Обробка дроту та виготовлення виробів з неї (B21F)

B21   Механічна обробка металів без зняття стружки; обробка металів тиском (ливарне виробництво і порошкова металургія B22; різання металів B23D; обробка металу впливом електричного струму високої концентрації B23H; пайка, зварювання, різання полум'ям B23K; комбіновані і особливі способи обробки металів B23P; штампування листового матеріалу взагалі B26F; зміна фізичної структури металів C21D,C22F; электроформование C25D1) (50675)
B21F              Обробка дроту та виготовлення виробів з неї (прокатка металу B21B; волочінням або екструдуванням; допоміжні операції, використовувані в поєднанні з обробкою металу без зняття стружки B21C; зв'язування виробів B65B13)(2644)
B21F13 - Поділ дроту(18)
B21F19 - Покриття дроту металом (екструдуванням B21C23/24; плавкою або зварюванням, наприклад наплавленням B23K; іншими немеханическими способами C23; гальванопокриття C25D)(13)
B21F37 - Виготовлення дротяних кілець (при виготовленні ланцюгів B21L; виготовлення бортових кілець або сердечників для покришок B29D30/48)(113)

Спосіб і пристрій для автоматичного складання складових каркасів, отриманих з електрозварних металевих сіток

Спосіб і пристрій для автоматичного складання складових каркасів, отриманих з електрозварних металевих сіток // 2558321
Винаходу відносяться до машинобудування і можуть бути використані при виготовленні тривимірних сітчастих конструкцій, застосовуваних у будівництві, зокрема в секторі сейсмостійкого будівництва. Спосіб включає попередню збірку щонайменше одного каркаса в зоні, розташованій далі по ходу щодо складаного сайту для його безперервного створення, переміщення щонайменше одного попередньо зібраного каркаса до сгибающему сайту для утворення зовнішнього охоплює каркаса, підйом щонайменше одного попередньо зібраного каркаса за допомогою автоматичних захоплень від площини ковзання електрозварювальної металевої сітки, з якої підлягає згинання зовнішній охоплює каркас для забезпечення згинання зовнішнього охоплює каркаса і його необхідного закривання з оточенням щонайменше одного попередньо зібраного каркаса і освітою складовою тривимірної сітчастої конструкції. Наведена конструкція машини для здійснення заявленого способу. Забезпечується автоматизація виготовлення складовою тривимірної сітчастої конструкції. 2 н. і 8 з.п. ф-ли, 36 іл.

Спосіб зміцнення циліндричних гвинтових пружин стиснення

Спосіб зміцнення циліндричних гвинтових пружин стиснення // 2556258
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане у виробництві циліндричних гвинтових пружин стиснення із сталі. Спосіб включає зміцнення внутрішньої поверхні витка пружини поверхневим наклепом. Спільно з поверхневим наклепом здійснюють поперечний вигин витка пружини в площині, перпендикулярній осі пружини. Поверхневий наклеп здійснюють шляхом зміцнювального накатування профільними роликами, профілі робочої поверхні яких виконані з умови забезпечення суцільної упрочняемой поверхні пружини. Підвищується втомна міцність і довговічність гвинтових циліндричних пружин із сталі, знижуються шум, вібрації і зусилля протягування при обробці. 3 іл.

Пристрій для виготовлення виробів з дротовою спіраллю

Пристрій для виготовлення виробів з дротовою спіраллю // 2556169
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виготовленні виробів з дротовою спіраллю, призначених для ламп розжарювання або датчиків газоаналізаторів. Пристрій містить станину з розміщеним на ній засобом намотування спіралей на оправки у вигляді підстави з щонайменше трьома ортогонально встановленими на ньому оправками, засоби фіксації кожної з спіралей до основи, встановлені з умови формоутворення безперервного спіралеподібного напівфабрикату, і засіб приєднання кінців спіралі до елементів виробу, виконане у вигляді вузла позиціонування елементів виробу щодо кінців спіралі і вузла приєднання кінців спіралі до елементам виробу. Вузол позиціонування елементів виробу виконаний у вигляді захоплення, розташованого з можливістю зворотно-поступального переміщення в напрямку, перпендикулярному осі оправки, переміщення в площині, паралельній осі оправки, і з можливістю розміщення в ньому виробу. Захоплення оснащений направителем, виконаним у вигляді двох елементів, в кожному з яких виконано наскрізний отвір, вісь якого перпендикулярна осі оправки, призначений для розміщення в ньому елементів виробу, намуловими осі згаданого отвори. Забезпечується можливість збереження і коригування геометричних параметрів спіралі при її виготовленні і в процесі приєднання до елементам виробу. 2 з.п. ф-ли, 6 іл.

Спосіб виготовлення виробів з дротовою спіраллю

Спосіб виготовлення виробів з дротовою спіраллю // 2555299
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виготовленні виробів з дротовою спіраллю, призначених для ламп розжарювання або датчиків аналізаторів. Спосіб включає виготовлення дротяних спіралей, переміщення спіралі для з'єднання її з елементами заготовки виробу і приєднання кінців спіралі до елементів заготовки виробу. В процесі виготовлення дротяних спіралей здійснюють їх впорядковано орієнтоване розміщення шляхом почергового намотування дроту на щонайменше три оправки, мають підставу, і фіксації на підставі решт спіралей, при цьому переміщення спіралі і приєднання кінців спіралі до елементів заготовки виробу здійснюють в зафіксованому положенні спіралі з наступним відділенням приєднаної спіралі від інших спіралей. Забезпечується можливість збереження і коригування геометричних параметрів спіралі в процесі з'єднання спіралі до елементам виробу. 7 іл.

Спосіб виготовлення фільтруючих елементів

Спосіб виготовлення фільтруючих елементів // 2553877
Винахід відноситься до способів виготовлення фільтрів з дротяних матеріалів для фільтрування жидкотекучих і газоподібних середовищ і може бути також використано для фільтрування агресивних і радіоактивних середовищ при високій температурі (до 500°C) та тиску середовища, і, зокрема, для підземної фільтрації рідких і газоподібних середовищ при видобутку їх з бурових свердловин. Спосіб виготовлення фільтруючих елементів включає формування прямокутних смуг з двох шарів армуючої сітки, плетеними з дротяних спіралей, розтягнутих до кроку, рівного діаметру D спіралі, причому в одному шарі в однієї сітки осі спіралей паралельні твірної циліндра, а в іншому розташовані в його окружному напрямку, і зчеплених з шарами сітки шарів заповнювача з дротяних спіралей з меншими, ніж у спіралей армуючої сітки, діаметрами дроту d і спіралі D, розтягнутих до кроку, рівного їх діаметру, згортання смуги в рулон і холодне пресування сформованої заготовки. При цьому заготівлю фільтруючого елемента формують чергуються концентричних циліндрів заповнювача та армуючих сіток, зчеплених один з одним контактуючими шарами, для чого для кожного циліндра формують три прямоуголь�з заповнювача або армуючих сіток, першою намотують смугу заповнювача або смугу армуючих сіток, складену з двох шарів сіток з осями спіралей, паралельними твірної циліндра, шаром сітки зі спіралями правою звивання, потім на цю смугу намотують, відповідно, смугу заповнювача або армуючих сіток, складену з двох шарів сіток зі спіралями правою звивання, шаром сітки зі спіралями з осями, паралельними твірної циліндра, і на цю смугу намотують другу смугу, відповідно, заповнювача або армуючих сіток, складену з двох шарів сіток з осями спіралей, паралельними твірної циліндра, шаром сітки зі спіралями правою звивання. На сформований таким чином циліндр аналогічним чином намотують смуги інших циліндрів, чергуючи циліндри заповнювача та армуючих сіток, причому в шарах контактуючих сіток заповнювача та армуючих сіток напрямки свивок спіралей протилежні, а початок і кінець кожної смуги знаходяться в суміжних радіальних перетинах і ці перерізу рівномірно розподілені по колу. Заготівля може бути сформована в наступних варіантах: з першим і останнім циліндрами, виконаними з сіток заповнювача, з першим і останнім циліндрами, виконаними з арм�м циліндром, виконаним з армуючих сіток, і останнім - з сіток заповнювача. Потім сформовану таким чином заготівлю поміщають в прес-форму і спочатку пресують поліуретаном об'ємним пресуванням в радіальних напрямках і в напрямку осі обертання фільтруючого елемента, і потім остаточно пресують в напрямку його осі обертання, причому зусилля пресування в обох операціях пресування підбираються таким чином, щоб в готовому фільтруючому елементі площині основної маси витків спіралей були дотичними до конусу з віссю, що збігається з віссю обертання фільтруючого елемента, і заданим кутом при вершині конуса, вибираемим переважно з діапазону 60°≤φ≤90°, причому першою за напрямом дії осьової прессующей сили зустрічається вершина конуса. Технічним результатом є підвищення питомої міцності фільтра на стискаючі і розтягуючі види навантажень, забезпечення можливості роботи фільтра в умовах високих тиску і температури, підвищення якості очищення та забезпечення регенерації фільтра. 2 з.п. ф-ли, 10 іл.

Фільтруючий елемент та спосіб його виготовлення

Фільтруючий елемент та спосіб його виготовлення // 2553302
Винахід відноситься до фільтрів з дротяних матеріалів для фільтрування жидкотекучих і газоподібних середовищ і може бути використано для фільтрування агресивних і радіоактивних середовищ, при високих температурах (до 500°C) та тиску середовища, і, зокрема, для підземної фільтрації рідких і газоподібних середовищ при видобутку їх з бурових свердловин. Фільтруючий елемент у вигляді тіла обертання виготовлений з дротяної спіралі або відрізків спіралі, розтягнутих до кроку, рівного діаметру спіралі, намотаних на технологічний центральний стрижень з перехрещенням приблизно під 90° в сусідніх шарах з утворенням кулястої, або бочкообразной, або циліндричної заготовки, підданої холодного пресування. Площині основної маси витків спіралей в тілі елемента касательни до конусу з віссю, що збігається з віссю обертання фільтруючого елемента, і кутом при вершині конуса, рівним 60 ÷ 90°. Ця маса витків приблизно рівномірно розподілена в тілі елемента, а сам фільтруючий елемент може бути виготовлений в наступних виконаннях: з плоскими торцями, з одним плоским торцем і одним конічним торцем, виконаним у вигляді внутрішнього або зовнішнього усіченого конуса, з конічними торцями. Фильтили попередньо напруженою плетеної сітки, з кожної пари спіралей якої одна спіраль стиснута, а інша розтягнута однією і тією ж силою, і згорнутої в рулон на технологічний центральний стрижень таким чином, що початок і кінець смуги знаходяться в суміжних радіальних перетинах і в кожному радіальному перерізі знаходиться однакова кількість шарів смуги. Один шар смуги виготовлений з сітки, сплетеною з спіралей правою звивання, розтягнутих до кроку, рівного діаметру спіралі, а інший шар - з сітки, сплетеною з таких же спіралей лівої звивання. Технічний результат: забезпечення високої пружності і міцності при стисненні. 6 н. і 2 з.п. ф-ли, 12 іл.

Спосіб виготовлення упругогистерезисних елементів з дротяного матеріалу

Спосіб виготовлення упругогистерезисних елементів з дротяного матеріалу // 2551337
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виготовленні упругогистерезисних елементів з дротяного матеріалу, що застосовуються в віброізоляторах і демпферах коливань агрегатів і приладів. Спосіб включає пресування заготовок, що містять шари сітки, сплетеною з дротяних спіралей, розтягнутих до кроку, рівного діаметру спіралі, які розташовують перпендикулярно діючої на упругогистерезисний елемент розтягує силі. Частина шарів сітки сплітають із спіралей правою звивання, а частина - з спіралей лівої звивання, і розташовують їх з чергуванням з умови розташування осей спіралей в шарах контактуючих паралельно один одному і перпендикулярно діючої розтягує силі. Використовують попередньо напружену сітку, у якій з кожної пари контактують спіралей одна пружно розтягнута, а інша - пружно стиснута одній і тій же навантаженням, прикладеної вздовж осі спіралей з умови знаходження самої сітки в пружному стані. Чергуються шари сітки зі спіралями правої і лівої звивання формують в блоки, в одних з яких осі спіралей перпендикулярні однієї розтягує силі, а в інших - інший розтягує силі, перпендикулярній ивкой спіралей, при цьому число шарів в різних блоках вибирають залежно від діючої на блок розтягує навантаження, перпендикулярній осі спіралей блоку. Підвищується міцність виробу на розрив по двох взаємно перпендикулярних площинах.2 з.п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб і пристрій для виготовлення регенеративного теплообмінника з дротяного матеріалу

Спосіб і пристрій для виготовлення регенеративного теплообмінника з дротяного матеріалу // 2550986
Група винаходів відноситься до промислової теплоенергетиці і може бути використана, зокрема, при виготовленні регенеративних теплообмінників з дроту для машин, що працюють за циклом Стірлінга. Спосіб включає деформування дротяного матеріалу з отриманням вигинів, розташованих з кроком h, і пресування деформованого дротяного матеріалу в прес-формі до заданої щільності. Нарізку здійснюють деформованого дротяного матеріалу на відрізки довжиною не менше 3h і не більше поперечного розміру прес-форми та їх перемішування для рівномірного розподілу в прес-формі. Наведена конструкція пристрою для виготовлення регенеративного теплообмінника згідно прийомам заявленого способу. Забезпечується можливість регулювання гідравлічного діаметра внутрішньої структури пір і збільшення внутрішньої міцності виробу при виготовленні пористих структур різної геометричної форми з дроту різного діаметру. 2 н. і 5 з.п. ф-ли, 3 іл.

Теплообмінник і способи його виготовлення

Теплообмінник і способи його виготовлення // 2550676
Винахід відноситься до галузі обробки металів тиском, зокрема до теплообмінника для нагрівання рідини і способів його виготовлення. Щонайменше один виток зовнішньої нагрівальної обмотки має між двома безпосередньо межують один з одним розпірками перший відрізок, на якому радіальне відстань до внутрішньої нагрівальної обмотки менше або більше, ніж в області розпірок. По одному варіанту при виготовленні теплообмінника згаданий відрізок деформують до отримання радіального відстані до внутрішньої нагрівальної обмотки менше, ніж в області розпірок. За другим варіантом трубу зовнішньої обмотки намотують на внутрішню обмотку на радіальному відстані до внутрішньої нагрівальної обмотки менше або більше, ніж в області розпірок. Підвищується якість теплообмінника. 3 н. і 25 з.п. ф-ли, 7 іл.

Котушка для дроту

Котушка для дроту // 2550458
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане для в'язки арматурних стрижнів. Котушка для дроту знімно встановлена в камеру корпусу машини для обв'язки арматури. Котушка містить циліндричний ділянку втулки, на який намотана дріт, і пару паралельних фланців, що проходять назовні від обох зовнішніх кінців втулки. У бічній стінці всередині втулки виконані світлопропускні ділянки, що пропускають світло від передавального фотодатчика, встановленого в корпусі машини для обв'язки арматури. Між парою паралельних фланців в бічній стінці розташовано безліч областей для визначення інформації, виконаних з принаймні одним світлопроникним ділянкою. Кількість зазначених ділянок, виконаних в різних областях для визначення інформації, по-різному. Забезпечується можливість визначення типу дроту або величини подачі дроту. 13 з.п. ф-ли, 39 іл.

Пристрій навивки пружин

Пристрій навивки пружин // 2549823
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виробництві пружин гарячої навивкою з прутків. Пристрій містить вузол подачі навиваемого матеріалу, вузол нагріву, охолоджуючу ванну і оправлення з приводом обертання і осьового переміщення. У охолоджуючої ванні встановлено щонайменше один пов'язаний з насосом спрейер з умови забезпечення подачі охолоджуючої середовища послідовно на кожен виток пружини при зануренні оправки в охолоджуючу ванну. Досягається повитковая загартування пружин з забезпеченням прискореного охолодження в області високих температур і подальшого уповільненої охолодження в спокійній охолоджуючої середовищі. 11 з.п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб зміцнення гвинтових циліндричних пружин

Спосіб зміцнення гвинтових циліндричних пружин // 2548876
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане для зміцнення гвинтових циліндричних пружин. Спосіб включає навивку пружини, термообробку, дробеметную обробку, заневоливание пружини або її 3-5-кратне стиск до дотику витків і наклеп. Навивку пружини виготовляють з кроком, що перевищує крок готової пружини, здійснюють люмоконтроль та шліфування торців термообробленої пружини. Наклеп здійснюють на заключній стадії штампуванням зовнішньої і внутрішньої поверхні пружини шляхом проштовхування щільно одягненою на пуансон стиснутої пружини через отвір матриці, діаметр якого менше діаметра знаходиться на пуансоні пружини. Забезпечується стабільність пружних властивостей пружини, підвищується продуктивність зміцнення. 1 з.п. ф-ли, 1 іл.

Автоматична лінія для виготовлення сітки з стрижнів

Автоматична лінія для виготовлення сітки з стрижнів // 2548358
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане в автоматичних лініях для виробництва сітки з стрижнів, яка може бути використана в якості арматурної сітки для бетону, кладочної сітки, захисної сітки і пр. Автоматична лінія містить барабани з поздовжніми стрижнями, механізм подачі поздовжніх стрижнів, щонайменше один механізм подачі поперечних стрижнів, пристрій з'єднання поздовжніх і поперечних стержнів і механізм покрокового переміщення сітки. Щонайменше один пристрій з'єднання поздовжніх і поперечних стрижнів виконано у вигляді інжекційного вузла з формою, що складається з двох частин і механізму їх змикання. Забезпечується можливість виготовлення сітки з поліпшеною міцністю з'єднання місць перетину поздовжніх і поперечних стержнів. 8 з.п. ф-ли, 2 іл.

Пристрій для навивання пружин (варіанти)

Пристрій для навивання пружин (варіанти) // 2548340
Група винаходів відноситься до машинобудування і може бути використана для виробництва пружин гарячої навивкою. Пристрій по першому варіанту містить оправлення для навивки на неї пружини, шпиндель, пов'язаний з приводами обертання оправки та її осьового переміщення, і засіб захоплення кінця заготовки, яке виконано рухомим з можливістю приведення в дію за допомогою привода осьового переміщення оправки і містить повзун з зачепом і важіль, пов'язаний допомогою осей з повзуном і зі штоком, розміщеним всередині труби, призначеної для установки на ній оправки, і сполученим зі шпинделем. За другим варіантом засіб захоплення кінця заготовки виконано рухомим з можливістю приведення в дію за допомогою цього приводу обертання оправки і містить повзун з зачепом, виконаний з фігурним отвором, в якому встановлений кулачок, з'єднаний з валом, пов'язаних зі шпинделем і призначеним для установки на ньому оправки. Забезпечується надійність захоплення кінця заготовки при намотуванні пружини. 2 н. п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб виготовлення високоміцних пружин із сталі і пристрій для його реалізації (варіанти)

Спосіб виготовлення високоміцних пружин із сталі і пристрій для його реалізації (варіанти) // 2547989
Група винаходів відноситься до машинобудування і може бути використана при виробництві великогабаритних пружин гарячої навивкою. Спосіб включає подачу і нагрівання навиваемого матеріалу у вигляді сталевого прутка в індукторі до заданої температури і загартування пружини. Здійснюють стабілізацію температури в термостаті по всій довжині прутка, навивку пружини на обертається і переміщувану в осьовому напрямку оправлення, зняття пружини з оправки та її занурення в закалочное пристрій зі швидкістю, що забезпечує сталість структури і властивостей пружини по всій її довжині. Наведено два варіанти конструктивного виконання пристрою для виготовлення високоміцних гвинтових пружин із сталі. Забезпечується стабілізація температури по довжині і поперечному перерізу прутка, прискорюється процес загартування пружин, підвищується якість. 3 н. п. ф-ли, 2 іл.

Пристрій для згинання дроту при виготовленні філігранних виробів

Пристрій для згинання дроту при виготовленні філігранних виробів // 2546946
Винахід відноситься до області обробки металів тиском і може бути використане в ювелірній промисловості для згинання дроту при виготовленні філігранних виробів. Пристрій містить згинальний шаблон і підстава, виконане з торцевими затискачами для фіксації на ньому згинального шаблону. Згинальний шаблон виконаний знімним у вигляді сталевої монолітної пластини, в площині якого по заданому малюнку розташовані направляючі канавки квадратного перерізу, призначені для укладання дроту і виконані з висотою не менше діаметра дроту. Підстави згаданих канавок виконані з фіксаторами дроту у вигляді вертикальних наскрізних отворів, діаметр яких дорівнює ширині канавки. Розширюються можливості згинання дроту при виготовленні філігранних орнаментів при багаторазовому повторенні форми заданих декоративних елементів і спрощення конструкції пристрою. 2 з.п. ф-ли, 4 іл.

Спосіб виготовлення сітки плоскої дротяною, плоска сітка дротяна

Спосіб виготовлення сітки плоскої дротяною, плоска сітка дротяна // 2542882
Група винаходів відноситься до машинобудування і може бути використана при виготовленні плоских дротяних сіток з заданими по довжині і ширині розмірами для різних господарських потреб. Спосіб включає попередню підготовку і розташування утворюють сітку прутків дротів. На поздовжньому основному прутки дроту виконують згинання ланок заданого профілю необхідну кількість разів для одержання заданої довжини сітки. Потім на вигнутому поздовжньому прутки дроту мають щонайменше один поперечний пруток дроту або кілька поперечних прутків дроту і проводять зварювання в місцях їх перетину. Кінці прутків дроту загинають усередину сітки. Спрощується технологія виготовлення дротяної сітки з одночасним отриманням сітки більш жорсткою на вигин і міцної з поліпшеними споживчими властивостями. Зменшується витрата дротяного матеріалу на виготовлення сіток. 2 н. і 7 з.п. ф-ли, 6 іл.

Пристрій для виготовлення пористого матеріалу

Пристрій для виготовлення пористого матеріалу // 2540315
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виготовленні пористих виробів з нетканого дротяного матеріалу. Пристрій містить котушку з дротяним матеріалом і послідовно розташовані деформуючі дротяний матеріал вузли, перший з яких призначений для отримання зіговка, а другий - для формування пористої заготовки. Перший деформуючий вузол розташований з можливістю зворотно-поступального руху в осьовому напрямку і складається з провідної шестерні у вигляді чергуються по колу і скріплених між двома дисками сегментів косозубих циліндричних шестерень із зустрічним розташуванням зубів під кутом 90° і веденого поліуретанового ролика для отримання просторової зіговка з взаємно перпендикулярними сусідніми зубами. Другий деформуючий вузол складається з встановленої з можливістю обертання циліндричної оправки і веденого циліндричного валика, розташованого паралельно циліндричній оправці і підгорнутого до неї з можливістю регулювання зусилля поджатия. Забезпечується отримання пористого матеріалу зі стабільно пов'язаної структурою, підвищується якість заготовки. 3 іл.

Спосіб контактного зварювання виробів з дроту, арматури, труб, довгомірного металопрокату (варіанти) і машина контактної точкової зварки з фігурним ходом верхнього електрода (варіанти)

Спосіб контактного зварювання виробів з дроту, арматури, труб, довгомірного металопрокату (варіанти) і машина контактної точкової зварки з фігурним ходом верхнього електрода (варіанти) // 2533067
Спосіб і машина для контактного точкового зварювання з фігурним ходом верхнього електрода можуть бути використані для зварювання сіток, каркасів та інших виробів з дроту, арматури, стрижнів, труб, смуг металу і різного довгомірного металопрокату. Підведення зварювальних електродів до деталей здійснюють шляхом висунення щонайменше одного верхнього електрода зварювального столу і його переміщення над зварюваними деталями з установкою на їх перетин. Після закінчення зварювання здійснюють зворотне переміщення верхнього електрода в зварювальний стіл. Зварювальним столом може служити верхня частина корпусу машини. Машина може бути встановлена під зварювальний стіл, виконаний суцільним з вирізами для проходу електродів або у вигляді каркаса, що не має суцільний стільниці. За допомогою вказаної машини можна зварювати вироби без обмежень за розмірами деталей, можна повертати свариваемое виріб на столі. Машину можна вбудовувати в автоматичні лінії. З-за відсутності вильоту електродів знижуються споживана потужність машини, розміри, вага і її собівартість. Відсутність деталей і механізмів над зварювальним столом дозволяє зварювати просторові конструкції або встановлювати н

Пристрій для виготовлення пористого матеріалу

Пристрій для виготовлення пористого матеріалу // 2532736
Винахід відноситься до галузі виготовлення пористих виробів з нетканого дротяного матеріалу. Пристрій містить котушку з дротяним матеріалом і встановлені послідовно перший і другий деформуючі дротяний матеріал вузли, причому перший деформуючий вузол складається з розташованих паралельно ведучого і веденого циліндричних валиків, виконаних з можливістю формування дроту у вигляді зубчастої зіговка, а другий деформуючий вузол встановлений паралельно першому і складається з паралельно розташованих ведучого і веденого циліндричних валиків, виконаних з можливістю формування на провідному валу пористого матеріалу і з регулюванням зусилля поджатия пористого матеріалу веденим валом, при цьому між котушкою і першим деформуючим вузлом розташований механізм лінійних переміщень, що забезпечує можливість зворотно-поступального руху дротяного матеріалу в осьовому напрямку циліндричних валиків. Винахід спрямовано на підвищення якості одержуваної заготовки і підвищення продуктивності процесу її отримання. 2 з.п. ф-ли, 4 іл.

Спосіб виготовлення упругопористого нетканного матеріалу дротяного

Спосіб виготовлення упругопористого нетканного матеріалу дротяного // 2532715
Винахід відноситься до галузі обробки металів тиском, зокрема до виготовлення упругодемпфирующего пористого матеріалу та виробів з нього для віброзахисту динамічно навантажених об'єктів, які можуть бути використані на залізничному та автомобільному транспорті, в будівельно-дорожньому обладнанні, підйомно-позиціонують механізми і інших наземних транспортних системах і засобах. Спосіб включає формування заготовки з дротів спіралей на циліндричній оправі з трьох шарів спіралі, зняття заготовки з оправки, сплющення, згорнути в рулон і подальше пресування вздовж осей спіралей другого шару. Спіралі першого і третього шару отримують шляхом звивання двох або декількох відрізків дроту дротяні пучки з подальшою їх свивкой в спіралі. Збільшується міцність на розтяг готового виробу і ресурс використання за рахунок збільшення коефіцієнта демпфірування. 3 з.п. ф-ли, 4 іл.

Тянуще-правильна установка для подовжених металевих виробів, таких як прутки, деталі круглого перерізу або металевий дріт

Тянуще-правильна установка для подовжених металевих виробів, таких як прутки, деталі круглого перерізу або металевий дріт // 2529599
Винаходи належать до галузі обробки металів тиском, зокрема до правки двох або більше металевих довгомірних виробів. Тянуще-правильна установка містить щонайменше перший приводний ролик, який має тягне колесо, забезпечене двома або більше круговими струмками, в яких можуть поздовжньо розміщені відповідні подаються металеві вироби, два і більш друге зустрічних ролика, розташовані протилежно першому ролику відносно осі подачі металевого виробу з можливістю його утримання, кошти приводу, функціонально пов'язані з другими роликами і виконані з можливістю переміщення, щонайменше на етапі установки в початкове положення друге роликів щодо першого ролика для зміни відстані між ними. При цьому кошти приводу виконані у вигляді першого лінійного приводу, виконаного з можливістю управління рухом вихідного зближення друге роликів з першим роликом, і щонайменше два других лінійних приводу, виконаних з можливістю управління вибірковим і контрольованим переміщенням відповідних друге роликів по суті у безперервному режимі під час операцій подачі, тим самим з можливістю управління зусиллям поджатия, що прикладаються до металевого виробу, у відповідності з фактичними розмірами металевого виробу. 2 н. і 6 з.п. ф-ли, 5 іл.

Колючо-ріжуча стрічка і спосіб її виготовлення

Колючо-ріжуча стрічка і спосіб її виготовлення // 2528289
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виробництві колючо-ріжучих загороджувальних стрічок, які використовуються для спорудження бар'єрів безпеки, призначених для несанкціонованого проникнення на режимні об'єкти. Колючо-ріжуча стрічка має зубці, утворені надрізаними загнутими краями стрічки, і утворює щонайменше одне поздовжнє ребро жорсткості в центральній частині. Спосіб виготовлення колючо-ріжучої стрічки включає її прокат через набір фальцевих роликів, при якому формують щонайменше одне поздовжнє ребро жорсткості в центральній частині, виконують надрізи по краях стрічки і відгинають надрізи країв стрічки з утворенням зубців. При прокаті через набір фальцевих роликів формують бічні грані. Підвищується поперечна міцність стрічки, спрощується процес виготовлення і підвищується технологічність виробництва колючо-ріжучої стрічки. 2 н. і 7 з.п. ф-ли, 36 іл.

Спосіб одночасного видалення грата з декількох ниток катанки

Спосіб одночасного видалення грата з декількох ниток катанки // 2526645
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виготовленні круглої і фасонної дроту для одночасного видалення грата з декількох ниток катанки. Нитки катанки після проходження через пару розділових валків розлучаються розвідним валковим пристроєм на парні і непарні нитки катанки з утворенням двох гілок, що знаходяться на відстані один від одного ниток катанки. Далі обидві гілки ниток під регульованим тяговим напругою проходять кожна через забезпечену ріжучими кромками для видалення грата станцію для видалення грата. Тягове напруга вибрано так, що за рахунок дії кута надрізу і кута установки різальних кромок для видалення грата здійснюється автоматичне осьове центрування і при цьому рівномірне з обох сторін зняття стружки з ниток катанки. Потім нитки катанки складається з валків тянущем пристрої знову об'єднуються в одну загальну гілка ниток катанки. Розкрито конструктивні особливості пристрою для здійснення способу. Забезпечується ефективне зняття грата одночасно з декількох ниток катанки. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 4 іл.
Спосіб виготовлення пружних елементів з використанням методу анізотропного орієнтування наноструктури в матеріалі // 2524028
Винахід відноситься до технології машинобудування і може бути використане у виробництві пружин з закаливаемих марок сталі. Для підвищення якості пружин і зниження енерговитрат здійснюють швидкісний нагрів прутка до температури вище точки Ac3 фазових перетворень, пластичну деформацію прутка гвинтовим обтисненням з закручуванням в напрямку стиснення витка пружини, негайну гарячу навивку пружини при температурі вище Ac3 з негайною повитковой загартуванням і відпустку з забезпеченням анізотропне орієнтованої структури сталі. 1 з.п. ф-ли, 1 пр.

Пристрій для виправлення дроту малих діаметрів

Пристрій для виправлення дроту малих діаметрів // 2515711
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виробництві та переробці дроту малого діаметру для виготовлення стрижневих деталей, що використовуються у виробах приладобудування і радіоелектроніки. Пристрій містить размоточний механізм, механізм виправлення дроту шляхом множинних перегинів в обертовій рамці і тягнучі ролики. Всередині обертається рамки встановлений прямокутний збірний вкладиш з внутрішнім хвилеподібним порожнистим отвором, утвореним з'єднанням двох пластин вкладиша, на внутрішніх поверхнях яких виконані хвилеподібні канавки. Підвищується якість виправлення дроту малих діаметрів, скорочується час переналагодження. 2 іл.
Спосіб виготовлення пружною клеми для рейкового скріплення і пружна клема // 2512695
Винахід відноситься до галузі машинобудування та металургії, зокрема до виготовлення пружинного вироби у вигляді пружної клеми верхньої будови колії, що піддаються високим навантаженням в експлуатації. Технічним результатом винаходу є забезпечення стабільності механічних властивостей пружних клем, релаксаційної стійкості і циклічної довговічності. Для досягнення технічного результату отримують гарячекатаний пруток діаметром 13-17 мм зі сталі, що містить, мас.%: вуглець 0,50-0,65, кремній 0,05-0,20, марганець 0,07-0,15, алюміній 0,02-0,09, азот 0,004-0,016, титан 0,025-0,10, ніобій 0,010-0,035, хром 0,05-0,10, нікель 0,05-0,10, мідь 0,15-0,20, залізо і неминучі домішки - інше, формообразуют з прутка клему В-подібної форми, нагрівають до 850-920°С, потім охолоджують бистродвижущимся потоком води протягом 6-8 с і проводять відпустку при 180°С протягом 2 годин з забезпеченням в поверхневому шарі клеми структур мартенсіту відпустки, а в серцевині - троосто-сорбитной. 2 н.п. ф-ли, 1 табл., 1 пр.

Легка тривимірна дротяна конструкція і спосіб її виготовлення

Легка тривимірна дротяна конструкція і спосіб її виготовлення // 2508175
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане для виготовлення легких тривимірних дротяних конструкцій. Дротяна конструкція складається з безлічі дротів зі спіральною намотуванням, які з'єднані один з одним і перетинаються в тривимірному просторі з утворенням безлічі комірок. Наведено спосіб виготовлення такої тривимірної дротяної конструкції. Забезпечується одержання конструкції, що володіє пружними властивостями і високим рівнем жорсткості, без використання додаткових сполучних елементів. 2 н. і 10 з.п. ф-ли, 13 іл.

Спосіб і пристрій для виготовлення гвинтових пружин

Спосіб і пристрій для виготовлення гвинтових пружин // 2501620
Винахід відноситься до області машинобудування і може бути використане для виготовлення гвинтових пружин рухомого складу залізничного транспорту. Спосіб включає нагрів дроту, навивку пружини з дроту при температурі її нагрівання, загартування пружини, відпустка, осідання, шліфування торців пружин, дробоструминну обробку і контроль параметрів пружин. Задають параметри пружини і технологічні параметри кожного етапу процесу виготовлення пружини. Перед навивкою здійснюють обтиск розігрітого прутка до форми кінців пружини, близької до форми неробочих витків пружини, і виконують прокатку прутка в осьовому напрямку. Загартування здійснюють з використанням механічних воздейстий на охолодну середу, а контроль параметрів пружини здійснюють постійно на кожному етапі виготовлення пружини шляхом порівняння параметрів пружини на кожному етапі процесу виготовлення з заданими параметрами пружини та технологічними параметрами процесу і подальшої їх програмної коригування. Здійснюють контроль на циклічну втома вибраних випадковим чином пружин до етапу шліфування їх торців і після дробоструминної обробки. Наведена конструкція пристрою для здійснення зацесса виготовлення та його коригування у разі відхилень від заданого режиму. Підвищується якість пружин. 2 н.п. ф-ли, 1 іл.

Котушка для дроту, машина для обв'язки арматури і спосіб визначення інформації про обертання

Котушка для дроту, машина для обв'язки арматури і спосіб визначення інформації про обертання // 2498874
Винахід відноситься до машин для обв'язки арматури і може бути використане для подачі дроту при зв'язуванні арматурних стрижнів. Котушка знімно встановлюється в камеру корпусу машини для обв'язки арматури і містить втулку з циліндричним ділянкою, пару паралельних фланців, що проходять назовні від обох радіально зовнішніх осьових решт циліндричної ділянки втулки, бічну стінку, проходить радіально всередині циліндричного ділянки втулки і пересічну з осьовим напрямком котушки, і безліч світлопропускаючих ділянок, виконаних в бічній стінці. Підвищується достовірність виявлення дроту та інформації про обертання котушки при роботі машини для обв'язки арматури. 10 з.п. ф-ли, 32 іл.

Гальмівна система котушки з дротом в машині для обв'язки арматурних прутків

Гальмівна система котушки з дротом в машині для обв'язки арматурних прутків // 2496630
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при обв'язці арматурних прутків. Машина для обв'язки арматурних прутків містить яка подає засіб для подачі дроту з котушки, встановленої з можливістю обертання в корпусі машини, гальмівний засіб для гальмування обертання котушки і керуюче засіб, виконаний з можливістю включення гальмування обертання котушки гальмівним засобом після подачі подає засобом дроту певної довжини. Розкрито конструктивні особливості гальмівної системи котушки з дротом та варіанти конструктивного виконання машини для обв'язки арматурних прутків. Покращуються характеристики гальмування в машині для обв'язки арматурних прутків, економиться енергія. 8 н. і 1 з.п. ф-ли, 15 іл.

Спосіб гарячого навивання гвинтових пружин і оправлення для його реалізації

Спосіб гарячого навивання гвинтових пружин і оправлення для його реалізації // 2496594
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виготовленні пружин гарячої навивкою. Спосіб полягає в тому, що використовують оправлення, зовнішній поверхневий шар якої виконаний з металу з низьким коефіцієнтом теплопровідності. Це забезпечує отримання при загартуванню витка пружини з рівномірною мартенситною структурою металу за рахунок виключення тепловідведення від внутрішньої поверхні витка пружини, що контактує з зовнішнім поверхневим шаром оправки. Підвищується якість виготовляються пружин. 2 н.п. ф-ли, 2 іл.

Машина для обв'язки арматурних прутків

Машина для обв'язки арматурних прутків // 2491145
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при обв'язці дротом арматурних прутків

Машина для обв'язки арматурних прутків

Машина для обв'язки арматурних прутків // 2490086
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при обв'язці арматурних прутків шляхом скручування дроту, обмотаною навколо цих прутків

Спосіб виготовлення попередньо напруженою плетеної сітки

Спосіб виготовлення попередньо напруженою плетеної сітки // 2489223
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виробництві металевих сіток плетених

Пристрій для контактного заневоливания пружин

Пристрій для контактного заневоливания пружин // 2481914
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виготовленні та застосуванні пружин на підприємствах

Спосіб виготовлення циліндричних гвинтових пружин

Спосіб виготовлення циліндричних гвинтових пружин // 2478016
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виробництві високонавантажених циліндричних гвинтових пружин, що піддаються впливу одночасно осьової і поперечної сили

Спосіб виготовлення пружин і лінія для їх виробництва

Спосіб виготовлення пружин і лінія для їх виробництва // 2478015
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при виробництві пружин, що застосовуються, зокрема, в підвісках легкових автомобілів і візках залізничних вагонів

Спосіб виготовлення упругопористого нетканого дротяного матеріалу для ортопедичних стоматологічних пристроїв

Спосіб виготовлення упругопористого нетканого дротяного матеріалу для ортопедичних стоматологічних пристроїв // 2477666
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до отримання упругопористих нетканих дротяних матеріалів
 
2551256.
Up!