Флотація and диференціальне або дробове осадження (B03D)

B03D              Флотація; диференціальне або дробове осадження (осадження взагалі B01D21; у поєднанні з іншими способами поділу твердих матеріалів B03B; поділ матеріалів з використанням флотаційного процесу B03B5/28; миючі засоби, мила C11D)(3013)
Спосіб пінної флотації для поділу силікатів і карбонатів лужноземельних металів з використанням колектора, що включає щонайменше один гідрофобно модифікований полиалкиленимин // 2555687
Винахід відноситься до способу поділу силікатів і карбонатів лужноземельних металів пінною флотацією. Спосіб поділу силікатів і карбонатів лужноземельних металів включає наступні стадії: a) підготовка щонайменше одного мінерального матеріалу, що включає щонайменше один силікат і щонайменше один карбонат лужноземельних металів, при цьому згаданий мінеральний матеріал має середньовагової діаметр зерен, що становить від 5 до 1000 мкм; b) підготовка щонайменше одного гідрофобно модифікованого полиалкиленимина; c) контакт згаданого мінерального матеріалу (матеріалів) із стадії а) з згаданим гідрофобно модифікованим полиалкиленимином (полиалкилениминами) зі стадії b) за одну чи більше стадій у водному середовищі для формування водної суспензії, що має рН, що дорівнює від 7 до 10; d) пропускання газу через суспензію зі стадії з); e) регенерація містить карбонат лужноземельних металів продукту і містить силікат продукту із суспензії; f) підвищення рН силікатною фракції зі стадії е) у водному середовищі щонайменше на 0,5 одиниці рН з метою десорбції всього або частини гідрофобно модифікованого полиалкиленимина (полиалкилениминов) з силікат�ву рідину, і g) обробка рідкої фракції з стадії f) кислотою для зниження рН даної рідкої фракції щонайменше на 0,5 одиниці рН. Полиалкиленимин гідрофобно модифікують допомогою заміщення всіх або частини атомів водню їх первинних та/або вторинних аміногруп функціональною групою R, де R включає лінійну або розгалужену, або циклічну алкіл - та/або арилгруппу і містить від 1 до 32 атомів вуглецю. Модифікація полиалкиленимина призводить до підвищення кількості атомного З відносно немодифікованого полиалкиленимина, становить від 1 до 80%. До модифікації полиалкиленимин містить щонайменше 3 алкилениминових повторюваних ланок і має молекулярну масу, що становить від 140 до 100000 г/моль. Технічний результат - підвищення ефективності розподілу. 25 з.п. ф-ли, 13 табл., 7 пр.

Спосіб збагачення бідних і позабалансових срібловмісних сульфідних руд і хвостів збагачення

Спосіб збагачення бідних і позабалансових срібловмісних сульфідних руд і хвостів збагачення // 2555280
Винахід відноситься до збагачення сульфідних срібловмісних бідних і забалансових руд і хвостів збагачення, містять сурм'яні сульфід срібла. Спосіб включає подрібнення вихідного матеріалу до крупності 95% класу мінус 0,071 мм. Потім ведуть активацію подрібненого матеріалу сумішшю сульфату міді та азотнокислого свинцю при їх співвідношенні від 1:1 до 1:2. Після активації проводять флотацію сульфідів срібла сумішшю ксантогенатів калію і діалкілдитіофосфату калію при їх співвідношенні від 1:0,8 до 1:1,2. Технічним результатом є підвищення вилучення срібла в концентрат за рахунок забезпечення умов, що сприяють найбільш повному розкриттю срібловмісних мінералів. 2 табл., 1 пр.
Спосіб поділу матеріалів з переробляються електрохімічних елементів та батарей // 2553805
Винахід відноситься до переробки електрохімічних елементів та батарей. Спосіб поділу матеріалів в ломе батарей включає подрібнення батареї, видалення матеріалів корпусу, суспендирование одержуваної суспензії батареї у воді в резервуарі пінної флотації, додавання агента пінної флотації до даної суспензії, барботирование даного резервуара повітрям з утворенням піни, внаслідок чого гідрофобні матеріали захоплюються бульбашками повітря, і дозволяють захопленим матеріалів спливати вгору в резервуарі і знімають захоплені матеріали з резервуара. З'єднання Pb (IV) відокремлюють від сполук Pb (II) в суспензії батареї в резервуарі пінної флотації. Спосіб поділу матеріалів в ломе свинцево-кислотних батарей включає витяг пасти з відпрацьованої батареї, суспендирование витягнутої пасти у воді, додавання агента пінної флотації до даної суспензії, що містить пасту і воду, барботирование резервуара пінної флотації газом з утворенням піни, відділення діоксиду свинцю (Pbo 2) від інших свинцевомістких сполук суспензії в резервуарі пінної флотації. Технічний результат - підвищення ефективності поділу матеріалів брухту батарей. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 6 табл., 10 пр.

Піноутворювач для флотації корисних копалин та спосіб його одержання

Піноутворювач для флотації корисних копалин та спосіб його одержання // 2552430
Винахід відноситься до галузі збагачення корисних копалин і може бути використане при флотації руд кольорових і дорогоцінних металів, фосфатів, коксівного вугілля. Піноутворювач для флотації корисних копалин, що включає диметил(изопропенилэтинил)карбінол, тетраметилбутиндиол, диизо-пропенилацетилен, відрізняється тим, що має наступний склад, мас.%: Диметил(изопропенилэтинил)карбінол - 94,1-98,1; Тетраметилбутиндиол - 1,6-3,9; Диизопропенилацетилен - 0,2-1,0; Інгібітор радикальної полімеризації - 0,1-1,0. В якості інгібітора радикальної полімеризації використовують феноли або неозон Д. Спосіб отримання піноутворювача характеризується тим, що тетраметилбутиндиол обробляють водним розчином кислоти при температурі кипіння реакційної суміші в присутності висококиплячих вуглеводнів з температурою кипіння не менше 210°С. Утворюється пара, що представляє собою суміш органічної складової і водяної пари, відганяють при збереженні постійного об'єму реакційної суміші, що досягається поверненням водного шару після його відділення від органічного, а також заповненням віднесення висококиплячих вуглеводнів за допомогою введення їх в реактор. Піноутворювач з органічного слот - підвищення рівня вилучення корисних компонентів. 2 н. і 1 з.п. ф-ли, 5 табл., 5 пр.

Спосіб флотації калійвмісних слюд з хвостів гравітаційного збагачення руд рідкісних металів

Спосіб флотації калійвмісних слюд з хвостів гравітаційного збагачення руд рідкісних металів // 2549868
Винахід відноситься до галузі збагачення корисних копалин і може бути використане в технології збагачення руд рідкісних металів. Спосіб флотації калійвмісних слюд з хвостів гравітаційного збагачення руд рідкісних металів включає знешламлювання вихідної пульпи, кондиціонер з кальцинованою содою та катіонним збирачем і флотацію слюди. У кондиціювання перед катіонним збирачем спільно з кальцинованою содою вводять водний розчин аміаку при співвідношенні аміаку, кальцинованої соди і катіонного збирача від 25:500:200 до 40:500:200. Концентрат основної флотації не вимагає перечісток. Технічний результат - підвищення якості слюдяних концентратів. 1 з.п. ф-ли, 5 табл., 5 пр.

Пристрій для очищення води напірною флотацією

Пристрій для очищення води напірною флотацією // 2549244
Винахід відноситься до пристроїв для очищення рідини і може бути використано для очищення води від дисперсних домішок і очищення стічних і природних вод. Пристрій дозволяє очищати не тільки воду, але і інші рідини, близькі по в'язкості до води, наприклад, бензини, дизпаливо, соняшникова олія, виноматеріал і т. д. Пристрій для очищення рідин містить встановлені на відстані один від одного відкриті зверху камери з шаром фільтруючого матеріалу, трубопроводи з гідрозатворами, які підводять і відводять патрубки, при цьому підводять патрубки розташовані під шаром фільтруючого матеріалу. Камери розділені на фільтруючі елементи з багатошаровими фільтруючими матеріалами, які утримуються герметично по периметру багатосекційними рамками. Кожна камера для ефективної роботи в режимі регенерації забезпечена щонайменше одним вібратором з параметрами, які визначають за формулами, і випромінювачем на ультразвукову частоту для дезінфекції на потужність впливу не менше 2 Вт/див. Винахід дозволяє в десять разів і більше поліпшити основні технологічні характеристики фільтра (ефективність, швидкість фільтрації, об'єм фільтруючого матеріалу), а також проводить�

Флотаційний класифікатор

Флотаційний класифікатор // 2548866
Винахід відноситься до збагачення корисних копалин флотацією. Флотаційний класифікатор для збагачення руд включає цилиндроконическую камеру з розташованим в нижній частині разгрузителем пісків, встановлений усередині камери співвісно з нею цилиндроконический розподілювач потоків, закріплений у верхній частині цилиндроконического розподільника потоків похилий зливний патрубок, встановлені в просторі між стінками камери і розподільником потоків аератори і електродна станція і розташований з зовнішньої частини камери кільцевої пеносборний жолоб для верхнього продукту. При цьому у верхній частині кільцевого пеносборного жолоба по його периметру похило до периферії встановлені звужуються жолоба з бортами постійної висоти і з вертикальними патрубками в нижній вузькій частині днища, які з'єднані зі збіркою нижнього продукту, а над вертикальними патрубками в сужающихся жолобах встановлені регулятори витрати нижнього продукту. Забезпечується підвищення ефективності флотаційного класифікації за рахунок інтенсифікації процесу вторинної концентрації мінералів в пінному шарі. 2 іл.

Спосіб вилучення катіонів самарія (iii) з водних фаз

Спосіб вилучення катіонів самарія (iii) з водних фаз // 2548836
Винахід відноситься до способу добування самарія (III) з бідного або техногенної сировини, зокрема флотоэкстракцией з водних фаз. В процесі флотоэкстракции самарія (ІІІ) в якості органічної фази використовують изооктиловий спирт, а в якості збирача - ПАР аніонного типу додецилсульфат натрію в концентрації, що відповідає стехіометрії реакції: Sm+3+3NaDS=Sm(DS)3+3Na+,де Sm+3 - катіон самарія (III), DS- - додецилсульфат-іон. При цьому флотоэкстракцию здійснюють при рН=7,5-8,5 та співвідношення органічної і водної фаз 1/20-1/40. Технічним результатом є збільшення ступеня вилучення самарія (III) за рахунок утворення міцних комплексів катіонів самарія (III) з додецилсульфатом натрію, що переходять в органічну фазу. 1 іл., 1 пр.

Спосіб вилучення катіонів еи3+з водно-сольових розчинів

Спосіб вилучення катіонів еи3+з водно-сольових розчинів // 2548353
Винахід відноситься до способу вилучення катіонів європію (ІІІ) з бідного або техногенної сировини з допомогою рідинної екстракції. Спосіб вилучення катіонів європію (III) включає рідинну екстракцію з водно-сольових розчинів з використанням в якості екстрагента изооктилового спирту. Перед екстракцією у водно-сольовий розчин додають ПАР аніонного типу, в якості якого використовують додецилсульфат натрію, з утворенням сольвата додецилсульфату європію для транспортування його через водну в органічну фазу. При цьому додецилсульфат натрію додають у розчин в концентрації, що відповідає стехіометрії реакції: Eu+3+3C12H25OSO3Na=Eu[C12H25OSO3]3+3Na+, де Eu+3 - катіон європію, C12H25OSO3Na - додецилсульфат натрію, Eu[C12H25OSO3]3 - сольват. Рідинну екстракцію здійснюють при pH=3,0-6,0. Технічним результатом є збільшення ступеня вилучення європію за рахунок утворення міцних сольватов європію і 90%-ного вилучення катіонів європію (ІІІ) з водних розчинів його солей. 1 іл.

Пристрій для перекачування пінного продукту флотаційного переділу

Пристрій для перекачування пінного продукту флотаційного переділу // 2547872
Винахід відноситься до галузі збагачення корисних копалин і може бути використане при флотації кольорових, чорних, рідкісних і благородних металів, а також неметалевих корисних копалин. Пристрій для перекачування пінного продукту флотаційного переділу містить зумпф і насос. Зумпф виконаний у вигляді конічної ємності з тангенціальними підведенням пінного продукту і відведенням пульпи в насос і забезпечений патрубками для введення пінного продукту і для з'єднання з насосом. Дном конічної ємності є її менше підставу. У центрі дна ємності розташований усічений конус, встановлений меншим підставою вгору. На внутрішній бічній поверхні конічної ємності розміщена футеровка з виступами, виконана з зносостійкого матеріалу. Нижня сторона футеровки розташована на рівні верхнього підстави усіченого конуса, розташованого в центрі дна зумпфа, а по центру зумпфа, на відстані від дна, рівному 0,5÷0,7 висоти зумпфа, встановлено відкрите лопатеве колесо з верхнім і нижнім розміщенням лопаток. Напрямок обертання лопатевого колеса збігається з напрямком обертання потоку пульпи. Патрубок для введення пінного продукту розташований вище нижніх кромок лопаток колеса. Вистув верхній частині в 3÷5 разів більше ширини в його нижній частині. Технічний результат - підвищення ефективності, продуктивності роботи пристрою для перекачування пінного продукту флотаційного переділу і зниження енерговитрат. 1 з.п. ф-ли, 3 іл.

Флотаційного пневматична машина

Флотаційного пневматична машина // 2547537
Винахід відноситься до галузі збагачення корисних копалин, а саме до флотаційних пневматичним пристроїв для переробки мінеральної сировини, що містить кольорові, чорні, рідкісні, благородні метали, а також неметалічні копалини. Флотаційного пневматична машина включає корпус, що складається з розширеною верхньою і нижньої частин, центральну трубу, розташовану всередині розширеної частини корпусу, пеносборник, що живлять пристосування, у вигляді аераторів верхнього рівня аерації і аераторів нижнього рівня в нижній частині корпусу. Кожен аератор нижнього рівня розміщений на вертикальної напрямної, закріпленої на внутрішній поверхні корпусу з можливістю переміщення і фіксації аератора на задану глибину занурення. Навпроти кожного аератора виконаний люк для його технологічного обслуговування. Напрямна вертикальна кожного аератора нижнього рівня закріплена на внутрішній поверхні технологічного люка. Технічний результат - підвищення вилучення пінного продукту при флотації різного виду вихідної сировини. 2 з.п. ф-ли, 1 іл., 1 табл.

Флотаційного пневматична машина

Флотаційного пневматична машина // 2547535
Винахід відноситься до галузі збагачення корисних копалин, а саме до флотаційних пневматичним пристроїв для переробки мінеральної сировини, що містить кольорові, чорні, рідкісні, благородні метали, а також неметалічні копалини. Флотаційного пневматична машина включає корпус, що складається з розширеною верхньою і нижньої частин, виконаних у вигляді циліндрів і сполучених між собою проміжної секцією у вигляді усіченого конуса, центральної труби, розташованої всередині розширеної частини корпусу, напруги, аэрирующего і розвантажувального пристроїв. Верхня частина розширеної частини корпусу і верхня частина центральної труби виконані у вигляді розширюються знизу вгору усічених конусів один в іншому. Кут нахилу кожної стінки усічених конусів від вертикалі становить від 10 до 30 градусів. Кожна похила поверхня стінок усічених конусів паралельні один щодо одного. Технічний результат - підвищення вилучення корисного компонента у пінний продукт, а також підвищення продуктивності машини за пінному продукті. 2 з.п. ф-ли, 1 іл., 3 табл.
Спосіб введення повітря в флотомашину // 2544683
Винахід відноситься до аерації і може бути використане при очищенні стічних і промислових вод. Спосіб введення повітря в флотомашину включає ежекційний введення повітря і подальшу його диспергування. Повітря послідовно вводиться эжектированием і диспергується допомогою дзвони, забезпеченого перегородками з перфорованими отворами діаметром близько 3 мм, розташованими в шаховому порядку. Винахід дозволяє забезпечити необхідний для флотації розмір бульбашок. 3 пр.

Спосіб переробки пульпи після автоклавно-окисного вилуговування сульфідних поліметалічних матеріалів, що містить оксиди заліза і елементну сірку

Спосіб переробки пульпи після автоклавно-окисного вилуговування сульфідних поліметалічних матеріалів, що містить оксиди заліза і елементну сірку // 2544329
Винахід відноситься до області гідрометалургії кольорових металів. Спосіб включає стадійний осадження сульфідів кольорових металів з розчину окисленої пульпи металевим залізом і полисульфидно-тиосульфатним реагентом при температурі нижче точки плавлення елементної сірки і безперервному перемішуванні з подальшим виділенням сульфідів і елементної сірки флотацією в колективний серосульфидний концентрат. При цьому осадження сульфідів кольорових металів ведуть у присутності органічної добавки, що володіє здатністю до виборчої гетерокоагуляции сульфідів і елементної сірки, при масовому відношенні сірки, що вводиться з полисульфидно-тиосульфатним реагентом, до органічної добавки, рівному 1:(0,0015-0,020). Після стадії осадження сульфідів полисульфидно-тиосульфатним реагентом в пульпу додатково вводять металеве залізо. Технічний результат винаходу - зниження витрати заліза при одночасному збереженні якості серосульфидного концентрату і підвищення рівня вилучення у нього кольорових і дорогоцінних металів. 4 з.п. ф-ли, 1 табл., 8 пр.

Флотационно-фільтраційна установка

Флотационно-фільтраційна установка // 2543735
Винахід відноситься до очисних споруд. Установка містить забірний фільтр, всмоктуючий трубопровід, зворотний клапан, насосний агрегат, ежектор, камеру флотації з фільтром і шаром фільтруючого завантаження. Ежектор з'єднаний з байпасним трубопроводом і встановлений на вході насосного агрегату. На вході в ежектор встановлена захисна сітка. Ежектор має два штуцери, один з яких служить для введення розчину реагенту і з'єднується трубкою з насосом-дозатором, а інший служить для підсмоктування атмосферного повітря. В обох штуцерах вбудовані зворотні клапана. Ежектор пов'язаний з двоступінчастим сатуратором, друга ступінь якого містить манометр і вихідну магістраль, з'єднану з єдиним трубопроводом. Друга щабель сатуратора через зворотний клапан пов'язана з розподільним колектором через сопла, розташовані в нижній частині камери флотації, що містить скребковий механізм, лоток і переливну трубку, пов'язану з верхньою частиною фільтра, що має шар адсорбуючою фільтруючого завантаження, яка утримується підтримуючої і притискної рамками. Кожне з сопел розподільного колектора складається з корпусу з штуцером. Штуцер жорстко пов'язаний з корпусом і співвісно розташований у вер�сесимметричним корпусу і штуцера. До корпусу, в його нижній частині, допомогою, принаймні, трьох спиць приєднаний розпилювач, розташований перпендикулярно осі корпусу і виконаний у вигляді суцільного диска. Забезпечується підвищення ефективності очищення стічних вод. 6 з.п. ф-ли, 5 іл.

Пристрій для перекачування пінного продукту флотаційного переділу

Пристрій для перекачування пінного продукту флотаційного переділу // 2542078
Винахід відноситься до галузі збагачення корисних копалин і може бути використане при флотації кольорових, чорних, рідкісних і благородних металів, а також неметалевих корисних копалин. Пристрій для перекачування пінного продукту флотаційного переділу містить зумпф і насос, зумпф забезпечений патрубками для введення пінного продукту і для з'єднання з насосом. Зумпф виконаний у вигляді конічної ємності з радіальними пластинчастими сітчастими відбійниками і з тангенціальними підведенням пінного продукту і відведенням пульпи в насос. Дном конічної ємності є її менше підставу. У центрі дна ємності розташований усічений конус, встановлений меншим підставою вгору. Нижня сторона пластинчастого сітчастого відбійника розташована на рівні верхнього підстави усіченого конуса. Патрубок для введення пінного продукту встановлений в бічній стінці ємності на висоті від дна 0,1÷0,7 H, де H - висота зумпфа, а патрубок для з'єднання з насосом розташований в нижній частині конічної ємності по ходу потоку пульпи, нижче верхнього підстави усіченого конуса. Внутрішній діаметр патрубка для з'єднання з насосом дорівнює внутрішньому діаметру патрубка для введення пінного продукту. Діаметр нижнього підстави�підвищення ефективності, продуктивності роботи пристрою для перекачування пінного продукту флотаційного переділу і зниження енерговитрат. 1 з.п. ф-ли, 2 іл.
 
2550846.
Up!