Відцентрові пристрої для здійснення фізичних або хімічних процесів (B04)

B04            Відцентрові пристрої для здійснення фізичних або хімічних процесів(4503)
B04B - Центрифуги (високошвидкісні барабанні млини B02C19/11; побутові барабанні сушильні пристрої D06F; аналіз, вимірювання або визначення фізичних або хімічних властивостей зразків з застосуванням центрифуг див. відповідні підкласи для цих процесів, наприклад G01N)(2428)
B04C - Пристрої з використанням вихрових потоків, наприклад циклони (струминні млини B02C19/06; вихлопні пристрої або глушники для машин або двигунів, що мають засоби для видалення твердих складових вихлопу з використанням инерционнних або відцентрових сепараторів F01N3/037; циклонні печі F23)(2079)

Спосіб часткової екстреної евакуації гексафториду урану з технологічних секцій каскаду по розділенню ізотопів урану

Спосіб часткової екстреної евакуації гексафториду урану з технологічних секцій каскаду по розділенню ізотопів урану // 2556924
Винахід відноситься до технології розділення ізотопів урану методом газового центрифугування. Спосіб часткової екстреної евакуації гексафториду урану з технологічної секції каскаду по розділенню ізотопів урану полягає в тому, що здійснюють екстрену евакуацію частини газу з технологічної секції по трубопроводу легкої фракції, при цьому під час експлуатації технологічних секцій каскаду по розділенню ізотопів урану ручні клапани на трубопроводах легкої фракції постійно відкриті, а ручні клапани на трубопроводі важкої фракції і трубопроводі харчування постійно закриті, а виконавчий елемент автоматично відкривається при виникненні екстреної ситуації для видалення легких домішок і продуктів руйнування разом з потоком гексафториду урану в додаткову установку. Винахід забезпечує підвищення коефіцієнта розділової потужності центрифугальних каскадів, зниження часу виключення з експлуатації технологічної секції, швидке і ефективне видалення легких домішок і продуктів руйнування газових центрифуг з розділового каскаду при виникненні аварійної ситуації, а також максимальну автоматизацію процесу заповнення газо�

Гидроциклон

Гидроциклон // 2556922
Винахід відноситься до галузі транспортних засобів, зокрема до двигунів тепловозів, великовантажних самоскидів та інших тягачів, і може бути використано в якості фільтра рідини системи охолодження, а також в інших галузях промисловості, де потрібна очищення рідин від осаду і механічних домішок. Пристрій містить циліндричний корпус, вхідний патрубок з сужающимся перетином по ходу потоку, розташований на циліндричному корпусі тангенціально, конічний корпус, з'єднаний з циліндричним, накопичувач забруднень, з'єднаний з конічним корпусом, і вихідний патрубок, встановлений усередині циліндричного корпуса. В циліндричному корпусі між його фланцем і кришкою з вихідним патрубком встановлена мембрана з жорстким центром, що мають центральне калібрований отвір гідравлічного дроселя, жорстко з'єднаний з рухомою втулкою з можливістю переміщення по зовнішній поверхні нерухомої втулки, жорстко закріпленої в кришці корпусу, і з можливістю зміни прохідних перерізів діаметральних отворів вікон рухомої і нерухомої втулок. Технічний результат: підвищення ефективності очищення. 2 іл.

Пиловловлювач і вихідний пристрій пиловловлювача

Пиловловлювач і вихідний пристрій пиловловлювача // 2554655
Винахід відноситься до пристроїв для відділення дисперсних частинок від газів або парів з використанням гравітаційних інерційних або відцентрових сил зміною напрямку потоку. Пиловловлювач містить корпус, в верхньої циліндричної частини якого виконано вхідний пристрій, що містить щілинне сопло для введення забрудненого газу, встановлене тангенціально до внутрішньої поверхні корпусу. Нижня частина корпусу виконана у вигляді усіченого конуса, оберненого вершиною вниз; під вхідним пристроєм, всередині корпусу, співвісно його вертикальної осі, розташований вихідний пристрій очищеного газу. Корпус вихідного пристрою виконаний конусним, з вершиною, спрямованою вниз, і включає камеру збору очищеного газу і входи очищеного газу в згадану камеру, виконані у вигляді безлічі кільцевих каналів, розташованих послідовно по твірної конусного корпусу. У верхній частині вихідного пристрою розташований пристрій відведення очищеного газу, що включає затвор, виконаний з можливістю регулювання проходу очищеного газу між камерою збору очищеного газу і пристроєм відведення очищеного газу, при цьому диск затвора містить прохідні отвори, повідомляють а очищеного газу і корпусом пиловловлювача встановлена конусна обичайка. До нижньої частини корпуса пиловловлювача приєднаний бункер для збору пилу. Винахід дозволяє підвищити ефективність уловлювання фракції легких, легко планують частинок пилу, з одночасним уловлюванням крупнодисперсних і дрібнодисперсних частинок. 2 н. і 9 з.п. ф-ли, 10 іл.

Спосіб відділення твердих частинок від газового потоку

Спосіб відділення твердих частинок від газового потоку // 2553899
Винахід призначений для відділення твердих частинок від газового потоку. Спосіб відділення твердих частинок від газового потоку включає наступні етапи: регенерують каталізатор в регенераторі, відокремлюють тверді частинки в циклонах першого і другого ступенів, направляють газовий потік з сепаратора другої сходинки у зовнішній сепаратор третьої щаблі, направляють газовий потік з зовнішнього сепаратора третьої щаблі в циклонний рециркулятор для отримання очищеного газового потоку і заряджають тверді частинки і викликають їх агломерацію в зазначеному рециркуляторі. При здійсненні способу направляють додатковий потік з циклонного рециркулятора у зовнішній сепаратор третьої щаблі, подають інший потік з зовнішнього сепаратора третьої сходинки у фільтр, направляють окремий газовий потік, відведений з фільтра, в систему утилізації тепла відхідних газів і потім в димову трубу, направляють додатковий потік з циклонного рециркулятора у фільтр. В циклонний рециркуляторі створюють електричне поле постійного струму. Технічний результат: підвищення якості очищення газів. 9 з.п. ф-ли, 2 іл., 2 табл., 1 пр.

Ротор для аферезу з поліпшеними вібраційними характеристиками

Ротор для аферезу з поліпшеними вібраційними характеристиками // 2553285
Група винаходів відноситься до систем для аферезу крові. Ротор центрифуги для сепарації цільної крові на компоненти крові містить корпус, здатний обертатися, має корпусні частина і горловинную частина, впуск, сполучається з текучого середовища з внутрішнім простором корпусу, і безліч елементів зменшення вібрації, рознесених навколо горловинной частини. Корпусні частина утворює внутрішнє простір для прийому цільної крові. Корпус здатний обертатися для сепарації цільної крові на безліч компонентів крові. Впуск виконаний з можливістю введення цільної крові в корпус. При цьому елементи зменшення вібрації виконані з можливістю посилення жорсткості горловинной частини та зменшення вібрації ротора центрифуги, коли ротор обертається. Згідно з іншим варіантом ротор центрифуги для сепарації цільної крові на компоненти крові містить корпус, здатний обертатися, має корпусні частина і горловинную частину, при цьому корпусні частина додатково має ділянку заплечика, що триває між корпусних частиною і горловинной частиною, впуск, що знаходиться в повідомленні з текучого середовища з внутрішнім простором корпусу, і принаймні один елемент зменшення вібрації, рауса, здатного обертатися, і зменшення вібрації ротора центрифуги, коли ротор обертається. Корпусні частина утворює внутрішнє простір для прийому цільної крові. Корпус здатний обертатися для сепарації цільної крові на безліч компонентів крові. Впуск виконаний з можливістю подачі цільної крові в корпус. Система обробки крові для сепарації цільної крові на компоненти крові містить пристрій доступу до відня для вилучення цільної крові з об'єкта, пристрій сепарації компонентів крові для сепарації цільної крові на безліч компонентів, засіб для вилучення щонайменше одного компонента крові з пристрою для сепарації щонайменше одну ємність для зберігання щонайменше одного компонента крові, витягнутого з пристрою для сепарації компонентів крові і засіб для повернення інших компонентів крові до об'єкта. При цьому пристрій сепарації компонентів крові включає в себе ротор центрифуги. Технічним результатом є зменшення вібрації і шуму в пристроях сепарації компонентів крові. 3 н. і 28 з.п. ф-ли, 21 іл.
 
2550897.
Up!