Хімічні або фізичні процеси, наприклад каталіз, колоїдна хімія and апарати для їх проведення . (B01J)

B01J              Хімічні або фізичні процеси, наприклад каталіз, колоїдна хімія; апарати для їх проведення (способи або пристрої спеціального призначення, див. відповідні класи для цих засобів або пристроїв, наприклад F26B3/08).(16545)
B01J2 - Способи та пристрої для гранулювання матеріалів взагалі (гранулювання металів B22F9, шлаку C04B5/02, руд чи скрапу C22B1/14; механічні аспекти обробки пластмас або речовин в пластичному стані при виробництві гранул, наприклад гідрофобні властивості B29B9; способи гранулювання добрив, що відрізняються за хімічним складом див. у відповідних рубриках C05B-C05G; хімічні аспекти гранулювання високомолекулярних речовин C08J3/12); обробка подрібнених матеріалів з метою забезпечення їх вільного стікання взагалі, наприклад шляхом надання їм гідрофобних властивостей(8783)
B01J7 - Пристрої для генерування газів (одержання сумішей інертних газів B01J19/14; генерування спеціальних газів див. відповідні підкласи, наприклад C01B,C10J)(167)
 
2551196.
Up!