Чистка (B08)

B08            Чистка(5283)

Спосіб ультразвукового очищення захисного спорядження

Спосіб ультразвукового очищення захисного спорядження // 2557752
Винахід відноситься до способу ультразвукової очистки засобів індивідуального захисту, спортивного спорядження та інвентарю, зокрема захисної хокейного екіпірування. Спосіб включає послідовну очищення елементів захисної екіпіровки в двох ультразвукових установках. У першій установці очищення здійснюють у водному розчині екологічно чистого миючого засобу концентрацією 50-100 г/л, температурою 30-40°C з накладенням рухомого ультразвукового поля інтенсивністю 20-25 Вт/л протягом 30-60 хвилин з циклічним барботированием миючого розчину повітрям P=0,02-0,05 МПа. У другій установці очищення проводять у чистій воді при температурі 30-40°C з накладенням рухомого ультразвукового поля інтенсивністю 20-25 Вт/л протягом 10-30 хвилин з циклічним барботированием повітрям P=0,02-0,05 МПа з наступним промиванням проточною водою з одночасним барботированием. Забезпечуються очищення захисної екіпіровки без механічного впливу від бруду, поту, крові, спортивних напоїв та знищення цвілі, грибків, хвороботворних мікроорганізмів і бактерій. 1 іл., 1 пр.

Спосіб очищення і відновлення працездатності свердловин і трубопроводів

Спосіб очищення і відновлення працездатності свердловин і трубопроводів // 2557283
Винахід відноситься до галузі експлуатації свердловин і призначений для відновлення їх працездатності та дебітів, а також може бути використано для очищення трубопроводів. При здійсненні способу вплив здійснюють з урахуванням видів відкладень на поверхні, що очищається шляхом задання відповідних значень фізичних параметрів впливає робочої середовища, геометрії кавітатора та його положення по відношенню до поверхні, що очищається: x , Po і Pc, де x - відносна відстань від виходу кавітатора до поверхні, що очищається, Po - динамічний тиск на виході кавітатора, Pc - статичний тиск в затопленій порожнини. Значення параметрів x і Po задають у межах: x = 5 − 50 , Po=5-45 МПа. Статичний тиск Pc в затопленій порожнини задають відповідно з умовою P c = 0,075 P o exp ( − 0,4 x ) із забезпеченням пульсації струминного кавитирующего потоку зі змінною частотою і досягненням резонансу шарів відкладень. При цьому пульсацію струминного кавитирующего потоку забезпечують з використанням генератора хитної частоти. Виникнення резонансу шарів відкладень встановлюють по підвищенню концентрації забруднень зруйнованих шарів у який відводиться потоці, при цьому фіксуючи�емую поверхню. Підвищується ефективність очищення і відновлення працездатності свердловин і трубопроводів. 8 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб очищення порожнистих виробів

Спосіб очищення порожнистих виробів // 2556113
Винахід відноситься до області электрогидроимпульсной очищення порожнистих виробів і може бути використано для очищення від відкладень колишніх в експлуатації порожнистих промислових виробів. Технічним результатом заявленого винаходу є підвищення якості і ефективності очищення внутрішньої поверхні порожнистих виробів. Технічний результат досягається способом очищення порожнистих виробів, в якому руйнування відкладень всередині порожнього вироби виробляють шляхом створення з зовнішньої сторони порожнистого виробу електрогідродинамічного ударних впливів за рахунок електричних розрядів, що виникають в робочій зоні електродів, розташованих в робочій ємності, заповненій рідиною. В якості робочої ємності використовують заземленную електрогідравлічні ванну, металевий корпус якої підключають до одному з висновків генератора імпульсних струмів. Порожнисте виріб повністю занурюють в рідину електрогідравлічної ванни, забезпечуючи його контакт з корпусом ванни, а високовольтний електрод, підключений до іншого висновку генератора імпульсних струмів, встановлюють зверху порожнистого виробу. Здійснюють переміщення зони електричних розрядів уздовж зовнішньої поверхні порожнистого виробу по винѵлия або переміщують порожнисте виріб щодо високовольтного електрода. При цьому одночасно з поздовжнім переміщенням електрода або порожнього виробу здійснюють кругове обертання порожнистого виробу. 2 з.п. ф-ли, 1 іл.

Високочастотна форсунка

Високочастотна форсунка // 2555489
Винахід відноситься до галузі машинобудування, технічного обслуговування і ремонту машин та деталей завдяки високій інтенсивності кавітаційного насичення струменя рідини. Винахід дозволяє забезпечити високу якість очищення поверхонь без застосування миючих засобів. Технічний результат досягається тим, що в високочастотної форсунки, що містить корпус, що має камеру змішування, сопло, повідомлене з камерою змішування, елементи закрутки потоку, завихритель, проставки з осьовими спіральними каналами, на вихідному соплі встановлений динамічний кавітатор, насичує струмінь, що виходить з сопла форсунки, кавітаційними утвореннями. Динамічний кавітатор виконаний у вигляді пружної пластини, встановленої перпендикулярно осі сопла на висоті ≈0,3 діаметра сопла, що має задану власну частоту коливань близько 120 Гц. Сумарний тиск на виході з сопла форсунки призначається не менше величини порогу кавітації. 1 іл.
Спосіб очищення поверхні кіноплівок перед реставрацією // 2555482
Винахід відноситься до способів очищення кіноплівок, що мають пошкодження поверхні від забруднень, що неминуче виникають в процесі експлуатації фільму, перед реставрацією - «заліковуванням» місць пошкоджень. Очищення кіноплівки від забруднень здійснюють шляхом введення в промивної органічний розчинник 0,2±0,05 мас.% фулерену С60 або С70. Пропонований спосіб дозволяє використовувати органічні розчинники, не надають шкідливого впливу на навколишнє середовище і організм людини, а також проводити очищення поверхні плівки від забруднень без додаткового енергетичного впливу і з збереженням якості плівки. 6 пр.

Спосіб підготовки виробів до випробувань на герметичність

Спосіб підготовки виробів до випробувань на герметичність // 2555041
Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до підготовки виробів до високочутливому контролю герметичності. Запропоновано спосіб підготовки виробів до високочутливим випробуванням на герметичність, що полягає в приміщенні вироби у спеціальну герметичну камеру, заповненні камери розчинювальною рідким середовищем, переведення її в стан надкритичного флюїду і витримці протягом певного часу. Після витримки вироби під тиском надкритичного флюїду протягом певного часу видаляють рідку фазу середовища з камери, а пари відкачують, після чого виробляють витримку вироби при досягнутому навколишньому тиску також протягом певного часу. Тиск розчинника в камері в процесі витримки встановлюють з умови: P ≥ 4,08 ⋅ 10 − 6 σ d , кгс/см2, де σ - коефіцієнт поверхневого натягу насиченого розчину речовини закупоривающего забруднення, д і н з м ; d - розмір перерізу каналу наскрізний мікронещільності, див. Час витримки вироби під тиском надкритичного флюїду становить: τ 1 ≥ 0,5 l 2 D , сек, при двосторонньому контакті флюїду з поверхнями оболонок вироби (зовнішньої і внутрішньої), τ 1 ≥ 2,0 l 2 D , сек, при односторонньому контакті рідина�х можливої локалізації дефектів негерметичності, см; D - коефіцієнт взаємної дифузії молекул речовин, що закупорюють канали наскрізних микронеплотностей, і молекул надкритичного флюїду в процесі взаємного розчинення при тиску Р, з м 2 з е до . А тривалість витримки вироби після видалення із спеціальної герметичної камери рідкої фази і парів розчинювальною середовища становить: τ 2 ≥ 4,08 ⋅ 10 − 6 η ⋅ l 2 P ⋅ d 2 , сек, де η - коефіцієнт динамічної в'язкості насиченого розчину закупоривающего речовини в розчинювальною рідкому середовищі, г з м ⋅ з е до ( п у а з ) . Винахід дозволяє підвищити якість і надійність робіт і скоротити цикл і трудомісткість. 4 іл., 5 табл.

Прибиральний апарат високого тиску

Прибиральний апарат високого тиску // 2555014
Винахід відноситься до збирального апарату високого тиску, що містить корпус (24), який має кожух (26) і задню стінку (28) корпусу. Кожух (26) виконаний з можливістю повороту з відкритого положення, у якому корпус (24) відкритий, в закрите положення, у якому корпус (24) закритий. Прибиральний апарат (10) містить блокувальний пристрій (74) щонайменше з одним розташованим на кожусі (26) першим блокуючим елементом (76), а також щонайменше з одним другим блокуючим елементом (72), який в закритому положенні кожуха (26) для його блокування з'єднується з першим блокуючим елементом (76). Для удосконалення прибирального апарату високого тиску такого роду так, щоб він був більш простим у зверненні, відповідно до винаходу пропонується, що прибиральний апарат (10) високого тиску містить компенсаційна пристрій (64) щонайменше з одним розташованим на кожусі (26) першим вирівнюючим елементом (62, 90, 92), а також щонайменше з одним другим отформованним на задній стінці (28) корпусу другим елементом вирівнюючим(58, 60, 86, 88), який для вирівнювання кожуха (26) щодо задньої стінки (28) корпусу з'єднується з першим вирівнюючим елементом (62, 90, 92). При повороті кожуха (26) з откѾ елемента (62, 90, 92) і щонайменше одного другого вирівнюючого елемента (58, 60, 86, 88) відбувається з перекриттям меншого кута повороту, ніж з'єднання один з одним щонайменше одного першого блокуючого елемента (76) і щонайменше одного другого блокуючого елемента (72). 18 з.п. ф-ли, 9 іл.

Спосіб очищення установок для нанесення покриттів

Спосіб очищення установок для нанесення покриттів // 2554838
Винахід відноситься до способу очищення допоміжних поверхонь установок для нанесення покриттів, які містять камеру для нанесення покриття. Перед нанесенням покриття наносять антиадгезионний шар на допоміжні поверхні камери для нанесення покриття. Після нанесення покриття здійснюють обробку допоміжних поверхонь за допомогою струминної обробки сухим льодом і/або снігом CO2. У результаті спрощується очищення поверхні деталі і при цьому виключається їх знос. 3 з.п. ф-ли, 4 іл.

Установка для зливу зріджених вуглеводневих газів (звг) з вагона-цистерни, спосіб зливу звг із вагона-цистерни з її використанням, установка для дегазації вагона-цистерни, спосіб дегазації вагона-цистерни з її використанням, а також спосіб зливу і дегазації звг з вагона-цистерни з використанням цих установок

Установка для зливу зріджених вуглеводневих газів (звг) з вагона-цистерни, спосіб зливу звг із вагона-цистерни з її використанням, установка для дегазації вагона-цистерни, спосіб дегазації вагона-цистерни з її використанням, а також спосіб зливу і дегазації звг з вагона-цистерни з використанням цих установок // 2553850
Винахід відноситься до експлуатації залізничних вагонів-цистерн (ВЦ), які застосовуються для транспортування зріджених вуглеводнів (ЗВГ). Установка для зливу ЗВГ з ОЦ (1) оснащена кутовими зливо-наливними вентилями (6 і 7), кутовим вентилем для відбору і подачі парів ЗВГ (8), зливо-наливними трубами (4) і трубою для відбору і подачі парів ЗВГ (5). Містить ОЦ (12) для прийому ЗВГ. ОЦ (12) оснащена кутовими зливо-наливними вентилями (34 і 35), кутовим вентилем для відбору і подачі парів ЗВГ (36), зливо-наливними трубами (37). Установка також містить ОЦ (13) для витісняючої рідини, зрівняльний трубопровід (40), вхід якого підключений до вентиля (8) цистерни (1), а вихід - до вентиля (82) цистерни (12), переливний трубопровід (38), вхід якого підключений до вентиля (7) цистерни (1), а вихід - до вентиля (36) цистерни (12), нагнітальний трубопровід (15), вхід якого повідомлений з цистерною (13) вище рівня затоки, а вихід - підключений до вентиля (6) цистерни (1). Трубопровід (15) оснащений зворотним клапаном для ЗВГ (22) і кранами (21) і (17), встановленими на відрізку між клапаном (22) і цистерною (13). Насос (20) для перекачування витісняючої рідини виконаний з можливістю створення тиску, по меншій мірі, 2,5 МПа, вхід якого підключений до всмоктуючої лін�хід підключений до трубопроводу (15) на відрізку між кранами (21) і (17), через кран (30). Технічний результат: розробка установки, за допомогою якої можна організувати спорожнення аварійних ВЦ від рідкої і парової фази ЗВГ і провести її дегазацію на місці аварії, а також в стаціонарних умовах без застосування дорогих компресорних установок і рідкого азоту. 5 н. і 28 з.п. ф-ли, 2 ін., 3 іл.
Спосіб нанесення захисного корозійно-стійкого покриття на зовнішню і внутрішню поверхні металевої труби // 2553742
Винахід відноситься до захисту металів від корозії і може бути використане при нанесенні захисного покриття на зовнішню і внутрішню поверхні металевої труби. Проводять попередню зовнішню і внутрішню калібрування кромок труби під вид з'єднання труб. Потім встановлюють на обидві кромки труби оснащення, за допомогою яких здійснюють обертання труби, при збереженні зовнішньої поверхні від впливу зовнішніх контактів, потім здійснюють гідродинамічну очищення внутрішньої і зовнішньої поверхні труби. Термічну очищення зазначених поверхонь труби проводять в печі при температурі 390-420°C, витримують одну годину і потім нагріту трубу піддають механічному очищенню абразивом поза печі з забезпеченням заданої шорсткості поверхонь труби. На зовнішню і внутрішню поверхні труби наносять шар праймера з подальшою його сушкою при кімнатній температурі, при цьому трубу з допомогою оснастки обертають, після чого трубу нагрівають у печі до температури нанесення порошкового шару корозійно-стійкого покриття і наносять зазначений шар одночасно на зовнішню і внутрішню поверхні труби. Потім проводять полімеризацію шару згаданого покриття шляхом нагрівання труб�е і довговічне захисне покриття за рахунок збільшення корозійної стійкості труб, шляхом підвищення якості очищення поверхонь труб та нанесення покриття на поверхні труб.

Пристрій і спосіб очищення поверхні

Пристрій і спосіб очищення поверхні // 2552747
Винахід відноситься до обробки поверхонь і може бути використано для очищення таких поверхонь, як асфальт, метал, бетон і ін Пристрій для очищення містить встановлений на валу циліндричний корпус, по колу якого на осях, паралельних осі вала, встановлені ударні елементи з можливістю радіального переміщення за рахунок виконаного в останніх поздовжнього паза. Ударні елементи виконані у вигляді шестигранників з витягнутими уздовж поздовжньої осі паза сторонами і встановлені з можливістю обертання навколо осі із забезпеченням імпульсної сили удару робочими зонами. Між ударними елементами розміщені розділові шайби. За допомогою опор перед обробкою поверхні встановлюють необхідну відстань між очищається поверхнею і віссю закріплення ударних елементів. Потім приводять в обертання вал з ударними елементами. Перші робочі зони ударних елементів у зоні зіткнення з очищається поверхнею виробляють ударні впливи на поверхню, що очищається. Після ударні елементи вільно обертаються на осі, завдаючи наступне ударну дію другий робочою зоною за рахунок кінетичної енергії самого ударного елементу. Технічним резуль�

Спосіб очищення порожнистих виробів

Спосіб очищення порожнистих виробів // 2552450
Винахід відноситься до способу очищення внутрішніх порожнин порожнистих виробів і може використовуватися в машинобудуванні та інших галузях промисловості. Спосіб очищення полягає у прокачуванні через порожнину рідини з несталим режимом течії. При цьому неустановившийся режим течії створюють періодичним зміною витрати рідини від нульового значення до значення, обумовленого тиском рідини, що не перевищує експлуатаційного тиску для очищуваного вироби, шляхом почергового перерозподілу потоку рідини між двома очищаемими виробами. Винахід забезпечує істотне підвищення ефективності процесу очищення і розширення сфери його застосування. 1 іл.

Пристрій і спосіб очищення і повторного заправлення контейнера

Пристрій і спосіб очищення і повторного заправлення контейнера // 2551512
Винахід відноситься до пристрою і способу очищення контейнерів, використовуваних для зберігання напоїв. Пристрій для очищення і повторного заправлення самоохлаждающегося контейнера бочоночного типу для напоїв, що має теплообмінний блок, що містить стислий вуглець, містить: платформу для прийому контейнера з отвором, орієнтованих в напрямку вниз; трубопровід, розташований для з'єднання з отвором; джерела чистячих і сануючих матеріалів, з'єднаних через нормально закриті клапани з зазначеним трубопроводом; засоби для послідовного управління відкриванням і закриванням зазначених клапанів для введення в контейнер та випуску з нього чистячих і сануючих матеріалів; джерело охолодженої текучого середовища; насос для забезпечення циркуляції охолодженої текучого середовища через зазначені клапани, трубопровід, контейнер і назад до насоса; кошти для введення в теплообмінний блок вуглекислого газу під тиском, підлягає адсорбції стисненим вуглецем, розташованим в блоці, при одночасній циркуляції зазначеної охолодженої текучого середовища; і засоби для утримання контейнера на зазначеній платформі протягом очищення і повторного заправлення. Винахід дозволяє забезпечила відповідної газовим середовищем, яка повинна бути адсорбирована стисненим вуглецем, розташованим в межах теплообмінного блоку. 2 н. і 5 з.п. ф-ли, 5 іл.
 
2551312.
Up!