і верхньою половиною (4b), при цьому зазначений матеріал (3) фільтра знаходиться в розтягнутому стані і в ході інжекційного формування його в розтягнутому стані вводять в нижню половину (4a) і верхню половину (4b) рами (2) фільтра. Матеріал (3) фільтра після інжекційного формування проявляє залишкове розтяг матеріалу. Пристрій характеризується рамою (2) фільтра, виконаної за допомогою інжекційного формування, з матеріалом (3) фільтра, введеним в розтягнутому стані між нижньою половиною (4a) рами (2) фільтра і верхньою половиною (4b) рами (2) фільтра. Технічним результатом винаходу є виготовлення рами фільтра, яка підходить для масового виробництва з меншою кількістю і з більш короткими виробничими операціями, необхідними для завершення установки матеріалу фільтра в раму фільтра. 2 н. і 9 з.п. ф-ли, 3 іл.

Формуючий блок прес-форми для виготовлення рухомого з'єднання

Формуючий блок прес-форми для виготовлення рухомого з'єднання // 2554627
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології виготовлення рухомих сполук в прес-формі, і може бути використане при виготовленні армованих амортизаторів та гумо-металевих елементів. Формується блок прес-форми для виготовлення рухомого з'єднання, що складається з чергуються між собою кільцевих елементів арматури і шарів еластомеру, містить формотворчі кільця, скріплюються з крайніми елементами рухомого з'єднання арматури, фіксатори елементів арматури. При цьому формується блок забезпечений металевими кільцевими прокладками, установлюваними при складанні формующего блоку на зовнішні торці крайніх елементів арматури, віджимними болтами, вворачиваемими при розбиранні формующего блоку у відкриті в формотворчих кільцях наскрізні різьбові отвори до упору в металеві кільцеві прокладки, і кільцем Р-подібного перетину, які встановлюються перед витяганням елементів фіксаторів арматури на один з крайніх елементів арматури рухомого з'єднання після зняття з нього формотворного кільця і видалення металевої кільцевої прокладки. У прес-формі з формі блоком щодо винаходу, при розбиранні якого виключається в�.

Пристрій і спосіб литтєвого формування откривних пристроїв на листовому пакувальному матеріалі для упаковки сипучих харчових продуктів

Пристрій і спосіб литтєвого формування откривних пристроїв на листовому пакувальному матеріалі для упаковки сипучих харчових продуктів // 2550187
Пристрій (10) для литтєвого формування відкриваючого пристрою (3) на багатошаровому листовому пакувальному матеріалі (2), в якому виконано отвір (9), що має вісь (В) і утворене крізь перший шар(4) і запечатане покривають ділянкою (11) другого шару (5, 6). Пристрій містить формуючу порожнину (31), в якій співвісно розташований покриває ділянку (11), і містить першу камеру (32) пластинчастої форми, виконану з можливістю заповнення розплавленим пластиком з першої сторони (11а) покриває ділянки (11), і другу трубчасту камеру (33), виступаючу вздовж осі (У) від першої камери (32) і виконану з можливістю заповнення розплавленим пластиком. Останній надходить з першої камери (32) через кільцевий периферійний ділянку покриває ділянки (11) для отримання на другій стороні (11b) покриває ділянки (11) носика (13) відкриваючого пристрою (3). Пристрій також містить кільцеве ребро (41), утворює прохід (42) малого перерізу, що з'єднує першу і другу камери (32, 33) і утворює, коли заповнений пластиком, кільцевої з'єднувальний ділянку (19) роздертій мембрани між носиком (13) і пластмасою, що покриває покриває ділянку (11). Ребро (412) обмежена на стороні першої камери кільцевої поЕя під тиском розплавленого пластику. Технічний результат, що досягається при використанні пристрою за винаходом, полягає у виключенні розриву на стороні носика і впровадження частини матеріалу ламінованого отвори в матеріал пластику, що утворює відривну мембрану. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 7 іл.

Спосіб виготовлення пристрою, що містить щонайменше один переміщуваний робочий елемент, а також таке пристрій

Спосіб виготовлення пристрою, що містить щонайменше один переміщуваний робочий елемент, а також таке пристрій // 2550183
Винахід відноситься до пристрою та способу його виготовлення. У способі виготовлення пристрою плівку поміщають в прес-форму і щонайменше один полімер впорскують у прес-форму, щоб утворити стінку корпусу, приклеивающуюся до плівці. Переміщуваний робочий елемент містить щонайменше гнучку частину плівки, триваючу над отвором у стінці корпусу. Плівку вставляють в прес-форму, після чого полімер впорскують у прес-форму, щоб утворити стінку корпусу з отвором і утворити опорний елемент, розташований в отворі. Між опорним елементом і стінкою корпуса передбачений зазор. Опорний елемент щонайменше в крайній області поруч із зазором приклеюється до плівки зі зменшеною силою адгезії порівняно з силою адгезії між стінкою корпусу і плівкою. Після вилучення пристрою з прес-форми опорний елемент і гнучку частину плівки взаємно від'єднують на ділянці з згаданої зменшеною силою адгезії. Винахід забезпечує підвищення експлуатаційних характеристик виробу. 2 н. і 11 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб підготовки до роботи вулканизационного обладнання

Спосіб підготовки до роботи вулканизационного обладнання // 2542311
Винахід відноситься до технології виготовлення внутрішнього теплозахисного покриття корпусів ракетних двигунів (РД) з композиційних матеріалів, що включає підготовку вулканизационного обладнання. При підготовці вулканизационного обладнання до роботи після установки вакуумного мішка в порожнину між оправленням з композиційним матеріалом і вакуумним мішком подають стиснене повітря для наддуву вакуумного мішка і його вирівнювання. Потім надлишковий тиск знімають, порожнину між оправленням з композиційним матеріалом і вакуумним мішком вакуумируют і подають під тиском робочу рідину в порожнину між вакуумним мішком і кришкою гидростата. Технічний результат, що досягається при використанні способу за винаходом, полягає в тому, щоб забезпечити простоту при застосуванні способу, підвищення якості і зниження трудомісткості виготовлення внутрішнього теплозахисного покриття для великогабаритних корпусів РД. 2 іл., 1 пр.

Спосіб обслуговування прес-форми для виготовлення армованих гумотехнічних виробів

Спосіб обслуговування прес-форми для виготовлення армованих гумотехнічних виробів // 2537606
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології виготовлення гумотехнічних виробів шляхом вулканізації в прес-формі, і застосовано для виготовлення армованих амортизаторів і еластичних опорних шарнірів (ЭОШ). Спосіб обслуговування прес-форми для виготовлення армованих гумотехнічних виробів, що включає закріплену на пуансоні обойму з формі блоком, що взаємодіє з матрицею, що полягає у встановленні в прес-форму та витягу з неї обойми з формі блоком. Виготовляють кільце ступеневої перерізу, менший зовнішній діаметр якого відповідає внутрішньому діаметру матриці, а вхідна кромка по внутрішньому діаметру ідентична вхідної кромки поверхні посадкового місця обойми в матриці. Перед кожною установкою обойми з формі блоком в прес-форму і перед кожним витягом з неї встановлюють кільце по більшій зовнішньому діаметру на матрицю, поєднуючи поверхню кільця з меншим зовнішнім діаметром з внутрішньою поверхнею матриці, і скріплюють кільце з матрицею. Потім розташовують на кільці обойму формующего блоку, виконують операцію по з'єднанню обойми формующего блоку з пуансоном або по від'єднанню обойми формующ� обслуговування прес-форми і використовується в процесі виготовлення ряду високоякісних ЭОШ при забезпеченні необхідної технологічності. 2 іл.

Спосіб складання формующего блоку прес-форми для виготовлення рухомого з'єднання

Спосіб складання формующего блоку прес-форми для виготовлення рухомого з'єднання // 2537605
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології виготовлення рухомих сполук в прес-формі, і може бути використане при виготовленні армованих амортизаторів і гумометалевих елементів. Відповідно до способу складання формующего блоку прес-форми, що з'єднують зовнішні торці опорних кілець рухомого з'єднання з формотворчими кільцями прес-форми, установливают тарелі рухомого з'єднання між внутрішніми торцями опорних кілець з виставкою зазорів за допомогою розділових елементів і скріплюють формотворчі кільця між собою. На внутрішньому торці опорних кілець виконують кільцевий паз і відкривають у ньому два діаметрально протилежно розташовані глухі отвори. В тарелях виконують наскрізні отвори, розташовані навпроти глухих отворів в пазах опорного кільця. По черзі з'єднують опорні кільця з формотворчими кільцями на підставці, забезпеченою настановним фланцем, що вводяться в кільцевий паз опорного кільця. Встановлюють в глухі отвори одного з опорних кілець напрямні штирі і нанизують на них тарелі, після чого отримують напрямні штирі і скріплюють між собою формотворчі кільця. Винахід забезп

Спосіб виготовлення фільтра

Спосіб виготовлення фільтра // 2537604
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології виготовлення виробів з полімерних матеріалів, і може бути застосоване для виготовлення фільтрів, наприклад, маслосистем газотурбінних установок. Спосіб виготовлення фільтра включає розміщення металевої сітки між кільцями з легкоплавкого матеріалу та скріплення сітки з кільцями і кілець між собою. Поверхні кілець в зонах скріплення з металевою сіткою знежирюють. Наносять на скріплюються поверхні кілець шар сірчаної кислоти H2SO4 94% концентрації, витримують при кімнатній температурі протягом 30 секунд до утворення конфекційної липкості матеріалу кілець під впливом кислоти. Потім розміщують металеву сітку між кільцями і поміщають отриманий пакет прес, створюють тиск 20-30 кгс/см2 і витримують пакет під цим тиском протягом 3-4 годин, скидають тиск і отримують пакет із преса. Після чого витримують пакет у вільному стані не менше 24 годин. Розроблена послідовність операцій дозволяє виготовляти фільтри з міцним кріпленням периферійної частини металевої сітки з кільцями з легкоплавкого матеріалу. Винахід дозволяє підвищити якість ізгот

Спосіб отримання зразків при виготовленні рухомого з'єднання

Спосіб отримання зразків при виготовленні рухомого з'єднання // 2537592
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології виготовлення армованих гумотехнічних виробів шляхом вулканізації в прес-формі, і може бути застосоване для виготовлення еластичних опорних шарнірів (ЭОШ) соплових блоків ракетних двигунів на твердому паливі (РДТП). Спосіб отримання зразків при виготовленні рухомого з'єднання, що складається з опорних кілець та армуючих тарелей, розташованих відносно опорних кілець і між собою з зазорами, заповнюваними еластомером методом литтєвого пресування в прес-формі, включає виготовлення ряду дисків. Потім здійснюють комплектування дисків попарно, розміщують кожну пару дисків з зазором між їх поверхнями в комірках камери для зразків, повідомленої з формуючим блоком прес-форми, і заповнюють еластомером зазори між дисками. Паралельно заповнюють еластомером зазори між опорними кільцями і армуючими тарелями рухомого з'єднання. При цьому виготовляють партію дисків з того ж матеріалу, що і опорні кільця, і партію дисків з того ж матеріалу, що і армуючі тарелі. При комплектуванні дисків включають в пару одночасно диски з першої і другої партії, так і диски тільки в�одят заповнення еластомером формующего блоку і камери для зразків. На отриманих зразках-свідках визначають фізико-меха нические та структурні властивості запресованого між елементами подви жного з'єднання еластомеру, міцність на відрив і зсув, адгезію, однорідність структури і т. п. Технічний результат, що досягається при використанні способу щодо винаходу, забезпечує ефективний контроль якості виготовлення ЭОШ великогабаритних соплових блоків РДТП за зразками-свідками. 2 з.п. ф-ли, 3 іл. рухомого з'єднання еластомеру, міцність на відрив і зсув, адгезію, однорідність структури і т. п. Практичне застосування винаходу дозволило забезпечити ефективний контроль якості виготовлення ЭОШ великогабаритних соплових блоків РДТП за зразками-свідками.

Укупорочная капсула або додаткова укупорочная капсула з відривною безпечної стрічкою і спосіб її виготовлення

Укупорочная капсула або додаткова укупорочная капсула з відривною безпечної стрічкою і спосіб її виготовлення // 2530870
Винахід відноситься до капсулі з алюмінію або сплаву алюмінію, спідниця якої затягується на шийці пляшки або посудини, забезпеченою відривною стрічкою, що дозволяє відокремити верхню частину капсули. Укупорочная капсула (1) або додаткова укупорочная капсула має головку (2) і металеву спідницю (3), що включає в себе відривну окружну стрічку (4), обмежену двома ослабленими лініями (11 і 12). Відривна окружна стрічка покрита шаром пластичного матеріалу, який залишається жорстко з'єднаним з зазначеної відривний окружної стрічкою при її знятті шляхом відриву за вказаними ослабленим лініях. Шар пластичного матеріалу є зовнішнім покриттям, отриманим шляхом заливки пластичного матеріалу на зовнішню стінку спідниці і закріплення залитого таким чином шару шляхом пропускання пластичного матеріалу через отвори (15), виконані в металевій спідниці на рівні окружної стрічки. Така капсула дозволяє знизити ймовірність отримати травму при першому відкриванні пляшки. 2 н. і 10 з.п. ф-ли, 10 іл.

Ливарна форма для формування під тиском і спосіб її формування

Ливарна форма для формування під тиском і спосіб її формування // 2526388
Винахід відноситься до ливарній формі для формування під тиском, способом формування форми і компоненту, отриманого багатокомпонентним формуванням. Ливарна форма містить основу з порожниною й канал, по якому подають рідину у порожнину. Основа містить опорний елемент компонента і кишені, виконані на протилежних сторонах порожнини. Кишені рознесені від порожнини за допомогою тонких перегородок. Вставки розташовані в кишенях і виконані з полімеру. Як перегородки, так і вставки містять опорний елемент компонента. Розміри вставок менше розмірів основи і перегородок з тим, щоб утворювати посадку з натягом навколо компонента для зменшення або усунення облоя нижче компонента в ході процесу формування. 3 н. і 10 з.п. ф-ли, 14 іл.

Прес-форма для виготовлення армованих гумотехнічних виробів

Прес-форма для виготовлення армованих гумотехнічних виробів // 2517508
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології виготовлення рухомих сполук в прес-формі, і може бути вико - пользовано при виготовленні армованих амортизаторів і резинометал - металевих елементів. Прес-форма для виготовлення армованих гумово - технічних виробів включає ливникову камеру 1, ливникову плиту 2, формує блок 3 і охоплює його форму 4 для зразків-свідків. На поверхні литниковой плити 2 з боку литниковой камери 1 виконані відокремлені один від одного перемичками дві внутрішні півкільці - правові канавки 6 і дві зовнішні полукольцевие канавки 7, меншої ширини і глибини, порожнини яких повідомлені з порожниною литниковой камери 1 виконаними в її дні вертикальними каналами 8. При цьому порожнини внутрішніх напівкільцевих канавок 6 повідомлені виконаними в литниковой плиті 2 вертикальними каналами 8 з порожниною формующего блоку 3. Порожнини зовнішніх напівкільцевих канавок 6 повідомлені радіальними прорізами 11 з порожнинами внутрішніх напівкільцевих канавок 6 і з порожниною форми 4 для зразків-свідків. Технічний результат, що досягається при використанні даної прес-форми, що дозволяє якісно виготовляти ряд великогабаритних рухливі�

Спосіб складання формующего блоку прес-форми для виготовлення рухомого з'єднання

Спосіб складання формующего блоку прес-форми для виготовлення рухомого з'єднання // 2515844
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології виготовлення рухомих сполук в прес-формі, і може бути вико - пользовано при виготовленні армованих амортизаторів і резинометал - металевих елементів. Спосіб складання формующего блоку прес-форми для пере - роблення рухомого з'єднання полягає в розміщенні елементів ар - матури рухомого з'єднання між формотворчими кільцями фор - мующего блоку з виставкою зазорів за допомогою фіксаторів елементів ар - матури, що встановлюються через радіальні пази, виконані в формооб - разующих кільцях. При розміщенні елементів арматури спочатку виставляють зазори між ними за допомогою роздільних пластин, які встановлюються через радіальні пази першого формотворного кільця і базуються на обмежувачах їх переміщення, закріплених на зовнішній поверхні цього формотворного кільця у чотирьох рівномірно розташованих по колу площинах. Потім скріплюють формотворчі кільця між собою і встановлюють фіксатори елементів арматури через радіальні пази другого формотворного кільця, після чого знімають обмежувачі переміщення роздільних пластин, витягують розділові пласт�ебуемом по периметру кількості. Технічний результат полягає у високій технологічності процесу складання формующего блоку прес-форми. 3 іл.

Контейнер бар'єрного типу, виконаний з пластмаси

Контейнер бар'єрного типу, виконаний з пластмаси // 2515322
Група винаходів відноситься до контейнера бар'єрного типу і способу його виготовлення. Контейнер (1) виконаний з пластмаси і містить зміцнює структуру (2), виконану із пластмаси, яка отримана за допомогою лиття під тиском або видувного формування, і щонайменше один бар'єрний елемент (3a, 3b), виконаний з гнучкого аркуша алюмінію. Всі елементи безпосередньо з'єднані щонайменше в одній відповідної частини. Бар'єрний елемент (3a, 3b) має можливість приклеюватися щонайменше до зміцнюючої структурі (2). Спосіб виготовлення контейнера бар'єрного типу включає обробку листа алюмінію, формування двох бар'єрних елементів, виконаних з листів алюмінію в прес-формі, подачу пластмаси для освіти зміцнюючої структури, що має частину для монолітного з'єднання з бар'єрними елементами для отримання контейнера. Технічний результат, що досягається при використанні способу щодо винаходу для отримання контейнера, який є жорстким чи напівжорстким , для забезпечення їх спільного розміщення та укладання під час розміщення і транспортування та використання простого способу виготовлення для отримання контейнера, який володіє гнучкістю у вик. н. і 7 з.п. ф-ли, 28 іл.

Стереолитографическая машина

Стереолитографическая машина // 2515311
Винахід являє собою імітуючи плиту (6; 6'; 6") для стереолитографической машини (1), пристосованої для виготовлення тривимірних об'єктів (А). Останні отримують шляхом накладення один на одного безлічі шарів (Е) з заданою товщиною рідкого речовини (3), затвердіваючого, коли воно піддається селективної стимуляції (4). Моделююча плита (6, 6', 6") містить робочу поверхню (7), яка підтримує об'єкт (А), звернена до дна резервуара і має канавки (8), виконані в робочій поверхні (7) вздовж траєкторії (Х) проходження. Технічний результат, що досягається при використанні машини за винаходом, полягає в спрощенні відділення отриманого об'єкта від моделюючої плити і підвищення якості отриманого об'єкта. 13 з.п. ф-ли, 11 іл.

Прес-форма для виготовлення контейнера

Прес-форма для виготовлення контейнера // 2507067
Винахід відноситься до формувальної системі (1), призначеної для виготовлення контейнера (500) і містить рухому половинку (10) прес-форми та стаціонарну половинку (20) прес-форми, розташовані одна навпроти іншої, і способом виготовлення контейнера в прес-формі. Систему можна використовувати для виготовлення контейнера (500), який має дно (57), отпрессованное з картонної заготівлі, стінки (59), приєднані до дна, і обід (50), щонайменше, частково відлитий з пластику і приєднаний до верхньої кромки стінок, охоплюючи їх по периметру. Половинка (10) прес-форми, виконана рухомий щодо стаціонарної половинки (20) прес-форми, містить, щонайменше, пластину (4), забезпечену серцевиною (41), і плоску ущільнювальну рамку (5), яка може переміщатися по відношенню до сердечника (41), має ущільнювальну поверхню (5а) і оточує сердечник (41). Крім того, в цій половинці (10) є обмежувальна рамка (6), виконана з можливістю установки між сердечником (41) і ущільнювальної рамкою (5) і переміщення відносно цих компонентів. Стаціонарна половинка (20) прес-форми містить, щонайменше, пластину (7) прес-форми з порожниною (71) і має ущільнювальну поверх�ступені (611) обмежує рамки (6). При цьому у ущільнювальної поверхні (612а) насадки (612) виконані канавки або поглиблення, які лежать нижче площини іншої частини ущільнювальної поверхні, а поверхню або вирізи ущільнювальної рамки можуть містити опуклості або тиснені патерни, канавки або поглиблення, які лежать на рівні площини ущільнювальної поверхні (612а) або, у можливому варіанті, трохи виступають від неї вгору. Опуклості або тиснені патерни у цих канавках або поглибленнях дозволяють виконати на пластиковому ободі (50) контейнера (500) потовщені крайки (80) або опуклості, підняті щодо решти площині обода, між якими на площині обода або трохи нижче решті частини площини розташовані канавки обода або поглиблення, у можливому варіанті містять тиснені патерни або опуклості. Технічний результат, що досягається при використанні прес-форми за винаходом, полягає в тому, щоб забезпечити виготовлення різних контейнерів із зміною розміру його ободу та оснащення його різними функціональними деталями для спрощення прикріплення до нього кришок або здійснення його закривання. 2 н. і 4 з.п. ф-ли, 19 іл.

Прес-форма для виготовлення контейнера

Прес-форма для виготовлення контейнера // 2504470
Винахід відноситься до формувальної системі, призначеної для виготовлення контейнера. Пристрій містить рухливу половинку прес-форми та стаціонарну половинку прес-форми, розташовані одна навпроти іншої. Виготовляють контейнер, який має дно, отпрессованное з картонної заготівлі, стінки, приєднані до дна, і обід, щонайменше, частково відлитий з пластику і приєднаний до верхньої кромки стінок, охоплюючи їх по периметру. Половинка прес-форми, виконана рухомий щодо стаціонарної половинки прес-форми, містить, щонайменше, пластину, забезпечену серцевиною, і плоску ущільнювальну рамку, яка може переміщатися по відношенню до сердечника, має ущільнювальну поверхню і оточує сердечник. Крім того, у зазначеній половинці є обмежувальна рамка, виконана з можливістю установки між сердечником і ущільнювальної рамкою і переміщення відносно цих компонентів. Стаціонарна половинка прес-форми містить, щонайменше, пластину прес-форми з порожниною і має ущільнювальну поверхню. У системі передбачена можливість роз'ємним чином прикріпити до ущільнювальної поверхні ущільнювальної рамки і/і�ничивающей рамки на стадії виливки пластикового обода. Вкладиш може бути використаний також для зміни розмірів базового обода контейнера і для виконання на поверхні зазначеного обода потовщень, які виступають вгору від іншої частини площини обода, або канавок, що лежать нижче решті частини площини поверхні обода. Крім того, за допомогою додатку можна сформувати виступи, що відходять від зовнішньої кромки базового обода контейнера і, можливий варіант, що містять кошти для підвішування, такі як отвори. Технічним результатом винаходу є створення більш універсального способу виготовлення пакувальних ємностей у вигляді лотків. 2 н. і 5 з.п. ф-ли, 21 іл.

Формувальна система для освіти відділень у контейнері на основі картону

Формувальна система для освіти відділень у контейнері на основі картону // 2499667
Винахід відноситься до формувальної системі, призначеній для утворення відділень у контейнері на основі картону. Зазначена система містить рухливу половинку прес-форми та стаціонарну половинку прес-форми, розташовані одна навпроти іншої, і забезпечує можливість виготовити контейнер, який має дно, отпрессованное з картонної заготівлі, стінки, приєднані до дна, і обід, щонайменше, частково відлитий з пластику і приєднаний до верхньої кромки стінок, охоплюючи їх по периметру. Половинка прес-форми, виконана рухомий щодо стаціонарної половинки прес-форми, містить, щонайменше, пластину для сердечника, забезпечену серцевиною, і плоску ущільнювальну рамку, яка може переміщатися по відношенню до сердечника, має ущільнювальну поверхню і оточує сердечник. Крім того, у зазначеній половинці є обмежувальна рамка, виконана з можливістю установки між сердечником і ущільнювальної рамкою. З допомогою рамки на контейнері можна виконати обід, причому вона може переміщатися як по відношенню до ущільнювальної рамці, так і по відношенню до сердечника. Стаціонарна половинка прес-форми містить, щонайменше, плас�напрямку, виконана, але щонайменше, одна проріз, розділяє в бічному напрямку сердечник або його формуючу частину, яка вводиться під тиском в порожнину прес-форми. Зазначена проріз звернена до кінця сердечника, розташованого з боку порожнини прес-форми при встановленні її впритул до картонної заготівлі, вміщеній поверх порожнини прес-форми, який забезпечує можливість формування пластикової перегородки, яка відходить вгору від дна контейнера на основі картону. Технічним результатом винаходу є отримання контейнерів з корпусом, оснащеним різними видавленими фігурами, формування на дні контейнера перегородок, що розділяють внутрішній об'єм контейнера на дві або більше секцій. 2 н. і 4 з.п. ф-ли, 12 іл.

Спосіб виготовлення пластикового виробу

Спосіб виготовлення пластикового виробу // 2495745
Пропоноване винахід відноситься до галузі обробки матеріалів тиском, а саме до способу виготовлення пластикового виробу. Технічним результатом заявленого винаходу є спрощення виготовлення пластикового виробу. Технічний результат досягається способом виготовлення пластикового виробу, що включає розміщення заготовки основи виробу в матриці та виготовлення готового виробу за одну технологічну стадію. Технологічна стадія включає одночасне виготовлення основи виробу, формування, розміщення та фіксацію внутрішнього полімерного елемента на основі вироби і освіта готового виробу. При цьому в якості заготовки беруть листовий метал, розміщують його на матриці, притискають по периметру притиском, переміщують пуансон в матрицю, притискаючи його до заготівлі. Потім формують заготовку основи в зазорі між формотворчими поверхнями матриці і пуансона, утворюючи зазор між поверхнею матриці і заготівлею основи. Створюють замкнуті порожнини між поверхнею заготовки основи виробу і формотворчими поверхнями матриці і пуансона. Далі подають в порожнину між поверхнею заготовки основи і формообразующе�хность вироби. При цьому створюють тиск пластику в порожнини і формують заготовку основи виробу між поверхнями пуансона і заготівлі основи виробу, формуючи закінчений вигляд виробу. Потім охолоджують виріб, обжимають пластикової частиною металеву основу в процесі усадки пластику, обрізають заготовку металу за межами формотворною частині матриці, відводять пуансон від матриці і витягують готовий виріб. Причому всі процеси здійснюють за одну технологічну стадію. 7 з.п. ф-ли, 14 іл.

Спосіб виготовлення фільтрів

Спосіб виготовлення фільтрів // 2484958
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології виготовлення виробів у прес-формі, і може бути застосоване для виготовлення фільтрів, наприклад, маслобаков газотурбінних установок

Спосіб введення ущільнення вставного з'єднувального елемента

Спосіб введення ущільнення вставного з'єднувального елемента // 2482964
Винахід відноситься до способу введення ущільнення вставного з'єднувального елемента

Вбудований електронний пристрій і спосіб виготовлення вбудованих електронних пристроїв

Вбудований електронний пристрій і спосіб виготовлення вбудованих електронних пристроїв // 2471233
Винахід відноситься до електронної промисловості, а саме до конструкцій електронних пристроїв та способів їх виготовлення

Прес-форма для виготовлення армованих гумотехнічних виробів

Прес-форма для виготовлення армованих гумотехнічних виробів // 2469847
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології виготовлення армованих гумотехнічних виробів шляхом вулканізації в прес-формі, і може бути застосоване для виготовлення еластичних опорних шарнірів (ЭОШ) соплових блоків ракетних двигунів на твердому паливі (РДТП)

Прес-форма для виготовлення армованих гумотехнічних виробів

Прес-форма для виготовлення армованих гумотехнічних виробів // 2469846
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології виготовлення армованих гумотехнічних виробів шляхом вулканізації в прес-формі, і може бути застосоване для виготовлення еластичних опорних шарнірів (ЭОШ) соплових блоків ракетних двигунів на твердому паливі (РДТП)

Прес-форма для виготовлення армованих гумотехнічних виробів

Прес-форма для виготовлення армованих гумотехнічних виробів // 2467876
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології виготовлення армованих гумотехнічних виробів шляхом вулканізації в прес-формі, і може бути застосоване для виготовлення еластичних опорних шарнірів (ЭОШ) соплових блоків ракетних двигунів на твердому паливі (РДТП)

Спосіб виготовлення металопластикового або бипластикового вироби інжекцією розплаву пластика через стінку арматури

Спосіб виготовлення металопластикового або бипластикового вироби інжекцією розплаву пластика через стінку арматури // 2467875
Винахід відноситься до області інжекції металопластикових та/або бипластикових виробів з тонкостінної арматурою - основою вироби

Прес-форма для виготовлення армованих гумотехнічних виробів

Прес-форма для виготовлення армованих гумотехнічних виробів // 2465134
Винахід відноситься до технології виготовлення армованих гумотехнічних виробів шляхом вулканізації в прес-формі і може бути застосоване для виготовлення еластичних опорних шарнірів (ЭОШ) соплових блоків ракетних двигунів на твердому паливі (РДТП)

Наформованние ємності з поліпшеним захопленням і спосіб їх виготовлення

Наформованние ємності з поліпшеним захопленням і спосіб їх виготовлення // 2462406
Винахід відноситься до формованим полімерним ємкостей і, зокрема, до способу виготовлення наформованних ємностей, поліпшує захоплення ємностей

Прес-форма для виготовлення армованих гумотехнічних виробів

Прес-форма для виготовлення армованих гумотехнічних виробів // 2457943
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології виготовлення армованих гумотехнічних виробів шляхом вулканізації в прес-формі, і застосовується для виготовлення еластичних опорних шарнірів (ЭОШ) соплових блоків ракетних двигунів на твердому паливі (РДТП)

Спосіб підготовки до роботи прес-форми для виготовлення армованих гумотехнічних виробів

Спосіб підготовки до роботи прес-форми для виготовлення армованих гумотехнічних виробів // 2457942
Винахід відноситься до технології виготовлення гумотехнічних виробів шляхом вулканізації в прес-формі і може бути застосоване при виготовленні армованих амортизаторів і еластичних опорних шарнірів

Ущільнення для пластикових контейнерів, розраховані на автоматичну заливку

Ущільнення для пластикових контейнерів, розраховані на автоматичну заливку // 2453486
Винахід відноситься до ущільнень із пластику для дозування рідких середовищ з пластикових контейнерів, таких як відра

Спосіб виготовлення контрольного зразка лопатки з композитних матеріалів

Спосіб виготовлення контрольного зразка лопатки з композитних матеріалів // 2450922
Винахід відноситься до способу виготовлення контрольного зразка лопатки з композитного матеріалу для еталонування процесу рентгенівського контролю схожих лопаток

Спосіб бронювання заряду з баллиститного палива в корпусі ракетного двигуна

Спосіб бронювання заряду з баллиститного палива в корпусі ракетного двигуна // 2441857
Винахід відноситься до галузі ракетної техніки, а саме до способу бронювання заряду баллиститного палива в корпусі ракетного двигуна

Гібридні маталлопластиковие конструкційні деталі

Гібридні маталлопластиковие конструкційні деталі // 2440387
Винахід відноситься до конструкційної деталі, що включає металевий компонент і пластмасовий компонент, які з'єднані один з одним за допомогою сполучною системи, здатної витримувати довготривале навантаження з'єднання між компонентами деталі, і способом виготовлення такої конструкційної деталі

Спосіб підготовки до роботи прес-форми для виготовлення армованих гумотехнічних виробів

Спосіб підготовки до роботи прес-форми для виготовлення армованих гумотехнічних виробів // 2438869
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології виготовлення гумотехнічних виробів шляхом вулканізації в прес-формі, і може бути застосоване для виготовлення армованих амортизаторів і еластичних опорних шарнірів (ЭОШ)
 
2551349.
Up!