Деталі, вузли і допоміжні пристрої для металообробних верстатів, наприклад пристрої для копіювання або управління and верстати взагалі, що відрізняються конструкцією деталей або вузлів and агрегатні верстати або потокові лінії, які не обмежуються виконанням якого-небудь одного виду металообробки (B23Q)

B23Q              Деталі, вузли і допоміжні пристрої для металообробних верстатів, наприклад пристрої для копіювання або управління (інструменти, що застосовуються на токарних або розточувальних верстатах B23B27); верстати взагалі, що відрізняються конструкцією деталей або вузлів; агрегатні верстати або потокові лінії, які не обмежуються виконанням якого-небудь одного виду металообробки(12875)
B23Q41 - Агрегатні верстати або потокові лінії, не обмежені виконанням якого-небудь одного виду металообробки, віднесеного до класів B21, B23 або B24 (B23Q37,B23Q39мають перевагу; конструктивні особливості верстатів, що забезпечують виконання операцій певного виду обробки, див. у підкласі, до якої віднесена ця обробка, наприклад перфорація B21D, зварювання B23K, шліфування B24B; конструктивні особливості верстатів, які забезпечують виконання комбінованих способів металообробки B23P23)(880)
 
2551330.
Up!