З використанням хімічних процесів (B22F9/16)

B22F     Порошкова металургія; виробництво виробів з металевих порошків; виготовлення металевих порошків (способи або пристрої для гранулювання матеріалів взагалі B01J2; виробництво керамічних мас ущільненням або спіканням C04B, наприклад C04B35/64; отримання металів C22; відновлення або розкладання металевих складів взагалі C22B; отримання сплавів порошковою металургією C22C; електролітичне одержання металевих порошків C25C5) (6903)
B22F9/16                     З використанням хімічних процесів(119)

Спосіб електролітичного отримання дрібнодисперсних порошків срібла

Спосіб електролітичного отримання дрібнодисперсних порошків срібла // 2558325
Винахід відноситься до порошкової металургії. Дрібнодисперсний порошок срібла отримують електролізом розчину азотнокислого срібла з концентрацією срібла 15-60 г/дм3 і вільної азотної кислоти 5-20 г/дм3 при постійному струмі щільністю 1,5-2,0 А/дм2. В якості катодів використовують титанові стержні, а в якості анодів - пластини срібла. Забезпечується отримання порошків срібла з розміром частинок від 1 до 20 мкм і насипною щільністю 0,5-2,0 г/см3. 1 табл., 3 пр.
Спосіб електрохімічного отримання металевого порошку // 2557398
Винахід відноситься до порошкової металургії. Спосіб електрохімічного отримання металевого порошку включає електроліз розчину солей металів з катодним відновленням іонів металів в умовах плазми. Електроліз ведуть з використанням анода у вигляді пластини і катода у вигляді металевого дроту, вміщеній в скляну трубку, при напрузі, що не перевищує 40 Ст. Виникнення плазми забезпечують в об'ємі електроліту у робочій поверхні катода. Забезпечується підвищення якості металевого порошку. 4 пр.

Спосіб отримання ультрадисперсного порошку цинку

Спосіб отримання ультрадисперсного порошку цинку // 2548357
Винахід відноситься до отримання ультрадисперсного порошку цинку. Спосіб включає подачу цинкової дроту безперервний ламінарний потік газу з розігрівом її у високочастотному полі протитечійного індуктора до температури плавлення і утворенням на кінці дроту розплавленої краплі, підвішеною в поле згаданого індуктора, випаровування обтічним ламінарним потоком газу краплі розплавленої з конденсацією парів частки металевого цинку, їх винос, охолодження і уловлювання сажі. Як безперервного ламінарного потоку газу використовують спадний потік газу-відновника, що складається з водню або його суміші з інертним газом і забезпечує відновлення тугоплавкого оксиду цинку до металу на поверхні краплі. Забезпечується безперервний процес отримання ультрадисперсного порошку цинку у вільно-насипному стані. 6 іл., 5 пр.

Спосіб синтезу порошку интерметаллида ndni5в розплаві солей

Спосіб синтезу порошку интерметаллида ndni5в розплаві солей // 2535104
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема отримання порошку интерметаллида NdNi5. Синтез порошку здійснюється в герметичній посудині в середовищі аргону, при температурі 850 К. Реакційною сумішшю є розплав солей, що містить, мас.%: неодим 24-26, нікель 23, евтектика хлоридів літію і калію - інше. Неодим вводиться в реакційну суміш внаслідок корозії компактного металу в розплаві солей. Реакційну суміш витримують при 850 До 2 год, потім піднімають температуру до 1170 К і витримують 3 ч. Плав піддають гідропереработке при розчиненні солей у воді, а порошок NdNi5 сушать при температурі не вище 320 До під вакуумом. Отриманий цим способом порошок интерметаллида характеризується високою чистотою, володіє високими сорбційними властивостями, здатністю оборотно поглинати великі кількості водню. 1 іл.

Спосіб отримання нанопорошків індивідуальних оксидів лантаноїдів

Спосіб отримання нанопорошків індивідуальних оксидів лантаноїдів // 2534320
Винахід відноситься до гідрометалургії лантаноїдів, а саме до отримання кристалічних нанопорошків оксидів лантаноїдів. Спосіб отримання порошків індивідуальних оксидів лантаноїдів включає осадження солі лантаноїдів з азотнокислих розчинів твердої щавлевої кислотою при безперервному введенні поліакриламіду, відділення її, промивання, сушіння, термообробку отриманого осаду і подальшу обробку в слабкому змінному магнітному полі з частотою 20÷50 Гц і амплітудою 0,05÷0,1 Тл. Спосіб дозволяє одержувати порошки оксидів лантаноїдів з нанорозмірними частинками, однорідним гранулометричним складом і підвищеною стійкістю до взаємодії з вологою. 1 іл., 1 табл., 1 пр.
Спосіб одержання електролітичних порошків металів // 2534181
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до одержання електролітичних металевих порошків. Може використовуватися у виробництві каталізаторів, гальванопластики, електроніці. Катодне відновлення іонів металу з водного розчину солі металу здійснюють в електролізері з обертовим катодом і анодом відповідного металу або нерозчинним анодом. Катод виконаний у вигляді стержня з частково (90-99%) ізольованою поверхнею. Катодне відновлення проводять при щільності струму від 100 А/дм2 до виникнення електролітної плазми і концентрації солі металу понад 100 г/л аж до насиченою. Забезпечується збільшення продуктивності процесу при високому виході за струмом і високій якості порошку. 3 пр.

Спосіб отримання нанодисперсних порошків і пристрій для його реалізації

Спосіб отримання нанодисперсних порошків і пристрій для його реалізації // 2533580
Група винаходів відноситься до отримання нанодисперсного порошку оксиду алюмінію. Спосіб включає подачу в передкамеру порошкоподібного алюмінію і первинного активного газу, їх змішування, займання металлогазовой суміші в предкамере із забезпеченням перекладу алюмінію в газову фазу за рахунок ланцюгової екзотермічної реакції, подачу утворилася суміші в основну камеру згоряння з допалюванням металу в газовій фазі при подачі вторинного активного газу - повітря і утворенням конденсованих продуктів згоряння. Стінки передкамери охолоджують і запобігають налипанню на них конденсованої фази шляхом подачі в передкамеру хімічно нейтрального по відношенню до алюмінію газу. В основну камеру згоряння для охолодження подають дистильовану воду. Отримані конденсовані продукти згоряння спільно з дистильованою водою подають в пристрій відбору, потім охолоджують утворену суспензію конденсованих продуктів згоряння з виділенням з неї нанодисперсного порошку оксиду алюмінію. Частина суспензії після додаткового охолодження повертають у згадане пристрій відбору. Запропоновано також пристрій для здійснення зазначеного способу. ОбеспечиваЂва. 2 н. і 3 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб отримання порошків нітриду урану

Спосіб отримання порошків нітриду урану // 2522814
Винахід відноситься до порошкової металургії і може бути використане для одержання вихідної сировини для виготовлення нитридного ядерного палива. Спосіб одержання порошку нітриду урану включає нагрівання металевого урану, який здійснюють у вакуумованій реакційної ємності при залишковому тиску 10-1÷10-2 мм рт. ст. і температурі 250÷300°с, З подальшим напуском водню до тиску 750÷800 мм рт.ст. Гідрування урану проводять протягом часу, який визначають за заданою формулою. Реакційну ємність з отриманим порошком гідриду урану піддають повторному вакуумування при температурі, що не перевищує 220°С, до досягнення залишкового тиску в реакційній ємності 10-1÷10-2 мм рт.ст. Азотування отриманого порошку гідриду урану здійснюють в протоці азоту при температурі 250÷300°С, при цьому регулюють тиск в реакційній ємності від 1 до 800 мм рт.ст. в залежності від зміни площі реакційної поверхні порошку гідриду урану. Забезпечується збільшення дисперсності порошків нітриду урану і зниження тривалості процесу їх отримання. 1 з.п. ф-ли, 1 табл., 1 пр.
Спосіб отримання нітриду галію // 2516404
Винахід відноситься до виробництва нітриду галію і може бути використане в електронної, аерокосмічної, твердосплавної, хімічній галузях промисловості для отримання нітриду високого ступеня чистоти, що застосовується для виготовлення виробів, що володіють високими люмінесцентними властивостями, хімічної і радіаційної стійкість, термостійкість, стійкість в агресивних середовищах, стабільністю фізичних властивостей в широких температурних діапазонах. Спосіб одержання порошку нітриду галію включає приготування екзотермічної суміші, що складається з азотіруемого елемента - галію, неорганічного азид - азид натрію і галоидной солі - фториду амонію або хлориду амонію, і займання суміші в середовищі азоту під тиском, при цьому отриманий порошок використовують для приготування екзотермічної суміші з азидом натрію і галоидной сіллю, проводять чотириразовий синтез, кожен раз готуючи экзотермическую суміш з отриманого на попередній стадії порошку з азидом натрію і галоидной сіллю. Винахід забезпечує вихід кінцевого продукту близько 100%. 1 табл., 2 пр.

Спосіб отримання нанорозмірного порошку железоиттриевого граната

Спосіб отримання нанорозмірного порошку железоиттриевого граната // 2509625
Винахід відноситься до отримання порошків для мікрохвильової техніки і магнитооптики. Спосіб отримання нанорозмірного порошку залізо-иттриевого граната включає приготування водного розчину солей ітрію (III) і водного розчину солей заліза (III). Спочатку реагент-осадитель, в якості якого використовують сильноосновний гелевий аніоніт АВ-17-8 в гидроксидной формі, приводять у контакт з розчином солей ітрію (III) при кімнатній температурі протягом 60 хв, потім додають розчин солей заліза (III). З отриманого розчину осаджують продукт-прекурсор, відокремлюють його від розчину, промивають водою, сушать і обпалюють при температурі не менше 700°C. Іонообмінний спосіб забезпечує отримання нанорозмірного порошку залізо-иттриевого граната, не містить катіонів осаджувача, без застосування агресивних середовищ, високих температур і тисків. 4 іл., 3 пр.
Спосіб отримання порошків фторсульфидов рідкоземельних елементів lnsf // 2500502
Винахід відноситься до галузі неорганічної хімії, а саме до отримання порошків, які можуть застосовуватися в лазерній техніці і оптичному приладобудуванні. Спосіб отримання порошків фторсульфидов рідкісноземельних елементів (РЗЕ) включає приготування шихти і подальшу її термічну обробку. Готують шихту з порошку полуторних сульфідів рідкоземельних елементів з розмірами частинок від 1 до 30 мкм і порошку трифторидами рідкоземельних елементів з розмірами частинок 10-70 нм при мольному співвідношенні 1:1. Термічну обробку шихти проводять при температурі 650-800°C протягом 20-30 хвилин в атмосфері аргону, сульфидирующих газів - H2S+CS2 і фторирующих газів - C2F4, CF4, отриманих при піролізі тефлону. Забезпечується отримання фазово-однорідних порошків фторсульфидов РЗЕ. 2 пр.

Спосіб отримання нанодисперсного порошку карбіду вольфраму (варіанти)

Спосіб отримання нанодисперсного порошку карбіду вольфраму (варіанти) // 2497633
Винахід відноситься до галузі порошкової металургії. Нанодисперсні порошки можуть бути використані для виготовлення інструментів, близьких по твердості і зносостійкості до інструментів на основі алмазу. Спосіб (варіант 1) дозволяє отримати нанодисперсний порошок карбіду вольфраму. Суміш вольфрамової кислоти H2WO4 або паравольфрамата амонію (NH4)10W12O42·nH2O та гліцерину С3Н8О3, взятих у стехіометричному співвідношенні, нагрівають. Отриманий прекурсор прожарюють в атмосфері інертного газу при температурі 1100-1050°с З витримкою протягом 1-2 ч. Спосіб (варіант 2) дозволяє отримати нанодисперсний порошок цементованого карбіду вольфраму складу WC-nCo(Ni), де n - 5-10 мас.% від загального. Суміш вольфрамової кислоти H2WO4 або паравольфрамата амонію (NH)10W12O42·nH2O, форміату кобальту Со(НСОО)2·2H2O або форміату нікелю Ni(НСОО)2·2Н2О і гліцерину С3Н8О3, взятих у стехіометричному співвідношенні, нагрівають. Отриманий прекурсор прожарюють в атмосфері інертного газу при температурі 1000-1050°с З витримкою протягом 1-2 ч. Винахід забезпечує просте і надійне отримання нанодисперсного порошку карбіду вольфраму. 2 н.п. ф-ли, 5 іл., 4 пр.

Композиційний нанопорошок та спосіб його одержання

Композиційний нанопорошок та спосіб його одержання // 2493938
Винахід відноситься до хімічної промисловості і може бути використано для отримання нанопорошків плазмохимическим методом. Композиційний нанопорошок включає частинки, що складаються з ядра, що складається з шарів карбонітріда титану і нітриду титану, і оболонки, що складається з шару нікелю, при наступному співвідношенні шарів ядра і оболонки, мас.%: TiCxNy, де 0,28≤x≤0,70; 0,27≤y≤0,63; - 24-66; TiN0,6 - 30-67; Ni - 4-9. Спосіб включає подачу прекурсора, що містить нікелід титану і карбід титану, в камеру випарника-реактора, обробку в потоці азотної плазми при швидкості потоку плазми 60-100 м/с і при швидкості подачі прекурсора 100-140 г/годину, подальше охолодження в потоці азоту і уловлювання продукту випаровування на поверхні фільтра. Прекурсор містить зазначені компоненти при наступному співвідношенні TiNi:TiC=25-50:50-75. Виходить нанокомпозиционний порошок, що забезпечує отримання твердих сплавів більш високої твердості. 2 н.п. ф-ли, 3 іл., 2 пр.

Спосіб отримання нанопорошка карбіду кремнію

Спосіб отримання нанопорошка карбіду кремнію // 2493937
Винахід відноситься до галузі порошкової металургії, зокрема до технології отримання нанопорошка карбіду кремнію. Може застосовуватися для виготовлення абразивних і ріжучих матеріалів, конструкційної кераміки та кристалів для мікроелектроніки, каталізаторів і захисних покриттів. Вихідну суміш порошків кремнію і вуглецю при молярному відношенні реагентів, рівному 1, піддають активному змішування у високошвидкісний планетарно-кульовий млині протягом 10-15 хвилин в атмосфері інертного газу при тиску 1-5 атм. Відношення маси куль до маси вихідної суміші в високошвидкісний планетарно-кульовий млині становить (40-5):1, діаметр куль дорівнює 2-8 мм, частота обертання барабанів млини дорівнює 1800-2500 об/хв. Отриману в млині суміш композиційних наночастинок кремнію і вуглецю поміщають у середовище інертного газу при тиску 5-20 атм і температурі 300 К і ініціюють реакцію отримання нанопорошка карбіду кремнію в режимі високотемпературного синтезу. Забезпечується отримання порошку високої фазової чистоти. 3 з.п. ф-ли, 1 табл.

Спосіб отримання нанорозмірного порошку кобальту

Спосіб отримання нанорозмірного порошку кобальту // 2483841
Винахід відноситься до порошкової металургії

Наноструктура ревитализанта та спосіб отримання стійкої форми наноструктури ревитализанта

Наноструктура ревитализанта та спосіб отримання стійкої форми наноструктури ревитализанта // 2480311
Винахід відноситься до нанотехнології і до способу отримання наноматеріалів, які можуть використовуватися в мастильних складах для обробки вузлів тертя, а також для відновлення тертьових поверхонь деталей механізмів і машин

Спосіб отримання нанопорошка і пристрій для його реалізації

Спосіб отримання нанопорошка і пристрій для його реалізації // 2465983
Винахід відноситься до галузі отримання порошкових матеріалів, зокрема до отримання нанопорошків

Електрохімічний спосіб отримання нанопорошків диборида титану

Електрохімічний спосіб отримання нанопорошків диборида титану // 2465096
Винахід відноситься до електрохімічного способу отримання нанопорошків диборида титану, може бути використане в отриманні неоксидной кераміки для високотемпературних агрегатів типу електролізера для виробництва алюмінію

Спосіб отримання нанодисперсних порошків і пристрій для його здійснення

Спосіб отримання нанодисперсних порошків і пристрій для його здійснення // 2462332
Винахід відноситься до технології одержання нанодисперсних порошків

Спосіб отримання нанотрубок оксиду вольфраму

Спосіб отримання нанотрубок оксиду вольфраму // 2451577
Винахід відноситься до порошкової металургії, а саме до способу отримання нанотрубок оксиду вольфраму, і може бути використане при виробництві твердих сплавів

Спосіб отримання високодисперсної шихти срібло-оксид цинку для електроконтактів

Спосіб отримання високодисперсної шихти срібло-оксид цинку для електроконтактів // 2434717
Винахід відноситься до галузі порошкової металургії і може бути використане при виготовленні розривних електроконтактів

Спосіб отримання нанопорошків нітриду титану

Спосіб отримання нанопорошків нітриду титану // 2434716
Винахід відноситься до хімічної промисловості і може бути використане для одержання нанорозмірних порошків методом плазмохимическим
Спосіб отримання металевого порошку іридію з тетракис (трифторфосфин)гідриду іридію // 2419517
Винахід відноситься до способу отримання іридію з тетракис(трифторфосфин)гідриду іридію і може бути використане для одержання порошку металевого іридію високої чистоти

Спосіб отримання наночастинок халькогенідів металів

Спосіб отримання наночастинок халькогенідів металів // 2417863
Винахід відноситься до області нанохімії, конкретно стосується способу отримання халькогенідів металів у нанорозмірному стані

Спосіб одержання порошку нестехіометріческого гідриду титану з заданим вмістом водню

Спосіб одержання порошку нестехіометріческого гідриду титану з заданим вмістом водню // 2414331
Винахід відноситься до порошкової металургії і може бути використане для одержання порошку нестехіометріческого гідриду титану з заданими вмістом водню і питомою поверхнею

Спосіб отримання нанорозмірних порошків індивідуальних оксидів лантаноїдів

Спосіб отримання нанорозмірних порошків індивідуальних оксидів лантаноїдів // 2414330
Винахід відноситься до гідрометалургії рідкоземельних металів, а саме до отримання кристалічних нанопорошків оксидів лантаноїдів

Спосіб отримання металевого складу з титану, що містить дисперговані у ньому частки борида титану

Спосіб отримання металевого складу з титану, що містить дисперговані у ньому частки борида титану // 2398655
Винахід відноситься до способів одержання вироби з металевого сплаву без плавлення

Установка для піролізу

Установка для піролізу // 2394669
Винахід відноситься до порошкової металургії, а саме до установку для піролізу рідкого робочого складу з отриманням порошку, зокрема нітриду алюмінію

Розплав для одержання оксидних порошків натрій-вольфрамових бронз

Розплав для одержання оксидних порошків натрій-вольфрамових бронз // 2394667
Винахід відноситься до одержання оксидних порошків натрій-вольфрамових бронз хімічним способом
Спосіб одержання порошку оксидного гексагонального феримагнетика з w-структурою // 2391183
Винахід відноситься до способів одержання феритових порошків для застосування в радіотехніці і радіоелектроніці як радіопоглинаючих покриттів

Спосіб одержання композиційного керамічного порошку на основі нітриду кремнію і нітриду титану

Спосіб одержання композиційного керамічного порошку на основі нітриду кремнію і нітриду титану // 2382690
Винахід відноситься до порошкової металургії, до отримання композиційних керамічних порошків, що містять нітрид кремнію та нітрид титану

Спосіб отримання пористого матеріалу на основі платини (варіанти)

Спосіб отримання пористого матеріалу на основі платини (варіанти) // 2373026
Винахід відноситься до способів одержання матеріалу на основі платини, зокрема пористого матеріалу, і може бути використане у виробництві каталізаторів, електродів, фільтрів і інших виробів, що характеризуються високопористой структурою
Спосіб отримання нітриду хрому // 2359785
Винахід відноситься до порошкової технології, а саме до отримання матеріалів, що містять нітриди металів
Спосіб отримання нанопорошків диборида титану // 2354503
Винахід відноситься до металургії тугоплавких сполук і може бути використано в якості кераміки і захисного покриття у високотемпературних агрегатах

Спосіб отримання виробів з металевих сплавів без плавлення

Спосіб отримання виробів з металевих сплавів без плавлення // 2329122
Винахід відноситься до отримання виробів з металевих сплавів, зокрема з титанових сплавів

Спосіб отримання срібного порошку і срібний порошок, отриманий зазначеним способом

Спосіб отримання срібного порошку і срібний порошок, отриманий зазначеним способом // 2319255
Винахід відноситься до області електротехніки, зокрема до срібних порошків для хімічних джерел струму і способів їх одержання
Спосіб синтезу стронциевих феритових порошків у вертикальних печах // 2313151
Винахід відноситься до технології постійних магнітів на основі фериту стронцію, які знаходять все більш широке застосування в електроніці, радіотехніці, приладобудуванні, медицині та ін
Спосіб одержання порошку оксидного гексагонального феримагнетика з w-структурою // 2303503
Винахід відноситься до способів одержання феритових порошків для застосування в радіотехніці, радіоелектроніки та медицині, наприклад, як радіопоглинаючих покриттів, і в магнитофармакологии
Спосіб отримання дрібнодисперсного порошку титану // 2301723
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до отримання дрібнодисперсного порошку титану
Спосіб отримання дрібнодисперсного порошку титану // 2240896
Винахід відноситься до способів отримання дрібнодисперсного порошку титану

Спосіб синтезу порошкових матеріалів, переважно тугоплавких, і пристрій для його здійснення

Спосіб синтезу порошкових матеріалів, переважно тугоплавких, і пристрій для його здійснення // 2240860
Винахід відноситься до технології отримання синтезованих дрібнодисперсних порошків, в основному тугоплавких
Спосіб одержання нанокристалічних порошків химсоединений // 2212983
Винахід відноситься до отримання нанокристалічних порошків

Залізний порошок, що містить кремній, та спосіб його одержання

Залізний порошок, що містить кремній, та спосіб його одержання // 2207934
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до залізного порошку, містить кремній, і способу його одержання

Дрібнозернисте залізо, що містить фосфор, та спосіб його одержання

Дрібнозернисте залізо, що містить фосфор, та спосіб його одержання // 2206431
Винахід відноситься до дрібнозернистому залозу, що містить фосфор, і способу його одержання шляхом реакції пентакарбонила заліза з рідким фосфорним з'єднанням, зокрема РН3у газовій фазі

Срібний порошок, спосіб його отримання і спосіб виготовлення сплаву для отримання срібного порошку

Срібний порошок, спосіб його отримання і спосіб виготовлення сплаву для отримання срібного порошку // 2196661
Винахід відноситься до здобуття срібних порошків і може бути використано в електротехніці для виготовлення електродних матеріалів, металокерамічних контактів, вторинних хімічних джерел струму
 
2550875.
Up!