Поділ твердих матеріалів за допомогою рідин, концентраційних столів або відсаджувальних машин (B03B)

B03B              Поділ твердих матеріалів за допомогою рідин, концентраційних столів або відсаджувальних машин (видалення рідин або газів з твердих матеріалів B01D; магнітне або електростатичне відділення твердих матеріалів від твердих матеріалів або від текучого середовища, поділ з допомогою електричного поля, утвореного високою напругою, B03C; осадження B03D; поділ сухими способами B07, грохочення або просівання B07B; ручне сортування B07C; способи та пристрої для розділення особливих матеріалів - див. відповідні класи)(4009)

Спосіб поділу порожнистих мікросфер

Спосіб поділу порожнистих мікросфер // 2558045
Винахід відноситься до способів поділу порожнистих мікросфер в рідкому середовищі і може бути використано для підвищення однорідності діаметрів мікросфер для їх подальшого промислового використання, для експериментів по дослідженню лазерних треків в тонких плівках, оболонок для ліків, хімічних наповнювачів колонок та лазерного термоядерного синтезу. Спосіб поділу мікросфер за їх діаметрів при сортуванні їх у рідкому середовищі, у якості якої використовують тонку (0,01-100 мкм) водяну мильну плівку або мильну плівку з важкими рідинами із змінною по висоті товщиною, у яку вводять зразки мікросфер для їх спливання до товщини плівки (до рівня), що відповідає їх розміру з подальшим поуровневим їх вилученням з плівки. Технічний результат - підвищення продуктивності сортування. 1 іл., 3 пр.

Спосіб підготовки буровугільного сировини до гидрометаллургическому переділу

Спосіб підготовки буровугільного сировини до гидрометаллургическому переділу // 2557265
Винахід відноситься до электротеплоэнергетике та гідрометалургії, до області підготовки енергетичного і гідрометалургійного сировини до енергетичного і гидрометаллургическому використанню відповідно. Винахід може бути використаний при спалюванні бурого вугілля в топках ТЕС/ТЕЦ/ГРЕС для підвищення економічної і екологічної ефективності паливного циклу за рахунок реалізації цінного гідрометалургійного сировини, одержуваного в процесі підготовки бурого вугілля до спалювання. Спосіб підготовки буровугільного сировини до гидрометаллургическому переділу шляхом відділення мінеральної компоненти сировини від енергетичної вуглецевмісних компоненти сировини в процесі спалювання останньої в топці теплоелектростанції полягає в тому, що відділення мінеральної компоненти сировини виробляють послідовно, поетапно, починаючи з процесу підготовки сировини до спалювання. На першому етапі - після дроблення видобутої сировини і відсадження перший проміжний мінеральний продукт направляють на концентраційний стіл. На другому етапі - після класифікації тонко подрібненого отсаженного вугілля другий проміжний мінеральний продукт з нижнього зливу направляють на концентраційний стіл. На третьому на флотацію. На четвертому етапі - після флотації отримують перший цільовий продукт у вигляді колективного концентрату важких рідкісних металів і другий цільової пінний продукт у вигляді сульфідів кольорових металів. На п'ятому етапі - після спалювання енергетичної вуглецевмісних компоненти сировини у вигляді збагаченого подрібненого вугілля з верхнього зливу класифікатора отримують третій цільовий продукт - золу-винесення і четвертий цільовий продукт - золошлакові відходи, після чого отримані цільові продукти піддають селективного гидрометаллургическому переділу. Технічний результат - підвищення ефективності переробки бурого вугілля, а також отримання декількох цільових продуктів, які можуть використовуватися в якості джерел сировини для вилучення цінних металів (концентрат важких рідкісних металів, концентрат сульфідів кольорових металів, концентрат летких елементів, магнітна і немагнітна фракція золошлакових відходів). 3 з.п. ф-ли, 2 іл., 2 табл.
Спосіб утилізації памперсів, прокладок та аналогічних санітарно-гігієнічних виробів та субстрат для вирощування грибів // 2555911
Група винаходів відноситься до екології. Для утилізації памперсів, прокладок та аналогічних санітарно-гігієнічних виробів, що містять целюлозу, гранульований адсорбент і полімерні матеріали, їх попередньо подрібнюють на частинки з максимальним розміром від 5 до 20 мм, потім від отриманих частинок на віброгуркоті відділяють частки розміром від 0,5 до 1 мм, переважно гранульований адсорбент, зокрема поліакрилат натрію. Решту подрібнену суміш матеріалів, що складається з целюлози, полімерних матеріалів і залишків гранульованого адсорбенту, формують у блоки або стрічки і використовують в якості субстрату для вирощування грибів при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: целюлоза 75-85; гранульований адсорбент 5-15; полімерні матеріали 5-15. Винахід забезпечує спрощення технології утилізації санітарно-гігієнічних виробів. 2 н. п. ф-ли.
Спосіб поділу матеріалів з переробляються електрохімічних елементів та батарей // 2553805
Винахід відноситься до переробки електрохімічних елементів та батарей. Спосіб поділу матеріалів в ломе батарей включає подрібнення батареї, видалення матеріалів корпусу, суспендирование одержуваної суспензії батареї у воді в резервуарі пінної флотації, додавання агента пінної флотації до даної суспензії, барботирование даного резервуара повітрям з утворенням піни, внаслідок чого гідрофобні матеріали захоплюються бульбашками повітря, і дозволяють захопленим матеріалів спливати вгору в резервуарі і знімають захоплені матеріали з резервуара. З'єднання Pb (IV) відокремлюють від сполук Pb (II) в суспензії батареї в резервуарі пінної флотації. Спосіб поділу матеріалів в ломе свинцево-кислотних батарей включає витяг пасти з відпрацьованої батареї, суспендирование витягнутої пасти у воді, додавання агента пінної флотації до даної суспензії, що містить пасту і воду, барботирование резервуара пінної флотації газом з утворенням піни, відділення діоксиду свинцю (Pbo 2) від інших свинцевомістких сполук суспензії в резервуарі пінної флотації. Технічний результат - підвищення ефективності поділу матеріалів брухту батарей. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 6 табл., 10 пр.

Спосіб рудопідготовки поліметалічних руд для вилуговування

Спосіб рудопідготовки поліметалічних руд для вилуговування // 2553706
Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до способів рудопідготовки поліметалічних руд перед кислотним вилуговуванням з витягом кольорових, рідкісних, рідкісноземельних металів (РиРЗМ) і металів платинової групи (МПГ). Спосіб рудопідготовки поліметалічних руд для вилуговування включає дроблення, подрібнення сировини, що містить органічну речовину, кольорові, рідкісні, рідкісноземельні метали й метали платинової групи, класифікацію і подальше кислотне вилуговування. Подрібнення сировини проводять до крупності зерен на виході 0,2-0,1 мм. Класифікацію здійснюють гидроциклоне з поділом на пєскова фракцію і слив (шламовую частина), який після вилучення глинозему з залишками кремнезему і органічної речовини направляють на кислотне вилуговування спільно з пєскова фракцією. Кислотне вилуговування здійснюють у дві стадії. Технічний результат - комплексне вилучення цільових металів із складного по складу рудної сировини при досить економічному подрібнення вихідного матеріалу. 4 табл.

Гидроклассификатор

Гидроклассификатор // 2553127
Винахід відноситься до переробки волокнистих матеріалів і може бути використане в азбестовим і целюлозно-паперової промисловості. Гидроклассификатор включає корпус, розташоване вздовж корпусу просівне пристосування, встановлені у протилежних по діагоналі кутів корпусу в його поздовжньому перерізі патрубки введення води і виведення дрібної фракції, розташовані в інших протилежних по діагоналі кутів корпусу в його поздовжньому перерізі патрубки введення і випуску суспензії, вібратор, просівне пристосування виконано з попарно з'єднаних по периметру обичайкою звт. Патрубки введення і виведення суспензії пов'язані з внутрішнім простором кожної пари звт. Вібратор з'єднаний з просівні пристосуванням. До патрубка подачі суспензії приєднані гнучкі трубопроводи, на яких ярусно в межах половини висоти камери для суспензії встановлені розширюються насадки з криволінійними спіралеподібними напрямними на їх внутрішній поверхні і розташовані у внутрішньому просторі кожної пари звт, сполучених між собою пружними пластинами. Бічні торці камер для суспензії огороджені сіткою. Вібратор забезпечений приводом з регулятором швидкості обертання. Регу�убке підведення води. Регулятор тиску містить взаємопов'язані блоки порівняння і завдання, електронний і магнітний підсилювачі і блок нелінійної зв'язку. Регулятор швидкості обертання виконаний у вигляді блоку порошкових електромагнітних муфт. Технічний результат - підвищення продуктивності та ефективності класифікації за рахунок регулювання споживаної енергії на привід вібратора залежно від мінливого тиску в патрубку подачі води, визначається гідравлічним опором суспензії, обумовленого концентрацією волокнистого матеріалу в класифікованої суміші. 4 іл.

Способи сортування матеріалів (варіанти)

Способи сортування матеріалів (варіанти) // 2548979
Даний винахід розкриває способи сортування матеріалів. Запропоновані способи використовують рентгенівські промені для сортування матеріалів від забруднюючих домішок, можуть бути використані для очищення вугілля від сірки, ртуті та інших забруднюючих домішок. По одному з варіантів спосіб сортування матеріалів містить забезпечення зразка, зменшення розміру зразка до 10 сантиметрів або менше, визначення мінімального поглинання рентгенівського випромінювання найбільш товстої товщини шару зразка, вимірювання поглинання рентгенівського випромінювання шматків зразка, ідентифікацію шматків зразка, мають поглинання рентгенівського випромінювання більше, ніж мінімальне поглинання рентгенівського випромінювання найбільш товстої товщини шару, отсортировивание від залишку зразка шматків зразка, мають поглинання рентгенівського випромінювання більше, ніж мінімальне поглинання рентгенівського випромінювання найбільш товстої товщини шару. В іншому варіанті способу розкрито застосування відмінностей у коефіцієнтах лінійного поглинання рентгенівського випромінювання для обробки руди і видалення елементів з великим атомним числом елементів з меншими атомними числами. Технічний результат - підвищення ефективно� 4 н. і 11 з.п. ф-ли, 10 іл.,5 пр.

Спосіб вилучення дрібних частинок благородних металів з розсипів

Спосіб вилучення дрібних частинок благородних металів з розсипів // 2548272
Винахід відноситься до галузі збагачення корисних копалин, зокрема до збагачення пісків і техногенних відвалів розсипних родовищ золота та металів платинової групи (МПГ) гравітаційними методами. Спосіб вилучення дрібних частинок благородних металів з розсипів включає дезінтеграцію та промивку вихідного матеріалу в скрубер-бутарах, класифікацію промитого матеріалу на виброгрохотах з розміром отворів поверхні, що просіює 2 мм, гравітаційне розділення матеріалу менше 2 мм на концентрат і хвости на гвинтових сепараторах. Проводиться перекачування продуктивного класу -2+0 мм шламовими насосами в конічний згущувач. У ньому матеріал готується по щільності для подальшого збагачення на 4-виткових гвинтових сепараторах з висновком глинистої фракції на 2-му витку та отриманням концентрату і відвальних хвостів в основний гвинтової сепарації і подальшої перечисткой концентрату в перечисний гвинтової сепарації. Концентрат перечисний гвинтової сепарації надходить на концентраційний стіл, на якому відбувається відділення багатого концентрату. Технічний результат - підвищення вилучення дрібних частинок благородних металів в концентрат. 1 іл.
 
2551022.
Up!