Шевингование бічних поверхонь зубів (B23F19/06)

B23F     Виготовлення зубчастих коліс і рейок (штампуванням B21D; прокаткою B21H; куванням або пресуванням B21K; відливанням B22; копіювальні пристрої та пристрої для управління процесами обробки на металорізальних верстатах B23Q; верстати і пристрої для шліфування або полірування взагалі B24B) (2420)
B23F19/06                     Шевингование бічних поверхонь зубів(77)

Пристрій для керування точністю зубообработки циліндричних коліс

Пристрій для керування точністю зубообработки циліндричних коліс // 2558317
Винахід відноситься до області обробки металів різанням і може бути використане при виготовленні циліндричних зубчастих коліс. Пристрій для зубообработки циліндричних коліс містить різцевого головку, яка складається з двох полуголовок, встановлених на циліндричній оправці з можливістю їх осьових переміщень, і приводний черв'як. Полуголовки з внутрішніх боків виконані з маточинами, що мають зовнішні різьбові поверхні різного спрямування, які пов'язані з внутрішніми різноспрямованими різьбовими поверхнями черв'ячного колеса. Досягається підвищення точності зубообработки циліндричних коліс за параметром довжини загальної нормалі за рахунок управління відстанню між різцями двох полуголовок. 2 іл.

Спосіб обробки торцевих поверхонь зубчастих вінців циліндричних коліс

Спосіб обробки торцевих поверхонь зубчастих вінців циліндричних коліс // 2539285
Винахід відноситься до області обробки різанням і може бути використане у виробництві циліндричних зубчастих коліс. Обробку торцевих поверхонь зубчастих вінців циліндричних коліс здійснюють різанням на токарному верстаті з двох сторін одночасно двома підрізними різцями. Підрізним різцях, виконаним з видовженими ріжучими кромками, у вихідному положенні, при якому їх ріжучі кромки розташовані по дотичній до зовнішньої окружності зубчастого вінця, повідомляють кругову подачу, монотонно змінюється від нульового до максимального значень згідно з прийнятою схемою різання, до збігу їх ріжучих кромок з осьовою площиною оброблюваного зубчастого вінця. В результаті забезпечується зменшення вібрацій під час точіння заготовок з попередньо оформленими зубами і підвищення стійкості інструменту шляхом зменшення ударних навантажень. 1 іл.

Спосіб оздоблювальної обробки циліндричних зубчастих коліс

Спосіб оздоблювальної обробки циліндричних зубчастих коліс // 2503524
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до обробки зубців циліндричних зубчастих коліс. Спосіб включає вільний обкат інструмента та оброблюваного колеса, встановлених на паралельних осях. Зачеплення інструменту з оброблюваним колесом виконують внеполюсним. Цикл обробки включає поворот інструменту в прямому і зворотному напрямках. Додатково повідомляють парі інструмент - оброблюване колесо високочастотні коливання. В зону обробки подають напіврідку абразивне середовище. В якості інструменту використовують обкатник у вигляді загартованого циліндричного зубчастого колеса, на бічні поверхні зубів якого наносять мікрорельєф. В результаті забезпечується підвищення якості та експлуатаційних характеристик оброблюваних колес за рахунок зменшення шорсткості бічних поверхонь оброблюваних зубів коліс. 2 іл.

Спосіб обробки зубців циліндричних зубчастих коліс шевингованием-коткуванням

Спосіб обробки зубців циліндричних зубчастих коліс шевингованием-коткуванням // 2483845
Винахід відноситься до області машинобудування

Спосіб зубоиглошевингования зубчастих коліс

Спосіб зубоиглошевингования зубчастих коліс // 2446035
Винахід відноситься до технології машинобудування, до зубообробки, і може бути використане при чистовій обробці зубців прямозубих або косозубих циліндричних коліс

Спосіб иглошевингования спироидних черв'яків

Спосіб иглошевингования спироидних черв'яків // 2377103
Винахід відноситься до технології машинобудування, до зубообробки і може бути використане для чистової обробки зубів черв'яків спироидних передач [1]

Спосіб обробки циліндричних зубчастих коліс шевингованием-коткуванням

Спосіб обробки циліндричних зубчастих коліс шевингованием-коткуванням // 2369469
Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до обробки кругових або аркових зубців циліндричних зубчастих коліс

Спосіб зубоиглошевингования

Спосіб зубоиглошевингования // 2344024
Винахід відноситься до машинобудування, до зубообробки і може бути використане при чистовій обробці зубів черв'ячних коліс

Спосіб фінішної обробки циліндричних зубчастих коліс

Спосіб фінішної обробки циліндричних зубчастих коліс // 2314183
Винахід відноситься до області машинобудування, виробництва зубчастих коліс

Пристрій для центрування зубчастих коліс при шевинговании

Пристрій для центрування зубчастих коліс при шевинговании // 2294820
Винахід відноситься до галузі технології машинобудування, обробці різанням

Спосіб шевінгування-прикочування циліндричних зубчастих коліс

Спосіб шевінгування-прикочування циліндричних зубчастих коліс // 2224624
Винахід відноситься до області зубообработки, багатосерійного і масового виробництва зубчастих коліс

Пристрій для шевінгування зубчастих коліс

Пристрій для шевінгування зубчастих коліс // 2176178
Винахід відноситься до технології машинобудування

Черв'ячний інструмент, спосіб його виготовлення, обладнання для його виготовлення та експлуатації

Черв'ячний інструмент, спосіб його виготовлення, обладнання для його виготовлення та експлуатації // 2169061
Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до черв'ячним інструментів для обробки зубчастих виробів

Спосіб шевінгування конічних зубчастих коліс

Спосіб шевінгування конічних зубчастих коліс // 2130367
Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до обробки зубчастих коліс, і може бути використане для фінішної обробки конічних коліс з прямими та криволінійними зубцями в автомобільної, тракторної промисловості, сільськогосподарському машинобудуванні, верстатобудуванні та інших галузях машинобудування

Спосіб обробки зубчастих коліс

Спосіб обробки зубчастих коліс // 2098238
Винахід відноситься до металообробці і призначений для нарізування зубчастих коліс

Інструмент для чистової обробки зубчастих коліс

Інструмент для чистової обробки зубчастих коліс // 2074063
Винахід відноситься до технології машинобудування і може бути використане для чистової обробки зубчастих коліс, зокрема крупномодульних

Зубошевинговальний верстат

Зубошевинговальний верстат // 1704968
Винахід відноситься до машинобудування , зокрема обладнання для виробництва зубчастих коліс

Пристрій для оздоблювальної обробки циліндричних зубчастих коліс

Пристрій для оздоблювальної обробки циліндричних зубчастих коліс // 1690977
Винахід відноситься до металообробці і може бути використане в масовому виробництві зубчастих коліс

Спосіб фінішної обробки зубчастих коліс і верстат для фінішної обробки зубчастих коліс та профілювання інструмента

Спосіб фінішної обробки зубчастих коліс і верстат для фінішної обробки зубчастих коліс та профілювання інструмента // 1653919
Винахід відноситься до машинобудування , зокрема до виробництва конічних і гіпоїдних зубчастих пар з круговими зубами , і може бути використано в таких методах фінішної обробки, як зубохонингование, зубошевингование

Пристрій до зубошевинговальному верстата

Пристрій до зубошевинговальному верстата // 1648652
Винахід відноситься до машинобудування , зокрема до чистової обробки зубчастих коліс

Спосіб чистової обробки зубчастих коліс

Спосіб чистової обробки зубчастих коліс // 1634403
Винахід відноситься до металообробці і може бути використане у виробництві зубчастих коліс

Спосіб припрацювання кінематичних пар тертя

Спосіб припрацювання кінематичних пар тертя // 1530989
Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до технології прироблення і тренування передач зачеплення, і може бути використане для досягнення їх оптимальних експлуатаційних показників при роботі у важких режимах

Спосіб шевінгування конічних зубчастих коліс

Спосіб шевінгування конічних зубчастих коліс // 1509202
Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до обробки зубчастих коліс, і може бути використане для фінішної обробки конічних коліс з прямими та криволінійними зубцями

Спосіб чистової обробки циліндричних зубчастих коліс

Спосіб чистової обробки циліндричних зубчастих коліс // 1484492
Винахід відноситься до області машинобудування ,зокрема, до чистової обробки зубчастих коліс

Спосіб чистової обробки циліндричних зубчастих коліс

Спосіб чистової обробки циліндричних зубчастих коліс // 1419833
Винахід відноситься до машинобудування , зокрема до виробництва зубчастих коліс

Пристрій до верстата для чистової обробки зубчастих коліс

Пристрій до верстата для чистової обробки зубчастих коліс // 1419832
Винахід відноситься до маииностроению, зокрема до изгЬтовлениго верстатів для чистової обробки зубчастих коліс методами шевінгування або ханингования зубів

Спосіб бочкообразного шевінгування циліндричних зубчастих коліс

Спосіб бочкообразного шевінгування циліндричних зубчастих коліс // 1364444
Винахід відноситься до машинобудування , зокрема до технології шевінгування циліндричних зубчастих коліс

Пристрій до зубошевинговальному верстата

Пристрій до зубошевинговальному верстата // 1331619
Винахід відноситься до області машинобудування , зокрема до пристроїв для чистової обробки зубчастих коліс

Пристрій для чистової обробки зубчастих коліс

Пристрій для чистової обробки зубчастих коліс // 1315177
Винахід відноситься до галузі верстатобудування, а саме до пристроїв для припрацювання зубів, і може бути використане в різних галузях машинобудування для прироблення зубчастих передач

Спосіб многопроходного шевінгування циліндричних зубчастих коліс

Спосіб многопроходного шевінгування циліндричних зубчастих коліс // 1294597
Винахід відноситься до області обробки зубів зубчастих коліс, а більш конкретно до способів чистової обробки зубців циліндричних зубчастих коліс, і може знайти застосування при зубошевинговании циліндричних коліс умовах вільного обкату в автомобільної, тракторної, сельс охозяйственной, а також в інших галузях машинобудування
 
2551010.
Up!